หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 273)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Denice  :  I called the Grand Hotel this morning and booked you a room for Wednesday and Thursday

                     nights.  

Sandy   :  Would you mind calling back and asking them to add a night ?  I’d like to stay over Friday

                     and get some sightseeing in.

Denice  :  I’ll do it after lunch if you don’t mind.  Right now I have to finish typing these reports.   

Sandy   :  Fine.  That’s not a problem.  Just please don’t forget to do it.

 

(คำแปล)

เดนิซ   :  ผมโทรฯ ไปที่โรงแรมแกรนด์เมื่อเช้านี้  และจองห้องให้คุณสำหรับคืนวันพุธและพฤหัสฯ ครับ

แซนดี้  :  คุณจะกรุณาโทรฯ กลับไปและขอให้โรงแรมเพิ่มให้อีกคืนหนึ่งได้ไหม  ฉันอยากจะพักค้างคืน

                 (stay over) วันศุกร์และออกทัศนาจร (ท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์) (sightseeing) สัก

                 หน่อยค่ะ

เดนิซ   :   ผมจะโทรฯ ไปหลังอาหารกลางวันถ้าคุณไม่รังเกียจ,  ขณะนี้ผมจำเป็นต้องพิมพ์รายงานเหล่านี้

                 ให้เสร็จครับ

แซนดี้  :  ดีค่ะ  นั่นไม่เป็นปัญหาหรอก,  เพียงแต่กรุณาอย่าลืมโทรฯ เท่านั้นเองค่ะ

 

1. How many nights does Sandy want to stay at the hotel ?

(แซนดี้ต้องการพักที่โรงแรมกี่คืน)

(a) One night.    (๑ คืน)

(b) Two nights.    (๒ คืน)

(c) Three nights.    (๓ คืน)  (คือ  คืนวันพุธ – ศุกร์)

(d) Four nights.    (๔ คืน)

(e) An entire week.    (ทั้งสัปดาห์)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What does Sandy ask Denice to do ?

(แซนดี้ขอร้องให้เดนิซทำอะไร)

(a) Cancel the reserved room for her.    (ยกเลิกห้องที่จองไว้แล้วสำหรับเธอ)

(b) Book her a plane ticket to Grand Canyon.    (จองตั๋วเครื่องบินให้เธอไปแกรนด์แคนย่อน)

(c) Wake her up in the morning at the hotel.    (ปลุกเธอในตอนเช้าที่โรงแรม)

(d) Call back the hotel and ask them to add a night for her.    (โทรฯ กลับไปที่โรงแรม  และขอ

       ให้เพิ่มห้องพักอีก ๑ คืนสำหรับเธอ)  (เมื่อเดนิซบอกว่าเขาจองห้องพักโรงแรมให้เธอในคืนวันพุธและ

       พฤหัสฯ  แซนดี้บอกให้เขาจองเพิ่มคืนวันศุกร์อีกคืนหนึ่ง  เพื่อที่เธอจะได้มีเวลาออกทัศนาจร)

(e) Pick her up at the hotel and give her a ride to the airport.    (ไปรับเธอที่โรงแรม  และขับรถพาเธอไป

       สนามบิน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. When will Denice do what Sandy asks ?

(เดนิซจะทำในสิ่งที่แซนดี้ขอร้องเมื่อไร)

(a) After he’s finished typing the reports.    (หลังจากเขาได้พิมพ์รายงานเสร็จ)

(b) In the evening.    (ในตอนเย็น-ค่ำ)

(c) Before he leaves his office.    (ก่อนเขาออกจากที่ทำงาน)

(d) After lunch.    (หลังอาหารกลางวัน)  (เมื่อแซนดี้ขอให้เขาโทรฯ ไปจองห้องพักเพิ่มอีก ๑ คืน  เดนิซ

       ตอบว่าเขาจะโทรฯ ไปหลังอาหารกลางวัน  เนื่องจากในขณะนั้นเขาจำเป็นต้องพิมพ์รายงานให้เสร็จ)

(e) After he gets a check from her.    (หลังจากเขาได้รับเช็คจากเธอ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Victoria   :  Anthony, did you fix the leaky faucet ?

     Anthony  :  No, I had the plumber do it.

Question  What happened to the faucet ?

(a) Anthony fixed it.    (แอนโทนี่ซ่อมมัน)

(b) The plumber fixed it.    (ช่างประปาซ่อมมัน)  (แอนโทนี่บอกวิคตอเรียว่า  เขาให้ช่างประปาซ่อม

       หัวก๊อกน้ำที่รั่ว)

(c) It was left leaking.    (มันถูกทิ้งให้รั่ว)

(d) It was removed.    (มันถูกย้าย-รื้อออกไป)

(e) It was stolen by the plumber.    (มันถูกช่างประปาขโมย)

(คำแปล)

วิคตอเรีย  :  แอนโทนี่คะ  คุณซ่อมหัวก๊อกน้ำที่รั่ว (fix the leaky faucet) หรือเปล่า

แอนโทนี่   :  เปล่าครับ  ผมให้ช่างประปา (ช่างเดินท่อน้ำ) (plumber) ซ่อมมันน่ะ

คำถาม  :  เกิดอะไรขึ้นกับหัวก๊อกน้ำ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Hector  I think I’m going to give up playing table tennis.  I lost again today. 

     Tanya   Just because you lost.  Is there any other reason to quit ?

Question  What does Tanya suggest Hector do ?

(a) Quit while he is ahead.    (เลิกเล่นในขณะที่เขานำหน้า – ชนะ – อยู่)

(b) Play harder next time.    (เล่นให้หนักขึ้นคราวหน้า)

(c) Reconsider his decision.    (พิจารณาการตัดสินใจ – เลิกเล่นปิงปอง – อีกครั้ง)  (ดูจากคำพูดของ

       ทันย่า  “เพียงเพราะว่าคุณแพ้เท่านั้นเอง,  มีเหตุผลอย่างอื่นที่จะเลิกเล่นไหมคะ)

(d) Continue looking for what he lost.    (มองหาสิ่งที่เขาทำหายต่อไป)

(e) Play other sports which are more appropriated for him.    (เล่นกีฬาชนิดอื่นๆ  ซึ่งเหมาะสมกับเขามากกว่า)

(คำแปล)

เฮคเตอร์  :  ผมคิดว่าผมจะเลิกเล่นปิงปองแล้ว  ผมแพ้อีกแล้วครับวันนี้

ทันย่า       :  เพียงเพราะว่าคุณแพ้เท่านั้นเอง,  มีเหตุผลอย่างอื่นที่จะเลิกเล่นไหมคะ

คำถาม  :  ทันย่าแนะนำว่าเฮคเตอร์ควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Sally    Guess what ?  I just nominated you for this year’s class treasurer.

     Jason  :  Oh no Sally, you didn’t.

Question  What does Jason imply ?

(a) He didn’t know that Sally was in class this year.    (เขาไม่รู้ว่าแซลลี่อยู่ในชั้นเรียน – เดียวกับเขา – ปีนี้)

(b) He doubts he’ll win.    (เขาสงสัยว่าเขาจะชนะหรือไม่)

(c) He has no intention of looking for treasure.    (เขาไม่มีความปรารถนา – มุ่งหมาย – ที่จะค้นหาทรัพย์สมบัติ)

(d) He doesn’t want to be treasurer.    (เขาไม่ต้องการเป็นเหรัญญิก)  (เมื่อ  แซลลี่บอกว่าเพิ่งจะ

       เสนอชื่อเขาเป็นเหรัญญิกของห้อง  เจสันพูดว่า  “โอ้  ไม่นะแซลลี่  คุณไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับ)

(e) Sally shouldn’t apply for the position of class treasurer because he wants it.    (แซลลี่ไม่ควรสมัคร

       ตำแหน่งเหรัญญิกของห้อง  เพราะว่าเขาต้องการมัน)

(คำแปล)

แซลลี่  :  ทายซิว่าอะไร,  ฉันเพิ่งเสนอชื่อ (nominated) คุณเป็นเหรัญญิก (ผู้ดูแลการเงิน) (treasurer)

                ของห้อง (รุ่น) (class) สำหรับปีนี้ค่ะ

เจสัน   :  โอ้  ไม่นะแซลลี่  คุณไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับ (หมายถึง  คุณไม่ได้เสนอชื่อผมจริงๆ นะ  เพราะผม

                ไม่อยากเป็น)

คำถาม  :  เจสันบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป