หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 312)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Natalee  :  Do you think you could help me move this desk to the other side of the room ?  I want to put

                       it near the window so that I can work in the daylight.

Kevin     :  I’m sorry.  I hurt my back.  I’m not supposed to lift heavy things.  Why don’t you get

                      Samantha to help you ?

Natalee  :  She’s not here.  She’ll be at a meeting downtown all afternoon.  I guess I’ll just have to wait

                      until tomorrow and have her help me then. 

Kevin     Yes, she’ll be here tomorrow.  She should be able to help you out. 

 

 (คำแปล)

นาตาลี  :  คุณคิดว่าคุณสามารถช่วยฉันย้ายโต๊ะตัวนี้ไปยังอีกด้านหนึ่งของห้องได้ไหมคะ  ฉันต้องการตั้ง

                  มันไว้ใกล้หน้าต่าง  เพื่อที่ว่าฉันจะสามารถทำงานได้ในเวลากลางวัน (รุ่งอรุณ, แดด) (daylight)

                  ค่ะ

เควิ่น     :  ผมเสียใจครับ  ผมเจ็บหลัง  ผมไม่ควรยกของหนัก (I’m not supposed to lift heavy

                  things.),  ทำไมคุณไม่ให้ซาแมนธ่าช่วยคุณล่ะครับ

นาตาลี  :  เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ (ตอนนี้)  เธอจะเข้าประชุมในเมือง (ย่านศูนย์การค้าของเมือง) (downtown)

                  ตลอดบ่ายนี้,  ฉันคิดว่า (เข้าใจว่า, เดา, ทาย, คาดคะเน) (guess) ฉันจำเป็นต้องรอจนกระทั่ง

                  พรุ่งนี้  และให้เธอช่วยฉันในตอนนั้น

เควิ่น     :  ใช่ครับ  เธอจะอยู่ที่นี่วันพรุ่งนี้  เธอต้องสามารถช่วยคุณแก้ปัญหา (ยกโต๊ะ) ได้แน่ครับ (She

                  should be able to help you out.)

 

1. What does Natalee want to do ?

(นาตาลีต้องการทำอะไร)

(a) Move a desk and put it near the door.    (ย้ายโต๊ะและตั้งมันไว้ใกล้ประตู)

(b) Move a cupboard and put it near the window.    (ย้ายตู้เสื้อผ้าและตั้งมันไว้ใกล้หน้าต่าง)

(c) Move a desk and put it near the window.    (ย้ายโต๊ะและตั้งมันไว้ใกล้หน้าต่าง)

(d) Move a desk out of the room.    (ย้ายโต๊ะออกนอกห้อง)

(e) Move a bed to the other side of the room.    (ย้ายเตียงนอนไปที่อีกด้านหนึ่งของห้อง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Why can’t Kevin help Natalee do it ?

(ทำไมเควิ่นไม่สามารถช่วยนาตาลีทำมัน – ย้ายโต๊ะ)

(a) He has a pain in his neck.    (เขาปวดคอ)

(b) He has a headache.    (เขาปวดหัว)

(c) He is too busy to do it.    (เขามีงานยุ่งเกินกว่าที่จะทำมัน)

(d) He has a pain in his back.    (เขาปวดหลัง)

(e) He has a fever.    (เขาเป็นไข้)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. When will Natalee do it ?

(นาตาลีจะทำมัน – ย้ายโต๊ะ – เมื่อไร)

(a) Right now.    (ตอนนี้เลย)

(b) In the afternoon.    (ตอนบ่าย)

(c) In the evening.    (ตอนเย็น – ตอนค่ำ)

(d) When Kevin recovers from his backache.    (เมื่อเควิ่นหายจากเจ็บหลัง)

(e) The next day.    (วันรุ่งขึ้น)  (รอซาแมนธ่ามาช่วย)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. David  Did you see that serve and then Allan returned ?

     Alice    It was amazing.  I thought for sure the ball would go out of the court.

Question  What are David and Alice doing ?

(a) Eating a meal.    (ทานอาหาร)

(b) Answering the doorbell.    (เปิดประตู – ตอบรับกระดิ่งประตู)

(c) Attending a court session.    (เข้าฟังการพิจารณาคดีของศาล)

(d) Watching a tennis match.    (ดูการแข่งขันกีฬาเทนนิส)

(e) Watching a basketball match.    (ดูการแข่งขันบาสเก็ตบอล)

(คำแปล)

เดวิด  :  คุณเห็นการเสิร์ฟลูก (serve) (ของฝ่ายตรงข้าม) นั้นไหม  และแล้วแอลลันตีลูกกลับมาได้

              (returned) ครับ

อลิซ  :  มันน่าทึ่ง (น่าประหลาดใจมาก) (amazing) ค่ะ  ฉันคิดว่าแน่นอนเลยลูกบอลต้องออกนอก

              สนาม (court) ค่ะ

คำถาม  :  เดวิดและอลิซกำลังทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Frank  :  I heard you’ve begun a modelling career.  That sounds pretty glamorous.  

     Judy    I’ve only taken in a few workshops so far.  There haven’t been any jobs offered yet.

Question What does Judy say about her new career ?

(a) It’s as glamorous as it sounds.    (มันน่าหลงใหลเหมือนกับที่มันฟังดู)

(b) It’s taken up too much of her time.    (มันใช้เวลาของเธอมากเกินไป)

(c) It’s only in the early stage.    (มันอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้น)  (ยังไม่มีใครเสนองานเข้ามา)

(d) It’s already led to a few job offers.    (มันได้นำไปสู่การเสนองานสองสามครั้งแล้ว)

(e) She doesn’t earn much money from it but it’s OK.    (เธอหาเงินได้ไม่มากนัก  แต่มันก็ใช้ได้)

(คำแปล)

แฟร้งค์  :  ผมได้ยินว่าคุณได้เริ่มต้นอาชีพเดินแบบ (modelling career) แล้ว  นั่นฟังดูดึงดูดใจ (น่า

                  หลงใหล, มีเสน่ห์, เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย) (glamorous) มากเลยครับ

จูดี้         :  ฉันเพียงแต่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshops) ๒ – ๓ ครั้งเท่านั้นเท่าที่ผ่านมา, 

                  ยังไม่มีงานเสนอเข้ามาเลยค่ะ

คำถาม  :  จูดี้พูดอะไรเกี่ยวกับอาชีพใหม่ของเธอ ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Brian  From Daniel’s letter, I gathered he is upset with his living situation.   

     Nicki   I’m not sure we may just be reading that in the west.

Question  What does Nicki imply ?

(a) Daniel writes more often when he is upset.    (แดเนี่ยลเขียนจดหมายบ่อยขึ้น  เมื่อเขาไม่สบายใจ)

(b) She hasn’t read Daniel’s letter yet.    (เธอยังไม่ได้อ่านจดหมายของแดเนี่ยลเลย)

(c) They should write to Daniel about his living situation.    (พวกเขาควรเขียนจดหมายไปถึงแดเนี่ยลเกี่ยวกับ

       สภาพการดำเนินชีวิตของแดเนี่ยล)

(d) They like to read western stories.    (พวกเขาชอบอ่านนิยายซีกโลกตะวันตก)

(e) It’s possible they drew false conclusions from Daniel’s letter.    (มันเป็นไปได้ที่พวกเขาสรุป

       ใจความผิดจากจดหมายของแดเนี่ยล)

(คำแปล)

ไบรอั้น  :  จากจดหมายของแดเนี่ยล  ผมรวบรวมใจความ (รวบรวม, รวมกัน, เก็บรวมกลุ่ม, จัดเก็บ, สะสม,

                  เพิ่ม) (gathered) ว่าเขาสับสน (ว้าวุ่น, ไม่สบายใจ) (upset) กับสภาพการดำรงชีวิต (living

                  situation) ของตนครับ

นิคกี้      :  ฉันไม่แน่ใจว่าเราอาจจะอ่านจดหมายนั้นตามแบบซีกโลกตะวันตก (reading that in the west)

                  (คือแปลความหมายในจดหมายผิดไป  โดยคิดตามแบบคนทางตะวันตก  จริงๆ แล้วแดเนี่ยลอาจ

                  ไม่เป็นตามที่ไบรอั้นคิดก็ได้)

คำถาม  :  นิคกี้บอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป