หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 264)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Scarlett   :  We need to examine the data for our Binky doll sales before we decide how to modify it.

Orlando  :  Several companies have successfully experimented with modifications such as bright colors

                        and noisemakers.  

Scarlett   :  Consumers today are anxious about inflation so our next modification should be to make

                        the doll cheaper.  I think if we lower the price by fifteen percent, we can increase sales by

                        thirty percent or more.

Orlando  Maybe so, but you can’t just assume those figures.  You need to do some systematic price

                        and sales research first. 

 

(คำแปล)

สคาร์เล็ท     :  เราจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลสำหรับการขายตุ๊กตาบิงกิ้ของเรา  ก่อนเราตัดสินใจว่าจะ

                         เปลี่ยนแปลง (แก้ไข, ปรับปรุง, ดัดแปลง) (modify) มันอย่างไรค่ะ

ออร์แลนโด้  :  บริษัทหลายแห่งได้ทำการทดลองอย่างประสบความสำเร็จกับการแก้ไข-ปรับปรุง  เช่น 

                         สีสดใสและ (มี) อุปกรณ์ทำเสียง (ในตุ๊กตา) ครับ

สคาร์เล็ท     :  ผู้บริโภคปัจจุบันวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อค่ะ  ดังนั้น  การปรับปรุง (ตุ๊กตา) ครั้งต่อไปของเรา

                         ควรเป็นการทำให้ตุ๊กตาราคาถูกยิ่งขึ้น,  ฉันคิดว่าถ้าเราลดราคาลงราว ๑๕ เปอร์เซ็นต์ 

                         เราจะสามารถเพิ่มการขายได้ราว ๓๐ เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าค่ะ

ออร์แลนโด้  :  อาจเป็นเช่นนั้นครับ,  แต่คุณไม่อาจจะเพียงแต่สันนิษฐาน (assume) ตัวเลข (figures)

                         เหล่านั้นเท่านั้นนะ  คุณจำเป็นต้องทำการวิจัยด้านราคาและการขายอย่างเป็นระบบก่อน

                         อื่นเลยครับ

 

1. What does Scarlett want to do with the doll ?

(สคาร์เล็ทต้องการทำอะไรกับตุ๊กตา)

(a) Examine it.    (ตรวจสอบมัน)

(b) Change its color.    (เปลี่ยนสีของมัน)

(c) Make it less expensive.    (ทำให้มันแพงน้อยลง)  (ดูจากคำพูดของสคาร์เล็ท  “ผู้บริโภคปัจจุบัน

       วิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อค่ะ  ดังนั้น  การปรับปรุง (ตุ๊กตา) ครั้งต่อไปของเราควรเป็นการทำให้ตุ๊กตาราคา

       ถูกยิ่งขึ้น ...............)

(d) Add a noisemaker.    (เพิ่มอุปกรณ์ทำเสียงเข้าไป)

(e) Make it handy for small children to carry.    (ทำให้มันเหมาะมือสำหรับเด็กเล็กที่จะอุ้ม)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. How much does Scarlett think that sales will increase ?

(สคาร์เล็ทคิดว่าการขายจะเพิ่มขึ้นมากเท่าใด)

(a) 13 percent.    (๑๓ เปอร์เซ็นต์)

(b) 15 percent.    (๑๕ เปอร์เซ็นต์)

(c) 20 percent.    (๒๐ เปอร์เซ็นต์)

(d) 30 percent.    (๓๐ เปอร์เซ็นต์)  ((ดูจากคำพูดของสคาร์เล็ท  “................. ฉันคิดว่าถ้าเราลดราคา

       ลงราว ๑๕ เปอร์เซ็นต์  เราจะสามารถเพิ่มการขายได้ราว ๓๐ เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าค่ะ)

(e) 40 percent.    (๔๐ เปอร์เซ็นต์)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What does Orlando suggest that Scarlett do ?

(ออร์แลนโด้แนะนำว่าสคาร์เล็ทควรทำอะไร)

(a) Search for a bigger doll.    (ค้นหาตุ๊กตาตัวใหญ่ขึ้น)

(b) Give the doll a new figure.    (ให้รูปร่าง-ทรวดทรงใหม่แก่ตุ๊กตา)

(c) Hire more salespeople.    (จ้างพนักงานขายมากขึ้น)

(d) Establish new markets in provincial areas.    (สร้างตลาดใหม่ในพื้นที่ภูมิภาค-ต่างจังหวัด)

(e) Research prices and sales.    (วิจัยราคาและการขาย)  (ดูจากคำพูดของออร์แลนโด้  “.............

       .... คุณจำเป็นต้องทำการวิจัยด้านราคาและการขายอย่างเป็นระบบก่อนอื่นเลยครับ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Andy     The football team seems to have lost a lot of games recently.

     Brenda  You can say that again. 

Question  What does Brenda mean ?

(a) She doesn’t feel like discussing football.    (เธอไม่อยากคุยเรื่องฟุตบอล)

(b) She expected the team to win.    (เธอคาดหวังว่าทีมจะชนะ)

(c) The team has undoubtedly done poorly.    (ทีมทำได้ไม่ดีอย่างไม่ต้องสงสัยเลย-อย่างแท้จริง

       (เมื่อแอนดี้บอกว่าทีมแพ้บ่อยหมู่นี้  เบร็นด้าตอบว่าเขาจะพูดอย่างนั้นอีกครั้งก็ได้  ซึ่งหมายถึง  แพ้บ่อย

       จริงๆ หรือทำได้ไม่ดีจริงๆ)

(d) The team has lost several players.    (ทีมได้สูญเสียผู้เล่นหลายคน)

(e) Andy can say whatever he wants to say.    (แอนดี้สามารถพูดอะไรก็ได้ที่เขาต้องการจะพูด)

(คำแปล)

แอนดี้     :  ทีมฟุตบอลดูเหมือนว่าแพ้การแข่งขันมากมายเร็วๆ มานี้ (หมู่นี้) (recently) นะครับ

เบร็นด้า  :  คุณสามารถพูดอย่างนั้นอีกครั้งก็ได้ค่ะ (หมายถึง  ทีมฯ แพ้บ่อยจริงๆ)

คำถาม  :  เบร็นด้าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Andrew   Will you go sailing tomorrow ? 

     Shelley    Maybe.  Have you heard the weather forecast ?

Question  What is Shelley asking ?

(a) Whether Andrew will come along.    (ว่าแอนดรูว์จะมาด้วยหรือไม่)

(b) What the weather will be like.    (อากาศจะเหมือนอะไร หรือจะเป็นอย่างไร)  (ดูจากคำถาม

       ของเชลลี่ย์  “.............. คุณได้ฟังพยากรณ์อากาศหรือเปล่าคะ)

(c) How much a sailing trip will cost.    (การเดินทางไปแล่นเรือจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร)

(d) If Andrew has ever gone sailing before.    (ว่าแอนดรูว์เคยไปแล่นเรือมาก่อนหรือไม่)

(e) How Andrew will go sailing tomorrow.    (แอนดรูว์จะไปแล่นเรือพรุ่งนี้อย่างไร)

(คำแปล)

แอนดรูว์  :  คุณจะไปแล่นเรือวันพรุ่งนี้ไหมครับ

เชลลี่ย์     :  อาจจะไปค่ะ  คุณได้ฟังพยากรณ์อากาศหรือเปล่าคะ

คำถาม  :  เชลลี่ย์กำลังถามอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Rhonda  Did you have your friend type your term paper ?

     Martin    I did it myself.

Question  Who typed the paper ?

(a) Martin.    (มาร์ติน)  (ดูจากคำพูดของมาร์ติน  “ผมทำ (พิมพ์) มันด้วยตัวเองครับ)

(b) Rhonda.    (รอนด้า)

(c) A friend.    (เพื่อน)

(d) A secretary.    (เลขานุการ)

(e) Martin’s roommate.    (เพื่อนร่วมห้องพักของมาร์ติน)

(คำแปล)

รอนด้า  :  คุณให้เพื่อนพิมพ์รายงานประจำเทอมของคุณหรือคะ

มาร์ติน  :  ผมทำ (พิมพ์) มันด้วยตัวเองครับ

คำถาม  :  ใครพิมพ์รายงาน ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน