หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 298)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๕

 

At Jenny’s Party

 

John  :  Betty, what a surprise !  I haven’t seen you for ages.  I didn’t realize you knew Jenny.

Betty  :  Yes, we’re old friends.  In fact, we were at school together, and that’s more years ago than I

                 care to remember.  It’s good to see you again , John.

John  :  So, what have you been doing all this time ?

Betty  :  Well, I changed my job.  That’s the most exciting thing that has happened.  I suppose.

John  :  You used to work at a bank, didn’t you ?  Where do you work now ?

Betty  :  I’m a receptionist at a hospital.

John  :  And do you enjoy that ?

Betty  :  Yes, it’s great.

John  :  Good.  I’m glad you make a good move.

 

(คำแปล)

 

ที่งานเลี้ยงของเจนนี่

 

จอห์น  เบ็ตตี้,  ช่างน่าประหลาดใจจริง! (what a surprise)  ผมไม่ได้เจอคุณนานแสนนาน (นานมาก)

                (for ages)  ผมไม่รู้ (realize) ว่าคุณรู้จักเจนนี่ครับ

เบ็ตตี้   ใช่ค่ะ  เราเป็นเพื่อนเก่าแก่ (เก่า) (old) (รู้จักกันมานาน) ค่ะ,  ตามความเป็นจริง (In fact)  เรา

                 เคยอยู่โรงเรียนเดียวกัน (ด้วยกัน) (together)  และนั่นนานหลายปีมาแล้ว (that’s more

                 years ago) เกินกว่าที่ฉันใส่ใจที่จะจดจำ (than I care to remember),  มันดีนะที่ได้พบ

                 (It’s good to seeคุณอีกครั้งค่ะ, จอห์น

จอห์น  :  ถ้างั้น (So)  คุณกำลังทำงานอะไร (what have you been doing) ตลอดเวลานี้ (all this time)

                ครับ (หมายถึง  ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้)

เบ็ตตี้   :  อ้อ  ฉันเปลี่ยนงานของฉัน,  นั่นเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น (exciting) ที่สุดซึ่งได้เกิดขึ้นค่ะ,  ฉันคิด (ว่า,

                คาดคะเน, นึกเอา, อนุมาน, จินตนาการ, ทึกทักเอา) (suppose) นะ (น่าตื่นเต้นที่เปลี่ยนงาน)

จอห์น  :  คุณเคยทำงาน (used to work) ที่ธนาคารใช่ไหม,  คุณทำงานที่ไหนครับขณะนี้

เบ็ตตี้   ฉันเป็นพนักงานต้อนรับ (receptionist) ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะ

จอห์น  และคุณสนุกกับสิ่งนั้นไหมครับ

เบ็ตตี้   :  สนุกค่ะ,  มันดีมาก (วิเศษ, ยอดเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, สำคัญ, ใหญ่, ยิ่งใหญ่, เด่น, มีชื่อเสียง) (great)

                เลยค่ะ

จอห์น  :  ดีแล้ว  ผมดีใจ (glad) นะที่คุณทำได้ดี (make a good move) ครับ

 

1. Where did John meet Betty ?

(จอห์นพบเบ็ตตี้ที่ไหน)

(a) At John’s party.    (ที่งานเลี้ยงของจอห์น)

(b) At Betty’s party.    (ที่งานเลี้ยงของเบ็ตตี้)

(c) At Jenny’s party.    (ที่งานเลี้ยงของเจนนี่)

(d) On the way to his office.    (ในระหว่างทางไปที่ทำงานของเขา)

(e) At the hospital where Betty worked.    (ที่โรงพยาบาลที่เบ็ตตี้ทำงาน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Why did Betty say the most exciting thing had happened to her ?

(ทำไมเบ็ตตี้พูดว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดได้เกิดขึ้นกับเธอ)

(a) She met John at the party.    (เธอพบจอห์นที่งานเลี้ยง)

(b) John also knew Jenny.    (จอห์นรู้จักเจนนี่ด้วยเช่นกัน)

(c) She got married to someone.    (เธอแต่งงานกับใครบางคน)

(d) She changed her job.    (เธอเปลี่ยนงานของเธอ)

(e) She got promoted at her office.    (เธอได้เลื่อนตำแหน่งที่ที่ทำงาน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. Where did Betty use to work ?

(เบ็ตตี้เคยทำงานที่ไหน)

(a) She used to work at a hospital.    (เธอเคยทำงานที่โรงพยาบาล)

(b) She used to work at a state enterprise.    (เธอเคยทำงานที่รัฐวิสาหกิจ)

(c) She used to work at a hotel.    (เธอเคยทำงานที่โรงแรม)

(d) She used to work at an airline.    (เธอเคยทำงานที่สายการบิน)

(e) She used to work at a bank.    (เธอเคยทำงานที่ธนาคาร)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. What does Betty do now ?

(เบ็ตตี้ทำงานอะไรในปัจจุบัน)

(a) She is a teller at a bank.    (เธอเป็นสมุห์บัญชีที่ธนาคาร)

(b) She is a receptionist at a hospital.    (เธอเป็นพนักงานต้อนรับที่โรงพยาบาล)

(c) She is an airhostess at an American airline.    (เธอเป็นพนักงานต้อนรับที่สายการบินอเมริกัน)

(d) She is a faculty member at a university.    (เธอเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย)

(e) She is a sales manager at a department store.    (เธอเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่ห้างสรรพสินค้า)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. What does John mean when he says Betty makes a good move ?

(จอห์นหมายความว่าอะไรเมื่อเขาพูดว่าเบ็ตตี้  “makes a good move”)

(a) Betty has done well or made some progress.    (เบ็ตตี้ทำได้ดี  หรือก้าวไปข้างหน้าได้บ้าง)

(b) Betty has moved agilely.    (เบ็ตตี้เคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว)

(c) Betty has moved to other place.    (เบ็ตตี้ได้ย้ายไปที่อื่น)

(d) Betty has worked the whole day.    (เบ็ตตี้ได้ทำงานทั้งวัน)

(e) Betty has been a good dancer.    (เบ็ตตี้เป็นนักเต้นรำที่ดี)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป