หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 269)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Cathy  His plane is due to arrive at 4:30.  I think we should go pick him up at the airport. 

Alex     All right, but we’ll need to leave at 3 if we’re going to be on time.  It’s a bit far to get there.

Cathy  You’re right.  And I don’t think we should take a taxi.  The subway’s much faster.

Alex     Okay.  That sounds like a good plan.  I’ll meet you at your office and we can walk to the

                   station together.

 

(คำแปล)

เคธี่       เครื่องบินของเขาตามกำหนด (ถึงกำหนด, ครบกำหนด, เหมาะสม, สมควร, พอเพียง) (due) มา

                 ถึงเวลาบ่าย ๔ โมงครึ่ง  ฉันคิดว่าเราควรไปรับเขา (go pick him up) ที่สนามบินค่ะ    

อเล็กซ์  :  ตกลงครับ  แต่เราจำเป็นต้องออกเดินทางเวลาบ่าย ๓ โมง  ถ้าเราต้องการตรงเวลา (เครื่องบินมา

                  ถึง) (if we’re going to be on time),  มันไกลนิดหน่อยที่จะไปถึงที่นั่น (สนามบิน) ครับ

เคธี่        :  คุณพูดถูกค่ะ  และฉันไม่คิดว่าเราควรไปรถแท็กซี่  รถไฟใต้ดินเร็วกว่ามากค่ะ

อเล็กซ์  :  ตกลงครับ  นั่นฟังดูเป็นแผนการที่ดีนะ  ผมจะไปพบคุณที่ที่ทำงานของคุณ  และเราสามารถเดิน

                  ไปที่สถานี (รถไฟใต้ดิน) ด้วยกันครับ

 

1. When does Alex suggest leaving for the airport ?

(อเล็กซ์แนะนำให้ออกเดินทางไปสนามบินเมื่อไร)

(a) At noon.    (ตอนเที่ยง)

(b) At 2:00.    (ตอนบ่าย ๒ โมง)

(c) At 3:00.    (ตอนบ่าย ๓ โมง)  (ดูจากคำพูดของอเล็กซ์  “.............. แต่เราจำเป็นต้องออกเดินทาง

       เวลาบ่าย ๓ โมง  ถ้าเราต้องการตรงเวลา ..............)

(d) At 4:00.    (ตอน ๔ โมงเย็น)

(e) At 5:00.    (ตอน ๕ โมงเย็น)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. How will Cathy and Alex go to the airport ?

(เคธี่และอเล็กซ์จะไปสนามบินอย่างไร)

(a) By bus.    (โดยรถประจำทาง)

(b) By taxi.    (โดยรถแท็กซี่)

(c) By Alex’s car.    (โดยรถของอเล็กซ์)

(d) By Cathy’s car.    (โดยรถของเคธี่)

(e) By a subway train.    (โดยรถไฟใต้ดิน)  (ดูจากคำพูดของเคธี่  “............... และฉันไม่คิดว่าเราควร

       ไปรถแท็กซี่  รถไฟใต้ดินเร็วกว่ามากค่ะ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

3. Where will Alex meet Cathy ?

(อเล็กซ์จะพบเคธี่ที่ไหน)

(a) At his home.    (ที่บ้านของเขา)

(b) At Cathy’s home.    (ที่บ้านของเคธี่)

(c) At the bus stop.    (ที่ป้ายรถประจำทาง)

(d) At Cathy’s office.    (ที่ที่ทำงานของเคธี่)  (ดูจากคำพูดของอเล็กซ์  “............ ผมจะไปพบคุณที่ที่

       ทำงานของคุณ  และเราสามารถเดินไปที่สถานี (รถไฟใต้ดิน) ด้วยกันครับ)

(e) At the airport.    (ที่สนามบิน)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. Irene  Shouldn’t someone pick up the clothes from the cleaners ? 

     Mike  Don’t look at me.

Question  What does Mike mean ?

(a) The clothes don’t look clean to him.    (เสื้อผ้าดูไม่สะอาดสำหรับเขา)

(b) Irene can pick up her own clothes.    (ไอรีนสามารถไปรับเสื้อผ้าของตนเอง)

(c) He doesn’t intend to get the clothes.    (เขาไม่ปรารถนาไปเอาเสื้อผ้า)  (เมื่อไอรีนกล่าวว่าควร

       มีใครสักคนไปรับเสื้อผ้าเที่ร้าน  ไมค์บอกไอรีนว่าไม่ต้องมามองเขานะ  ซึ่งหมายถึงเขาไม่ต้องการไป

       รับเสื้อผ้านั่นเอง)

(d) Irene should stop staring at his clothes.    (ไอรีนควรหยุดจ้องมองที่เสื้อผ้าของเขา)

(e) He can pick up the clothes if Irene wants him to do so.    (เขาสามารถไปรับเสื้อผ้า  ถ้าไอรีนต้องการให้

       เขาทำเช่นนั้น)

(คำแปล)

ไอรีน  :  ควรมีใครสักคนไปรับเสื้อผ้าจากร้านบริการซักผ้าหรือทำความสะอาด (ผู้ทำความสะอาด, สิ่งที่

               ทำความสะอาด, เจ้าของร้านทำความสะอาด) (cleaners) ใช่ไหมคะ

ไมค์    :  อย่ามามองผมนะครับ  (หมายถึง  ผมไม่ไปรับฯ นะ)

คำถาม  :  ไมค์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Rudolf  :  George is going to work in New York for this summer.

     Jenny   :  Can he do that and go to summer school ?

Question  What does Jenny imply about George ?

(a) He’s going to buy some art work in New York.    (เขาจะซื้อผลงานศิลปะในนิวยอร์ก)

(b) He’s working hard so that he can afford to go to New York.    (เขากำลังทำงานหนักเพื่อที่ว่าเขาจะสามารถ

       มีเงินพอไปนิวยอร์กได้)

(c) He’s teaching school this summer.    (เขาจะสอนหนังสือในโรงเรียนหน้าร้อนนี้)

(d) He may have difficulty working and studying at the same time.    (เขาอาจจะประสบความ

        ยากลำบาก (ปัญหา-อุปสรรค) ในการทำงานและเรียนหนังสือในเวลาเดียวกัน)  (ดูจากคำพูดของ

        เจนนี่  “เขาสามารถทำเช่นนั้น (ทำงานในนิวยอร์ก) และไปโรงเรียนภาคฤดูร้อนได้หรือคะ)

(e)  He’s going to work in a summer school in New York.    (เขาจะทำงานในโรงเรียนภาคฤดูร้อนในนิวยอร์ก)

(คำแปล)

รูดอล์ฟ  :  จอร์ชจะทำงานในนิวยอร์กสำหรับหน้าร้อนนี้ครับ

เจนนี่      :  เขาสามารถทำเช่นนั้นและไปโรงเรียนภาคฤดูร้อนได้หรือคะ

คำถาม  :  เจนนี่บอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับจอร์ช ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Mary  :  Have you seen Jim around ?

     Mark  We are supposed to play tennis.

     Mary  Well, his racket is here on the table.

Question  What does Mary imply ?

(a) Jim is a messy person.    (จิมเป็นบุคคลที่ไม่เป็นระเบียบ-สกปรก)

(b) Jim broke his racket.    (จิมทำไม้เทนนิสของเขาหัก)

(c) Jim might be playing tennis right now.    (จิมอาจจะกำลังเล่นเทนนิสอยู่ในขณะนี้)

(d) Jim leaves his jacket on the table before he plays tennis.    (จิมทิ้งเสื้อแจ็กเกตของเขาไว้บนโต๊ะ 

       ก่อนเขาเล่นเทนนิส)

(e) Jim is probably nearby.    (จิมอาจจะอยู่บริเวณใกล้เคียง หรือแถวๆ นี้)  (ดูจากคำพูดของ

       แมรี่  “อ้อ  ไม้เทนนิสของจิมอยู่บนโต๊ะนี่ไงคะ)

(คำแปล)

แมรี่    :  คุณเห็นจิมอยู่แถวนี้หรือเปล่าคะ

มาร์ค  :  เราคิดว่าจะเล่นเทนนิส (ด้วยกัน) ครับ

แมรี่    :  อ้อ  ไม้เทนนิสของจิมอยู่บนโต๊ะนี่ไงคะ

คำถาม  :  แมรี่บอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน