หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 246)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Adam  :  Have you come up with any ideas for finishing your job search ?

Liza      :  It’s been very time-consuming and draining, but I think it’s finally coming to an end.  And

                    it’s about time, too.  I’ve been at this for five months now. 

Adam  Does this mean that you’ve found the job that’s the perfect match ?

Liza      Maybe.  I’m very hopeful about a position I interviewed for yesterday.  I know I have all

                    the qualifications.   

 

(คำแปล)

อดัม  :  คุณมีความคิดปรากฏขึ้นมาหรือยัง  สำหรับการทำให้การหางาน (ทำ) (job search) ของคุณ

              จบสิ้นลงครับ

ลิซ่า  :  มันใช้เวลานาน (time-consuming)  และทำให้หมดแรง (ทำให้สูญเสีย, ระบายน้ำ, ปล่อยน้ำ,

              ถ่ายออก) (draining) อย่างมากค่ะ  แต่ฉันคิดว่ามันจะจบสิ้น (coming to an end) ในที่สุด, 

              และมันถึงเวลาสมควร (สิ้นสุด) (it’s about time) ด้วยเช่นกัน,  ฉันได้หางานมาเป็นเวลา ๕

              เดือนแล้วขณะนี้ (I’ve been at this for five months now.) ค่ะ

อดัม  นี่หมายความว่าคุณหางานได้แล้ว  ซึ่งเข้าคู่กันอย่างสมบูรณ์ (กับตัวคุณ) (perfect match)

              ใช่ไหมครับ

ลิซ่า  :  บางทีค่ะ,  ฉันมีความหวังอย่างมากเกี่ยวกับตำแหน่งซึ่งฉันเข้าสัมภาษณ์เมื่อวานนี้,  ฉันรู้ว่าฉัน

             มีคุณสมบัติครบทุกอย่าง (all the qualifications)

 

1. What has Liza been doing lately ?

(ลิซ่ากำลังทำอะไรหมู่นี้)

(a) Fixing her drain.    (ซ่อมเครื่องระบายน้ำของเธอ)

(b) Earning money.    (หาเงิน)

(c) Looking for matches.    (มองหาไม้ขีดไฟ)

(d) Searching for a job.    (หางานทำ)  (ดูจากคำถามของอดัมที่ว่า  “คุณมีความคิดปรากฏขึ้นมา

       หรือยัง  สำหรับการทำให้การหางาน (ทำ) ของคุณจบสิ้นลงครับ)

(e) Preparing for her exam.    (เตรียมตัวสอบ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. How long has Liza been doing this ?

(ลิซ่ากำลังทำสิ่งนี้ (หางานทำ) มานานเท่าใดแล้ว)

(a) Two months.    (๒ เดือน)

(b) Four months.    (๔ เดือน)

(c) Five months.    (๕ เดือน)  (ดูจากคำพูดของลิซ่าที่ว่า  “................. ฉันได้หางานมาเป็นเวลา ๕

       เดือนแล้วขณะนี้)

(d) Six months.    (๖ เดือน)

(e) Nine months.    (๙ เดือน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What did Liza do yesterday ?

(ลิซ่าทำอะไรเมื่อวานนี้)

(a) She had an interview.    (เธอเข้ารับการสัมภาษณ์)  (ดูจากคำพูดของลิซ่าที่ว่า  “.............. ฉันมี

       ความหวังอย่างมากเกี่ยวกับตำแหน่งซึ่งฉันเข้าสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ ...............)

(b) She read a review.    (เธออ่านบทวิจารณ์ – หนังสือ)

(c) She helped someone.    (เธอช่วยเหลือใครบางคน)

(d) She accepted a new position.    (เธอยอมรับตำแหน่งใหม่)

(e) She was informed of the result of her interview.    (เธอได้รับแจ้งผลการสัมภาษณ์ของเธอ)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. Alex   I wonder if this old bottle I found is worth any money.  It’s a beautiful color.

     Anne  Yes, but look – there’s a chip in it.

Question  What does Anne say about the bottle ?

(a) It’s colorful.    (มันเต็มไปด้วยสีสัน)

(b) It’s worth nothing.    (มันไม่มีค่าอะไร)

(c) It’s been chipped.    (มันถูกทำให้เป็นรอยร้าว)  (ดูจากข้อความที่แอนพูด  “.................. แต่ดูสิ 

       มีรอยร้าวบนขวดค่ะ)

(d) It looks like a ship.    (มันดูเหมือนเรือ)

(e) There’s a ship inside it.    (มีเรืออยู่ในมัน)

(คำแปล)

อเล็กซ์  :  ผมสงสัยว่าขวดเก่าใบนี้ซึ่งผมเจอมีค่าเป็นเงินบ้างหรือไม่  มันมีสีสวยงามครับ

แอน      :  ใช่ค่ะ,  แต่ดูสิ  มีรอยร้าว (เศษไม้, สะเก็ดหิน, ชิ้น, แผ่นตัด, เศษ) (chip) บนขวดค่ะ

คำถาม  :  แอนพูดอะไรเกี่ยวกับขวด ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Laura   I saw Jerry is walking on crutches.  Did he have an accident ?

     Daniel  His feet slipped in some oil and he twisted his knee.

Question  What happened to Jerry ?

(a) He slipped on banana peel.    (เขาลื่นไถลบนเปลือกกล้วย)

(b) He slipped in some oil.    (เขาลื่นไถลบนน้ำมัน)  (ดูจากคำพูดของแดเนี่ยล  “เท้าของเขาลื่นไถล

       บนน้ำมัน ..................)

(c) He fell from a tree.    (เขาตกจากต้นไม้)

(d) He tripped in the aisle.    (เขาสะดุดล้มในทางเดินระหว่างที่นั่ง – ในโรงหนัง, โบสถ์, เครื่องบิน ฯ)

(e) He was injured in a car accident.    (เขาได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์)

(คำแปล)

ลอร่า       :  ฉันเห็นเจอร์รี่กำลังเดินด้วยไม้ค้ำยัน (ไม้เท้า) (walking on crutches)  เขาประสบอุบัติเหตุ

                    หรือคะ

แดเนี่ยล  :  เท้าของเขาลื่นไถลบนน้ำมัน  และเขาหัวเข่าพลิก (he twisted his knee) ครับ

คำถาม  :  เกิดอะไรขึ้นกับเจอร์รี่ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Christ     This is a beautiful part of the state.  What’s it most famous for ? 

     Thomas  Well, you’ll see some remarkable racehorses here.

Question  Why is this area well known ?

(a) For its natural resources.    (เพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติของมัน)

(b) For its natural parks.    (เพราะว่าวนอุทยานธรรมชาติของมัน)

(c) For its native people.    (เพราะว่าผู้คนพื้นเมืองของมัน)

(d) For its local handicrafts.    (เพราะว่างานฝีมือท้องถิ่นของมัน)

(e) For its fast horses.    (เพราะว่าม้าที่วิ่งเร็วของมัน)  (ดูจากคำพูดของโทมัสที่ว่า  “............. คุณจะ

       ได้เห็นม้าแข่งที่ยอดเยี่ยมที่นี่ครับ)

(คำแปล)

คริสต์  :  นี่เป็นบริเวณที่สวยงามของรัฐ  มันมีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องอะไรครับ

โทมัส  :  อ้อ  คุณจะได้เห็นม้าแข่งที่ยอดเยี่ยม (น่าทึ่ง, น่าสังเกต, พิเศษ) (remarkable) ที่นี่ครับ

คำถาม  :  ทำไมบริเวณนี้จึงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน