หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 281)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Sharon  :  I’m looking for a business suit, but not for myself.  I want it for a birthday present for my

                      husband.

Dave       :  These summer suits just arrived.  The material is very fine, and look at these colors – white,

                      beige ………

Sharon  This light blue is very nice, but I need another color, something more serious.  It’s for a

                      conference with his boss.  This black suit is just what I want.

Dave       :  Yes, it’s a very fine suit and a real bargain, too, at only five hundred dollars.  You couldn’t get

                      a suit like this for less than that.

 

(คำแปล)

ชารอน  :  ฉันกำลังมองหาชุดสูท (เสื้อ-กางเกง) ธุรกิจ  แต่ไม่ใช่สำหรับตัวเองนะ  ฉันต้องการมันเพื่อเป็น

                  ของขวัญวันเกิดสำหรับสามีของฉันค่ะ

เดฟว์     :  ชุดสูทหน้าร้อนเหล่านี้เพิ่งจะมาถึงครับ  เนื้อผ้า (วัสดุ, วัตถุ, สิ่งทอ, เนื้อหา, สาระ) (material)

                  ละเอียด (ดีเลิศ, เยี่ยม, วิเศษ, บอบบาง, มีสุขภาพดี, งดงาม, หรูหรา, ประณีต, ไพเราะ) (fine)

                  มาก  และมองดูสีเหล่านั้นสิครับ – ขาว, น้ำตาลอ่อน ...............

ชารอน  :  สีน้ำเงินอ่อนนี้ดี (สวย, งาม, อ่อนโยน, มีมิตรไมตรี, กรุณา, พิถีพิถัน) (nice) มาก  แต่ฉันต้อง

                  การสีอื่นค่ะ  อะไรที่ดูเคร่งขรึม (serious) มากกว่า,  มันใช้สำหรับการประชุมกับเจ้านายของ

                  สามีฉัน  ชุดสูทสีดำนี้คือสิ่งที่ฉันต้องการค่ะ

เดฟว์     :  ใช่ครับ  มันเป็นสูทที่สวยมากและเป็นสิ่งที่มีค่าเหมาะสมกับเงินที่ซื้อ (การต่อรองราคา, สินค้า

                  ราคาถูก, สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา) (bargain) จริงๆ ด้วยเช่นกัน  ในราคาเพียง ๕๐๐

                  ดอลลาร์เท่านั้นเองครับ  คุณไม่สามารถซื้อชุดสูทแบบนี้ด้วยราคาที่ต่ำกว่านั้นครับ

 

1. Who is Sharon shopping for ?

(ชารอนกำลังช้อปปิ้งเพื่อใคร)

(a) Her kids.    (ลูกๆ ของเธอ)

(b) Her neighbor.    (เพื่อนบ้านของเธอ)

(c) Her supervisor.    (ผู้ควบคุมดูแลเธอ, ผู้ให้คำแนะนำเธอ)

(d) Her husband.    (สามีของเธอ)  (ดูจากคำพูดของชารอน  “............... ฉันต้องการมันเพื่อเป็น

       ของขวัญวันเกิดสำหรับสามีของฉันค่ะ)

(e) Her colleague.    (เพื่อนร่วมงานของเธอ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What color suit does Sharon want ?

(ชารอนต้องการสูทสีอะไร)

(a) White.    (สีขาว)

(b) Beige.    (เบจ)  (สีน้ำตาลอ่อน)

(c) Black.    (สีดำ)  (ดูจากคำพูดของชารอน  “............... ชุดสูทสีดำนี้คือสิ่งที่ฉันต้องการค่ะ)

(d) Grey.    (สีเทา)

(e) Light blue.    (สีน้ำเงินอ่อน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. How much does the suit cost ?

(ชุดสูทราคาเท่าใด)

(a) 200 hundred dollars.    (๒๐๐ ดอลลาร์) 

(b) 300 hundred dollars.    (๓๐๐ ดอลลาร์) 

(c) 400 hundred dollars.    (๔๐๐ ดอลลาร์) 

(d) 500 hundred dollars.    (๕๐๐ ดอลลาร์)  (เดฟว์บอกชารอนว่าชุดสูทราคาเพียง ๕๐๐ ดอลลาร์

       เท่านั้น)

(e) It depends on a bargain.    (มันขึ้นอยู่กับการต่อรองราคา)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Brian  I’m not quite sure how to put to work that calculator you let me use.  I dropped it and now

                     the “on” button doesn’t light up.

     Tina    Oh, that’s O.K.  it hasn’t been working right for sometime now.

Question  What is Brian’s problem ?

(a) He lost a button at work.    (เขาทำกระดุมหายเม็ดหนึ่งขณะทำงาน)

(b) He doesn’t know where he put the calculator.    (เขาไม่รู้ว่าเขาเอาเครื่องคิดเลขไปวางไว้ที่ไหน)

(c) He thinks he broke something in the calculator Tina lent him.    (เขาคิดว่าเขาทำบางอย่าง

       ในเครื่องคิดเลขซึ่งทิน่าให้เขายืมชำรุด-แตกหัก)  (ดูจากคำพูดของไบรอัน  “.............. ผมทำมันหล่น

       และตอนนี้ปุ่ม “เปิด” ไม่มีแสงไฟปรากฏครับ)

(d) He’s not sure how to solve the math problem.    (เขาไม่แน่ใจว่าจะแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ได้อย่างไร)

(e) He doesn’t know how to use the calculator Tina lent him.    (เขาไม่รู้วิธีใช้เครื่องคิดเลขที่ทิน่าให้เขายืม)

(คำแปล)

ไบรอัน  :  ผมไม่แน่ใจว่าจะทำให้เครื่องคิดเลขที่คุณให้ผมใช้ทำงานได้อย่างไร (put to work that

                 calculator you let me use),  ผมทำมันหล่นและตอนนี้ปุ่ม “เปิด” ไม่มีแสงไฟปรากฏ (doesn’t

                 light up) ครับ

ทิน่า      :  โอ้  ไม่เป็นไรค่ะ  มันทำงานไม่ค่อยดีมาชั่วเวลาหนึ่งแล้วถึงตอนนี้ค่ะ

คำถาม  :  ปัญหาของไบรอันคืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Orlando  The city is going to tear down those old houses and put up a new shopping center.

     Naomi     Another shopping center, there is nothing new !

Question  What does Naomi mean ?

(a) The old houses should be turned into stores.    (บ้านหลังเก่าควรถูกเปลี่ยนเป็นร้านค้า)

(b) The city needs even more modernization.    (เมืองต้องการการทำให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น)

(c) This shopping center is quite old.    (ศูนย์การค้าแห่งนี้เก่าแก่มาก)

(d) There are no new products sold in the shopping center.    (ไม่มีผลิตภัณฑ์-สินค้าใหม่ขายในศูนย์การค้า)

(e) New shopping centers are very common.    (ศูนย์การค้าใหม่เป็นสิ่งธรรมดาสามัญมาก – ไม่ใช่

       ของแปลกใหม่อะไรเลย)  (ดูจากคำพูดของนาโอมิ  “ศูนย์การค้าอีกแห่งหนึ่งหรือคะ  ไม่มีอะไรใหม่เลย

       ค่ะ)

(คำแปล)

ออแลนโด้  :  เทศบาลเมือง (city) จะรื้อทิ้ง (tear down) บ้านหลังเก่าพวกโน้น  และสร้างศูนย์การค้าใหม่

                      ขึ้นมาครับ

นาโอมิ       :  ศูนย์การค้าอีกแห่งหนึ่งหรือคะ  ไม่มีอะไรใหม่เลยค่ะ

คำถาม  :  นาโอมิหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

6. Rose       :  Do you know anyone who would do some typing on short notice ?

     Ricardo  How big is the job ?

Question  What does Ricardo want to know ?

(a) Whether Rose knows how to type.    (ว่าโรสรู้วิธีพิมพ์ดีดหรือไม่)

(b) Why Rose is in a hurry.    (ว่าทำไมโรสจึงรีบร้อน)

(c) Whether Rose has a typewriter.    (ว่าโรสมีเครื่องพิมพ์ดีดหรือไม่)

(d) How much typing Rose needs done.    (งานพิมพ์มากเพียงใดที่โรสต้องการให้ทำ)  (ดูจากคำ

       ถามของริคาโด้  “งาน (พิมพ์) มากขนาดไหนครับ)

(e) How big the typewriter he is supposed to carry.    (ว่าเครื่องพิมพ์ดีดที่เขาคาดว่าจะพาไป (มีขนาด)

      ใหญ่เพียงใด)

(คำแปล)

โรส         :  คุณรู้จักใครบ้างไหมที่จะพิมพ์งานได้ (do some typing) เมื่อได้รับแจ้งกระทันหัน (on short

                   notice) ค่ะ

ริคาร์โด้  :  งาน (พิมพ์) มากขนาดไหนครับ

คำถาม  :  ริคาร์โด้ต้องการรู้อะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป