หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 299)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๖

 

Inviting

            Wirat wants Jane to go to the concert with him.

 

Wirat  :  Have you heard about the Bird Bird Concert next Sunday ?  I was wondering if you were doing

                   anything.

Jane    :  Sunday, April 12 ?

Wirat  :  Yes.  If not, let’s go.

Jane    :  I’d love to.  But I’m afraid I won’t be able to.  I have to attend a meeting.  Why not the weekend

                   after next ?  It’s still on then, isn’t it ?

Wirat  :  Yes.  I think so.   A week from Sunday, then ?  Shall I get the tickets ?  There are two

                   performances: matinee and evening.  Which do you prefer ?

Jane    :  Matinee.  How much are the tickets ?

Wirat  :  800, 1,500 and 2,000 baht.  What do you want to pay ?

Jane    :  I haven’t got much cash this week and I don’t get my allowance until the first week of the

                  month.

Wirat  :  I’ll get the 800-baht tickets.  You can give me the money anytime.

Jane    :  All right.  I’ll pay you back next week.  By the way, where will the concert be held ?

Wirat  :  At the Cultural Center on Ratchadapisek Road.

 

(คำแปล)

 

การเชื้อเชิญ (Inviting)

             วิรัตต้องการให้เจนไปดูคอนเสิร์ตกับตน

 

วิรัต    คุณได้ยินเกี่ยวกับคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดวันอาทิตย์หน้าหรือเปล่า,  ผมกำลังสงสัยว่าคุณกำลัง

               ทำอะไรหรือเปล่าครับ (I was wondering if you were doing anything.) (ในวันนั้น)

เจน     :  วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายนใช่ไหมคะ

วิรัต    :  ใช่แล้ว,  ถ้าไม่ (มีอะไรทำในวันนั้น) (If not)  เราไป (ดูคอนเสิร์ต) กันเถอะ (let’s go)

เจน     ฉันอยากจะไปดูนะ (I’d love to),  แต่ฉันเกรง (afraid) ว่าฉันจะไม่สามารถไปได้  ฉันจำเป็นต้อง

               เข้าร่วมประชุม (attend a meeting),  ทำไมไม่ไปวันสุดสัปดาห์ (weekend) หลังสุดสัปดาห์หน้า

               (after next) ล่ะ,  คอนเสิร์ตยังคงเล่นอยู่ (is still on) ในตอนนั้น  ใช่หรือเปล่าคะ

วิรัต    :  ใช่ครับ  ผมคิดเช่นนั้นนะ (I think so) สัปดาห์หลังจากวันอาทิตย์  ถ้ายังงั้น (then),  ผมไปซื้อ

               บัตร (tickets) เอาไหม  มีการแสดง ๒ รอบ (two performances) , (คือ) รอบกลางวัน (รอบ

               บ่าย(matinee) และรอบค่ำ (evening),  คุณชอบรอบ (เวลา) ใดมากกว่ากันครับ (Which do

               you prefer ?)

เจน     :  (ฉันชอบ) รอบกลางวัน,  บัตรราคาเท่าไรล่ะ

วิรัต    :  ๘๐๐, ๑,๕๐๐ และ ๒,๐๐๐ บาท,  คุณต้องการจ่ายราคาเท่าใด (คุณต้องการซื้อบัตรราคาเท่าใด)

               (What do you want to pay ?) ครับ

เจน     :  ฉันไม่มีเงินสดมากนักนะสัปดาห์นี้  และฉันก็จะไม่ได้รับ (get) เงินเบี้ยเลี้ยง (เงินค่าใช้จ่าย)

               (allowance) ของฉันจนกว่า (จนกระทั่ง, จนถึง) (until) สัปดาห์แรกของเดือนค่ะ

วิรัต    :  ผมจะซื้อบัตรราคา ๘๐๐ บาทนะ  คุณสามารถ (อาจจะ) (can) ให้ (จ่าย) เงินผมเมื่อใดก็ได้

               (anytime) ครับ

เจน     ตกลง  ฉันจะใช้หนี้ (ค่าบัตร) คุณ (pay you back) สัปดาห์หน้า,  อ้อ (เอ้อ) (By the way)  คอน

               เสิร์ตจะจัด (held) ที่ไหนล่ะคะ (ใช้  By the wayเมื่อต้องการเปลี่ยนเรื่องพูด  ในที่นี้คือ  จากที่

               บอกว่าจะใช้เงินคืนสัปดาห์หน้า  เป็นถามว่า  คอนเสิร์ตจะจัดที่ไหน)

วิรัต    :  ที่ศูนย์วัฒนธรรม (Cultural Center),  ถนนรัชดาภิเษกครับ

 

1. Was Jane free on Sunday, April 12 ?

(เจนว่างหรือไม่ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน)

(a) Yes, she was free.    (ใช่  เธอว่าง)

(b) Yes, she was free on the first half of the day but had something to do in the afternoon.    (ใช่  เธอว่าง

       ในครึ่งแรกของวัน  แต่มีอะไรต้องทำในตอนบ่าย)

(c) No, she had to study for her exam.    (ไม่ว่าง  เธอต้องเรียนเพื่อสอบ)

(d) No, she had to attend a meeting.    (ไม่ว่าง  เธอต้องเข้าร่วมประชุม)

(e) No, she had to pick up her friend at the airport.    (ไม่ว่าง  เธอต้องไปรับเพื่อนที่สนามบิน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. Who would buy the tickets for the concert ?

(ใครจะซื้อตั๋วสำหรับคอนเสิร์ต)

(a) Wirat and Jane had complimentary tickets.    (วิรัตและเจนมีตั๋วฟรี)

(b) Jane would.    (เจนจะซื้อ)

(c) Wirat would.    (วิรัตจะซื้อ)

(d) Someone would buy tickets for them.    (ใครบางคนจะซื้อตั๋วให้พวกเขา)

(e) Wirat and Jane would buy the tickets at the concert.    (วิรัตและเจนจะซื้อตั๋วที่คอนเสิร์ต)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Which performance would Wirat and Jane watch ?

(การแสดง (รอบ) ใดที่วิรัตและเจนจะดู)

(a) Evening.    (รอบค่ำ)

(b) Morning.    (รอบเช้า)

(c) Late at night.    (รอบดึก)

(d) Midnight.    (รอบสองยาม)

(e) Matinee.    (รอบกลางวัน หรือรอบบ่าย)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. How much did a ticket Wirat bought cost ?

(ตั๋วที่วิรัตซื้อราคาเท่าไร)

(a) It cost 1,500 baht.    (ใบละ ๑,๕๐๐ บาท)

(b) It cost 800 baht.    (ใบละ ๘๐๐ บาท)

(c) It cost 2,000 baht.    (ใบละ ๒,๐๐๐ บาท)

(d) It cost 2,500 baht.    (ใบละ ๒,๕๐๐ บาท)

(e) It cost 3,000 baht.    (ใบละ ๓,๐๐๐ บาท)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. When would Jane pay back Wirat for her ticket ?

(เจนจะจ่ายเงินคืนค่าตั๋วของเธอให้วิรัตเมื่อไร)

(a) Next week.    (สัปดาห์หน้า)

(b) This week.    (สัปดาห์นี้)

(c) Today.    (วันนี้)

(d) Right now.    (ขณะนี้เลย)

(e) She didn’t have to pay back since it was a complimentary ticket.    (เธอไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินคืน  เพราะว่า

       มันเป็นตั๋วฟรี)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Where would the concert be held ?

(คอนเสิร์ตจะจัดขึ้นที่ไหน)

(a) At a movie theater in Bangkok.    (ที่โรงหนังแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ)

(b) At the National Theater, Tha Phrachan.    (ที่โรงละครแห่งชาติ  ท่าพระจันทร์)

(c) At the Siam Paragon at Siam Square.    (ที่สยามพารากอน  สยามสแควร์)

(d) At the Cultural Center on Ratchadapisek Road.    (ที่ศูนย์วัฒนธรรม  ถนนรัชดาภิเษก)

(e) At the Central World, Ploenchit Road.    (ที่เซ็นทรัลเวิร์ลด์  ถนนเพลินจิต)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป