หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 321)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Andy  The print in this telephone directory is so small that I can’t even read the number I want. 

     Kelly  Let me get my glasses.  I know I won’t be of any use without them. 

Question  What will Kelly probably do ?

(a) Bring Andy his reading glasses.    (นำแว่นตาอ่านหนังสือของแอนดี้มาให้เขา)

(b) Borrow Andy’s glasses.    (ยืมแว่นตาของแอนดี้)

(c) Help Andy find the right directory.    (ช่วยแอนดี้หาสมุดโทรศัพท์ที่เหมาะสม)

(d) Read the number to Andy.    (อ่านหมายเลขโทรศัพท์ให้แอนดี้ฟัง)

(e) Lend Andy her glasses.    (ให้แอนดี้ยืมแว่นตาของเธอ)

(คำแปล

แอนดี้  :  ตัวพิมพ์ (ภาพพิมพ์, รอยพิมพ์) (print) ในสมุดโทรศัพท์ (telephone directory) เล่มนี้เล็ก

                มากจนกระทั่งผมไม่สามารถแม้แต่จะอ่านหมายเลขที่ผมต้องการได้ครับ

เคลลี่   :  ให้ฉันไปเอาแว่นตา (ถ้วยแก้ว) (glasses) มาก่อนนะ  ฉันรู้ว่าฉันจะไม่มีประโยชน์ (จะทำอะไรไม่

                ได้) (won’t be of any use) ถ้าไม่มีแว่นตาค่ะ (หมายถึง  ถ้าฉันไม่ใส่แว่น  ฉันก็ช่วยคุณหาเบอร์

                โทรฯ ในสมุดไม่ได้)

คำถาม  :  เคลลี่อาจจะ (น่าจะ) ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. Gerry       I’d love to come to your barbecue on Saturday, but my cousin’s arriving from California

                            that day. 

     Victoria  That’s no problem.  The more the merrier. 

Question  What does Victoria imply ?

(a) The barbecue is going to be very crowded.    (งานเลี้ยงบาร์บีคิวจะแออัดมาก)

(b) She’s sorry Gerry can’t come to the barbecue.    (เธอเสียใจที่เจอร์รี่ไม่สามารถมางานเลี้ยงฯ)

(c) Her cousin is coming to the barbecue too.    (ญาติของเธอจะมาที่งานเลี้ยงฯด้วย)

(d) There should be no problem if Gerry can’t come to the barbecue.    (จะไม่มีปัญหา  ถ้าเจอร์รี่ไม่สามารถ

       มางานเลี้ยงฯ)

(e) Gerry should bring his cousin to the barbecue.    (เจอร์รี่ควรนำญาติของเขามาที่งานเลี้ยง

       บาร์บีคิวด้วย)

(คำแปล)

เจอร์รี่        :  ผมอยากมางานเลี้ยงบาร์บีคิว (งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน(barbecue) ของ

                      คุณในวันเสาร์  แต่ญาติห่างๆ (ลูกพี่ลูกน้อง) (cousin) ของผมจะมาจากแคลิฟอร์เนียในวัน

                      นั้นครับ

วิคทอเรีย  :  นั่นไม่เป็นปัญหานี่คะ  ยิ่งคนมากก็ยิ่งสนุกค่ะ (The more the merrier.)

คำถาม  :  วิคทอเรียบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

3. Angela  I can never tell if it’s Lisa or Gail on the phone.  Their voices are so similar.   

     Carlos   That’s about the only thing they have in common for sisters. 

Question  What does Carlos mean ?

(a) Lisa and Gail should call their sister.    (ลิซ่าและเกลควรโทรฯ ไปหาพี่สาว-น้องสาวของตน)

(b) Lisa and Gail have a lot in common.    (ลิซ่าและเกลมีอะไรเหมือนกันมาก)

(c) Lisa and Gail aren’t very much alike.    (ลิซ่าและเกลไม่มีอะไรที่เหมือนกันมากนัก)

(d) He didn’t know Lisa and Gail were sisters.    (เขาไม่รู้ว่าลิซ่าและเกลเป็นพี่น้องกัน)

(e) Lisa and Gail are all similar except their voices.    (ลิซ่าและเกลเหมือนกันทั้งหมดยกเว้นเสียงของพวกเขา)

(คำแปล)

แอนเจล่า  :  ฉันไม่เคยสามารถบอกได้เลยว่ามันคือลิซ่าหรือเกลที่กำลังพูดโทรศัพท์อยู่ (on the phone)

                     เสียงของพวกเขาคล้ายกันมากเลยค่ะ

คาร์ลอส   :  นั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขามีอะไรเหมือนๆ กัน (have in common) สำหรับพี่น้องคู่นี้ครับ

                     (คือ  มีเพียงเสียงที่คล้ายกัน  นอกนั้นต่างกันหมด)

คำถาม  :  คาร์ลอสหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

สำหรับ ข้อ ๔ – ๖

 

            Albert and Rhonda are husband and wife.  They’re talking in the garden one day.

 

Rhonda  Albert, when I look in the mirror, I see an old woman.  

Albert     :  Come on.  You look OK.

Rhonda  :  You see.  My face is all wrinkled.

Albert     You mean you need to get a facial ?

Rhonda  :  Maybe.  My arms are flabby and my legs are fat.  Please tell me something positive.

Albert     Well, there’s nothing wrong with your eyesight.

 

 (คำแปล)

 

              อัลเบิร์ตและรอนด้าเป็นสามีภรรยากัน  พวกเขากำลังสนทนากันในสวนวันหนึ่ง

 

รอนด้า    :  อัลเบิร์ต  เมื่อฉันมองในกระจก  ฉันเห็นหญิงชราคนหนึ่งค่ะ

อัลเบิร์ต  :  ไม่เอาน่า  อย่าพูดอย่างนั้นสิ (Come on),  คุณดูปกติ (ใช้ได้) นี่

รอนด้า    :  คุณเห็นไหมคะ  ใบหน้าของฉันเหี่ยวย่น (wrinkled) ไปเสียทั้งหมดเลย

อัลเบิร์ต  :  คุณหมายความว่าคุณต้องการได้รับการนวดหน้า (facial) ใช่ไหมล่ะ

รอนด้า    :  อาจจะใช่,  แขนของฉันปวกเปียก (ย้วย, ไม่เต่งตึง, อ่อนแอ, เหลาะแหละ) (flabby)  และขา

                   ของฉันมีไขมันมาก (มีน้ำมันมาก, อ้วน, อ้วนท้วน) (fat),  โปรดบอกฉันอะไรที่เป็นบวก

                   (ในตัวฉัน) หน่อยสิ

อัลเบิร์ต  :  เอ้อ  ไม่มีอะไรผิดปกติกับสายตา (eyesight) คุณเลยนี่ (เป็นการพูดติดตลกที่อัลเบิร์ตแซว

                   รอนด้า  หมายถึง  สายตาของเธอยังดีอยู่ที่มองเห็นความเสื่อมโทรมของตนเองได้อย่าง

                   ถูกต้อง)

 

4. What are Rhonda and Albert doing ?

(รอนด้าและอัลเบิร์ตกำลังทำอะไร)

(a) They’re cooking.    (พวกเขากำลังปรุงอาหาร)

(b) They’re having lunch.    (พวกเขากำลังทานอาหารกลางวัน)

(c) They’re talking in the garden.    (พวกเขากำลังคุยกันในสวน)

(d) They’re working out.    (พวกเขากำลังออกกำลังกาย)

(e) They’re cleaning their home.    (พวกเขากำลังทำความสะอาดบ้าน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. What does Rhonda probably want to do ?

(รอนด้าอาจจะต้องการทำอะไร)

(a) Have an operation.    (รับการผ่าตัด)

(b) Get a facial.    (ไปนวดหน้า)

(c) Have a facial surgery.    (ทำศัลยกรรมใบหน้า)

(d) Go to see the doctor.    (ไปพบแพทย์)

(e) Go shopping.    (ไปช้อปปิ้ง)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Rhonda may not be much healthy except her………..........…

(รอนด้าอาจจะสุขภาพไม่ดีมากนัก  ยกเว้น .................... ของเธอ)

(a) Brain.    (สมอง)

(b) Muscle.    (กล้ามเนื้อ)

(c) Heart.    (หัวใจ)

(d) Eyesight.    (สายตา)

(e) Breathing system.    (ระบบหายใจ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป