หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 271)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Linda    There’s been a large influx of new chefs recently.  And they’re all demanding high salaries.

Robert  Good chefs manage to draw customers into restaurants, so they’re worth the salaries they’re

                     paid. 

Linda    Yes, the good ones are.  For a skilled, professional chef, cooking can be quite a profitable

                     career.

Robert  :  I suppose you’re right, though I can’t see becoming a chef myself.  I have no interest in

                     practicing the culinary arts.  But I do enjoy the results of a good chef’s work.  Let’s plan

                     to eat out more often.

 

(คำแปล)

ลินดา     :  มีการทะลักเข้ามา (ไหลบ่าเข้ามา) (influx) ขนานใหญ่ของหัวหน้าพ่อครัว (chefs) ใหม่เมื่อ

                  เร็วๆ นี้  และพวกเขากำลังเรียกร้องเงินเดิอนสูงค่ะ

โรเบิร์ต  :  หัวหน้าพ่อครัวที่เก่งสามารถดึงลูกค้าเข้ามาในร้านได้  ดังนั้น  พวกเขาคุ้มค่า (สมกับ, มีค่า,

                  มีราคา) (worth) กับเงินเดือนที่เขาได้รับครับ

ลินดา     ใช่ค่ะ  คนเก่งก็เป็นอย่างนั้น,  สำหรับหัวหน้าพ่อครัวมืออาชีพและมีทักษะ (มีความชำนาญ)

                   (skilled)  การปรุงอาหารสามารถเป็นอาชีพที่ทำกำไร (ให้กำไร, เป็นประโยชน์) (profitable)

                   มากเลยค่ะ

โรเบิร์ต  :  ผมคิดว่าคุณพูดถูกครับ  แม้ว่าผมจะมองไม่เห็นว่าจะ (สามารถ) เป็นพ่อครัวด้วยตนเอง,  ผมไม่มี

                   ความสนใจในการฝึกฝนศิลปะเกี่ยวกับการทำอาหาร (เกี่ยวกับการครัว) (culinary)  แต่ผมก็

                   เพลิดเพลินกับผลลัพธ์ของงานของพ่อครัวที่เก่ง  เรามาวางแผนออกไปกินข้าวนอกบ้าน (eat

                   out) ให้บ่อยมากขึ้นกันเถอะ

 

1. According to the conversation, what do good chefs do ?

(สอดคล้องกับการสนทนา  หัวหน้าพ่อครัวที่เก่งทำอะไร)

(a) Demand a lot from their assistants.    (เรียกร้องมากมายจากผู้ช่วยของตน)

(b) Manage their restaurants well.    (บริหารจัดการร้านของตนได้ดี)

(c) Influence new chefs.    (มีอิทธิพลกับหัวหน้าพ่อครัวใหม่)

(d) Attract customers.    (ดึงดูดลูกค้า)  (ดูจากคำพูดของโรเบิร์ต  “หัวหน้าพ่อครัวที่เก่งสามารถ

       ดึงลูกค้าเข้ามาในร้านได้ ...............)

(e) Cook tasty and expensive food.    (ปรุงอาหารที่อร่อยและราคาไม่แพง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What does Linda think of cooking as a career ?

(ลินดาคิดอะไรกับการปรุงอาหารในฐานะเป็นอาชีพ)

(a) It’s hard to manage.    (มันบริหารจัดการได้ยาก)

(b) It’s not worth the effort.    (มันไม่คุ้มค่ากับความพยายาม)

(c) It pays well.    (มันให้ค่าจ้าง-เงินเดือนงาม)  (ดูจากคำพูดของลินดา  “................ สำหรับหัวหน้า

       พ่อครัวมืออาชีพและมีทักษะ  การปรุงอาหารสามารถเป็นอาชีพที่ทำกำไรมากเลยค่ะ)

(d) It’s very demanding.    (มันเรียกร้องต้องการอย่างมาก – หมายถึงค่าตอบแทน)

(e) It’s popular among wealthy people.    (มันเป็นที่นิยมในบรรดาคนร่ำรวย)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What does Robert plan to do ?

(โรเบิร์ตมีแผนจะทำอะไร)

(a) Take more rests.    (พักผ่อนมากขึ้น)

(b) Become a chef.    (เป็นหัวหน้าพ่อครัว)

(c) Practice cooking.    (ฝึกฝนการปรุงอาหาร)

(d) Own a restaurant and hire renowned chefs.    (เป็นเจ้าของภัตตาคารและจ้างหัวหน้าพ่อครัวที่มีชื่อเสียง)

(e) Eat at restaurants more often.    (ทานข้าวที่ร้านบ่อยมากขึ้น)  (ดูจากคำพูดของโรเบิร์ต  “........

       ........... เรามาวางแผนออกไปกินข้าวนอกบ้านให้บ่อยมากขึ้นกันเถอะ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Marilyn  :  The art museum shop has all sorts of prints but inexpensive and colorful.

     Dennis    Especially if you like modern art.   

Question  What does Dennis say about the shop ?

(a) It was designed by modern artists.    (มันได้รับการออกแบบโดยศิลปินสมัยใหม่)

(b) It will color black and white prints.    (มันจะระบายสีภาพพิมพ์ขาวดำ)

(c) Its merchandise must be carefully sorted through.    (สินค้าของร้านจะต้องได้รับการคัดเลือกอย่าง

       รอบคอบ)

(d) Its best selection is of modern art prints.    (สิ่งที่เลือกมาแล้วที่ดีที่สุดของร้านคือภาพพิมพ์

       ศิลปะสมัยใหม่)  (เมื่อมาริลีนบอกว่าร้านมีภาพพิมพ์ทุกชนิด  เดนนิสตอบว่าโดยเฉพาะถ้าเธอชอบ

       ศิลปะสมัยใหม่  ซึ่งหมายความว่า  งานศิลปะ – ภาพพิมพ์ – ที่ดีที่สุดคือภาพพิมพ์สมัยใหม่)

(e) Marilyn can buy almost everything at the shop at a cheap price.    (มาริลีนสามารถซื้อเกือบทุกอย่างที่ร้าน

       ในราคาถูก)

(คำแปล)

มาริลีน  :  ร้านของพิพิธภัณฑ์ศิลปะมีภาพพิมพ์ทุกชนิด  แต่มีราคาไม่แพงและเต็มไปด้วยสีสันค่ะ

เดนนิส  :  โดยเฉพาะถ้าคุณชอบศิลปะสมัยใหม่ครับ

คำถาม  :  เดนนิสพูดอะไรเกี่ยวกับร้าน ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Melinda  :  Can you listen for my telephone ?

     Andrew  Sure.  I’m planning to be here all day.

Question  What does Melinda want Andrew to do ?

(a) Make plans to meet her.    (วางแผนที่จะพบเธอ)

(b) Write out a list of his calls.    (เขียนรายการโทรศัพท์ของเขา)

(c) Take her calls.    (รับโทรศัพท์ของเธอ หรือแทนเธอ – ในขณะที่เธอไม่อยู่)

(d) Telephone her later in the day.    (โทรศัพท์ถึงเธอในเวลาต่อมา)

(e) Tell her every time when someone calls her.    (บอกเธอทุกครั้งเมื่อมีคนโทรฯ ถึงเธอ)

(คำแปล)

เมลินด้า   :  คุณจะช่วยฟัง (รับ) โทรศัพท์ของฉันหน่อยได้ไหมคะ   

แอนดรูว์  :  ได้ครับ  ผมมีแผนจะอยู่ที่นี่ตลอดทั้งวันครับ

คำถาม  :  เมลินด้าต้องการให้แอนดรูว์ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Morris  :  I don’t know whether I should type my speech now or keep on revising my notes, what

                       do you think ?

     Grace   Why don’t you carry on with what you are doing ?

Question  What does Grace suggest that Morris do ?

(a) Give her the correct time.    (บอกเวลาที่ถูกต้องแก่เธอ)

(b) Use her notes.    (ใช้บันทึกของเธอ)

(c) Time the speech.    (จับเวลา-กำหนดเวลาสุนทรพจน์)

(d) Drive his car at full speed.    (ขับรถของเขาด้วยความเร็วเต็มที่)

(e) Continue reviewing.    (ทบทวนต่อไป)  (เมื่อมอร์ริสถามเกรซว่าเขาควรพิมพ์สุนทรพจน์ของเขา

       ตอนนี้  หรือทบทวนบันทึกของเขาต่อไป,  เกรซแนะว่าเขาควรทำในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ (คือ ทบทวน

       บันทึก) ต่อไป)

(คำแปล)

มอร์ริส  :  ผมไม่ทราบว่าผมควรพิมพ์สุนทรพจน์ของผมในขณะนี้  หรือทบทวนบันทึกของผมต่อไป, 

                 คุณคิดอย่างไรครับ

เกรซ    :  ทำไมคุณไม่ทำในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ต่อไปล่ะคะ (หมายถึง  ทบทวนบันทึกต่อไป)

คำถาม  :  เกรซแนะนำว่ามอร์ริสควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน