หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 320)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          Mario is talking with his colleague, Monica, about a good book to read.

 

Mario     :  I want to read a good science fiction (sci-fi) book.  Do you have any recommendations ?

Monica  :  Sure.  Have you heard of a book called “A visit from another world” ?

Mario     :  Oh, yes.  The one President Trump read during his vacation ?

Monica  :  Right.  This was on many people’s booklist.  

Mario     :  What is it about ?

Monica  It’s about a UFO visiting the planet earth some time ago.  It’s believed that aliens might

                      be making a survey of the earth and may plan to capture it in the future, possibly in our

                      lifetime.  The human race is going to be destroyed.  We may be forced to escape to Mars

                      if we’re to survive.

Mario     It sounds interesting.  Do you have this book ?  I want to read it.

Monica  Sorry.  I borrowed it from my friend long time ago.  I think you can still find it in a

                      bookstore.

 

(คำแปล)

 

            มาริโอ้กำลังคุยกับเพื่อนร่วมงานของตน  คือโมนิค่า  เกี่ยวกับหนังสือดีสำหรับอ่าน

 

มาริโอ้   :  ผมต้องการอ่านหนังสือนวนิยายวิทยาศาสตร์ (ไซ-ไฟ) (science fiction) คุณมีคำแนะนำบ้าง

                 ไหมครับ

โมนิค่า  มีค่ะ  คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับหนังสือชื่อ  “การมาเยือนจากอีกโลกหนึ่ง” ไหมคะ

มาริโอ้   :  โอ้  เคยครับ  เล่มที่ประธานาธิบดีทรัมพ์อ่านระหว่างการเดินทางท่องเที่ยววันหยุด (vacation)

                 ใช่ไหมครับ

โมนิค่า  :  ใช่แล้ว  เล่มนี้อยู่ในรายชื่อหนังสืออยากอ่าน (booklist) ของคนจำนวนมากเลยค่ะ

มาริโอ้   :  มันเกี่ยวกับอะไรหรือครับ

โมนิค่า  :  มันเกี่ยวกับวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้ (UFO) ที่มาเยือนโลกเราเมื่อในอดีตค่ะ  มันเชื่อกันว่า

                  มนุษย์ต่างดาว (aliens) อาจจะกำลังสำรวจโลก  และอาจวางแผนจะยึดครอง (ยึดได้, ตีได้,

                  ทำให้สนใจ, ทำให้หลงใหล) (capture) โลกในอนาคต,  อาจเป็นไปได้ว่าในช่วงชีวิต

                  (lifetime) ของเรา,  เผ่าพันธุ์มนุษย์ (human race) จะถูกทำลาย,  เราอาจถูกบังคับให้ต้อง

                  หนีไปดาวอังคาร  ถ้าหากว่าเราต้องการอยู่รอดค่ะ (if we’re to survive)

มาริโอ้   :  มันฟังดูน่าสนใจนะ  คุณมีหนังสือเล่มนี้ไหมล่ะ  ผมต้องการอ่านมันครับ

โมนิค่า  :  เสียใจค่ะ  ฉันยืมมันมาจากเพื่อนเมื่อนานมาแล้ว  ฉันคิดว่าคุณยังคงสามารถหามันได้ในร้านขาย

                  หนังสือนะคะ

 

1. What does Mario want to do ?

(มาริโอ้ต้องการทำอะไร)

(a) Read a good cookbook.    (อ่านตำรากับข้าว-ตำราปรุงอาหาร  ดีๆ)

(b) Read a good science fiction book.    (อ่านหนังสือนวนิยายวิทยาศาสตร์ดีๆ)

(c) Read his textbooks.    (อ่านตำราเรียน)

(d) Relax after a hard day work.    (ผ่อนคลายหลังจากทำงานหนักทั้งวัน)

(e) Take a vacation at weekend.    (ไปเที่ยววันหยุดตอนสุดสัปดาห์)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Who is an important person who used to read the book named “A visit from another world” ?

(ใครคือบุคคลสำคัญซึ่งเคยอ่านหนังสือชื่อ “การมาเยือนจากโลกอื่น”)

(a) President Clinton.    (ประธานาธิบดีคลินตัน)

(b) President Obama.    (ประธานาธิบดีโอบามา)

(c) President Putin.    (ประธานาธิบดีปูติน)

(d) President Trump.    (ประธานาธิบดีทรัมพ์)

(e) President Biden.    (ประธานาธิบดีไบเด็น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. According to the book, why did the UFO visit the earth ?

(ตามที่หนังสือกล่าว  ทำไมยูเอฟโอจึงมาเยือนโลก)

(a) Just for fun.    (เพียงเพื่อความสนุก)

(b) To make friends with the human race.    (เพื่อผูกมิตรกับเผ่าพันธุ์มนุษย์)

(c) It lost its way.    (มันหลงทาง)

(d) To visit some aliens who have inhabited the earth.    (เพื่อเยี่ยมเยียนมนุษย์ต่างดาวที่ตั้งถิ่นฐานบนโลก)

(e) To make a survey of it and capture it later.    (เพื่อสำรวจโลกและยึดครองมันต่อมา)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Vanessa  These books are two weeks overdue.  How much is the fine for late returns ? 

     Jeffrey     :  You’re in luck.  There’s a moratorium this week on fines.  We’re trying to encourage

                             returns.

Question  What does Jeffrey mean ?

(a) Vanessa should return the books next week.    (วาเนสซ่าควรคืนหนังสือสัปดาห์หน้า)

(b) The library is increasing fines to raise money for books.    (ห้องสมุดกำลังเพิ่มค่าปรับเพื่อหาเงินมาซื้อ

      หนังสือ)

(c) Vanessa doesn’t have to pay any fines.    (วาเนสซ่าไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าปรับใดๆ)

(d) Books may be checked out for two weeks a time.    (หนังอาจถูกยืมออกนอกห้องสมุดครั้งละ ๒ สัปดาห์)

(e) Vanessa is lucky because the library reduces fines to half this week.    (วาเนสซ่าโชคดี  เพราะว่าห้อง

       สมุดลดค่าปรับเหลือครึ่งเดียวสัปดาห์นี้)

(คำแปล)

วาเนสซ่า  :  หนังสือเหล่านี้เกินกำหนด (คืนห้องสมุด) (overdue) ๒ สัปดาห์แล้วค่าปรับ (fine) สำหรับ

                     การคืน (หนังสือ) ล่าช้า (late returns) เป็นเท่าไรคะ

เจฟฟรี่ย์   :  คุณโชคดีครับ  มีการงดเรียกเก็บเงิน (การไม่ต้องเสียเงิน, การหยุดการกระทำบางอย่าง, การ

                     เลื่อนการชำระหนี้หรือการกระทำบางอย่างออกไป) (moratorium) ค่าปรับสัปดาห์นี้,  เรา

                     (ห้องสมุด) กำลังพยายามกระตุ้น (ส่งเสริม, สนับสนุน, ให้กำลังใจ)  (encourage) การคืน

                     หนังสือให้ห้องสมุดครับ

คำถาม  :  เจฟฟรี่ย์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Rose   :  This package has to be hand delivered to Miller Company before 10:00.

     Mike  I’m on my way.

Question  What does Mike mean ?

(a) The package is in his way.    (หีบห่อขวางทางเขา)

(b) He picked up the package at ten o’clock.    (เขาไปรับหีบห่อตอน ๑๐ โมง)

(c) He has to go out of his way to deliver the package.    (เขาจำเป็นต้องออกนอกเส้นทางเพื่อส่งหีบห่อ)

(d) He’ll deliver the package to Miller Company by mail.    (เขาจะส่งหีบห่อไปที่บริษัทมิลเล่อร์โดยทาง

      ไปรษณีย์)

(e) He’ll leave immediately.    (เขาจะออกเดินทาง – ไปส่งพัสดุ – ในทันที)

(คำแปล)

โรส   :  หีบห่อชิ้นนี้ต้องส่งด้วยมือ (hand delivered) ไปที่บริษัทมิลเล่อร์ก่อน ๑๐ โมงเช้าค่ะ

ไมค์  :  ผมกำลังจะออกเดินทาง (ผมอยู่ระหว่างทาง) (I’m on my way.) (ไปส่งมัน) ครับ

คำถาม  :  ไมค์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

6. Trevor     The band’s just getting warmed up.  Do you have to leave already ?

     Rebecca  Well, I really ought to.  I have an early class.  

Question  What can be inferred about Rebecca ?

(a) She doesn’t want to leave.    (เธอไม่ต้องการออกไป)

(b) She won’t attend the class.    (เธอจะไม่เข้าเรียน)

(c) She needs to get some fresh air.    (เธอต้องการอากาศบริสุทธิ์)

(d) She doesn’t feel well.    (เธอรู้สึกไม่สบาย)  (เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่นๆ,  เธอต้องการ

       ลุกออกจากการดูดนตรี  โดยอ้างว่าต้องเรียนแต่เช้าวันรุ่งขึ้น  เพื่อเป็นการแสดงความสุภาพ)

(e) She doesn’t like the band since it makes a loud noise.    (เธอไม่ชอบวงดนตรี  เพราะว่ามันทำเสียงดัง)

(คำแปล)

เทรเว่อร์  :  วงดนตรีเพิ่งจะอุ่นเครื่อง (เริ่มต้นบรรเลง)  คุณต้องไปแล้วหรือครับ

รีเบ็คค่า   :  เอ้อ  ฉันควรไปจริงๆ ค่ะ  ฉันมีเรียนแต่เช้า (พรุ่งนี้) ค่ะ

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับรีเบ็คค่า ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป