หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 295)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๕

 

Making Arrangements

            Gloria is an AFS student who has been in Thailand for almost a year.  Malee is one of her close Thai friends.

            The following is the telephone conversation between Gloria and Malee.

 

Gloria     :  Hello.  May I speak to Malee ?

Woman  :  One moment, please.  I think she’s in the garden.  Who’s calling, please ?

Gloria     :  Gloria.  Thank you.

(The woman calls Malee in the garden to speak on the phone.)

Malee      :  Hi Gloria.

Gloria     :  Oh, hi Malee.  How’s everything ?

Malee      :  Fine.  How about you ?

Gloria     :  OK thanks.  Malee, are you free on Saturday morning ?

Malee     :  Yes, why ?

Gloria    :  My parents are arriving from the States and I’m meeting them.  Can you come to the airport

                      with me ?  I’d like you to be there to meet them too because you’re my best friend in

                     Thailand.

Malee     :  I’d love to.  I’m really looking forward to seeing them. 

Gloria    :  Let’s meet at your house.  Then we’ll take a bus to Suvarnabhumi airport.  The plane’s due in

                      at 11 a.m.

Malee      :  Wait a minute.  Why don’t we go in my brother’s car?  I’ll ask him.  I’m sure he won’t mind.

Gloria     :  Oh no, don’t bother him.

Malee      :  Don’t worry.  He’ll be happy to do it.  We want to show your parents some Thai hospitality.

Gloria     :  Great !  That’s really kind of you.  Are you sure ?

Malee      :  Of course.  We’ll see you at your place at ten on Saturday.  Bye.

Gloria     :  Bye, and thanks again.

 

(คำแปล)

 

การจัดเตรียม (การตระเตรียม) (Making Arrangements)

            กลอเรียเป็นนักเรียนเอเอฟเอส (นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอเมริกัน) ผู้ซึ่งได้อยู่ในประเทศไทยเกือบ ปีแล้ว  โดยมาลีเป็นเพื่อนชาวไทยที่ใกล้ชิด (close) คนหนึ่งของเธอ

            ต่อไปนี้เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างกลอเรียและมาลี

 

กลอเรีย  หวัดดีค่ะ  ฉันขอพูดกับมาลีค่ะ (May I speak to Malee ?)

ผู้หญิง    :  สักครู่หนึ่งค่ะ (One moment)  ฉันคิดว่าเธออยู่ในสวนนะ,  ใครกำลังพูดอยู่คะ (Who’s

                   calling, please ?)

กลอเรีย  กลอเรีย (พูดค่ะ)  ขอบคุณค่ะ

(ผู้หญิง – ที่บ้านมาลี -  ร้องเรียกมาลีในสวนเพื่อให้มาพูดโทรศัพท์)

มาลี         :  หวัดดี  กลอเรีย

กลอเรีย  :  โอ้  หวัดดี  มาลี,  ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้าง (How’s everything ?)

มาลี         :  ดีค่ะ  แล้วเธอล่ะเป็นอย่างไรบ้าง (How about you)

กลอเรีย  :  เรียบร้อยดี (OK) ขอบคุณ,  มาลี  เธอว่างหรือเปล่า (are you free) ตอนเช้าวันเสาร์

มาลี         :  ว่างจ้ะ  ทำไมหรือ (Yes, why)

กลอเรีย  :  พ่อแม่ของฉันกำลังมาจากสหรัฐฯ  และฉันจะไปพบพวกเขา,  เธอสามารถมาที่สนามบินกับฉัน

                   ไหม (Can you come to the airport with me ?)  ฉันอยากให้เธออยู่ที่นั่นเพื่อพบกับพวก

                   เขา (พ่อแม่) ด้วย  เพราะว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันในเมืองไทย

มาลี        :  ฉันอยากจะไปนะ (I’d love to)  ฉันตั้งตารอ (looking forward to) จริงๆ ที่จะพบ (seeing)

                   กับพวกเขา

กลอเรีย  :  เรามาเจอกันที่บ้านของเธอเถอะ (Let’s meet at your house)  ต่อจากนั้นเราจะนั่งรถประจำ

                   ทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ,  เครื่องบินมีกำหนดถึง (is due in) (สุวรรณภูมิ) เวลา ๑๑.๐๐ น.

มาลี         รอประเดี๋ยวนะ (Wait a minute)ทำไมเราไม่ไปโดยรถยนต์ของพี่ชายฉันล่ะ (Why don’t

                    we go in my brother’s car ?),  ฉันจะขอร้องเขา (ให้พาเราไปสนามบิน)  ฉันมั่นใจว่าเขา

                    จะไม่รังเกียจ (mind) หรอก

กลอเรีย  :  โอ  ไม่หรอก,  อย่ารบกวนเขาเลย (don’t bother him)

มาลี         :  ไม่ต้องวิตกหรอก (Don’t worry)  เขา (พี่ชาย) จะมีความสุขที่ได้ทำมัน (ขับรถไปสนามบิน)  

                    เราต้องการแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (ความมีน้ำใจในการต้อนรับแขกของเจ้าของบ้าน)

                    แบบไทยๆ (Thai hospitality) ให้พ่อแม่ของเธอเห็น

กลอเรีย  :  วิเศษเลย (Great)  นั่นเป็นความกรุณา (ความมีน้ำใจ) ของเธอจริงๆ (That’s really kind of

                    you),  เธอแน่ใจหรือ (ที่ต้องการแสดงความเอื้อเฟื้อฯ ดังกล่าว)

มาลี         แน่ละ (แน่นอน) (Of course)  เรา (มาลีและพี่ชาย) จะพบกับเธอที่ที่พักของเธอตอน ๑๐ โมง

                   เช้าวันเสาร์แค่นี้นะ (Bye)

กลอเรีย  :  สวัสดีจ้ะ (Bye)  และขอบคุณอีกครั้งนะ

 

1. Where was Malee when the woman called her ?

(มาลีอยู่ที่ไหนเมื่อผู้หญิงโทรฯ มาหาเธอ)

(a) She was in the house.    (เธออยู่ในบ้าน)

(b) She was at the market.    (เธออยู่ที่ตลาด)

(c) She was at school.    (เธออยู่ที่โรงเรียน)

(d) She was in the garden.    (เธออยู่ในสวน)

(e) She was at the airport.    (เธออยู่ที่สนามบิน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. Where are Gloria’s parents living ?

(พ่อแม่ของกลอเรียอาศัยอยู่ที่ไหน)

(a) They’re living in Canada.    (พวกเขาอาศัยอยู่ในแคนาดา)

(b) They’re living in Thailand.    (พวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทย)

(c) They’re living in the U.S.    (พวกเขาอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ)

(d) They’re living in the U.K.    (พวกเขาอาศัยอยู่ในอังกฤษ)

(e) They’re living in Australia.    (พวกเขาอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What is Gloria doing in Thailand ?

(กลอเรียกำลังทำอะไรในประเทศไทย)

(a) She works for an American company.    (เธอทำงานให้กับบริษัทอเมริกัน)

(b) She works for a Thai company.    (เธอทำงานให้กับบริษัทไทย)

(c) She’s an AFS student.    (เธอเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน – เอเอฟเอส)

(d) She’s an American bank’s manager.    (เธอเป็นผู้จัดการธนาคารอเมริกัน)

(e) She works in a financial institution.    (เธอทำงานในสถาบันการเงิน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. When would Gloria’s parents’ plane arrive in Thailand ?

(เครื่องบินของพ่อแม่ของกลอเรียจะมาถึงประเทศไทยเมื่อไร)

(a) At 7 a.m. on Saturday.    (๗ โมง วันเสาร์)

(b) At 8 a.m. on Saturday.    (๘ โมง วันเสาร์)

(c) At 9 a.m. on Saturday.    (๙ โมง วันเสาร์)

(d) At 10 a.m. on Saturday.    (๑๐ โมง วันเสาร์)

(e) At 11 a.m. on Saturday.    (๑๑ โมง วันเสาร์)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. How would Gloria and Malee go to the airport ?

(กลอเรียและมาลีจะไปสนามบินอย่างไร)

(a) By car.    (โดยรถยนต์)

(b) By bus.    (โดยรถประจำทาง)

(c) By taxi.    (โดยรถแท็กซี่)

(d) By subway train.    (โดยรถไฟใต้ดิน)

(e) By airport shuttle.    (โดยรถบริการของสนามบิน)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป