หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 315)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Melinda  Sam Peterson is one of my favorite actors.  I thought his latest movie was even more

                        entertaining than his previous ones.  It’s easy to see how he’s been influenced by situation

                        comedies on television.  

Morris     He certainly has developed a broader range of styles over the past two years.     

Melinda  :  Yes, though I prefer him in his recent comedies more than in his earlier movies.  I guess I

                       just like comedy movies more than dramas or mysteries.  I like to laugh.

Morris    I think he’s brilliant in all his movies, and I have no doubt that his success will continue. 

                      He’s already made three movies this year, and another will be released before the end of

                      this month.

 

(คำแปล)

เมลินด้า   :  แซม ปีเตอร์สันเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ฉันโปรดปรานค่ะ  ฉันคิดว่าหนังเรื่องล่าสุด (latest

                    movie) ของเขาสนุก (น่าบันเทิง, น่าเพลิดเพลิน) (entertaining) มากกว่าหนังเรื่องก่อนๆ

                    ของเขาเสียอีก  มันง่ายที่จะเห็นว่าเขาได้รับอิทธิพล (influenced) อย่างไรจากหนังตลก-

                    ชวนหัวของเหตุการณ์น่าทึ่ง (situation comedies)  ทางทีวีค่ะ 

มอร์ริส     :  แน่นอน  เขาได้พัฒนา (สร้าง) ลำดับที่กว้างขวางมากขึ้น (broader range) ของรูปแบบ

                    (ลีลา) (styles) (การแสดง) ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาครับ

เมลินด้า   :  ใช่ค่ะ  แม้ว่าฉันจะชอบ (บทบาท-ลีลา) เขาในหนังตลกเมื่อเร็วๆ มานี้  มากกว่าในหนังเรื่อง

                    ก่อนๆ ของเขา,  ฉันคิดว่า (เข้าใจว่า, เดา, ทาย, คาดคะเน) (guess) ฉันชอบหนังตลก-ชวน

                    หัว (comedy movies) มากกว่าหนังชีวิต-เร้าอารมณ์ (dramas) หรือหนังนักสืบและอาช

                    ญากรรม (mysteries),  ฉันชอบหัวเราะค่ะ 

มอร์ริส     :  ผมคิดว่าเขา (แซม) โชติช่วง (โด่งดัง, แวววาว, สุกใส, ฉลาดมาก, หลักแหลมมาก)

                    (brilliant) ในหนังทุกเรื่องของเขา,  และผมไม่มีข้อสงสัยเลย (have no doubt) ว่าความสำ

                    เร็จของเขาจะยังคงดำเนินต่อไป,  เขาได้แสดงหนัง ๓ เรื่องแล้วปีนี้  และอีกเรื่องหนึ่งจะถูก

                    ปล่อยออกมา (นำออกฉาย, ปลดปล่อย, ปลดเปลื้อง, แก้, คลาย) (released) ก่อนสิ้นเดือนนี้

                    ครับ

 

1. What are Melinda and Morris discussing ?

(เมลินด้าและมอร์ริสกำลังคุยอะไร)

(a) The lighting in the theater.    (การให้ความสว่างในโรงหนัง)

(b) The price of entertainment.    (ราคาของความบันเทิง)

(c) Shows on television.    (การแสดงทางทีวี)

(d) An actor’s acting style.    (ลีลาการแสดงของนักแสดง)

(e) An actor’s preferred role.    (บทบาทที่นักแสดงชอบ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What type of movie does Melinda prefer ?

(เมลินดาชอบหนังประเภทใด)

(a) Mystery.    (หนังลึกลับ, หนังเกี่ยวกับนักสืบและอาชญากรรม)

(b) Drama.    (หนังชีวิต-เร้าอารมณ์, ละคร)

(c) Comedy.    (หนังตลก-ชวนหัว)  (เธอชอบหัวเราะ)

(d) Documentary.    (หนังสารคดี)

(e) Horror.    (หนังสยองขวัญ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. How many movies has the actor made this year ?

(นักแสดงได้แสดงหนังกี่เรื่องแล้วปีนี้)

(a) One.    (๑ เรื่อง)

(b) Two.    (๒ เรื่อง)

(c) Three.    (๓ เรื่อง)

(d) Five.    (๕ เรื่อง)

(e) Ten.    (๑๐ เรื่อง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. Brenda  That’s a great sweater.  I’ve never seen anything like it before. 

    Jeremy   You think so ?  My grandmother made it for me years ago, but this is the first time I’ve

                           dared to wear it in public. 

Question  What does Jeremy imply ?

(a) His grandmother will make a sweater for Brenda.    (ย่าของเขาจะเย็บเสื้อฯ ให้เบร็นด้า)

(b) He hasn’t seen Brenda for a long time.    (เขาไม่ได้เจอเบร็นด้าเป็นเวลานานแล้ว)

(c) The sweater doesn’t fit him.    (เสื้อขนสัตว์ตัวนี้ไม่เหมาะกับเขา)

(d) This is the first time he’s worn his sweater.    (นี่เป็นครั้งแรกที่เขาสวมเสื้อขนสัตว์)  (ไม่จริง  ต้องบอกว่าเป็น

       ครั้งแรกที่สวมออกมาเที่ยวนอกบ้าน)

(e) He isn’t sure if the sweater is attractive.    (เขาไม่แน่ใจว่าเสื้อขนสัตว์ตัวนี้สวยงามหรือไม่)

(คำแปล)

เบร็นด้า  :  นั่นเป็นเสื้อขนสัตว์ที่ดีเยี่ยม  ฉันไม่เคยเห็นอะไรเหมือนมัน (เสื้อ) มาก่อนเลยค่ะ

เจเรมี      :  คุณคิดเช่นนั้นหรือครับ  ย่า (ยาย) ของผมเย็บมันให้ผมเมื่อหลายปีที่ผ่านมา  แต่นี่เป็นครั้งแรก

                   ที่ผมกล้าสวมมันในที่สาธารณะครับ (คือ  กล้าสวมใส่ไปเที่ยว)

คำถาม  :  เจเรมีบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Rudolf  Larry was really angry during the meeting.

     Maria   Yes !  I’m not going to approach him until he cools off.

Question  What does Maria imply ?

(a) She’ll get Larry a cold drink.    (เธอจะเอาเครื่องดื่มเย็นๆ มาให้ลาร์รี่)

(b) Larry should take off his jacket.    (ลาร์รี่ควรถอดเสื้อแจ็กเก็ตของเขาออก)

(c) She won’t approach Larry because he has a cold.    (เธอจะไม่เข้าใกล้ลาร์รี่  เพราะว่าเขาเป็นหวัด)

(d) She’ll talk to Larry later.    (เธอจะคุยกับลาร์รี่ในภายหลัง)  (เพราะตอนนี้ลาร์รี่ยังไม่หายโมโห)

(e) Larry is wrong to be angry.    (ลาร์รี่ผิดที่โมโห)  (คือ เขาไม่ควรแสดงอาการโกรธ)

(คำแปล)

รูดอล์ฟ  :  ลาร์รี่โมโหจริงๆ เลยระหว่างการประชุมครับ

มาเรีย    :  ใช่ค่ะ  ฉันจะไม่เข้าใกล้ (ใกล้เข้ามา) (approach) เขาจนกว่าเขาจะอารมณ์เย็นลง (cools off)

                   ค่ะ

คำถาม  :  มาเรียบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Victoria  :  Not many people came to the literary club meeting last night.

     Edward  Last night ?  I’d written down next Thursday. 

Question  What does Edward imply ?

(a) He won’t be able to meet Victoria on Thursday.    (เขาจะไม่สามารถพบวิคตอเรียวันพฤหัสฯ หน้า)

(b) He thinks the club should meet during the day.    (เขาคิดว่าชมรมควรประชุมระหว่างเวลากลางวัน)

(c) He wrote down the wrong date.    (เขาจดวันที่ผิด)

(d) He attended the meeting last night.    (เขาเข้าร่วมประชุมเมื่อคืนที่ผ่านมา)

(e) He wants to write the minutes for the last meeting.    (เขาต้องการเขียนบันทึกการประชุมสำหรับการประชุม

       คราวที่แล้ว)

(คำแปล)

วิคตอเรีย  :  มีคนไม่มากมาที่การประชุมของชมรมหนังสือ-งานประพันธ์-วรรณคดี (literary club) เมื่อคืน

                     ที่ผ่านมาค่ะ

เอ็ดเวิร์ด   :  คืนที่ผ่านมาหรือครับ  ผมจดเอาไว้ว่า (ประชุม) วันพฤหัสฯ หน้าครับ (คือจดวันที่ผิด  ทำให้ไม่

                     ได้เข้าร่วมประชุม)

คำถาม  :  เอ็ดเวิร์ดบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป