หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 294)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๖

 

 

Two friends, Pimpa and Malee, are talking in their campus.

 

Pimpa  :  Hi, Malee.  Going to the library ?

Malee   :  Yes.  I have a lot of studying to do this week.  Where are you going ?

Pimpa  :  To the library too.  I’ve got a job there.

Malee   :  Oh, really?  I didn’t know that.  When did you start ?

Pimpa  :  The Friday before last.  I’d been looking for a part-time job for months.

Malee   :  You were lucky to find such a good place to work.

Pimpa  :  Well, it’s convenient.  And I can study there when we aren’t busy.  But I don’t get paid very

                    much.

Malee   :  How much do you make ?

Pimpa  :  Sixty baht an hour.

Malee   :  That’s not so bad.  I was just now thinking about looking for a job.  I want to earn some extra

                    income.

Pimpa  :  Part-time jobs are hard to find these days.

Malee  :  I know.  You must tell me how you got yours.

Pimpa  :  I knew a girl who was working there before.  She told me when she was about to quit her job. 

                   So I applied and got hired right then.

Malee   :  Just that easy, huh ?

Pimpa  :  Not exactly, she recommended me, you see.

Malee   :  Well, it always helps to know the right people.  

Pimpa  :  That’s often the way it is.

Malee   :  It seems there’s no hope for me then, since I have no friends of importance.

Pimpa  :  Don’t give up too soon.  You never know when luck will come your way.

 

(คำแปล)

 

          เพื่อน ๒ คน, พิมพาและมาลี, กำลังสนทนากันในบริเวณมหาวิทยาลัย (campus)

 

พิมพา   สวัสดี, มาลี  กำลังไปห้องสมุดหรือ

มาลี       :  ใช่แล้ว  ฉันมีเรียนเยอะแยะ (have a lot of studying to do) เลยสัปดาห์นี้  แล้วเธอกำลังจะไป

                  ไหนล่ะ

พิมพา   :  ไปห้องสมุดเหมือนกันแหละ,  ฉันมีงานทำที่นั่นนะ (I’ve got a job there.)

มาลี       :  โอ  จริงหรือ  ฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยนะ (I didn’t know that)  เธอเริ่มต้น (งานนี้) เมื่อไรล่ะ

พิมพา   :  วันศุกร์ก่อนวันศุกร์ที่แล้ว,  ฉันได้กำลังมองหางานพาร์ตไทม์มาหลายเดือนแล้ว (ก่อนได้งานนี้)

มาลี       :  เธอโชคดีนะที่หางานได้ในที่ดีๆ แบบนั้น (find such a good place to work) (หมายถึง  ที่ห้อง

                  สมุด)

พิมพา   อ้อ  มันสะดวกน่ะ (it’s convenient)  และฉันสามารถศึกษาที่นั่นได้เมื่อเราไม่มีงานยุ่ง,  แต่ฉัน

                  ไม่ได้เงิน (ค่าจ้าง) มากนักหรอก (I don’t get paid very much)

มาลี       เธอหาเงินได้เท่าไรล่ะ (เธอได้ค่าจ้างเท่าไรล่ะ) (How much do you make ?)

พิมพา   :  ชั่วโมงละ ๖๐ บาทจ้ะ

มาลี       :  นั่นไม่เลวนะ (That’s not so bad.)  ฉันขณะนี้กำลังคิดเกี่ยวกับการมองหางานทำ  ฉันต้องการ

                  หารายได้พิเศษ (earn some extra income) น่ะ

พิมพา   งานพาร์ตไทม์หายากนะหมู่นี้ (Part-time jobs are hard to find these days.)

มาลี       :  ฉันรู้,  เธอต้องบอกฉันนะว่าเธอได้งานของเธออย่างไร (ทำอย่างไรจึงได้งานทำ)

พิมพา   :  ฉันรู้จักเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังทำงานที่นั่น (ห้องสมุด) มาก่อน,  เธอ (เด็กฯ) บอกฉันเมื่อเธอ

                  จวนจะออกจากงานของเธอ (was about to quit her job)  ดังนั้น  ฉันเลยสมัคร (applied)

                 ไปและได้รับการว่าจ้างทันทีเลยในตอนนั้น (got hired right then)

มาลี      ง่ายแบบนั้นเลยหรือ (Just that easy) ฮึ่?

พิมพา  ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก (Not exactly)เธอ (เด็กหญิง) แนะนำฉันเองแหละ (she recommended

                 me) (ให้กับทางห้องสมุด)  เธอเข้าใจไหม (you see)

มาลี      อ้อ  มันช่วยได้เสมอนะที่รู้จักบุคคลที่เหมาะสม (right people)

พิมพา  นั่นมักจะเป็นวิธีที่มันเป็นอยู่นะ (มันก็มักจะเป็นแบบนั้นแหละ) (That’s often the way it is.)

มาลี      :  มันดูเหมือนว่าไม่มีความหวังสำหรับฉันเลยถ้างั้น (ที่จะได้งานทำ)  เพราะว่าฉันไม่มีเพื่อนที่มีความ

                 สำคัญเลย (friends of importance) (คือ  ไม่มีเพื่อนเป็นคนดังเลย)

พิมพา  :  อย่ายอมแพ้เร็วเกินไปสิ (Don’t give up too soon.)  เธอไม่มีทางรู้หรอกว่าโชคดีจะมาหาเธอ

                เมื่อไร (when luck will come your way)

 

 

1. Where are Pimpa and Malee going ?

(พิมพาและมาลีกำลังไปไหน)

(a) The bank.    (ธนาคาร)

(b) The school.    (โรงเรียน)

(c) The market.    (ตลาด)

(d) The library.    (ห้องสมุด)

(e) The airport.    (สนามบิน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. Why does Pimpa go to the library ?

(ทำไมพิมพาไปที่ห้องสมุด)

(a) She studies there.    (เธอศึกษา – อ่านหนังสือ – ที่นั่น)

(b) She has an appointment there.    (เธอมีนัดที่นั่น)

(c) She works part-time there.    (เธอทำงานพาร์ตไทม์ที่นั่น)

(d) She has a meeting there.    (เธอมีประชุมที่นั่น)

(e) She is a librarian.    (เธอเป็นบรรณารักษ์)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. How much does Pimpa earn by working at the library ?

(พิมพาหาเงินได้เท่าไรโดยการทำงานที่ห้องสมุด)

(a) 40 baht an hour.    (๔๐ บาทต่อชั่วโมง)

(b) 50 baht an hour.    (๕๐ บาทต่อชั่วโมง)

(c) 60 baht an hour.    (๖๐ บาทต่อชั่วโมง)

(d) 70 baht an hour.    (๗๐ บาทต่อชั่วโมง)

(e) 80 baht an hour.    (๘๐ บาทต่อชั่วโมง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. How did Pimpa get her job at the library ?

(พิมพาได้งานที่ห้องสมุดอย่างไร)

(a) She got it by herself.    (เธอได้งานทำด้วยตนเอง)

(b) A girl working there recommended her.    (เด็กหญิงที่ทำงานที่นั่นแนะนำเธอ – ให้กับห้อง

       สมุด)

(c) Her teacher recommended her.    (ครูของเธอแนะนำเธอ)

(d) She knows the head of the library.    (เธอรู้จักกับหัวหน้าห้องสมุด)

(e) Her parents helped her get it.    (พ่อแม่ของเธอช่วยเธอให้ได้งาน)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป