หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 319)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. George  :  Are you OK ?  You’re all out of breath.

     Alice      I got up late this morning and had to rush to get here for the meeting.

Question  What does Alice mean ?

(a) She missed the meeting.    (เธอพลาดการประชุม)

(b) She hasn’t been feeling well.    (เธอรู้สึกไม่สบาย)

(c) She had to hurry to arrive on time.    (เธอต้องรีบเพื่อให้มาถึงทันเวลา)

(d) She was late for the meeting.    (เธอมาประชุมสาย)

(e) She’s just finished exercising.    (เธอเพิ่งจะออกกำลังกายเสร็จ)

(คำแปล)

จอร์ช  :  คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับ  คุณหอบฮั่กๆ (หายใจไม่ทัน, หายใจแรง) (out of breath) ตลอด

                เวลาเลยครับ

อลิซ    :  ฉันตื่นสายเมื่อเช้านี้  และจำเป็นต้องรีบเร่ง (พรวดพราด, วิ่ง, ถลัน) (rush) เพื่อมาถึงที่นี่ให้ทัน

                ประชุมค่ะ

คำถาม  :  อลิซหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Clark   That visiting economist is speaking tonight, but Dr. Johnson doesn’t seem to think much

                        of him.

     Becky  That’s because Dr. Johnson comes from an entirely different school of thought.

Question  What does Becky imply about the visiting economist ?

(a) His lecture will not be well attended.    (การบรรยายของเขาจะไม่ได้รับการเอาใจใส่มากนัก)

(b) He will be on campus only tonight.    (เขาจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเพียงคืนนี้เท่านั้น)

(c) He will speak with Dr. Johnson though both of them think differently.

(d) He and Dr. Johnson disagree on basic economic issues.    (เขาและ ด็อกเตอร์จอห์นสันไม่

       เห็นพ้องกันในประเด็นด้านเศรษฐกิจพื้นฐาน)  (เนื่องจากทั้งสองคนมาจากสถาบันซึ่งมีแนวคิดที่แตก

       ต่างกันมาก)

(e) He went to the same school as Dr. Johnson.    (เขาเรียนโรงเรียนเดียวกับด็อกเตอร์จอห์นสัน)

(คำแปล)

คล้าร์ค  :  นักเศรษฐศาสตร์ผู้มาเยือนคนนั้นจะกล่าวปาฐกถาคืนนี้  แต่ด็อกเตอร์จอห์นสันดูเหมือนว่าไม่ได้

                  เลื่อมใส (ศรัทธา, นิยม) เขามาก (think much of him) นักหรอกครับ

เบ๊กกี้     :  นั่นเป็นเพราะว่าด็อกเตอร์จอห์นสันมาจากสถาบันซึ่งมีแนวความคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

                  (comes from an entirely different school of thought) (กับนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้)

คำถาม  :  เบ๊กกี้บอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับนักเศรษฐศาสตร์ผู้มาเยือน ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. Jason  I saw some of your paintings at the student art exhibit.  They’re great !

     Ciara   Thanks !  I feel as though I had come a long way.

Question  What does Ciara mean ?

(a) She traveled a long distance to attend the exhibit.    (เธอเดินทางมาไกลเพื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการ)

(b) She likes to paint a variety of things.    (เธอชอบทาสี-วาดภาพสีสิ่งต่างๆ มากมาย)

(c) She had come a long distance to buy some paintings.    (เธอได้เดินทางมาไกลเพื่อซื้อภาพวาด)

(d) She’s glad Jason saw her student’s paintings.    (เธอดีใจว่าเจสันเห็นภาพวาดของนักเรียน – ลูกศิษย์ – ของ

       เธอ)

(e) She thinks her painting has improved.    (เธอคิดว่าภาพวาดของเธอดีขึ้นแล้ว)  (คือ สวยงาม

       มากขึ้นกว่าแต่ก่อน)

(คำแปล)

เจสัน    :  ผมเห็นภาพวาดของคุณที่งานนิทรรศการ (exhibit) ศิลปะนักศึกษา,  มันดีมากเลยครับ

เซียร่า  :  ขอบคุณค่ะ  ฉันรู้สึกราวกับว่า (ประหนึ่งว่า) (as though) ฉันได้เดินทางมาไกลแล้วค่ะ (หมายถึง  

                 มีผลงานก้าวหน้าไปมาก)

คำถาม  :  เซียร่าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

สำหรับ ข้อ ๔ – ๖

 

          Diana has gone to see Dr. Smith  at his clinic.

 

Smith  :  What brings you here today ?

Diana  I’ve got a terrible stomachache.

Smith  Can you point to where you’re feeling the most pain ?

Diana  :  A sharp pain here and here.

Smith  :  Hmmm, I see.  Do you have any other symptoms such as diarrhea or heartburn ?

Diana  Diarrhea yes.  Heartburn no. 

Smith  :  OK, I’ll write a prescription for the pain and diarrhea.

Diana  Thanks a lot, doctor.

 

(คำแปล)

 

          ไดอาน่าได้ไปพบหมอสมิธที่คลีนิกของเขา

 

สมิธ        :  อะไรพาคุณมาที่นี่วันนี้ครับ

ไดอาน่า  :  ฉันปวดท้องอย่างรุนแรงเลยค่ะ

สมิธ        :  คุณสามารถชี้ไปตรงที่คุณกำลังรู้สึกปวดมากที่สุดได้ไหมครับ

ไดอาน่า  :  ปวดรุนแรงที่ตรงนี้และตรงนี้ค่ะ

สมิธ        :  อืมมม  ผมเห็น (เข้าใจ) (see) แล้ว,  คุณมีอาการ (symptoms) อื่นๆ เช่น โรคท้องร่วง

                    (diarrhea)  หรืออาการเสียดท้อง (heartburn) ไหมครับ

ไดอาน่า  :  โรคท้องร่วงใช่ค่ะ  อาการเสียดท้องไม่ใช่ค่ะ

สมิธ        :  ครับ  ผมจะเขียนใบสั่งยา (write a prescription) สำหรับอาการปวดและท้องร่วงนะครับ

ไดอาน่า  :  ขอบคุณมากค่ะคุณหมอ

 

4. Why does Diana go to see the doctor ?

(ไดอาน่าไปพบแพทย์ทำไม)

(a) Because she has a terrible headache.    (เพราะว่าเธอปวดหัวอย่างรุนแรง)

(b) Because she has a bad toothache.    (เพราะว่าเธอปวดฟันรุนแรง)

(c) Because she has influenza (flu).    (เพราะว่าเธอเป็นไข้หวัดใหญ่)

(d) Because she has a severe stomachache.    (เพราะว่าเธอปวดท้องอย่างรุนแรง)

(e) Because she has heartburn.    (เพราะว่าเธอมีอาการเสียดท้อง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. What other symptom does Diana have ?

(ไดอาน่ามีอาการอื่นอะไร)

(a) Heartburn.    (อาการเสียดท้อง)

(b) Rash.    (ผื่นคันบนผิวหนัง เช่น ลมพิษ)

(c) Diarrhea.    (โรคท้องร่วง)

(d) Sunburn.    (อาการผิวหนังอักเสบเนื่องจากแพ้แดด)

(e) Allergy    (โรคภูมิแพ้)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. What is Dr. Smith’s prescription for ?

(ใบสั่งยาของหมอสมิธเพื่ออะไร)

(a) A cold.    (ไข้หวัด)

(b) Measles.    (โรคหัด)

(c) Heart disease.    (โรคหัวใจ)

(d) Anemia.    (โรคโลหิตจาง)

(e) The pain and diarrhea.    (อาการปวดและโรคท้องร่วง)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป