หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 311)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Pauline  :  What is our hotel chain’s policy on canceling reservations ?

Arthur   If we are notified of a cancellation at least twenty-four hours in advance of check-in time,

                      we refund the deposit.

Pauline  That’s good news because I just talked to a customer who wants to cancel and expects to

                       have his deposit returned.

Arthur   :  That should be no problem.  Just call the customer back and tell him we will remove the

                      charge from his credit card.

 

 (คำแปล)

พอลลีน   นโยบายของโรงแรมในเครือ (hotel chain) ของเราเกี่ยวกับการยกเลิกการจองห้องพัก

                    (canceling reservations) คืออะไรคะ  

อาร์เธ่อร์  :  ถ้าเราได้รับแจ้ง (แจ้งความ, ประกาศ, บอกให้ทราบ) (notified) การยกเลิก (การจอง)

                    ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง (at least twenty-four hours in advance) ของเวลา

                    เข้าพัก (check-in time)  เราจะคืนเงินมัดจำให้ (refund the deposit) ครับ

พอลลีน   :  นั่นเป็นข่าวดีเพราะว่าฉันเพิ่งคุยกับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งต้องการยกเลิก (การจอง)  และคาดหวัง

                    จะได้เงินมัดจำคืนค่ะ (expects to have his deposit returned)

อาร์เธ่อร์  นั่นไม่น่าจะมีปัญหาครับ  (คุณ) เพียงแต่โทรฯ ให้ลูกค้ากลับมา (Just call the customer

                    back)  และบอกเขาว่าเราจะยกเลิกค่าใช้จ่าย (การจอง) (remove the charge) จากบัตร

                    เครดิตของเขาครับ

 

1. When must a customer notify the hotel ?

(ลูกค้าจะต้องแจ้งโรงแรมเมื่อไร)

(a) When he wants to leave a deposit.    (เมื่อเขาต้องการทิ้งเงินมัดจำไว้)  

(b) When he will check in early.    (เมื่อเขาจะเข้าพักแต่เนิ่นๆ)

(c) When he expects to return to the hotel.    (เมื่อเขาคาดหวังจะกลับไปโรงแรม)

(d) When he damages something in the hotel room.    (เมื่อเขาทำสิ่งของในห้องพักโรงแรมเสียหาย)

(e) When he wants to cancel a reservation.    (เมื่อเขาต้องการยกเลิกการจองห้องพัก)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

2. How much time in advance should the customer notify the hotel ?

(ลูกค้าควรแจ้งโรงแรมล่วงหน้าเป็นเวลาเท่าไร)

(a) Two to four hours.    (๒ – ๔ ชั่วโมง)

(b) Four hours.    (๔ ชั่วโมง)

(c) Twenty-four hours.    (๒๔ ชั่วโมง)

(d) Forty-four hours.    (๔๔ ชั่วโมง)

(e) Two days.    (๒ วัน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What does Arthur tell Pauline to do ?

(อาร์เธอร์บอกให้พอลลีนทำอะไร)

(a) Send the customer a bill.    (ส่งบิลเรียกเก็บเงินให้ลูกค้า)

(b) Charge the customer extra.    (เรียกเก็บเงินพิเศษจากลูกค้า)

(c) Telephone the customer.    (โทรศัพท์ไปหาลูกค้า)  (เรื่องการคืนเงินมัดจำ)

(d) Give the customer a special discount.    (ลดราคาพิเศษให้ลูกค้า)

(e) Get the customer’s credit card number.    (หาหมายเลขบัตรเครดิตของลูกค้า)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. Denice  :  How does this look ?

      Julia     The sleeves are a little too long and the collar is loose.

Question  What’s Denice doing  ?

(a) Selecting paint.    (เลือกสีทาบ้าน)

(b) Asking directions.    (ถามทิศทาง)

(c) Looking for something he lost.    (ค้นหาของที่เขาทำหาย)

(d) Trying on clothes.    (ลองเสื้อผ้า – ในร้าน)

(e) Telling his staff to wear a nice dress.    (บอกพนักงานให้สวมเสื้อผ้าดีๆ)

(คำแปล)

เดนิซ   :  (เสื้อ) ตัวนี้ดูเป็นอย่างไรบ้างครับ (How does this look ?)

จูเลีย    :  แขนเสื้อ (sleeves) ยาวไปหน่อย  และคอเสื้อ (ปกเสื้อ) (collar) หลวม (loose) ค่ะ

คำถาม  :  เดนิซกำลังทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Maria  Have you been spending much time working on your thesis ?

     Jake     About 30 hours a day.

Question  What does Jake mean ?

(a) He works only part-time.    (เขาทำงานบางเวลาเท่านั้น)

(b) His thesis is right on schedule.    (วิทยานิพนธ์ของเขาตรงตามกำหนดเวลาพอดี)

(c) He took his time on his thesis.    (เขาทำวิทยานิพนธ์ของเขาอย่างไม่รีบร้อน)

(d) He has been writing about thirty pages a day.    (เขากำลังเขียนประมาณวันละ ๓๐ หน้า)

(e) He does nothing but work on his thesis.    (เขาไม่ทำอะไรเลยนอกจากเขียนวิทยานิพนธ์

       ของตน)

(คำแปล)

มาเรีย  :  คุณกำลังใช้เวลามากมายในการทำวิทยานิพนธ์ของคุณใช่ไหมคะ

เจ๊ค      :  ประมาณวันละ ๓๐ ชั่วโมงเลยครับ

คำถาม  :  เจ๊คหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

6. Gary  If your tooth aches, you really should make the dentist appointment.   

     Kim   :  I think I’ll put it off for a while.

Question What is Kim going to do ?

(a) Pull out her tooth.    (ถอนฟันของเธอ)

(b) Wait a little longer.    (รอคอยต่อไปอีกสักหน่อย)

(c) See the dentist for a while.    (ไปพบหมอฟันชั่วครู่หนึ่ง)

(d) Think about where she put the file.    (คิดเกี่ยวกับว่าเธอจะเก็บแฟ้มเอกสารไว้ที่ไหน)

(e) Put up with the dentist’s lateness.    (อดทนกับความล่าช้า-การมาสาย ของหมอฟัน)

(คำแปล)

แกรี่  :  ถ้าฟันของคุณปวด (aches)  คุณควรจะนัดหมายกับหมอฟันจริงๆ เลยครับ

คิม    :  ฉันคิดว่าฉันจะเลื่อนการนัดหมายออกไป (put it off) อีกสักหน่อย (ชั่วขณะหนึ่ง, ชั่วครู่หนึ่ง)

              (for a while) ค่ะ

คำถาม  :  คิมจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป