หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 292)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๕

 

Two secretaries are talking to each other over coffee in the canteen.

 

Mary  :  I saw a really fantastic program about environmental protection on television last night.  It

                  was about the success they’ve had in England in bringing the River Thames back to life.

Suda  :  Oh, no.  I wish I’d known about it.  We could learn a lot from programs like that.  But it’s not

                  the Thames that worries me, it’s the Chao Phraya.

Mary  :  Didn’t you see the program advertised?  The sponsors were Bear Beer and they had

                  announcements about it on TV all last week.

Suda  :  Well, you see, my set was out of order.  I just got it repaired yesterday.  I do regret I didn’t see

                  it. 

Mary  :  Don’t be too upset.  The Bear Beer Hour is going to have a documentary on the Hudson River

                  next Wednesday evening at nine.  Don’t miss it.

Suda  :  You bet I won’t!  My friends say I spend too much time worrying about the environment.  But

                  I don’t mind.  You’ve got to be interested in something, after all.

Mary  :  Right on!  I couldn’t agree with you more.

 

(คำแปล)

 

เลขานุการ คนกำลังสนทนากันขณะดื่มกาแฟ (over coffee) ในร้านอาหารในที่ทำงาน (หรือ โรงเรียน) (canteen)

 

แมรี่   ฉันเห็นรายการซึ่งน่ามหัศจรรย์ (วิเศษ, เกี่ยวกับจินตนาการ) (fantastic) จริงๆ เกี่ยวกับการคุ้ม

              ครองสิ่งแวดล้อม (environmental protection) ทางทีวี (on television) เมื่อคืนที่ผ่านมา,  มัน

              เกี่ยวกับความสำเร็จซึ่งพวกเขามี (ประสบ) (they’ve had) ในประเทศอังกฤษในการนำแม่น้ำเทมส์

              กลับคืนสู่ชีวิต (bringing the river Thames back to life) (คือ ทำให้ใสสะอาดเหมือนเดิม)

สุดา   :  โอ้, ไม่ (ฉันไม่ได้ดู)  ฉันปรารถนาว่าฉันได้ทราบเกี่ยวกับมัน (รายการทีวี)  เราสามารถเรียนรู้ได้

              มากมาย (learn a lot) จากรายการ (ทีวี) เช่นนั้น,  แต่มันไม่ใช่แม่น้ำเทมส์ที่ทำให้ฉันวิตกกังวล, 

              มันคือแม่น้ำเจ้าพระยา (ที่ฉันวิตกฯ)

แมรี่   :  เธอมิได้เห็นรายการ (ทีวีข้างต้น) ที่ถูกโฆษณา (advertised) หรือ,  สปอนเซอร์คือเบียร์ตราหมี 

              และพวกเขามีการโฆษณา (การประกาศ, การทำให้รู้) (announcements) เกี่ยวกับมัน (รายการ)

              ทางทีวีตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา (all last week)       

สุดา   :  เอ้อ (Well)  เธอรู้ (เข้าใจ) (see) ไหม  เครื่องรับโทรทัศน์ (set) (ย่อมาจาก “TV set”) ของฉันเสีย

              (out of order),  ฉันเพิ่งจะ (เท่านั้น, เพียง.........เท่านั้น) (just) ซ่อมมัน (got it repaired) เมื่อ

              วานนี้เอง,  ฉันเสียใจจริงๆ (I do regret) ที่ฉันไม่ได้ดูมัน   

แมรี่   :  อย่าว้าวุ่น (สับสน) (upset) จนเกินไป,  (รายการทีวี) “ชั่วโมงเบียร์ตราหมี” จะมีหนังสารคดี

              (documentary) เกี่ยวกับแม่น้ำฮัดสัน (ยาว ๕๐๗ กิโลเมตร  ไหลจากทิศเหนือไปใต้  ทาง

              ภาคตะวันออกของรัฐนิวยอร์กของสหรัฐฯ) ในคืนวันพุธสัปดาห์หน้า เวลา ๓ ทุ่ม,  อย่าพลาด

              มันเสียล่ะ (Don’t miss it.) (ดูรายการนี้ให้ได้นะ)

สุดา   :  เธอพนันได้เลยว่าฉันจะไม่พลาด (ดูรายการ) (You bet I won’t),  เพื่อนๆ ของฉันพูดว่าฉันใช้

              เวลามากเกินไปวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  แต่ฉันไม่รังเกียจหรอก (I don’t mind) (ที่เพื่อนๆ

              พูดเช่นนั้น)  เธอจำเป็นต้องสนอกสนใจในบางสิ่งบางอย่าง (something), (เธอ) ควรจำไว้นะ

              (after all)

แมรี่   :  ถูกแล้ว (Right on)  ฉันเห็นด้วยกับเธออย่างยิ่ง (ฉันไม่สามารถเห็นด้วยกับเธอมากไปกว่านี้อีก

              แล้ว) (I couldn’t agree with you more)

 

1. What program did Mary see on TV last night ?

(แมรี่ดูโปรแกรมอะไรทางทีวีเมื่อคืนที่ผ่านมา)

(a) It was about wildlife protection.    (มันเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่า)

(b) It was about forest protection.    (มันเกี่ยวกับการคุ้มครองป่า)

(c) It was about horror films.    (มันเกี่ยวกับหนังสยองขวัญ)

(d) It was about environmental protection.    (มันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม)

(e) It was about the war between Israel and Palestine.    (มันเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What was the TV program about ?

(โปรแกรมทีวีเกี่ยวกับเรื่องอะไร)

(a) It was about the success in England in making people interested in politics.    (มันเกี่ยวกับความสำเร็จ

       ในประเทศอังกฤษในการทำให้ประชาชนสนใจการเมือง)

(b) It was about the renovation of the Buckingham Palace.    (มันเกี่ยวกับการปรับปรุง-ซ่อมแซมพระราชวัง

       บักกิงแฮม)

(c) It was about the success in England in bringing the River Thames back to life.    (มัน

       เกี่ยวกับความสำเร็จในประเทศอังกฤษในการนำแม่น้ำเทมส์กลับคืนสู่ชีวิต – คือแก้ปัญหามลภาวะ

       ในแม่น้ำ)

(d) It was about the solution of the unemployment problem in England.    (มันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการ

       ว่างงานในประเทศอังกฤษ)

(e) It was about Britain’s Got Talent.    (มันเกี่ยวกับรายการ “ประเทศอังกฤษมีบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ”)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What worries Suda ?

(อะไรทำให้สุดาวิตกกังวล)

(a) The pollution of the Thames River.    (มลภาวะของแม่น้ำเทมส์)

(b) The pollution of the Hudson River.    (มลภาวะของแม่น้ำฮัดสัน)

(c) Her television was out of order.    (โทรทัศน์ของเธอเสีย)

(d) The COVID-19 pandemic in her neighborhood.    (โรคระบาดโควิด-๑๙ ในละแวกบ้านของเธอ)

(e) The pollution of the Chao Phraya River.    (มลภาวะของแม่น้ำเจ้าพระยา)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Why didn’t Suda see the TV program mentioned by Mary ?

(ทำไมสุดาจึงไม่ได้ดูรายการทีวีที่แมรี่กล่าวถึง)

(a) Because she had to study hard for her exam.    (เพราะว่าเธอต้องเรียนหนักเพื่อสอบ)

(b) Because her TV was out of order.    (เพราะว่าทีวีของเธอเสีย)

(c) Because she was away from her home for the entire week.    (เพราะว่าเธอไม่ได้อยู่บ้านตลอดทั้งอาทิตย์)

(d) Because she was not interested in such a program.    (เพราะว่าเธอไม่สนใจในโปรแกรมดังกล่าว)

(e) Because she preferred to watch the concert to a program concerning the environment.    (เพราะว่าเธอ

       ชอบดูคอนเสิร์ตมากกว่ารายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม)   

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. What program is the Bear Beer Hour showing next Wednesday evening ?

(“ชั่วโมงเบียร์หมี” จะฉายโปรแกรมอะไรตอนค่ำวันพุธหน้า)

(a) A documentary (film) on the Hudson River.    (หนังสารคดีเรื่องแม่น้ำฮัดสัน)

(b) A documentary on the Mississippi River.    (หนังสารคดีเรื่องแม่น้ำมิสซิสสซิปปี)

(c) A documentary on Wildlife conservation.    (หนังสารคดีเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า)

(d) A documentary on undersea world.    (หนังสารคดีเรื่องโลกใต้ทะเล)

(e) A documentary on space exploration.    (หนังสารคดีเรื่องการสำรวจอวกาศ)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป