หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 272)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Sharon  Mr. Lee called.  He’d like to set up an appointment with you at 11:00 tomorrow morning to

                      go over the marketing plan. 

Peter      Can’t do it.  I’ll be in a meeting with the accountants then.  Do you think he can do it later in

                      the day.

Sharon  I’ll call and find out.  What time would be best for you ?

Peter      :  See if he can meet with me at 2:00.  That’ll give me time to get some lunch after I’m finished

                      with the accountants.

 

(คำแปล)

ชารอน   :  คุณลีโทรฯ มาค่ะ  เขาอยากจะนัดหมายกับคุณเวลา ๑๑ โมงวันพรุ่งนี้เช้าเพื่อพิจารณา (ทบทวน,

                   ตรวจสอบ, จ้องมอง, พูดซ้ำ, ทำซ้ำ. ข้าม (ถนน), ไปเยือน, เดินทาง) (go over) แผนการตลาด

                   ค่ะ

ปีเตอร์    :  ผมทำไม่ได้ (เวลา ๑๑ โมง) หรอกครับ,  ผมจะประชุมกับพวกสมุห์บัญชีในตอนนั้น  คุณคิดว่า

                  คุณลีสามารถมาพบผมหลังจากนั้น (can do it later in the day) ได้ไหมครับ

ชารอน  :  ฉันจะโทรฯ ไปถามเขา (call and find out) ค่ะ,  เวลาใดจะดี (เหมาะ) ที่สุดสำหรับคุณคะ

ปีเตอร์   :  ดูซิว่าคุณลีสามารถมาพบผมตอนบ่าย ๒ โมงได้ไหม  นั่นจะให้เวลาผมได้ทานอาหารกลางวัน

                  หลังจากผมเสร็จประชุมกับสมุห์บัญชีครับ

 

1. What will Peter be doing at 11:00 tomorrow morning ?

(ปีเตอร์จะกำลังทำอะไรตอน ๑๑ โมงวันพรุ่งนี้เช้า)

(a) He’ll have a discussion with his colleagues.    (เขาจะประชุมกับเพื่อนร่วมงานของเขา)

(b) He’ll have lunch with his staff.    (เขาจะทานอาหารกลางวันกับพนักงาน)

(c) He’ll have an interview with the company’s applicants.    (เขาจะสัมภาษณ์ผู้สมัครงานของบริษัท)

(d) He’ll have a meeting with some accountants.    (เขาจะประชุมกับสมุห์บัญชี)

(e) He’ll make a new product presentation to his customers.    (เขาจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อลูกค้า)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What does Mr. Lee want to discuss ?

(มิสเตอร์ลีต้องการจะคุยอะไร)

(a) New products.    (ผลิตภัณฑ์ใหม่)

(b) An investment in a foreign country.    (การลงทุนในต่างประเทศ)

(c) The company’s financial problems.    (ปัญหาการเงินของบริษัท)

(d) A study tour abroad.    (การทัศนศึกษาในต่างประเทศ)

(e) A marketing plan.    (แผนการตลาด)  (ชารอนบอกปีเตอร์ว่ามิสเตอร์ลีต้องการนัดหมายกับเขา

      เพื่อพิจารณา-ทบทวนแผนการตลาด)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

3. What time does Peter want to see Mr. Lee ?

(ปีเตอร์ต้องการพบมิสเตอร์ลีเวลาใด)

(a) At noon.    (ตอนเที่ยง)

(b) At 1:00.    (บ่ายโมง)

(c) At 2:00.    (บ่าย ๒ โมง)

(d) At 3:00.    (บ่าย ๓ โมง)

(e) At 4:00.    (๔ โมงเย็น)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. Lauren   :  Would you like to come out and do some mountain climbing with us ?

     David     That is the last thing in the world I will ever want to do.

Question  What does David mean ?

(a) He went mountain climbing last year.    (เขาไปไต่เขาเมื่อปีที่แล้ว)

(b) He hasn’t traveled around the world yet.    (เขายังไม่ได้เดินทางรอบโลกเลย)

(c) He’s always wanted to climb that mountain.    (เขาต้องการปีนเขาลูกนั้นเสมอ)

(d) He definitely does not want to go.    (เขาไม่ต้องการไปอย่างแน่นอน)  (ดูจากข้อความ  “นั่นเป็น

       สิ่งสุดท้ายในโลกที่ผมต้องการจะทำครับ)

(e) He was the last person to be invited to go mountain climbing.    (เขาเป็นคนสุดท้ายที่ได้รับเชิญไปปีนเขา)

(คำแปล)

ลอเร็น  :  คุณอยากจะออกมา (จากบ้าน)  และไปปีนเขากับเราไหมล่ะคะ

เดวิด    :  นั่นเป็นสิ่งสุดท้ายในโลกที่ผมต้องการจะทำครับ

คำถาม  :  เดวิดหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Gary  :  Kevin’s been in such a bad mood lately.

     Rose  :  Hasn’t he ?

Question  What does Rose mean ?

(a) She hasn’t seen Kevin recently.    (เธอไม่ได้พบเควิ่นเร็วๆ นี้-หมู่นี้)

(b) She thinks Kevin will be late.    (เธอคิดว่าเควิ่นจะมาสาย)

(c) She agrees with Gary.    (เธอเห็นด้วยกับแกรี่)  (ถ้าเห็นแย้งต้องพูดว่า  “Has he ?” - อย่างนั้นหรือ

       คะ  หรือ  “Really ?” -  จริงหรือคะ)

(d) She doesn’t know what Gary means.    (เธอไม่รู้ว่าแกรี่หมายความว่าอะไร)

(e) She wonders why Kevin has such a bad temper.    (เธอสงสัย-ประหลาดใจว่าทำไม่เควิ่นจึงอารมณ์เสียมาก)

(คำแปล)

แกรี่  :  เควิ่นอารมณ์เสียมากเลยหมู่นี้

โรส   :  ใช่มั้ยล่ะ (บอกแล้วมั้ยล่ะ)

คำถาม  :  โรสหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Anita   :  I hear you got lost on your way to the meeting at the hotel.

     Mario  I don’t know how I did it.  I’ve been there a billion times.

Question  What does Mario mean ?

(a) He often gets lost.    (เขาหลงทางบ่อยๆ )

(b) He doesn’t know where the hotel is.    (เขาไม่รู้ว่าโรงแรมอยู่ที่ไหน)

(c) He thinks it’s an expensive hotel.    (เขาคิดว่ามันเป็นโรงแรมที่มีราคาแพง)

(d) He knows the route very well.    (เขารู้เส้นทาง – ไปโรงแรม – ดีมาก)  (ดูจากที่มาริโอ้พูด 

       “............... ผมเคยไปที่นั่น (โรงแรม) พันล้านครั้งแล้วครับ)

(e) He doesn’t know how to get to the hotel.    (เขาไม่รู้ว่าจะไปถึงโรงแรมได้อย่างไร)

(คำแปล)

แอนนิต้า  :  ฉันได้ยินว่าคุณหลงทางในระหว่างทางไปประชุมที่โรงแรมค่ะ

มาริโอ้      :  ผมไม่รู้ว่าผมทำมัน (หลงทาง) ได้อย่างไร  ผมเคยไปที่นั่น (โรงแรม) พันล้านครั้งแล้วครับ

คำถาม  :  มาริโอ้หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป