หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 307)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๑๐

 

Asking for and Giving Information

              You are helping your parents who own a food shop in town.  Jim, an American tourist, comes into your shop.

 

You  :  Hello.  Please have a seat.  Can I help you ? 

Jim  :  Yes.  I’d like something to drink.  I’m so thirsty.

You  :  We have iced coffee, soft drinks and beer.  What would you like to order ?

Jim  :  How about a Coke ?

You  :  Certainly.  (a minute later)  Here you are.  Do you want some ice also ?

Jim  :  No, I’d better not.  I was told it might be a little risky.

You  :  I see.  Have you been here long ?

Jim  :  No, only a few days.  I’m not used to this hot weather.

You  :  It’s hot now, but the rainy season will begin soon.  Then it’ll cool down a bit.

Jim  :  By the way, can you tell me where the Emerald Buddha Temple is ?  Is it close by ?

You  :  It’s about a kilometer away.

Jim  :  What is the best way to get there ?

You  :  By bus.  The yellow bus can take you there.  But you’ll have to cross the street to catch it.

Jim  :  Cross the street and get on a yellow bus ?

You  :  That’s right.  The bus will go straight.  As soon as it takes a right turn, get off.  The Emerald

               Buddha Temple is right in front of you.

Jim  :  Thanks. Well, how much do I owe you ?

You  :  That’s twenty baht.

                  (The tourist hands you a fifty-baht note.)

You  :  Here’s your change.  Have a nice day !

Jim  :  Thanks.  Goodbye.

 

(คำแปล)

 

การขอและการให้ข้อมูล

              คุณกำลังช่วยพ่อแม่ของคุณผู้ซึ่งเป็นเจ้าของ (own) ร้านอาหาร (food shop) ในเมือง,  จิม,  ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน,  เข้ามาในร้านของคุณ

 

คุณ  เฮลโล่  โปรดนั่งลงครับ (Please have a seat) มีอะไรให้ผมช่วยครับ

จิม    มีซิ่  ผมอยากดื่มอะไรสักอย่าง (I’d like something to drink.)  ผมกระหายน้ำมากเลย (I’m so

             thirsty.)

คุณ  :  เรามีกาแฟเย็น (iced coffee),  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (soft drinks) และเบียร์  คุณอยากจะ

             สั่ง (order) อะไรครับ

จิม    :  ผมดื่มโค๊กดีกว่า (ดื่มโค๊กเป็นไง) (How about a Coke ?)

คุณ  :  ได้ครับ (แน่นอนครับ) (Certainly) (อีก นาทีต่อมา)  (เอ้านี่ครับ, โค๊ก) (Here you are)  คุณ

             ต้องการน้ำแข็งด้วยไหมครับ

จิม    :  ไม่หรอก  ผมไม่เอา (น้ำแข็ง) ดีกว่า (I’d better not.)  ผมถูกบอกว่ามันอาจจะมีอันตราย (เสี่ยง

             ภัย) (risky) นิดหน่อย  (หมายถึง  น้ำแข็งอาจสกปรก)

คุณ  ผมเข้าใจแล้ว (I see.) (ที่คุณไม่ต้องการน้ำแข็ง)  คุณอยู่ที่นี่ (กรุงเทพฯ, เมือง ไทย) มานานแล้ว

             หรือครับ

จิม    :  ไม่หรอก  เพียงแค่สองสามวันเท่านั้น (No, only a few days.),  ผมไม่คุ้นเคยกับ (I’m not used

             to) อากาศร้อนแบบนี้

คุณ  มันร้อนนะขณะนี้  แต่ฤดูฝนจะเริ่มต้นในไม่ช้า,  ถึงตอนนั้นมันจะเย็นลงเล็กน้อยครับ (Then it’ll

             cool down a bit.)

จิม    :  เอ้อ (อ้อ, นี่แน่ะ) (By the way),  คุณจะบอกผมได้ไหมว่าวัดพระแก้วอยู่ที่ไหน  มันอยู่ใกล้แถวนี้

             (close by) ไหม (ใช้  “By the way"  เมื่อต้องการจะเปลี่ยนเรื่องพูด  คือ เปลี่ยนจากเรื่องดินฟ้า

             อากาศ  เป็นถามเรื่องวัดพระแก้ว)

คุณ  :  วัดฯ อยู่ห่างออกไปประมาณ (about) กิโลเมตรครับ

จิม    :  อะไรเป็นวิธีดีที่สุดที่จะไปถึงที่นั่น (What is the best way to get there ?)

คุณ  :  โดยรถประจำทาง,  รถฯ สีเหลืองสามารถพา (take) คุณไปที่นั่น  แต่คุณจะต้องข้ามถนนเพื่อไป

             ขึ้นรถ (catch it) นะ

จิม    :  ข้ามถนนและขึ้นรถประจำทางสีเหลืองใช่ไหม

คุณ  :  ถูกต้อง (ถูกแล้ว) (That’s right.)  รถประจำทางจะวิ่งตรงไป (go straight),  ในทันทีที่มันเลี้ยว

             ขวา (takes a right turn) ให้ลงจากรถ (get off),  วัดพระแก้วจะอยู่ข้างหน้าคุณพอดิบพอดี

             (right in front of you)

จิม    ขอบคุณนะ  อ้อ (Well) ผมเป็นหนี้ (owe) คุณเท่าไร  (ผมต้องจ่ายค่าโค๊กเท่าไร)

คุณ  นั่นเป็นเงิน ๒๐ บาทครับ

                     (นักท่องเที่ยวยื่น (hands) ธนบัตร ๕๐ บาท (fifty-baht note) ให้คุณ)          

คุณ  :  นี่เงินทอนของคุณครับ (Here’s your change.)เที่ยวให้สนุกนะครับ (Have a nice day.)

จิม    :  ขอบคุณนะ  ผมลาละ (Goodbye)

 

1. Why did Jim come into the shop ?

(จิมเข้ามาในร้านทำไม)

(a) Because he wanted something to eat.    (เพราะว่าเขาต้องการกินอะไรสักอย่าง)

(b) Because he wanted to buy some detergent.    (เพราะว่าเขาต้องการซื้อผงซักฟอก)

(c) Because he lost his way and wanted to asked for directions.    (เพราะว่าเขาหลงทางและต้องการถามทาง)

(d) Because he wanted something to drink.    (เพราะว่าเขาต้องการดื่มอะไรสักอย่าง)

(e) Because he had an appointment with someone there.    (เพราะว่าเขามีนัดกับใครบางคนที่นั่น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What did Jim order ?

(จิมสั่งอะไร)

(a) A Pepsi.    (เป๊ปซี่)

(b) A Fanta.    (แฟนต้า)

(c) A coke.    (โค้ก)

(d) Iced coffee.    (กาแฟเย็น)

(e) Beer.    (เบียร์)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Why didn’t Jim want some ice in his coke ?

(ทำไมจิมไม่ต้องการน้ำแข็งในโค้กของเขา)

(a) Because he thought it was too expensive.    (เพราะว่าเขาคิดว่ามันมีราคาแพงเกินไป)

(b) Because he was allergic to ice.    (เพราะว่าเขา (เป็นโรคภูมิ) แพ้น้ำแข็ง)

(c) Because he was having a cold.    (เพราะว่าเขากำลังเป็นหวัด)

(d) Because he had a sore throat.    (เพราะว่าเขาเจ็บคอ)

(e) Because he thought it might be a little dangerous.    (เพราะว่าเขาคิดว่ามันอาจมีอันตรายนิด

       หน่อย)  (คือ มีสารปนเปื้อน)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. How long had Jim been in Bangkok ?

(จิมอยู่ในกรุงเทพฯ นานเท่าไร)

(a) For a week.    (๑ สัปดาห์)

(b) For only a few days.    (สองสามวันเท่านั้น)

(c) For a month.    (๑ เดือน)

(d) For two months.    (๒ เดือน)

(e) He just arrived in Bangkok this morning.    (เขาเพิ่งมาถึงกรุงเทพฯ เช้านี้เอง)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. What season was it when Jim arrived in Thailand ?

(เป็นฤดูอะไรเมื่อจิมมาถึงเมืองไทย)

(a) Summer.    (ฤดูร้อน)

(b) Winter.    (ฤดูหนาว)

(c) Rainy season.    (ฤดูฝน)

(d) Spring.    (ฤดูใบไม้ผลิ)

(e) Autumn.    (ฤดูใบไม้ร่วง)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Which place did Jim want to visit ?

(จิมต้องการไปเยือนสถานที่ใด)

(a) The Temple of Dawn.    (วัดแจ้ง-วัดอรุณ)

(b) The Grand Palace.    (พระบรมมหาราชวัง)

(c) The Emerald Buddha Temple.    (วัดพระแก้ว)

(d) The Victory Monument.    (อนุสาวรีย์ชันสมรภูมิ)

(e) Siam Square.    (สยามสแควร์)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. How far was the Temple from the shop Jim bought a coke ?

(วัดฯ อยู่ห่างจากร้านที่จิมซื้อโค้กเพียงไร)

(a) About half a kilometer.    (ประมาณครึ่งกิโลเมตร)

(b) About a kilometer.    (ประมาณ ๑ กิโลเมตร)

(c) About two kilometers.    (ประมาณ ๒ กิโลเมตร)

(d) About five minutes’ walk.    (ประมาณเดิน ๕ นาที)

(e) About an hour’s drive.    (ประมาณขับรถ ๑ ชั่วโมง)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

8. How would Jim go to the Emerald Buddha Temple ?

(จิมจะไปวัดพระแก้วอย่างไร)

(a) By taxi.    (โดยรถแท็กซี่)

(b) By car.    (โดยรถยนต์)

(c) By subway train.    (โดยรถไฟใต้ดิน)

(d) By bus.    (โดยรถประจำทาง)

(e) On foot.    (โดยทางเท้า หรือเดินไป)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

9. How much did Jim pay for a coke ?

(จิมจ่ายเงินค่าโค้กเท่าไร)

(a) 10 baht.    (๑๐ บาท)

(b) 20 baht.    (๒๐ บาท)

(c) 30 baht.    (๓๐ บาท)

(d) 40 baht.    (๔๐ บาท)

(e) 50 baht.    (๕๐ บาท)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

10. How much did Jim get his change ?

(จิมได้รับเงินทอนเท่าไร)

(a) 10 baht.    (๑๐ บาท)

(b) 20 baht.    (๒๐ บาท)

(c) 30 baht.    (๓๐ บาท)  (โค้กราคา ๒๐ บาท  และจิมให้ธนบัตร ๕๐ บาท)

(d) 40 baht.    (๔๐ บาท)

(e) 50 baht.    (๕๐ บาท)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป