หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 293)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๖

 

Asking for And Giving Information

            This is a conversation between an old lady and a clerk at the information office in a railway station.

 

Clerk        :  Good afternoon, ma’am.  Can I help you ?

Old lady  :  Yes, good afternoon.  I’d like some information about the train, please.

Clerk        :  Yes, ma’am.  Which train?  Where are you going ?

Old lady  :  To Chiang Mai.  You see, I have never………….

Clerk        :  So your question is “When’s the next train to Chiang Mai ?”  Is that correct ?

Old lady  :  Yes.

Clerk        :  At 6 p.m.  That’s a couple of minutes.

Old lady  :  How much is the ticket ?

Clerk        :  A first-class, air-conditioned sleeper one way is two thousand baht, ma’am.

Old lady  :  Can I get something to eat on the train?  I always like to eat when I travel.

Clerk        :  Yes, ma’am.  There’s a dining car on the train.

Old lady  :  Oh, good!  Er……… can you please tell me how much I’ll have to pay for a plate of fried rice ?

Clerk        :  I think it’s about eighty baht, ma’am.

Old lady  :  Eighty baht!  Oh dear!  That’s a lot.  Anyway, I suppose you have been to Chiang Mai many

                        times.  What’s it like ?

Clerk        :  It’s a very nice place.  I hope you’ll enjoy your trip.  Your train’s leaving in a minute.

Old lady  :  Oh!  Which one ?

Clerk        :  Platform 11.  ………  That is your train, ma’am.  You’ve missed it.

Old lady  :  Oh, no!  I didn’t know the train would leave early.

Clerk        :  The train left on schedule, but you’ve asked so many questions !

Old lady  :  What a pity!  Ah, would you please tell me again when the next train to Chiang Mai leaves ?

Clerk        :  At 10 p.m.

Old lady  :  In that case, I’ll wait around here.  Thank you very much.

 

(คำแปล)

 

การถามและให้ข้อมูล (Asking for And Giving Information)

               นี่คือการสนทนาระหว่างหญิงชราและเสมียนที่ห้องประชาสัมพันธ์ (information office) ในสถานีรถไฟแห่งหนึ่ง

 

เสมียน      สวัสดีครับ แหม่ม  มีอะไรให้ผมช่วยไม้ครับ

หญิงชรา  :  มีสิ  สวัสดีจ้ะ  ฉันอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟ, ได้โปรด

เสมียน      :  ได้สิครับ แหม่ม  รถไฟขบวนไหนครับ,  คุณกำลังจะไปที่ไหนครับ

หญิงชรา  :  ไปเชียงใหม่จ้ะ  คุณรู้ (เข้าใจ) (see) ไหม  ฉันไม่เคย ................

เสมียน      :  ถ้างั้น (So) คำถามของคุณก็คือ “รถไฟขบวนถัดไปที่ไปเชียงใหม่จะออกเมื่อใด”  นั่นถูกไหม

                     ครับ

หญิงชรา  ใช่จ้ะ

เสมียน      :  ออก โมงเย็นครับ  นั่นคือในอีกสอง – สามนาที (in a couple of minutes) ครับ

หญิงชรา  :  ตั๋วราคาเท่าไรหรือ (How much is the ticket ?)

เสมียน      :  ตั๋วเที่ยวเดียว (one way) รถนอนชั้น ๑ ปรับอากาศ (first-class, air-conditioned

                     sleeper) ราคา ๒,๐๐๐ บาทครับ  แหม่ม

หญิงชรา  :  แล้วฉันสามารถหาอะไรกินบนรถไฟไหม  ฉันชอบกินเสมอเมื่อเดินทาง

เสมียน      :  ได้สิครับ  แหม่ม  มีรถเสบียงบนรถไฟ (There’s a dining car on the train.) ครับ   

หญิงชรา  :  โอ  ดี เอ้อ..............คุณได้โปรดบอกฉันหน่อยว่าฉันจะต้องจ่ายเงินเท่าใดสำหรับข้าวผัด

                       จาน (a plate of fried rice)

เสมียน      ผมคิดว่ามันราคาประมาณ ๘๐ บาทครับ แหม่ม

หญิงชรา  :  ๘๐ บาทเชียวหรือโอ ที่รัก!  นั่นแพงโขเลยนะ (นั่นแพงจังเลยนะ) (That’s a lot.),  อย่างไร

                     ก็ตาม (Anyway) ฉันคาดการ (suppose) ว่าคุณเคยไปเชียงใหม่มาหลายหนแล้ว,  เชียงใหม่

                     เป็นอย่างไรบ้าง (What’s it like ?)

เสมียน      :  มันเป็นสถานที่ที่ดี (nice) มากเลย  ผมหวังว่าคุณจะสนุกกับการเดินทาง (trip) ของคุณ 

                     รถไฟของคุณจะออก (leaving) ในอีก นาที

หญิงชรา  โอ้  ขบวนไหนล่ะ (Which one ?) (ที่จะออก)

เสมียน      :  ชานชลา (Platform) ที่ ๑๑.   .................  นั่นคือขบวนรถของคุณครับ แหม่ม,  คุณตก

                     รถไฟแล้วละ (คุณพลาดรถไฟแล้วละ) (You’ve missed it.)

หญิงชรา  :  โอ  ไม่นะ!  ฉันไม่รู้ว่ารถไฟจะออกเร็ว (leave early) แบบนี้

เสมียน      รถไฟออกตรงตามเวลา (The train left on schedule),  แต่คุณถามคำถามมากเหลือเกิน

                     (เลยตกรถ)

หญิงชรา  :  น่าเสียดายจัง (What a pity),  อา ...........  โปรดบอกฉันอีกครั้งได้ไหมว่า  รถไฟไปเชียงใหม่

                     ขบวนถัดไปออกกี่ทุ่ม

เสมียน      :  ๑๐ น. ( ทุ่ม) ครับ

หญิงชรา  :  ในกรณีนั้น (In that case)  ฉันจะรออยู่แถวๆ นี้นะ (I’ll wait around here.),  ขอบคุณมาก

                     เลยจ้ะ

 

1. Where is the old lady going ?

(หญิงชรากำลังจะไปที่ไหน)

(a) Phuket.    (ภูเก็ต)

(b) Songkhla.    (สงขลา)

(c) Pataya.    (พัทยา)

(d) Chiang Mai.    (เชียงใหม่

(e) Hua Hin.    (หัวหิน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. When is the next train to Chiang Mai ?

(รถไฟไปเชียงใหม่เที่ยวต่อไปคือเวลาใด)

(a) At 4 p.m.    (เที่ยว ๔ โมงเย็น) 

(b) At 5 p.m.    (เที่ยว ๕ โมงเย็น)     

(c) At 6 p.m.    (เที่ยว ๖ โมงเย็น)    

(d) At 7 p.m.    (เที่ยว ๑ ทุ่ม)    

(e) At 8 p.m.    (เที่ยว ๒ ทุ่ม) 

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What does the old lady like to do when she travels ?

(หญิงชราชอบทำอะไรเมื่อเธอเดินทาง)

(a) She likes to call back home to her children.    (เธอชอบโทรฯ กลับมาหาลูกที่บ้าน)

(b) She likes to play card.    (เธอชอบเล่นไพ่)

(c) She likes to sing.    (เธอชอบร้องเพลง)

(d) She likes to sleep.    (เธอชอบนอนหลับ)   

(e) She likes to eat.    (เธอชอบทานอาหาร)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. How much is a plate of fried rice on the train ?

(ข้าวผัด ๑ จานบนรถไฟราคาเท่าไร)

(a) 70 baht.    (๗๐ บาท)

(b) 80 baht.    (๘๐ บาท)

(c) 90 baht.    (๙๐ บาท) 

(d) 100 baht.    (๑๐๐ บาท)

(e) 120 baht.    (๑๒๐ บาท)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Why did the old lady miss the train ?

(ทำไมหญิงชราจึงพลาดรถไฟ)

(a) Because she asked the clerk too many questions.    (เพราะว่าเธอถามคำถามเสมียนมาก

       เกินไป)

(b) Because she was late for the train.    (เพราะว่าเธอมาถึงที่รถไฟล่าช้า)

(c) Because there was heavy traffic on the road.    (เพราะว่ามีการจราจรหนาแน่นบนถนน)

(d) Because she didn’t get up early enough.    (เพราะว่าเธอตื่นนอนไม่เช้าพอ) 

(e) Because she went to the wrong station.    (เพราะว่าเธอไปผิดสถานี)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. When did the old lady’s train leave the station finally ?

(รถไฟของหญิงชราออกจากสถานีเมื่อไรในที่สุด)  (หมายถึง  เที่ยวที่เธอเดินทางจริงๆ)

(a) At 7 p.m.    (เที่ยว ๑ ทุ่ม)

(b) At 8 p.m.    (เที่ยว ๒ ทุ่ม)

(c) At 9 p.m.    (เที่ยว ๓ ทุ่ม)   

(d) At 10 p.m.    (เที่ยว ๔ ทุ่ม)

(e) At 11 p.m.    (เที่ยว ๕ ทุ่ม)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป