หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 244)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Helen       Unfortunately, I don’t have the skills to retrieve this file, and I really need it.  I was

                        counting on using it to complete my project proposal.

Andrew  Maybe I can help you out.  I’m new at this too, but I do know a few things.  Are your files

                       stored on the network ?

Helen      No, they’re stored on the company ftp site.

Andrew  Yes, there’s a special process you have to use, but I’m not sure I can figure it out.  You’d

                       better ask someone in the IT department to help you.

 

(คำแปล)

เฮเลน      :  โชคไม่ดีเลยค่ะ  ฉันไม่มีทักษะที่จะกู้ (retrieve) ไฟล์  และฉันต้องการ (ใช้) มันจริงๆ,  ฉันกำลัง

                    พึ่งพา (อาศัย) (counting on) การใช้มันเพื่อจะทำข้อเสนอโครงการ (project proposal)

                    ของฉันให้แล้วเสร็จค่ะ

แอนดรูว์  :  บางทีผมสามารถช่วยคุณแก้ปัญหาได้ (ให้คุณยืมเงิน) (help you out) ครับ,  ผมก็ใหม่กับ

                    เรื่องนี้เหมือนกัน  แต่ผมรู้อยู่สองสามเรื่อง,  คุณเก็บไฟล์ไว้ในเครือข่ายหรือเปล่าครับ

เฮเลน      :  ไม่ค่ะ,  มันถูกเก็บไว้ในโปรโตคอลที่ใช้เข้าไปยังเครื่องแม่ข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นๆ และโอนย้าย

                    แฟ้มไปมาระหว่างแม่ข่ายกับเครื่องคอมฯ (ftp site) ของบริษัทค่ะ

แอนดรูว์  :  ครับ  มีกระบวนการพิเศษที่คุณจำเป็นต้องใช้  แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถทำมันได้ (เข้า

                    ใจมัน) (figure it out)  คุณควรจะขอร้องให้คนในแผนกไอทีช่วยเหลือคุณดีกว่าครับ

 

1. Why can’t Helen retrieve her file ?

(ทำไมเฮเลนไม่สามารถกู้ไฟล์ของเธอได้)

(a) She doesn’t know how to.    (เธอไม่รู้วิธีทำมัน)  (ดูจากคำพูดของเฮเลนที่ว่า  “.............. ฉันไม่

       มีทักษะที่จะกู้ไฟล์ ...............”)

(b) She forgot its name.    (เธอลืมชื่อของมัน)

(c) It was accidentally deleted.    (มันถูกลบไปโดยบังเอิญ)

(d) She can’t remember where it’s stored.    (เธอไม่สามารถจำได้ว่ามันถูกเก็บไว้ที่ไหน)

(e) She has a problem with her computer.    (เธอมีปัญหากับเครื่องคอมฯ)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

2. Why does Helen need the file ?

(ทำไมเฮเลนจึงต้องการไฟล์)

(a) To do her accounts.    (เพื่อใช้งานบัญชีผู้ใช้ซึ่งใช้เก็บข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้)

(b) To report the news.    (เพื่อรายงานข่าว)

(c) To finish her proposal.    (เพื่อทำข้อเสนอ – โครงการ – ให้แล้วเสร็จ)  (ดูจากคำพูดของเฮเลนที่

       ว่า  “.............. ฉันกำลังพึ่งพา (อาศัย) การใช้มันเพื่อจะทำข้อเสนอโครงการของฉันให้แล้วเสร็จค่ะ)

(d) To get information about a store.    (เพื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับร้านแห่งหนึ่ง)

(e) To print out a text.    (เพื่อพิมพ์ข้อความออกมา)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What does Andrew suggest Helen should do ?

(แอนดรูว์แนะนำเฮเลนว่าควรทำอะไร)

(a) Figure it out herself.    (แก้ปัญหาด้วยตัวเธอเอง)

(b) Let him help her.    (ให้เขาช่วยเหลือเธอ)

(c) Improve her skills.    (ปรับปรุงทักษะของเธอให้ดีขึ้น)

(d) Get help from the IT department.    (ขอความช่วยเหลือจากแผนกไอที)  (ดูจากคำพูดของ

       แอนดรูว์ที่ว่า  “............... คุณควรจะขอร้องให้คนในแผนกไอทีช่วยเหลือคุณดีกว่าครับ)

(e) Go to a computer store to ask for help.    (ไปที่ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อขอความช่วยเหลือ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Jane  Did you get your suitcase packed ?

     Tom  Yeah – but now I can’t close it !

Question  What does Tom mean ?

(a) His suitcase doesn’t fit in the closet.    (กระเป๋าฯ ของเขาไม่พอดีกับตู้ในฝาผนัง)

(b) His suitcase is too small.    (กระเป๋าฯ ของเขาเล็กเกินไป)

(c) He can’t shut his suitcase.    (เขาไม่สามารถปิดกระเป๋าฯ ได้)

(d) He can’t put his suits in the closet.    (เขาไม่สามารถใส่ชุดเสื้อผ้าในตู้ได้)

(e) He’s about to make a trip.    (เขาจวนจะออกเดินทางแล้ว)

(คำแปล)

เจน    :  คุณจัดของลงกระเป๋าเสื้อผ้าหรือยังคะ

ทอม  :  จัดแล้ว  แต่ตอนนี้ผมไม่สามารถปิดกระเป๋าได้ครับ

คำถาม  :  ทอมหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Sally    What kind of bread did Annie bake ?

     Sarah  My favorite – whole wheat bread !

Question  What is learned about Annie ?

(a) She baked some white bread.    (เธอปิ้งขนมปังขาว)

(b) She made bread from whole wheat.    (เธอทำขนมปังจากข้าวสาลีบดไม่ละเอียด)

(c) She’s Sarah’s favorite friend.    (เธอเป็นเพื่อนที่โปรดปรานของซาร่าห์)

(d) She likes to have bread for her breakfast.    (เธอชอบทานขนมปังเป็นอาหารเช้า)

(e) She usually cooks breakfast for her family.    (เธอปรุงอาหารเช้าสำหรับครอบครัวเป็นประจำ)

(คำแปล)

แซลลี่    :  แอนนี่ปิ้งขนมปังชนิดไหนกันนะ

ซาร่าห์  :  ของโปรดของฉันเลย – ขนมปังข้าวสาลีบดไม่ละเอียด (มีไฟเบอร์เยอะ) (whole wheat) จ้ะ

คำถาม  :  (เรา) เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับแอนนี่ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Sharon  Has Brenda finished writing her story for the radio news ?

      Mike     Oh, sure – she’s just taping it now.

Question  What does Mike say about the story ?

(a) It’s being typed.    (มันกำลังถูกพิมพ์)

(b) Brenda’s just started writing it.    (เบร็นด้าเพิ่งจะเริ่มต้นเขียนมัน)

(c) It’s being outlined prior to writing.    (มันกำลังถูกวางโครงร่างก่อนการเขียน)

(d) Brenda is taping it.    (เบร็นด้ากำลังอัดเทปมัน)

(e) It’ll be published into a book soon.    (มันจะถูกตีพิมพ์เป็นเล่มเร็วๆ นี้)

(คำแปล)

ชารอน  :  เบร็นด้าเขียนรายงานข่าว (เรื่องราว, นิทาน, นิยาย) (story) ของเธอสำหรับข่าววิทยุ

                  เสร็จหรือยังคะ

ไมค์       :  โอ้  เสร็จแล้วครับ – เธอกำลังอัดเทปมันอยู่ในขณะนี้

คำถาม  :  ไมค์พูดอะไรเกี่ยวกับรายงานข่าว ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน