หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 236)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Patricia  You did bring the slide projector, didn’t you ?

     Mark      I brought it, but I’m afraid it’s out of order.

Question  What is the problem with the slide projector ?

(a) Mark ordered it, but it hasn’t arrived yet.    (มาร์คสั่งซื้อมัน  แต่มันยังมาไม่ถึง)  (ไม่จริง  เขามีเครื่องฉายฯ

       แล้ว  แต่มันเสีย)

(b) It isn’t working.    (มันไม่ทำงาน)  (ดูจากข้อความ  “.............. แต่ผมเกรงว่ามันเสีย (ไม่ทำงาน)

       ครับ”)

(c) Someone else is using it.    (คนอื่นกำลังใช้มันอยู่)  (ไม่จริง  มาร์คเอามันไปที่ทำงาน-โรงเรียน)

(d) Mark doesn’t know how to operate it.    (มาร์คไม่รู้วิธีใช้งานมัน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Mark bought it, but he’s afraid to use it.    (มาร์คซื้อมัน  แต่เขากลัว – ไม่กล้า – ที่จะใช้มัน)  (ไม่จริง  เขา

       ต้องการใช้งานมัน  แต่เครื่องฯ เสีย)

(คำแปล)

แพททริเซีย  :  คุณเอาเครื่องฉายสไลด์มาจริงๆ ใช่ไหมคะ

มาร์ค             :  ผมเอามันมา  แต่ผมเกรงว่ามันเสีย (ไม่ทำงาน, ใช้งานไม่ได้) (out of order) ครับ

คำถาม  :  มีปัญหาอะไรกับเครื่องฉายสไลด์ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Alice  Your brother called.  He wants you to meet him for dinner.

     Bill     Oh, really ?  Did he say when ?

Question  What does Bill want to know ?

(a) What time his brother called.    (พี่ชายของเขาโทรฯ มาเวลาใด)  (ไม่จริง  เขาต้องการทราบว่า  พี่ชาย

       ของเขาต้องการพบเขากี่โมง  เพื่อทานอาหารค่ำ)

(b) Where to meet his brother.    (จะพบพี่ชายของเขาที่ไหน)

(c) Why his brother called.    (ทำไมพี่ชายของเขาจึงโทรฯ มา)

(d) How to go to meet his brother.    (จะไปพบพี่ชายของเขาอย่างไร)

(e) When to meet his brother.    (จะพบพี่ชายของเขาเมื่อใด – กี่โมง)  (ดูจากข้อความ  “..........

       ........ เขาบอกหรือเปล่าว่ากี่โมง”)

(คำแปล)

อลิซ  :  พี่ชายของคุณโทรฯ มาค่ะ  เขาต้องการพบคุณเพื่อทานอาหารเย็น (ค่ำ) ค่ะ

บิล     :  โอ้  จริงๆ หรือ,  เขาบอกหรือเปล่าว่าเมื่อใด (กี่โมง)

คำถาม  :  บิลต้องการทราบอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

3. Laura      Have you heard from Howard lately ?

     Andrew  Funny you should ask.  Yesterday, from out of the blue, I got a letter from him.

Question  What does Andrew say about Howard ?

(a) He left on a long trip yesterday.    (เขาออกเดินทางระยะไกลเมื่อวานนี้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) His letter arrived unexpectedly.    (จดหมายของเขามาถึงอย่างไม่คาดฝัน)  (ดูจากข้อความ 

       “................ อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย (อย่างกะทันหันและไม่ได้คาดคิดมาก่อน) ผมได้รับจดหมายจาก

       เขา”)  (“Out of the blue”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย, อย่างกะทันหันและไม่ได้

       คาดคิดมาก่อน”  แปลตรงตัวคือ  “โผล่ออกมาจากท้องฟ้า”)

(c) He seemed to be sad yesterday.    (เขาดูเหมือนว่าเศร้าเมื่อวานนี้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) The letter he sent was very funny.    (จดหมายที่เขาส่งมาน่าขบขัน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He sent a letter to Andrew when the sky was blue.    (เขาส่งจดหมายให้แอนดรูว์  เมื่อท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงิน) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ลอร่า       :  คุณได้รับข่าวคราว (ทางจดหมาย-โทรศัพท์) (heard) จากโฮเวิร์ดหมู่นี้ (เร็วๆ นี้) (lately)

                    บ้างไหมคะ

แอนดรูว์  :  แปลกประหลาด (สนุก, ตลก, น่าขบขัน, น่าหัวเราะ) (Funny) ที่คุณถามนะ,  เมื่อวานนี้ 

                   อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย (อย่างกะทันหันและไม่ได้คาดคิดมาก่อน) (out of the blue)  ผมได้

                   รับจดหมายจากเขาครับ

คำถาม  :  แอนดรูว์พูดอะไรเกี่ยวกับโฮเวิร์ด ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. Janet  If you don’t like this studio apartment, I can show you a one-bedroom unit up on the

                     third floor.  

     Jack   All right.  This one just doesn’t have enough room for me.

Question  How does Jack feel about the studio apartment ?

(a) It’s on the wrong floor.    (มันอยู่ในชั้นที่ไม่เหมาะสม)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) There are too many bedrooms.    (มีห้องนอนมากเกินไป)  (ไม่จริง  เนื่องจากมันเป็นเพียงห้องเช่าชุด

       ขนาดเล็ก)

(c) It’s too small.    (มันเล็กเกินไป)  (ดูจากข้อความ  “ห้องนี้มีเนื้อที่ (ที่ว่าง) ไม่เพียงพอสำหรับ

       ผมครับ”)

(d) The rent is too high.    (ค่าเช่าสูงเกินไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) It’s too far away from his office.    (มันอยู่ไกลเกินไปจากที่ทำงานของเขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เจเน็ต   :  ถ้าคุณไม่ชอบห้องเช่าชุดขนาดเล็ก (studio apartment) นี้  ฉันสามารถพาคุณไปดูห้อง

                 ชุดห้องนอนเดี่ยว (one-bedroom unit) บนชั้น ๓ ค่ะ

แจ๊ค     :  ตกลงครับ  ห้องนี้มีเนื้อที่ (ที่ว่าง, ที่พัก, ห้อง, โอกาส) (room) ไม่เพียงพอสำหรับผมครับ

คำถาม  :  แจ๊ครู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับห้องเช่าชุดขนาดเล็ก ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Richard  I think I deserved a higher grade in chemistry class.  Does Professor Welch ever change

                         the grades he gives ?    

    Jennifer  Sure – about once a century !

Question  What can be inferred about Professor Welch from this conversation ?

(a) He’ll probably give Richard another grade.    (เขาอาจจะให้คะแนนริชาร์ด อีกเกรดหนึ่ง – คือ เปลี่ยนแปลง

       คะแนนให้)  (ไม่จริง  เนื่องจากเจนนิเฟอร์กล่าวว่า  อาจารย์แก้ไขคะแนนน้อยครั้งมาก)

(b) He doesn’t teach chemistry anymore.    (เขาไม่ได้สอนวิชาเคมีอีกแล้ว)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) He rarely changes his grades.    (เขาไม่ใคร่จะแก้ไข (เปลี่ยนแปลง) คะแนน – ของนักเรียน)

       (เมื่อริชาร์ดถามว่าอาจารย์เวลช์เคยแก้ไขคะแนนหรือไม่  เจนนิเฟอร์ตอบว่า  “เคย – ประมาณ ๑๐๐ ปี

       ต่อครั้ง”  จึงสรุปได้ว่า  อาจารย์แทบจะไม่เคยแก้ไขคะแนนของนักเรียนเลย)

(d) He’ll probably retire soon.    (เขาอาจจะเกษียณอายุงานในไม่ช้านี้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He may change students’ grades if they promise to work harder next semester.    (เขาอาจจะแก้ไข

       คะแนนของนักศึกษา  ถ้านักศึกษาสัญญาที่จะขยันมากขึ้นในเทอมหน้า)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ริชาร์ด        :  ผมคิดว่าผมสมควรได้รับ (deserved) คะแนนสูงขึ้นในชั้นเรียนวิชาเคมีครับ,  อาจารย์เวลช์

                       เคยเปลี่ยนแปลง (แก้ไข) คะแนนที่ท่านให้ไหมครับ

เจนนิเฟอร์  :  เคยค่ะ,  ประมาณศตวรรษ (๑๐๐ ปี) ละครั้ง

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับอาจารย์เวลช์  จากการสนทนานี้?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Helen  I wonder how I did on Professor Porter’s test.

     David  Oh, she’s already posted the grades on her office door.

Question  What does David say about Professor Porter ?

(a) She mailed the grades to her students.    (เธอส่งคะแนนให้นักเรียนทางไปรษณีย์)  (ไม่จริง  เธอติด

       ประกาศคะแนนไว้บนประตูห้องทำงาน)

(b) She left the students’ tests in her office.    (เธอทิ้งข้อสอบของนักเรียนไว้ในห้องทำงาน)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(c) She can’t get into her office.    (เธอไม่สามารถเข้าไปในห้องทำงานได้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) She put a list of grades on the door.    (เธอติดรายการคะแนนสอบไว้บนประตู)  (ดูจากข้อ

       ความ  “.............. อาจารย์ได้ติดประกาศคะแนนไว้บนประตูห้องทำงานของอาจารย์แล้วครับ”)

(e) She usually gave a difficult test to her students.    (เธอออกข้อสอบยากแก่นักเรียนอยู่เป็นปกติ)

(คำแปล)

เฮเลน   :  ฉันสงสัยว่าฉันทำ (คะแนน) ได้อย่างไร (เท่าใด) กับข้อสอบของอาจารย์พอตเตอร์ค่ะ

เดวิด    :  โอ้  อาจารย์ได้ติดประกาศคะแนน (posted the grades) ไว้บนประตูห้องทำงานของอาจารย์

                แล้วครับ

คำถาม  :  เดวิดพูดอะไรเกี่ยวกับอาจารย์พอตเตอร์ ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน