หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 287)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

1. Jeff and Liza are sitting at a dining table in a restaurant.

 

Jeff         :  Could we have a menu, please?

Waiter  :  Do you wish to order right away?

Jeff        :  Yes, please.  What will you have, Liza ?

Liza       :  I’d like a salad.  I’m on a diet.

Jeff        :  I wouldn’t say you needed it.   

Liza       :  You flatter me.  I appreciate it.

Jeff        :  Anytime.  What will you have for dessert?

Liza       :  I want some fruit instead.

 

(คำแปล)

 

๑. เจฟฟ์และลิซ่ากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารในภัตตาคารแห่งหนึ่ง

 

เจฟฟ์        เราขอเมนูหน่อยนะหนู 

เด็กเสิร์ฟ  :  คุณต้องการสั่ง (อาหาร) ในทันที (right away) เลยใช่ไหมคะ

เจฟฟ์        :  ใช่แล้ว  คุณจะทานอะไรดี, ลิซ่า

ลิซ่า           :  ฉันอยากทานสลัด,  ฉันกำลังกินอาหารลดน้ำหนัก (I’m on a diet) ค่ะ

เจฟฟ์         :  ผมไม่อยากจะพูดว่าคุณต้องการมัน (หมายถึง  อาหารลดน้ำหนัก) (เพราะว่าคุณหุ่นดีอยู่แล้ว 

                      หรือไม่ได้อ้วนอะไรเลย)

ลิซ่า           :  คุณยกยอ (เยินยอ, ประจบ) (flatter) ฉันละสิ,  ฉันชื่นชมมันนะ (I appreciate it.) (ที่คุณ

                      เยินยอฉันว่าไม่ต้องกินอาหารลดน้ำหนักก็ได้  -  เพราะหุ่นฉันดีอยู่แล้ว) (คือ  ฉันชอบนะที่

                      คุณพูดยอฉัน)

เจฟฟ์         :  เวลาใดก็ได้ (Anytime) (ที่ต้องการให้ผมเยินยอคุณ)  แล้วคุณจะทานอะไรสำหรับของหวาน

                      (dessert) ล่ะครับ

ลิซ่า           :  ฉันต้องการทานผลไม้แทน (instead) (ของหวาน) ค่ะ

 

1. What did Jeff ask for first when he and Liza went to the restaurant ?

(เจฟฟ์ขออะไรเป็นอย่างแรก  เมื่อเขาและลิซ่าไปที่ภัตตาคาร)

(a) A drink.    (เครื่องดื่ม)

(b) A snack.    (อาหารว่าง, ของขบเคี้ยว)

(c) An appetizer.    (อาหารหรือเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อย  กินก่อนอาหารหลัก)

(d) A menu.    (รายการอาหาร)

(e) Some food.    (อาหาร)

 

2. Why would Liza like to have salad ?

(ทำไมลิซ่าอยากทานสลัด)

(a) She wants to be healthy.    (เธอต้องการมีสุขภาพดี)

(b) She is a vegetarian.    (เธอเป็นนักมังสวิรัติ)

(c) It takes very little time to cook.    (มันใช้เวลาน้อยมากในการปรุง)

(d) The restaurant is famous for its salad.    (ภัตตาคารนี้มีชื่อเสียงด้านสลัด)

(e) She is on a diet.    (เธอกำลังทานอาหารลดน้ำหนัก)

 

3. What will Liza have for dessert ?

(ลิซ่าจะทานอะไรสำหรับของหวาน)

(a) Blueberry pie.    (พายบลูเบอร์รี่)

(b) Ice cream.    (ไอศกรีม) 

(c) Some fruit.    (ผลไม้)

(d) Egg custard.    (สังขยา)

(e) Apple jam.    (แยมแอบเปิ้ล)

 

สำหรับ ข้อ ๔ – ๗

 

2. Bill walks into an airline office to make a plane ticket reservation.

 

Clerk   :  Good morning, sir.  Can I be of your assistance ?

Bill       :  Certainly.  I’d like to get a seat on the eleven o’clock flight to Chiang Mai next Thursday

                   morning.  It is the only flight that day, isn’t it?

Clerk   :  Yes, it is.  But I’m afraid it’s fully reserved.

Bill       :  Oh, can’t you fix me up with another flight on Friday?

Clerk   :  Well yes, there is a flight leaving at 10 o’clock on Friday.  Is it convenient for you to leave

                   at that time?

Bill       :  It’s perfectly all right.

Clerk   :  I’ve got a seat for you on flight 211, Saturday at ten.  When are you coming back?

Bill       I’m not sure.  It all depends.  Please leave it open for the moment.

 

(คำแปล)

 

๒. บิลเดินเข้าไปในสำนักงานสายการบินเพื่อจองตั๋วเครื่องบิน

 

เสมียน   สวัสดีครับ,  มีอะไรที่ผมจะช่วยเหลือคุณได้ครับ (มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ) (Can I be of

                   your assistance ?) (หรืออาจพูดว่า  “Can I help you?”  หรือ  “What can I do for

                   you?”  หรือ  “Can I be of any help to you?”  ซึ่งทุกประโยคมีความหมายเหมือนกัน)

บิล          แน่นอน  ผมต้องการได้ (จอง) ที่นั่งเที่ยวบิน (flight) ไปเชียงใหม่เวลา ๑๑.๐๐ น. เช้าวันพฤหัสฯ

                  สัปดาห์หน้า,  มันเป็นเที่ยวบินเพียงเที่ยวเดียว (only flight) ของวันนั้น  ใช่ไหม

เสมียน   ใช่ครับ  แต่ผมเกรง (afraid) ว่าเที่ยวบินนั้นถูกจองที่นั่งเต็มหมดแล้ว

บิล          :  โอ้  คุณจะสามารถจัดหาให้ผม (fix me up) เที่ยวบินอีกเที่ยวหนึ่งในวันศุกร์ได้ไหม

เสมียน   :  อ้อ  ได้สิครับ  มีเที่ยวบินออกเวลา ๑๐ โมงวันศุกร์,  มันสะดวก (convenient) สำหรับคุณที่จะ

                  ออกเดินทาง (leave) เวลานั้นไหมครับ

บิล          :  ใช้ได้ทีเดียวเลย (It’s perfectly all right)

เสมียน   ผมมีที่นั่งสำหรับคุณบนเที่ยวบิน ๒๑๑, วันเสาร์เวลา ๑๐ โมง (สำหรับเที่ยวกลับ)  คุณจะเดินทาง

                  กลับเมื่อไรครับ

บิล          :  ผมไม่แน่ใจนะ  มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ (It all depends),  โปรดปล่อยว่างไว้สำหรับขณะนี้

                   (leave it open for the moment) (หมายถึง  การเดินทางเที่ยวกลับ)

 

4. Where is Bill going to leave for ?

(บิลจะออกเดินทางไปไหน)

(a) Phuket.    (ภูเก็ต)  

(b) Pataya.    (พัทยา)

(c) Bangkok.    (กรุงเทพฯ)

(d) Chiang Mai.    (เชียงใหม่)

(e) Krabi.    (กระบี่)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Why can’t Bill take a Thursday morning flight ?

(ทำไมบิลไม่สามารถเดินทางเที่ยวบินเช้าวันพฤหัสฯ)

(a) He can’t go to the airport on time.    (เขาไม่สามารถไปสนามบินได้ตรงเวลา)

(b) He has a meeting on Thursday.    (เขามีประชุมวันพฤหัสฯ)

(c) It’s fully reserved.    (มันถูกจองที่นั่งเต็มหมดแล้ว)

(d) There may be a heavy storm at that time.    (อาจมีพายุรุนแรงเวลานั้น)

(e) He has to wait for his friend to come first.    (เขาจำเป็นต้องรอให้เพื่อนมาก่อน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Which flight will Bill finally take ?

(บิลจะเดินทางโดยเที่ยวบินใดในที่สุด)

(a) Thursday morning flight.    (เที่ยวบินเช้าวันพฤหัสฯ)  (เที่ยวนี้เต็ม)

(b) Ten o’clock flight on Friday.    (เที่ยว ๑๐ โมงเช้าวันศุกร์)

(c) Ten o’clock flight on Saturday.    (เที่ยว ๑๐ โมงเช้าวันเสาร์)  (เสมียนเสนอเที่ยวบินขากลับเที่ยวนี้  แต่บิล

      ไม่แน่ใจ  จึงยังไม่จอง)

(d) Sunday flight.    (เที่ยวบินวันอาทิตย์)

(e) Tonight’s flight.    (เที่ยวบินคืนนี้)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

7. When is Bill going to come back ?

(บิลจะกลับมาเมื่อไร)

(a) Saturday.    (วันเสาร์)

(b) Sunday.    (วันอาทิตย์)

(c) Monday.    (วันจันทร์)

(d) Tuesday.    (วันอังคาร)

(e) Uncertain.    (ไม่แน่นอน)  (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์  ตามที่บิลบอกเสมียน)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป