หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 318)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Dave  :  I’m sorry, Ms. Jones has already left the office and gone home.

Sally  She left already ?  That’s not possible.  She knew we had a meeting this afternoon. 

Dave  :  Well, she left right around 3:00.  She wanted to avoid the traffic.  You know how bad it gets

                 when there’s a heavy rain like this.

Sally  I’ll have to call her at home, then.  This report can’t wait.  We have to talk about it before

                 tomorrow.

 

(คำแปล)

เดฟ     :  ผมเสียใจครับ  มิสโจนส์ได้ออกจากสำนักงานและกลับบ้านแล้วครับ

แซลลี่  :  เธอไปแล้วหรือคะ  นั่นเป็นไปไม่ได้น่ะ,  เธอทราบว่าเรามีประชุมบ่ายนี้นี่คะ

เดฟ     :  อ๋อ  เธอออกไปประมาณบ่าย ๓ โมงพอดีครับ  เธอต้องการหลีกเลี่ยงการจราจร (รถติด)  คุณก็รู้นี่

                ว่ามันเลวร้ายเพียงไรเมื่อมีฝนตกหนักแบบนี้ครับ

แซลลี่  :  ฉันต้องโทรฯ ไปหาเธอที่บ้าน  ถ้างั้น,  รายงานนี้รอไม่ได้หรอก (เร่งด่วน)  เราจำเป็นต้องคุยเกี่ยว

                กับมันก่อนวันพรุ่งนี้ค่ะ

 

1. Why did Ms. Jones leave the office early ?

(ทำไมมิสโจนส์ออกจากสำนักงานเร็วกว่าปกติ – แต่เนิ่นๆ)

(a) Because she had an urgent business.    (เพราะว่าเธอมีธุระด่วน)

(b) Because she was ill and needed some rest.    (เพราะว่าเธอไม่สบาย  และต้องการพักผ่อน)

(c) Because she had to go home to prepare her party.    (เพราะว่าเธอต้องกลับบ้านเพื่อเตรียมงานเลี้ยง)

(d) Because she wanted to avoid the traffic.    (เพราะว่าเธอต้องการหลีกเลี่ยงการจราจร)

(e) Because she wanted to go shopping and have a hairdo.    (เพราะว่าเธอต้องการไปช้อปปิ้งและทำผม)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What time did Ms. Jones leave the office ?

(มิสโจนส์ออกจากสำนักงานเวลาใด)

(a) At noon.    (ตอนเที่ยง)

(b) At 2.00 p.m.    (บ่าย ๒ โมง)

(c) Around 3.00 p.m.    (ประมาณบ่าย ๓ โมง)

(d) At 4.00 p.m.    (บ่าย ๔ โมง)

(e) At 5.00 p.m.    (๕ โมงเย็น)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What is the weather like ?

(อากาศเป็นอย่างไร)

(a) It is sunny.    (มีแดดจ้า)

(b) It is windy.    (มีลมแรง)

(c) It is snowy.    (มีหิมะตก)

(d) It is foggy.    (มีหมอกลงจัด)

(e) It rains heavily.    (ฝนตกอย่างหนัก)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Amanda  I can’t believe this !  I’m leaving for San Diego tomorrow and I haven’t even started

                             packing yet.

     Andrew  I wish I were going with you.  Will you have much time there ?

Question  What does Andrew ask Amanda ?

(a) When she’ll finish packing.    (เธอจะจัดกระเป๋าเสร็จเมื่อไร)

(b) If he can go with her.    (เขาสามารถไปกับเธอได้หรือไม่)

(c) How long she’ll be away.    (เธอจะไป – ซานดิเอโก – นานเท่าไร)

(d) With whom she’s going to San Diego.    (เธอจะไปซานดิเอโกกับใคร)

(e) When she’s going to San Diego.    (เธอจะไปซานดิเอโกเมื่อไร)

(คำแปล)

อแมนด้า  :  ฉันไม่อยากจะเชื่อมันเลย  ฉันจะเดินทางไปซานดิเอโกวันพรุ่งนี้  และฉันยังไม่ได้แม้กระทั่งเริ่ม

                    ต้นจัดกระเป๋า (started packing) เลยค่ะ

แอนดรูว์  :  ผมปราถนาว่าผมเดินทางไปกับคุณครับ (แต่ก็ไปไม่ได้),  คุณจะมีเวลาที่นั่นมากไหมครับ (คุณ

                    จะอยู่ที่นั่นนานไหมครับ) (Will you have much time there ?)

คำถาม  :  แอนดรูว์ถามอะไรอแมนด้า ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

****หมายเหตุ  -  ในประโยค  “I wish I were going with you.”  เป็นการปรารถนาที่ไม่เป็นความจริง  คือ  ปรารถนาว่าไปซานดิเอโกกับอแมนด้า  แต่จริงๆ แล้วก็ไปไม่ได้  ด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่  ข้อนี้แอนดรูว์เพียงต้องการถามว่า  อแมนด้าจะอยู่ในซานดิเอโกนานเท่าไร,  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Wish”  ในรูปแบบต่างๆ  จากหมวดข้อสอบ  TOEIC  ตอนที่ ๔๓๐  ข้อ ๕

 

5. Britney  I’m so sick of calling the symphony office.  The number for ticket orders is always busy.

     Arnold  Why don’t you order through emails the way I do. 

Question  What does Arnold suggest Britney do ?

(a) Mail her unused tickets back to the office.    (ส่งตั๋วที่ไม่ใช้ของเธอกลับไปที่สำนักงานทางไปรษณีย์)

(b) Pick up her tickets at the symphony office.    (ไปรับตั๋วของเธอที่สำนักงานซิมโฟนี)

(c) Place her ticket order through an email if she is sick.    (สั่งซื้อตั๋วของเธอทางอีเมล์ถ้าเธอไม่สบาย)

(d) Email the office for tickets.    (ส่งอีเมล์ไปที่สำนักงาน – ซิมโฟนี – เพื่อซื้อตั๋ว)

(e) Cancel her ticket order.    (ยกเลิกการสั่งซื้อตั๋ว)

(คำแปล)

บริทนี่      :  ฉันเอือมระอา (สะอิดสะเอียน, ขยะแขยง) (sick of) กับการโทรฯ ไปที่สำนักงานซิมโฟนี (เพื่อ

                    ซื้อตั๋ว)  หมายเลข (โทรฯ) สำหรับการสั่งซื้อตั๋ว (ticket orders) ไม่ว่างอยู่เสมอเลยค่ะ

อาโนลด์  :  ทำไมคุณไม่สั่งซื้อ (order) ทางอีเมล์แบบที่ผมทำล่ะครับ

คำถาม  :  อาโนลด์แนะนำว่าบริทนี่ควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Nicole   I wish I hadn’t hurt Mary’s feelings like that.  You know I never meant to.   

     Daniel  The great thing about Mary is that she doesn’t hold a grudge.  By tomorrow she’ll have

                         forgotten all about it.  

Question  What does Daniel say about Mary ?

(a) She has a bad memory.    (เธอมีความจำไม่ดี)

(b) Her feelings are easily hurt.    (ความรู้สึกของเธอถูกทำร้ายได้ง่าย)

(c) She doesn’t get angry very often.    (เธอโกรธไม่บ่อยนัก)

(d) She is shy and isn’t easy to make friends with.    (เธอขี้อายและไม่ง่ายที่จะผูกมิตรด้วย)

(e) She’s quick to forgive people.    (เธอรวดเร็วที่จะให้อภัยคน)

(คำแปล)

นิโคล      :  ฉันปรารถนาว่าฉันไม่ได้ทำร้ายความรู้สึกของแมรี่แบบนั้นเลย (แต่ก็ได้ทำลงไปแล้ว)  คุณก็รู้นะ

                   ว่าฉันไม่เคยตั้งใจ (มีเจตนา) (meant) จะทำเช่นนั้นค่ะ

แดเนี่ยล  :  สิ่งที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับแมรี่ก็คือว่า  เธอไม่ได้มีความขุ่นแค้น (มีความพยาบาท) (hold a

                    grudge),  วันพรุ่งนี้  เธอ (แมรี่) จะลืมทุกอย่างเกี่ยวกับมันครับ (ลืมเรื่องที่นิโคลทำกับเธอ)

คำถาม  :  แดเนี่ยลพูดอะไรเกี่ยวกับแมรี่ ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป