หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 280)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Monica  :  Would you care for another beverage ?

Trevor   :  Is there time ?  According to my itinerary, we should be landing soon.

Monica  You must have missed the announcement.  We’ve been delayed and won’t be landing for

                      another hour.

Trevor   An hour ?  But I was supposed to be ready to board my connecting flight by three o’clock. 

                     I’ll never make it on time.  Now, I’ll have to change my whole itinerary.

 

(คำแปล)

โมนิค่า    :  คุณอยากได้เครื่องดื่มอีกแก้วไหมคะ

เทรเว่อร์  :  มีเวลาหรือครับ  ตามที่รายละเอียดการเดินทาง (บันทึกการเดินทาง, คู่มือการเดินทาง, เส้น

                    ทาง) (itinerary) บอกไว้  เราจะลงสู่พื้นดิน (ร่อนลง, ขึ้นบก, ขึ้นฝั่ง) (landing) ในไม่ช้า

                    นี้แล้วครับ

โมนิค่า    :  คุณคงจะพลาด (ไม่ได้ฟัง) (missed) การประกาศนะคะ  เราล่าช้าและจะไม่ลงสู่พื้นดินเป็น

                    เวลาอีก ๑ ชั่วโมงค่ะ

เทรเว่อร์  :  ๑ ชั่วโมงเลยหรือครับ  แต่ผมคิดว่าจะพร้อมที่จะขึ้นเครื่องบินต่อ (board my connecting

                    flight) ราวบ่าย ๓ โมง,  ผมคงจะทำได้ไม่ทันเวลาแน่ (I’ll never make it on time.)

                    ในตอนนี้ผมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางทั้งหมดเลยครับ

 

1. Whom is Trevor speaking with ?

(เทรเว่อร์กำลังพูดกับใคร)

(a) A pilot.    (นักบิน)

(b) A waitress.    (หญิงเสิร์ฟในร้านอาหาร, พนักงานรับใช้หญิง)

(c) A flight attendant.    (พนักงานบริการบนเครื่องบิน)  (เทรเว่อร์อยู่บนเครื่องบิน  และกำลังสนทนา

       กับพนักงานต้อนรับ  ซึ่งมาถามเขาว่าต้องการเครื่องดื่มอีกไหม)

(d) A travel agent.    (ตัวแทนท่องเที่ยว)

(e) An announcer.    (โฆษก, พิธีกร)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What does Monica offer Trevor ?

(โมนิค่าเสนออะไรแก่เทรเว่อร์)

(a) Something to read.    (บางอย่างสำหรับอ่าน)

(b) Something to eat.    (บางอย่างสำหรับกิน)

(c) To help him with the baggage.    (ช่วยเขาถือกระเป๋า)

(d) Something to drink.    (บางอย่างสำหรับดื่ม)  (โมนิค่าถามเทรเว่อร์ว่า  “คุณอยากได้เครื่องดื่มอีก

       แก้วไหมคะ)

(e) Something to listen to.    (บางอย่างสำหรับฟัง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. When will Monica and Trevor arrive ?

(โมนิค่าและเทรเว่อร์จะมาถึงเมื่อไร)

(a) In one hour.    (ใน ๑ ชั่วโมง)  (ดูจากคำพูดของโมนิค่า  “คุณคงจะพลาด (ไม่ได้ฟัง) การประกาศ

       นะคะ  เราล่าช้าและจะไม่ลงสู่พื้นดินเป็นเวลาอีก ๑ ชั่วโมงค่ะ)

(b) In two hours.    (ใน ๒ ชั่วโมง)

(c) In three hours.    (ใน ๓ ชั่วโมง)

(d) In four hours.    (ใน ๔ ชั่วโมง)

(e) Tomorrow morning.    (เช้าวันพรุ่งนี้)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. Steve   :  They said the train won’t arrive until nine.   

     Salma  Well, what that boils down to it was yet another delay to our schedule.

Question  What does Salma mean ?

(a) The train will be overheated when it arrives.    (รถไฟจะร้อนเกินไปเมื่อมันมาถึง)

(b) It is too hot to wait any longer.    (มันร้อนเกินไปที่จะรอคอยต่อไป)

(c) They will have to schedule another dinner.    (พวกเขาจะจำเป็นต้องกำหนดเวลาอาหารค่ำอีกมื้อหนึ่ง)

(d) They are going to be late again.    (พวกเขาจะล่าช้าอีกครั้ง)  (เมื่อสตีฟบอกว่ารถไฟจะไม่มาจน

       กระทั่งเก้าโมง  แซลม่าตอบว่าสิ่งนั้นจะทำให้เกิดความล่าช้าอีกครั้งกับหมายกำหนดการ (เดินทาง)

       ของพวกตน)

(e) The train helps reduce the length of the trip duration to half.    (รถไฟช่วยลดความยาวนานของเวลาการ

       เดินทางลงไปครึ่งหนึ่ง)

(คำแปล)

สตีฟ      :  พวกเขากล่าวว่ารถไฟจะไม่มาถึงจนกระทั่ง ๙ โมงครับ

แซลม่า  :  เอ้อ  สิ่งที่นั่นทำให้เกิดขึ้น (กลายเป็น, ต้มเดือดให้น้ำระเหย, ทำให้น้อยลงโดยการต้มเดือด,

                  ทำให้สั้นลง, ลดความยาวของ) (boils down) ก็คือการล่าช้าอีกครั้งหนึ่งกับหมายกำหนด

                  การ (ตารางเวลา) (schedule) ของเราค่ะ

คำถาม  :  แซลม่าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Bethany     How do you like the play ?

     Benjamin  Oh, I’ve seen the worst.

Question  What does Benjamin mean ?

(a) The play was the first he’d seen.    (ละครนี้เป็นเรื่องแรกที่เขาได้ดู)

(b) He hasn’t seen the play yet.    (เขายังไม่ได้ดูละครเรื่องนี้เลย)

(c) The play wasn’t too bad.    (ละครเรื่องนั้นไม่เลวเกินไป)  (เมื่อถูกถามว่าเขาชอบละครเรื่องนั้นไหม 

       เบนจามินตอบว่าเขาเคยดูละครที่แย่ที่สุดมาแล้ว  ซึ่งหมายความว่า  ละครที่ถามไม่เลวเกินไป)

(d) He wants to see the play again.    (เขาต้องการดูละครเรื่องนี้อีก)

(e) None is worse than this play he saw.    (ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าละครเรื่องนี้ที่เขาดู)

(คำแปล)

เบ็ทธานี่     :  คุณชอบละครนั่นมากน้อยเพียงไรคะ

เบนจามิน  :  โอ้  ผมเคยดู (ละคร) ไอ้ที่แย่ที่สุดมาแล้วครับ

คำถาม  :  เบนจามินหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Roy   What is happening with the new library building ?

     Jill    The work-crew is just finishing it up.

Question  What does Jill say about the library ?

(a) It will be finished on time.    (มันจะทำเสร็จตรงเวลา)

(b) It is only open during the day.    (มันเปิดเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น)

(c) Something has happened to the building.    (บางสิ่งบางอย่างได้เกิดขึ้นกับอาคาร)

(d) Its construction has already been completed.    (การก่อสร้างมันได้จบสิ้นแล้ว)

(e) The workers are about to complete it.    (คนงานจวนจะทำมันเสร็จ)  (ดูจากคำตอบของจิล 

       “พวกคนงานกำลังก่อสร้าง (ตกแต่ง) ส่วนสุดท้ายค่ะ)

(คำแปล)

รอย  :  กำลังเกิดอะไรขึ้นกับอาคารห้องสมุดหลังใหม่ครับ

จิล    :  พวกคนงานกำลังก่อสร้าง (ตกแต่ง) ส่วนสุดท้าย (finishing it up) ค่ะ

คำถาม  :  จิลพูดอะไรเกี่ยวกับห้องสมุด ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป