หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 270)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Brandon  Will you please arrange for an elegant lunch to be delivered to the office during the

                         regional manager’s visit ?

Helena     That’s such an annoying burden.  It always falls to me to arrange these things.  Why don’t

                         you just go to a restaurant ?

Brandon  :  I need to show our impressive sales data during lunch and can’t show slides at a

                         restaurant.

Helena      :  All right, then.  I’ll call the restaurant soon, and I’ll ask for the lunch to be delivered by

                         one o’clock.  I suppose you’ll want it served in the conference room.

 

(คำแปล)

แบรนด้อน  :  คุณจะกรุณาจัดเตรียมอาหารกลางวันดีเลิศ (งดงาม, เก๋, สละสลวย, สวยงาม) (elegant)

                       เพื่อให้ส่งมาที่ที่ทำงานในระหว่างการเยือนของผู้จัดการส่วนภูมิภาคได้ไหมครับ

เฮเลน่า       :  นั่นเป็นภาระ (ความยากลำบาก, น้ำหนักที่แบก, ระวาง, ขนาดความจุ) (burden) ที่น่ารำ

                       คาญ (รบกวน) (annoying) ค่ะ,  มันตกเป็นหน้าที่ของฉันเสมอ (It always falls to me) ที่

                       ต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ ,  ทำไมคุณไม่ไปทานที่ภัตตาคารล่ะคะ

แบรนด้อน  :  ผมต้องการแสดงข้อมูลการขายที่น่าประทับใจของเราระหว่างอาหารกลางวัน  และ (เรา) ไม่

                       สามารถแสดงภาพสไลด์ที่ภัตตาคารได้ครับ

เฮเลน่า       :  ได้ค่ะ  ถ้างั้น,  ฉันจะโทรฯ ไปที่ภัตตาคารโดยเร็วค่ะ  และฉันจะขอให้ส่งอาหารกลางวันมาราว

                        บ่ายโมง  ฉันคิด (คาดการ) ว่าคุณจะต้องการเสิร์ฟมันในห้องประชุมนะคะ

 

1. Why does Brandon want to have lunch at the office ?

(ทำไมแบรนด้อนต้องการทานอาหารกลางวันที่ที่ทำงาน)

(a) It is burdensome to leave the office.    (มันเป็นภาระ-ยุ่งยากที่จะออกจากที่ทำงาน)   

(b) He has a bad impression of the restaurant.    (เขามีความประทับใจที่ไม่ดีกับภัตตาคาร)  

(c) The office is more elegant than the restaurant.    (ที่ทำงานสวยกว่าภัตตาคาร) 

(d) It helps save the company a lot of money.    (มันช่วยบริษัทประหยัดเงินจำนวนมาก)   

(e) He wants to show slides during lunch.    (เขาต้องการแสดงภาพสไลด์ระหว่างอาหารกลางวัน

       (แบรนด้อนกล่าวว่า  “ผมต้องการแสดงข้อมูลการขายที่น่าประทับใจของเราระหว่างอาหารกลางวัน 

       และ (เรา) ไม่สามารถแสดงภาพสไลด์ที่ภัตตาคารได้ครับ)     

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

2. Who will Brandon have lunch with ?

(แบรนด้อนจะทานอาหารกลางวันกับใคร)

(a) Helena.    (เฮเลน่า)     

(b) The sales staff.    (พนักงานขาย)   

(c) The conference attendees.    (ผู้เข้าร่วมประชุม)  

(d) The regional manager.    (ผู้จัดการส่วนภูมิภาค)  (แบรนด้อนสั่งให้เตรียมอาหารกลางวันจาก

       ภัตตาคาร  เพื่อเลี้ยงผู้จัดการส่วนภูมิภาคที่กำลังจะมาเยือน)  

(e) The chairman of the company’s board of directors.    (ประธานคณะกรรมการของบริษัท)   

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What time will lunch be delivered ?

(อาหารกลางวันจะถูกส่งมาเวลาใด)

(a) Noon.    (ตอนเที่ยง)     

(b) 1:00.    (บ่ายโมง)  (เฮเลน่ากล่าวว่าจะโทรไปสั่งอาหารที่ภัตตาคาร  และขอให้ส่งมาราวบ่ายโมง)    

(c) 1:30.    (บ่ายโมงครึ่ง)     

(d) 2:00.    (บ่ายสองโมง)   

(e) 3:00.    (บ่ายสามโมง)     

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. Mark  I can’t remember the due date for our final paper.

     Kim    I think it’s the last day of class, but Professor Smith said not to wait until the last minutes

                     to hand it in. 

Question  What did Professor Smith suggest to the students ?

(a) That they watch the clock carefully.    (ว่าพวกเขาควรดูนาฬิกาอย่างรอบคอบ)     

(b) That they be careful of their handwriting.    (ว่าพวกเขาควรระมัดระวังลายมือของตน)  

(c) That they finish their assignment early.    (ว่าพวกเขาทำการบ้านให้เสร็จแต่เนิ่น)  (คิมบอกว่า

       อาจารย์สมิธบอกไม่ให้รอจนกระทั่งนาทีสุดท้ายเพื่อที่จะส่งรายงาน)     

(d) That they wait a few minutes after class.    (ว่าพวกเขาควรรอสักสองสามนาทีหลังเลิกเรียน)  

(e) That they study hard before the exam.    (ว่าพวกเขาควรขยันเรียนก่อนสอบ)   

(คำแปล)

มาร์ค  :  ผมจำไม่ได้วันครบกำหนดส่งรายงานสุดท้ายของเราครับ

คิม      :  ฉันคิดว่ามันเป็นวันสุดท้ายของการเรียนค่ะ  แต่อาจารย์สมิธบอกไม่ให้รอจนกระทั่งนาทีสุดท้าย

               เพื่อที่จะส่งมัน (รายงาน) ค่ะ

คำถาม  :  อาจารย์สมิธแนะนำอะไรแก่นักเรียน ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Jennifer  I hear that your sister Catherine was a good student.

     Justin      She is.  She hasn’t graduated yet.

Question  What does Justin say about Catherine ?

(a) She has just graduated.    (เธอเพิ่งเรียนจบ)

(b) She hasn’t graded the papers yet.    (เธอยังไม่ได้ตรวจให้คะแนนข้อสอบเลย)   

(c) She isn’t his sister.    (เธอไม่ใช่น้องสาวของเขา) 

(d) She’s still a student.    (เธอยังคงเป็นเด็กนักเรียน)  (จัสตินบอกว่าเธอยังเรียนไม่จบ)    

(e) She’s good at playing sports.    (เธอเล่นกีฬาเก่ง)   

(คำแปล)

เจนนิเฟ่อร์  :  ฉันได้ยินว่าน้องสาวของคุณ  คือแคทเธอรีน  เป็นนักเรียนที่เก่งค่ะ

จัสติน          :  เธอเก่งครับ  เธอยังเรียนไม่จบเลยครับ

คำถาม  :  จัสตินพูดอะไรเกี่ยวกับแคทเธอรีน ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Rebecca    :  Has Sandy ever missed coming to one of our parties ?

     Jonathan  :  Only once or twice at the most.

Question  What does Jonathan mean ?

(a) Sandy gives a lot of parties.    (แซนดี้จัดงานเลี้ยงมากมาย)

(b) Sandy came to two parties.    (แซนดี้มางานเลี้ยงสองครั้ง) 

(c) Sandy missed all of their parties.    (แซนดี้พลาดงานเลี้ยงของพวกเขาทุกครั้ง)  

(d) Sandy came to their parties once or twice at the most.    (แซนดี้มางานเลี้ยงของพวกเขาครั้งหนึ่ง

       หรือสองครั้งอย่างมากที่สุด)   

(e) Sandy comes to most of their parties.    (แซนดี้มางานเลี้ยงของพวกเขาเป็นส่วนใหญ่

        (โจนาธานกล่าวว่าแซนดี้เคยพลาดการมางานเลี้ยงของพวกเขาเพียงหนึ่ง หรือสองครั้งอย่าง

        มากที่สุด)  

(คำแปล)

รีเบ็คค่า     :  แซนดี้เคยพลาดการมางานเลี้ยงของพวกเราไหมคะ

โจนาธาน  :  เพียงครั้งหนึ่งหรือสองครั้งอย่างมากที่สุดครับ

คำถาม  :  โจนาธานหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน