หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 289)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๘

 

Negotiating

            Mr. Robert Johnson is an American businessman who has just been posted to his

            company branch in Bangkok.

            Below is the telephone conversation between Ladda, the landlady, and Mr.

            Johnson.

 

Johnson  :  Is that 252-5678 ?

Ladda       :  Yes.

Johnson  :  I’d like to speak to Khun Ladda, please.,

Ladda       :  Speaking.

Johnson  :  Good afternoon.  My name is Johnson.  I’ve just seen the advertisement in today’s paper

                        about a furnished house to rent.  Is it still available ?

Ladda       :  Yes.  Would you like to know more about it ?

Johnson  :  Yes, could you tell me the exact address ?

Ladda       :  123 Sukumvit 21.

Johnson  :  Thank you.  How many rooms does it have ?

Ladda       :  Oh, it’s big enough for a family of four or five.  There are three bedrooms, one big living

                        room and a dining room.

Johnson  :  Is it air-conditioned ?

Ladda       :  Only the three bedrooms.

Johnson  :  Is there a telephone ?

Ladda       :  Yes, one downstairs and one up.

Johnson  :  How much is the rent, please ?

Ladda       :  Baht 20,000 a month.

Johnson  :  And if I do rent the house, when would I be able to move in?

Ladda       :  Right away.

Johnson  :  All right.  I’ll talk it over with my wife and call you tomorrow morning.  Thank you.  Bye.

Ladda       :  Have a nice day.  Bye.

 

(คำแปล)

 

การเจรจา (Negotiating)

            มิสเตอร์โรเบิร์ต จอห์นสัน เป็นนักธุรกิจชาวอเมริกัน  ผู้ซึ่งเพิ่งถูกแต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง

            (posted) ที่สาขา (branch) ของบริษัทในกรุงเทพฯ

            ข้างล่างนี้เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างลัดดา, เจ้าของบ้านเช่า (landlady),  และมิสเตอร์

            จอห์นสัน

 

จอห์นสัน  นั่นหมายเลข ๒๕๒-๕๖๗๘ ใช่ไหมครับ

ลัดดา        :  ใช่ค่ะ

จอห์นสัน  :  ผมขอพูดกับคุณลัดดาครับ  ได้โปรด

ลัดดา        :  กำลังพูดอยู่ค่ะ (อาจตอบว่า  “Ladda is speaking.”  ก็ได้)

จอห์นสัน  :  สวัสดีครับ  ผมชื่อจอห์นสันครับ  ผมเพิ่งจะเห็นโฆษณาในหนังสือพิมพ์ของวันนี้ (today’s

                     paper) เกี่ยวกับบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ (furnished house) ให้เช่า (to rent)มันยังคง

                     ว่างอยู่หรือเปล่าครับ (มีคนเช่าหรือยังครับ) (Is it still available ?)

ลัดดา        ยังว่างค่ะ,  คุณอยากทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับมันไหมคะ   

จอห์นสัน  อยากครับ  คุณจะสามารถบอกผมที่อยู่ที่แน่นอน (exact address) (ของบ้านเช่า) ได้ไหมครับ

ลัดดา        123 Sukumvit 21 ค่ะ

จอห์นสัน  :  ขอบคุณครับ,  บ้านมีกี่ห้องครับ

ลัดดา        โอ  มันใหญ่พอสำหรับครอบครัวที่มี ๔ หรือ ๕ คน (family of four or five) ค่ะ,  มีห้องนอน

                     (bedrooms) ห้อง, ห้องรับแขก (ห้องนั่งเล่น) (living room) ขนาดใหญ่ ห้อง  และ

                     ห้องทานอาหาร (dining room) ห้อง

จอห์นสัน  :  บ้านปรับอากาศหรือเปล่าครับ (บ้านติดแอร์หรือเปล่าครับ) (Is it air-conditioned ?)

ลัดดา        (ติดแอร์) เฉพาะห้องนอน ห้องเท่านั้นค่ะ

จอห์นสัน  :  มีโทรศัพท์ไหมครับ (Is there a telephone ?)

ลัดดา        มีค่ะ,  เครื่องชั้นล่าง (downstairs) และ เครื่องชั้นบน (up)

จอห์นสัน  :  ค่าเช่าเท่าไรครับ (How much is the rent, please ?)

ลัดดา        เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาทค่ะ

จอห์นสัน  :  และถ้าผมเช่าบ้านจริงๆ (I do rent the house)  ผมจะสามารถย้ายเข้ามา (move in) ได้

                     เมื่อไรครับ

ลัดดา        :  ทันทีเลย (ในทันทีทันใด, โดยไม่ชักช้า) (Right away)

จอห์นสัน  :  ดีครับ  ผมจะปรึกษาหารืออย่างละเอียด (ก่อนตัดสินใจ) (talk it over) กับภรรยาของผมก่อน 

                     และโทรศัพท์มาหาคุณ (call you) เช้าวันพรุ่งนี้,  ขอบคุณครับ  สวัสดี

ลัดดา        :  ขอให้โชคดีค่ะ (ขอให้สนุกนะคะ) (Have a nice day)  สวัสดีค่ะ

 

1. What does Mr. Johnson do ?

(มิสเตอร์จอห์นสันทำงานอะไร)

(a) He works for the government.    (เขาทำงานให้รัฐบาล)

(b) He’s a diplomat.    (เขาเป็นนักการทูต)

(c) He’s a business man.    (เขาเป็นนักธุรกิจ)

(d) He’s an engineer.    (เขาเป็นวิศวกร)

(e) He’s a medical doctor.    (เขาเป็นแพทย์)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Who’s Miss Ladda.

(มิสลัดดาคือใคร)

(a) She’s Mr. Johnson’s wife.    (เธอเป็นภรรยาของมิสเตอร์จอห์นสัน)

(b) She’s Mr. Johnson’s secretary.    (เธอเป็นเลขานุการของมิสเตอร์จอห์นสัน)

(c) She’s Mr. Johnson’s relative.    (เธอเป็นญาติของมิสเตอร์จอห์นสัน)

(d) She’s Mr. Johnson’s landlady.    (เธอเป็นเจ้าของบ้านเช่าของมิสเตอร์จอห์นสัน)

(e) She’s Mr. Johnson’s neighbor.    (เธอเป็นเพื่อนบ้านของมิสเตอร์จอห์นสัน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. Why did Johnson call up Ladda ?

(ทำไมจอห์นสันจึงโทรฯ ไปหาลัดดา)

(a) He wanted to talk about their business.    (เขาต้องการคุยกับเธอเรื่องธุรกิจของทั้งสองคน)

(b) He wanted to tell her something.    (เขาต้องการบอกอะไรบางอย่างแก่เธอ)

(c) He wanted to remind her of the meeting.    (เขาต้องการเตือนเธอเรื่องการประชุม)

(d) He wanted to invite her to his party.    (เขาต้องการเชิญเธอมางานเลี้ยง)

(e) He wanted to rent her advertised house.    (เขาต้องการเช่าบ้านที่โฆษณาไว้ของเธอ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Is the house furnished or unfurnished ?

(บ้านมีเครื่องเรือนหรือไม่มีเครื่องเรือน)

(a) It is unfurnished.    (มันไม่มีเครื่องเรือน)

(b) It is furnished.    (มันมีเครื่องเรือน)

(c) It is a big house.    (มันเป็นบ้านหลังใหญ่)

(d) It is in the suburb of Bangkok.    (มันอยู่ชานเมืองของกรุงเทพฯ)

(e) It is close to an electric train station.    (มันอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. How many rooms does the house have ? (= How many rooms has the house ?)

(บ้านมีกี่ห้อง)

(a) It has five rooms altogether.    (มันมีด้วยกันทั้งหมด ๕ ห้อง)  (ห้องนอน ๓ ห้อง, ห้องรับแขก

       ๑ ห้อง  และห้องทานอาหาร ๑ ห้อง)

(b) It has three bedrooms.    (มันมีห้องนอน ๓ ห้อง)

(c) It has a living room.    (มันมีห้องรับแขก ๑ ห้อง)

(d) It has a dining room.    (มันมีห้องทานอาหาร ๑ ห้อง)

(e) It has two restrooms.    (มันมีห้องน้ำ ๒ ห้อง)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Which room is air-conditioned ?

(ห้องไหนมีเครื่องปรับอากาศ)

(a) A living room.    (ห้องรับแขก)

(b) A dining room.    (ห้องทานอาหาร)

(c) Only three bedrooms are air-conditioned.    (เฉพาะห้องนอน ๓ ห้องเท่านั้นมีเครื่องปรับ

       อากาศ)

(d) A restroom.    (ห้องน้ำ)

(e) A library.    (ห้องสมุด)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. How much is the rent for the house ?

(ค่าเช่าบ้านเป็นเท่าใด)

(a) Baht 5,000 a month.    (๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน)

(b) Baht 10,000 a month.    (๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน)

(c) Baht 15,000 a month.    (๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน)

(d) Baht 20,000 a month.    (๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน)

(e) Baht 30,000 a month.    (๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

8. What will Johnson do before he decides to rent the house ?

(จอห์นสันจะทำอะไรก่อนเขาตัดสินใจเช่าบ้าน)

(a) Take a look at the house.    (ดูบ้าน)

(b) Clean the house.    (ทำความสะอาดบ้าน)

(c) Sign a contract with the landlady.    (เซ็นสัญญากับเจ้าของบ้านเช่า)

(d) Ask for his wife’s permission.    (ขออนุญาตภรรยาของเขา)

(e) Talk it over with his wife.    (ปรึกษาหารืออย่างละเอียดกับภรรยาของเขา)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป