หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 317)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Stephen   :  Did you read the review of the new musical comedy in yesterday’s paper ?

Jennifer  Yes, it sounds great, doesn’t it ?  They say the charming dialogue among the characters is

                        very funny.  Would you like to see it ?

Stephen   :  Yes, but I’ve heard the tickets are sold out for the entire five-week run.  I can’t believe it.  

Jennifer  Well, that often occurs when a play is really great.  And, I have a surprise for you.  I already

                        got tickets.  I called the theater last Friday and got them.  We’re going to see the Sunday

                        afternoon performance.   

 

(คำแปล)

สตีเฟ่น        :  คุณได้อ่านบทวิจารณ์ (การวิจารณ์, คำวิจารณ์, การทบทวน) (review) ละครตลกประกอบ

                       เพลง (musical comedy) เรื่องใหม่ในหนังสือพิมพ์เมื่อวานนี้หรือเปล่าครับ

เจนนิเฟ่อร์  :  อ่านค่ะ  มันฟังดูยอดเยี่ยมเลย  ใช่ไหมคะ,  พวกเขา (บทวิจารณ์) กล่าวว่าบทสนทนาที่มีเสน่ห์

                        (charming dialogue) ระหว่างตัวละคร (characters) สนุก-ขบขัน (funny) มาก,  คุณ

                        อยากดูมันไหมล่ะคะ 

สตีเฟ่น        :  อยากครับ  แต่ผมได้ยินว่าตั๋วขายหมดเกลี้ยงแล้ว (tickets are sold out) สำหรับการแสดง

                       ตลอดทั้ง ๕ สัปดาห์ (entire five-week run),  ผมไม่อยากจะเชื่อเลยครับ

เจนนิเฟ่อร์  :  อ๋อ  นั่นมักเกิดขึ้นเมื่อละคร (การแสดง) (play) ยอดเยี่ยมจริงๆ,  และฉันมีอะไรให้คุณประ

                       หลาดใจ (have a surprise for you),  ฉันมีตั๋วเรียบร้อยแล้วค่ะ  ฉันโทรฯ ไปโรงละครเมื่อ

                       วันศุกร์ที่แล้วและได้ตั๋วมา,  เราจะไปดูการแสดงบ่ายวันอาทิตย์ค่ะ

 

1. When did the review appear in the newspaper ?

(บทวิจารณ์ปรากฏในหนังสือพิมพ์เมื่อไร)

(a) Today.    (วันนี้)

(b) Yesterday.    (เมื่อวานนี้)

(c) Four weeks ago.    (๔ สัปดาห์มาแล้ว)

(d) Five weeks ago.    (๕ สัปดาห์มาแล้ว)

(e) Two months ago.    (๒ เดือนมาแล้ว)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. What does Jennifer say about the play ?

(เจนนิเฟ่อร์พูดอะไรเกี่ยวกับละคร – การแสดง)

(a) Tickets are still on sale.    (ตั๋วยังคงมีขายอยู่)

(b) It got a bad review.    (มันได้รับการวิจารณ์ในทางไม่ดี)

(c) She has heard that it is funny.    (เธอได้ยินว่ามันสนุก-ขบขัน)

(d) It is too long and some parts are boring.    (มันยาวเกินไป  และบางตอนน่าเบื่อ)

(e) The dialogue is hard to understand.    (บทสนทนาเข้าใจยาก)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What did Jennifer do last Friday ?

(เจนนิเฟ่อร์ทำอะไรเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว)

(a) She wrote a review.    (เธอเขียนบทวิจารณ์)

(b) She won a prize.    (เธอได้รับรางวัล)

(c) She went to a concert with Stephen.    (เธอไปดูคอนเสิร์ตกับสตีเฟ่น)

(d) She bought tickets.    (เธอซื้อตั๋ว)  (เธอโทรฯ ไปที่โรงละครเพื่อซื้อตั๋ว)

(e) She saw a performance.    (เธอดูการแสดง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Joan   Do you believe I was up before eight this morning ?

     Andy  Before eight ?  My first class starts at eight and I have an hour-long commute.

Question  What can be inferred about Andy ?

(a) He’s surprised Joan was late.    (เขาประหลาดใจว่าโจแอนมาสาย)

(b) He lives closer to campus than Joan.    (เขาอาศัยอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยมากกว่าโจแอน)

(c) He has been waiting for an hour.    (เขาได้กำลังรอคอยเป็นเวลา ๑ ชั่วโมงแล้ว)

(d) He was late for class due to a heavy traffic.    (เขาไปเรียนสายเนื่องจากการจราจรติดขัด)

(e) He often gets up earlier than Joan.    (เขามักตื่นนอนเช้ากว่าโจแอน)

(คำแปล)

โจแอน  :  คุณเชื่อไหมคะว่าฉันตื่นนอนก่อนแปดโมงเช้านี้

แอนดี้   :  ก่อนแปดโมงหรือครับ  ชั้นเรียน (วิชา) แรกของผมเริ่มต้นแปดโมง  และผมเดินทาง (ไปมหา ลัย)

                 นาน ๑ ชั่วโมง (I have an hour-long commute) ครับ (หมายถึง  ต้องตื่่นก่อน ๗ โมงจึงไป

                 เรียนทัน)

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับแอนดี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Linda   The heater must have gone off in the building.  It’s freezing in here.

     Frank  Shouldn’t we call and report this ?

Question What does Frank suggest they do ?

(a) Leave the building.    (ออกจากอาคาร)

(b) Check the thermostat.    (ตรวจสอบเครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ)

(c) Close the windows.    (ปิดหน้าต่าง)

(d) Call the maintenance people.    (โทรฯ ไปแจ้งคนบำรุงรักษา)

(e) Fix the heater themselves.    (ซ่อมเครื่องทำความร้อนด้วยตนเอง)

(คำแปล)

ลินดา    :  เครื่องทำความร้อนจะต้องหยุดทำงาน (ระเบิด, ส่งเสียงดังลั่นในทันใด, ดำเนินไป, บูดเน่า, ออก

                  ไปข้างนอก, เลิกชอบพอ) (gone off) ในอาคารนี้แล้ว,  มันกำลังเย็นเป็นน้ำแข็ง (freezing)

                  ในที่นี้ค่ะ

แฟร้งค์  :  เราไม่ควรโทรฯ ไปแจ้ง (call and report) เรื่องนี้หรอกหรือครับ (หมายถึง  เราควรโทรฯ ไป

                  แจ้งเรื่องนี้กันเถอะ)

คำถาม  :  แฟร้งค์แนะนำว่าพวกเขา (แฟร้งค์และลินดา) ควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Morris      :  Caroline, let’s go out for dinner tonight.

     Caroline  Want another fish dinner, do you ?

Question  What does Caroline mean ?

(a) She knows Morris finished dining.    (เธอรู้ว่ามอร์ริสทานอาหารเสร็จแล้ว)

(b) She wants to cook dinner.    (เธอต้องการปรุงอาหารเย็น-ค่ำ)

(c) She thinks Morris wants to eat fish.    (เธอคิดว่ามอร์ริสต้องการทานปลา)

(d) She likes to eat out.    (เธอชอบทานอาหารนอกบ้าน)

(e) She wants to eat fish for dinner.    (เธอต้องการทานปลาสำหรับอาหารค่ำ)

(คำแปล)

มอร์ริส       :  แคโรไลน์  เราออกไปทานอาหารค่ำกันเถอะคืนนี้

แคโรไลน์  :  (คุณ) อยากจะกินอาหารปลาอีกใช่ไหมล่ะ

คำถาม  :  แคโรไลน์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป