หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 302)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๕

 

Making Arrangements

              David and Caroline run into each other on their way to class at University.

 

David        :  Are you busy tonight, Caroline?

Caroline  :  That depends.  Why ?

David        :  Well, I thought if you felt like it, we could go for a meal or something.

Caroline  :  Well, let me see.  Mmm …... yes, that would be lovely.  Where should we go?

David        :  It’s up to you.  Wherever you like.

Caroline  :  How about Seafood Heaven?

David        :  O.K.  Fine.  I’ll pick you up when you’re ready.  About seven?

Caroline  :  Fine.  Goodbye.

 

(คำแปล)

 

การเตรียมการ (การตระเตรียม) (Making Arrangements)

             เดวิดและแคโรลีนพบกันโดยบังเอิญ (run into each other) ในระหว่างทางไปห้องเรียน (on their way to class) ที่มหาวิทยาลัย

 

เดวิด        คุณมีงานยุ่งหรือเปล่าคืนนี้,  แคโรลีน

แคโรลีน  :  มันก็แล้วแต่สถานการณ์ (That depends)ทำไมหรือ

เดวิด        เอ้อ  ผมคิดว่าถ้าคุณชอบมันนะ (ถ้าคุณอยากไปทานนะ) (if you felt like it)  เราสามารถไป

                    ทานอาหารกัน (go for a meal) หรือทำอะไรบางอย่าง

แคโรลีน  :  ขอดูก่อนนะ (ขอคิดดูก่อนนะ) (Well, let me see.)  อืมมม ......... ได้ซิ  นั่นน่ารักดีนะ  เราควร

                    ไปที่ไหนกันล่ะ

เดวิด        :  มันก็แล้วแต่คุณ (It’s up to you.)  ที่ไหนก็ได้ที่คุณชอบ (Wherever you like)

แคโรลีน  ร้านสวรรค์อาหารทะเลเป็นไง (How about Seafood Heaven)

เดวิด        ตกลง  ดีเลย (Fine)  ผมจะไปรับคุณ (pick you up) เมื่อคุณพร้อม,  ประมาณ (About) หนึ่ง

                   ทุ่มดีไหม

แคโรลีน  ดีค่ะ  ฉันไปก่อนนะ

 

1. What do David and Caroline do ?

(เดวิดและแคโรลีนทำงานอะไร)

(a) They are friends.    (พวกเขาเป็นเพื่อนกัน)

(b) They work at a restaurant.    (พวกเขาทำงานที่ภัตตาคาร)

(c) They are businesspersons.    (พวกเขาเป็นนักธุรกิจ)

(d) They are students.    (พวกเขาเป็นนักเรียน)

(e) They teach at a university.    (พวกเขาสอนที่มหาวิทยาลัย)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What did David persuade Caroline to do ?

(เดวิดชวนแคโรลีนทำอะไร)

(a) Go for lunch.    (ไปทานอาหารกลางวัน)

(b) Go to the movies.    (ไปดูหนัง)

(c) Go to a concert.    (ไปฟังคอนเสิร์ต)

(d) Come to his house for a party.    (มางานเลี้ยงที่บ้านของเขา)

(e) Go for dinner.    (ไปทานอาหารค่ำ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

3. Which restaurant did David and Caroline go ?

(เดวิดและแคโรลีนไปภัตตาคารใด)

(a) Sorn Daeng Restaurant.    (ภัตตาคารศรแดง)

(b) Si Fah Restaurant.    (ภัตตาคารสีฟ้า)

(c) Seafood Heaven Restaurant.    (ภัตตาคารสวรรค์อาหารทะเล)

(d) E-sarn Classic Restaurant.    (ภัตตาคารอีสานคลาสสิค)

(e) Red Rose Restaurant.    (ภัตตาคารกุหลาบแดง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. How would Caroline go to the restaurant ?

(แคโรลีนจะไปภัตตาคารอย่างไร)

(a) By taxi.    (โดยรถแท็กซี่)

(b) David would pick her up at her home.    (เดวิดจะไปรับเธอที่บ้าน)

(c) By her own car.    (โดยรถยนต์ของเธอเอง)

(d) On foot.    (เดินไป)

(e) By bus.    (โดยรถประจำทาง)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. When would David pick up Caroline ?

(เดวิดจะไปรับแคโรลีนเมื่อไร)

(a) About 5 p.m.    (ประมาณ ๕ โมงเย็น)

(b) About 6 p.m.    (ประมาณ ๖ โมงเย็น)

(c) About 7 p.m.    (ประมาณ ๑ ทุ่ม)

(d) About 8 p.m.    (ประมาณ ๒ ทุ่ม)

(e) About 9 p.m.    (ประมาณ ๓ ทุ่ม)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป