หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 284)

 

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Louis        I’d like to ask for more information about a diving expedition in Florida you put in an

                        advertisement in the local newspaper last week.

Rebecca  :  Sure.  It’ll be held between 12 – 18 May.  We draw a line at 30 people in our group, with the

                        age of 20 or over.  The fee is $ 1,500 dollars per person.  In this trip you’ll have a chance

                        to do scuba diving off Florida’s coast at Daytona beach, which is one of the most beautiful

                        beaches in the U.S., apart from seeing exotic underwater lives.

Louis       :  That sounds very interesting.  Can I make a reservation for 2 people now ?

Rebecca  :  Well, since the expedition requires a bit high physical strength, first of all you’ll have to

                        pass our fitness test.  It’ll be held on the 7th or 8th of May.  You and your friend have an

                        option to come for the test on either day.

 

(คำแปล)

ลูอิส        :  ผมอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปดำน้ำ (diving expedition) ในฟลอริด้า 

                   ที่คุณลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ

รีเบ็คค่า  :  ได้ค่ะ  มันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ พฤษภาคม,  เราจำกัดจำนวนไว้ที่ ๓๐ คน (draw

                    aline at 30 people) ในกลุ่มของเรา   และมีอายุ ๒๐ ปีหรือมากกว่านั้นค่ะ,  ค่าธรรมเนียม

                    (โปรแกรม) ๑,๕๐๐ ดอลลาร์ต่อคน,  ในการเดินทางครั้งนี้  คุณจะมีโอกาสดำน้ำลึกโดยใช้

                    เครื่องช่วยหายใจ (do scuba diving) ที่หาดเดโทน่าชายฝั่งรัฐฟลอริด้า  ซึ่งเป็นชายหาด

                    ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ  นอกเหนือจากการชมชีวิตใต้น้ำที่แปลกประหลาด (ผิดธรรมดา,

                    ไม่ใช่ของพื้นเมือง, เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ) (exotic) ค่ะ

ลูอิส        :  นั่นฟังดูน่าสนใจมากครับ  ผมขอจอง ๒ ที่เลยได้ไหมครับตอนนี้

รีเบ็คค่า  :  เอ้อ  เนื่องจากการเดินทางครั้งนี้ต้องการความแข็งแกร่งทางร่างกาย (physical strength)

                   สูงนิดหน่อยค่ะ  ประการแรกเลย  คุณจำเป็นต้องผ่านการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย

                   (fitness test) ของเราค่ะ  มันจะมีขึ้นในวันที่ ๘ หรือ ๙ พฤษภาคม  คุณและเพื่อนของคุณมี

                   ทางเลือกมาทดสอบในวันใดก็ได้ค่ะ

 

1. What are Louis and Rebecca discussing ?

(ลูอิสและรีเบ็คค่ากำลังคุยอะไร)

(a) Purchasing insurance.    (การซื้อประกันภัย)

(b) Opening a bank account.    (การเปิดบัญชีธนาคาร)

(c) Making an inquiry.    (ทำการสอบถาม)  (ถามข้อมูลเรื่องการเดินทางไปดำน้ำในฟลอริด้า)

(d) Making a bargain.    (การต่อรองราคา)

(e) Take a driving test for a license.    (การสอบขับรถเพื่อขอใบอนุญาต)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What is not mentioned in the conversation ?

(อะไรที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในการสนทนา)

(a) Expedition fee.    (ค่าเดินทาง)  (คนละ ๑,๕๐๐ ดอลลาร์)

(b) Number of tourists.    (จำนวนนักท่องเที่ยว)  (จำกัดไว้ที่ ๓๐ คน)

(c) Attraction.    (สิ่งหรือบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ, การดึงดูดความสนใจ, เสน่ห์, แรงดึงดูด)  (หาดเดโตน่า

       ที่งดงาม  และชีวิตใต้ทะเลที่แปลกประหลาด)

(d) Accommodation.    (ที่พัก)  (ไม่มีการกล่าวถึง)

(e) Advertisements in local newspapers.    (การโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น)  (เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What does Louis have to do before joining the expedition ?

(ลูอิสจำเป็นต้องทำอะไรก่อนเข้าร่วมการเดินทาง)

(a) Take a diving test.    (ทดสอบดำน้ำ)

(b) Take a driving test.    (ทดสอบขับรถ)

(c) Purchase travel accident insurance.    (ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง)

(d) Make a hotel room reservation.    (จองห้องโรงแรม)

(e) Take a fitness test.    (ทดสอบความสมบูรณ์ทางร่างกาย)  (ดูจากคำพูดของรีเบ็คค่า  “..............

       ประการแรกเลย  คุณจำเป็นต้องผ่านการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกายของเราค่ะ ...............”)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Bobby  :  Do you think Martha would translate this ?

     Jenny   I haven’t seen her today.

Question  What does Jenny imply about Martha ?

(a) Her translations are good.    (การแปลของเธอมีคุณภาพดี)

(b) She isn’t around today.    (เธอไม่ได้อยู่แถวๆ นี้วันนี้)  (ดูจากคำพูดของเจนนี่  “ฉันยังไม่ได้เห็น

       (เจอ) เธอเลยค่ะวันนี้”)

(c) She can’t see very well.    (เธอเห็นได้ไม่ดีมากนัก)

(d) It would take her two days to do it.    (เธอจะใช้เวลา ๒ วันทำมัน)

(e) She can’t make a translation.    (เธอไม่สามารถแปลได้)

(คำแปล)

บ๊อบบี้  :  คุณคิดว่ามาร์ธ่าจะแปลงานนี้ไหมครับ

เจนนี่    :  ฉันยังไม่ได้เห็น (เจอ) เธอเลยค่ะวันนี้

คำถาม  :  เจนนี่บอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับมาร์ธ่า ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. George  Does this break’s clear day make you feel wonderful ?

     Angela  :  I shall say.

Question  What does Angela mean ?

(a) She’ll repeat what she said.    (เธอจะพูดซ้ำในสิ่งที่เธอพูด)

(b) She’ll tell George how she feels.    (เธอจะบอกจอร์ชว่าเธอรู้สึกอย่างไร)

(c) She agrees with George.    (เธอเห็นด้วยกับจอร์ช

(d) She thinks George has broken something.    (เธอคิดว่าจอร์ชทำบางสิ่งบางอย่างแตกหัก)

(e) She’ll say something when the day is clear.    (เธอจะพูดอะไรบางอย่างในวันที่อากาศสดใส)

(คำแปล)

จอร์ช        :  วันที่อากาศสดใส (clear day) ของช่วงหยุดงานนี้ทำให้คุณรู้สึกสบายใจ-สุขใจไหมครับ

แอนเจล่า  :  ใช่เลยค่ะ (ฉันต้องพูดอย่างนั้นเลยค่ะ) (I shall say.)

คำถาม  :  แอนเจล่าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Gary   Did you get this ski jacket you wanted ?

     Anita  They were sold out of my style when I got to the shop.

Question  What does Anita mean ?

(a) The ski equipment was sold out.    (อุปกรณ์เล่นสกีถูกขายหมดเกลี้ยง)

(b) She wouldn’t go outside without a jacket.    (เธอจะไม่ออกไปข้างนอกโดยไม่มีเสื้อแจ็กเกต)

(c) Everyone was out when she arrived at the shop.    (ทุกคนออกไปข้างนอก  เมื่อเธอมาถึงที่ร้าน)

(d) She couldn’t get the jacket she liked.    (เธอไม่สามารถได้เสื้อแจ็กเกตที่เธอชอบ)  (ดูจากคำ

       ตอบของแอนนิต้า  “มัน (เสื้อ) ถูกขายไปหมดแล้วไอ้แบบ (รูปทรง) ที่ฉันชอบ  เมื่อฉันไปถึงร้านค่ะ)

(e) The shop was closed.    (ร้านปิด)

(คำแปล)

แกรี่          :  คุณได้เสื้อแจ็กเกตสำหรับเล่นสกีที่คุณต้องการหรือยังครับ

แอนนิต้า  :  มัน (เสื้อ) ถูกขายไปหมดเกลี้ยง (sold out) ไอ้แบบ (รูปทรง) ที่ฉันชอบ (my style) เมื่อฉัน

                    ไปถึงร้านค่ะ

คำถาม  :  แอนนิต้าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป