หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 230)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Operator  You have a long distance call from London.  Will you accept the charges ?

      Jenny      I don’t know anyone in London.

Question  What will Jenny probably do ?

(a) Call London about the charges.    (โทรฯ ไปลอนดอนเกี่ยวกับค่าโทรศัพท์)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เพราะเธอ

       ไม่รู้จักใครในลอนดอน)

(b) Accept the charges for the call.    (ยอมรับค่าใช้จ่ายสำหรับการโทรฯ)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เพราะเธอไม่รู้จัก

       ใครในลอนดอน  จึงไม่น่าจะยอมรับสายและจ่ายเงินค่าโทรฯ)

(c) Refuse the call from London.    (ปฏิเสธการโทรฯ มาจากลอนดอน)  (เนื่องจากเจนนี่ไม่รู้จัก

       ใครในลอนดอน  เธอจึงน่าที่จะปฏิเสธการรับโทรศัพท์และเก็บเงินปลายทาง (Collect call) มากที่สุด)

(d) Charge the call to someone in London.    (เรียกเก็บเงินการโทรฯ จากคนในลอนดอน)  (ไม่น่าเป็นไปได้ 

       เพราะเธอไม่รู้จักใครในลอนดอน)

(e) Ask for the first and last name of the caller from London.    (ขอทราบชื่อและนามสกุลของผู้ที่โทรฯ มา

       จากลอนดอน)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เพราะเธอไม่รู้จักใครในลอนดอน)

(คำแปล)

โอเปอเรเตอร์  :  คุณมีโทรฯ ทางไกลจากลอนดอนค่ะ  คุณจะยอมรับค่าใช้จ่าย (จากผู้โทรฯ) ไหมคะ

เจนนี่                :  ฉันไม่รู้จักใครเลยที่ลอนดอนค่ะ

คำถาม  :  เจนนี่น่าจะ (อาจจะ) ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

หมายเหตุ  -  ในสหรัฐฯ และแคนาดามีระบบบริการโทรศัพท์ทางไกลแบบเก็บเงินปลายทางซึ่งเรียกว่า “Collect call”  โดยผู้โทรฯ โทรฯ ผ่านโอเปอเรเตอร์  ขอพูดกับใครคนหนึ่งในอีกเมืองหนึ่งและขอให้เก็บเงินปลายทางที่บุคคลนั้น,  โอเปอเรเตอร์จะให้ผู้นั้นถือสายรอและโทรฯ ไปที่บุคคลนั้น (ที่ปลายสาย)  และถามเขาว่ามีผู้ต้องการพูดสายด้วยและเขายินดีจะจ่ายค่าโทรฯ หรือไม่  ซึ่งถ้าปลายสายตอบตกลง  โอเปอเรเตอร์ก็จะให้ผู้พูดที่ต้นสาย (ต้นทาง) เริ่มพูดได้  และเก็บเงินที่ปลายสาย  ทั้งนี้  การโทรฯ แบบเก็บเงินปลายทางนิยมใช้ในธุรกิจ  เช่น  ลูกค้าติดต่อกับบริษัทเพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  ซึ่งบริษัทยินดีออกค่าโทรฯ ทางไกลให้ลูกค้า,  หรือไม่ก็เป็นการติดต่อระหว่างบุคคลทั่วไปที่ต้องการให้เก็บเงินค่าโทรฯ ที่ปลายทาง  เช่น  การติดต่อระหว่างคนในครอบครัว  หรือ  นักเรียนทุนกับสปอนเซอร์  เป็นต้น  โดยการโทรฯ แบบนี้ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์เท่านั้น 

 

2. Paul     Is there a copy machine in this building ?

      Cathy  :  No.  But there is one in the building across the street.

Question  What will Paul probably do ?

(a) Ask Cathy to make a copy for him.    (ขอร้องให้เคธี่ถ่ายเอกสารให้เขา)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจากในอาคาร

       ที่เธออยู่ไม่มีเครื่องถ่ายเอกสาร)

(b) Go across the street to make a copy.    (ข้ามถนนไปเพื่อถ่ายเอกสาร)  (เนื่องจากพอลกำลังมอง

       หาเครื่องถ่ายเอกสาร  และเคธี่แนะนำเขาให้ไปที่อาคารฝั่งตรงข้ามถนน  เขาจึงน่าจะข้ามถนนเพื่อไป

       ถ่ายเอกสาร  มากที่สุด)

(c) Ask Cathy for directions to the building.    (ถามเคธี่เส้นทางไปอาคาร – ที่มีเครื่องถ่ายเอกสาร)  (ไม่น่าเป็น

       ไปได้  เนื่องจากเคธี่บอกเขาแล้วว่าอาคารดังกล่าวอยู่ฝั่งตรงข้ามถนน)

(d) Take his copies to the other building.    (นำเอกสารที่ถ่ายแล้วของเขา  ไปยังอีกอาคารหนึ่ง)  (ไม่น่าเป็นไป

       ได้  เนื่องจากพอลต้องการถ่ายเอกสาร  และขณะที่สนทนาก็ยังไม่ได้ถ่ายฯ)

(e) Go downtown to make a copy.    (เข้าเมืองเพื่อถ่ายเอกสาร)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจากอาคารฝั่งตรงข้าม

       ถนนก็มีเครื่องถ่ายฯ)

(คำแปล)

พอล  :  มีเครื่องถ่ายเอกสารในอาคารนี้ไหมครับ 

เคธี่    :  ไม่มีค่ะ,  แต่มีเครื่องหนึ่งในอาคารฝั่งตรงข้ามถนนค่ะ

คำถาม  :  พอลน่าจะ (อาจจะ) ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. Charles  Tuesdays you can rent two videos for the price of one.  Wednesdays you can rent any

                         video you want for ninety-nine cents.  And every time you have rented a total of ten,

                         you get one free.  But you have to join the club, and that costs five dollars.

     Sharon   Okay.  That sounds good to me.

Question  What will Sharon probably do ?

(a) Join the club.    (ร่วม – เป็นสมาชิก – กับชมรมวิดีโอ)  (เนื่องจากชารอนกล่าวว่าข้อเสนอของ

       ทางร้านฟังดูดีสำหรับเธอ  เธอจึงน่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม  มากที่สุด)

(b) Pay five dollars for a video.    (จ่ายเงิน ๕ ดอลลาร์สำหรับวิดีโอ ๑ ม้วน)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจาก ๕

       ดอลลาร์เป็นค่าธรรมเนียมสมัครเป็นสมาชิกชมรม  ไม่ใช่ค่าเช่าวิดีโอ ๑ ม้วน)

(c) Rent ten videos.    (เช่าวิดีโอ ๑๐ ม้วน)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจากข้อเสนอแถมฟรี ๑ ม้วนหลังจากเช่า

       ครบ ๑๐ ม้วน  จะเกิดขึ้นได้หลังจากสมัครเป็นสมาชิกชมรม)

(d) Go to the video store.    (ไปที่ร้านวิดีโอ)  (ไม่น่าเป็นได้  เนื่องจากชารอนอยู่ที่ร้านวิดีโออยู่แล้ว)

(e) Not join the club since she’ll have to pay five dollars.    (ไม่ร่วมเป็นสมาชิกชมรม  เนื่องจากเธอจะต้อง

       จ่ายเงิน ๕ ดอลลาร์)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจากชารอนกล่าวว่าข้อเสนอของทางร้านฟังดูดีสำหรับเธอ 

       เธอจึงน่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม)

(คำแปล)

ชาร์ลส  :  ทุกวันอังคาร  คุณสามารถเช่าวิดีโอ ๒ ม้วนในราคาม้วนเดียว,  ส่วนทุกวันพุธ  คุณสามารถเช่า

                  วิดีโอใดก็ได้ที่คุณต้องการในราคา (ม้วนละ) ๙๙ เซ็นต์,  และทุกครั้งที่คุณได้เช่ารวมทั้งหมด

                  ๑๐ ม้วน  คุณจะได้ (แถม) ฟรี ๑ ม้วน,  แต่คุณต้องร่วม (เป็นสมาชิก) กับชมรม  และนั่นต้องเสีย

                  ค่าธรรมเนียม ๕ ดอลลาร์ครับ

ชารอน  :  ตกลง  นั่นฟังดูดีกับฉันค่ะ

คำถาม  :  ชารอนน่าจะ (อาจจะ) ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. Alice  How may I direct your call ?

     Bill     Reservations, please.

Question  What does Bill probably want to do ?

(a) Get directions.    (หาเส้นทาง)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจากบิลต้องการต่อสายโทรศัพท์ของเขา  ไม่ใช่

       หาเส้นทาง)

(b) Make a call.    (โทรศัพท์)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจากบิลกำลังใช้โทรศัพท์อยู่แล้วในขณะนั้น)  

(c) Make a trip to somewhere.    (เดินทางไปที่ไหนสักแห่ง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Talk to Alice.    (คุยกับอลิซ)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจากอลิซกำลังต่อสายโทรศัพท์ของบิลไปที่คนอื่น)  

(e) Make a reservation.    (ทำการจอง – ตั๋ว, ห้องพัก)  (เนื่องจากบิลขอให้ต่อสายของเขาไปที่

       ฝ่ายสำรองฯ  เขาจึงน่าจะทำการจองฯ มากที่สุด)

(คำแปล)

อลิซ  :  จะให้ฉันต่อสายโทรศัพท์ของคุณอย่างไร (ต่อสายไปที่ไหน) คะ

บิล     :  (ที่ฝ่าย) การสำรอง (ที่นั่ง, ห้องพัก) ครับ

คำถาม  :  บิลน่าจะ (อาจจะ) ต้องการทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Mary    Is this where the bus to the shopping mall stops ?

     Adam  No.  It’s on the other side of the street.

Question  What will Mary probably do ?

(a) Walk to the shopping mall.    (เดินไปที่ศูนย์การค้า)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจากแมรี่ต้องการขึ้นรถประจำทาง)  

(b) Get on the bus.    (ขึ้นรถประจำทาง)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจากป้ายรถเมล์อยู่อีกฟากหนึ่งของถนน)

(c) Cross the street to wait for the bus.    (ข้ามถนนเพื่อไปรอรถประจำทาง)  (เนื่องจากแมรี่ถามว่า

       รถประจำทางจะจอดที่ไหน  เธอจึงน่าจะข้ามถนนเพื่อไปรอรถประจำทาง  มากที่สุด)

(d) Take a taxi to the shopping mall.    (ขึ้นรถแท็กซี่ไปที่ศูนย์การค้า)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจากแมรี่ต้องการ

       ขึ้นรถประจำทาง)  

(e) Go to the shopping mall another day.    (ไปศูนย์การค้าในวันรุ่งขึ้น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แมรี่   :  นี่เป็นที่ที่รถประจำทางไปศูนย์การค้าจอดใช่ไหมคะ

อดัม  :  ไม่ใช่ครับ  มัน (ป้ายรถ) อยู่ที่อีกฟากหนึ่งของถนนครับ

คำถาม  :  แมรี่น่าจะ (อาจจะ) ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Liza   Did you drive in on I-17 ?

     Joe    Yes, and it was already starting to get slick.  By now it should be really bad.  You’d better call

                    the highway patrol before you leave to make sure it’s still open.

Question  What will Liza probably do ?

(a) Leave at once.    (ออกเดินทางในทันที)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจากโจแนะนำให้ลิซ่าตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่

       สายตรวจทางหลวงก่อนออกเดินทาง)

(b) Call the highway patrol.    (โทรฯ ไปที่เจ้าหน้าที่สายตรวจทางหลวง – เพื่อสอบถาม)  (เนื่อง

       จากโจแนะนำให้ลิซ่าโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่สายตรวจทางหลวง  เธอจึงน่าจะโทรฯ ไปที่คนเหล่า

       นั้น  มากที่สุด)

(c) Go home with Joe.    (กลับบ้านกับโจ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Drive carefully.    (ขับรถอย่างระมัดระวัง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Use another route instead of I-17.    (ใช้อีกเส้นทางหนึ่งแทนเส้นทางไอ-๑๗)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ลิซ่า  :  คุณขับรถเข้ามาโดยใช้เส้นทาง ไอ-๑๗ ใช่ไหมคะ

โจ     :  ใช่ครับ  และมันกำลังเริ่มชลอตัว (ลื่น, เป็นมัน, เรียบเป็นมัน, คล่องแคล่ว, ชำนาญ) (slick) แล้ว, 

              ถึงตอนนี้ (By now) มันน่าจะแย่ (ติดหนึบ) จริงๆ เลย,  คุณควรโทรฯ ไปถามเจ้าหน้าที่สายตรวจ

              ทางหลวง (highway patrol) ก่อนคุณออกเดินทาง  เพื่อให้มั่นใจว่ามันยังคงเปิดใช้งานอยู่ครับ

              (ไม่ได้ถูกปิดกั้นเพื่อไม่ให้รถเข้าไปติดเพิ่ม)

คำถาม  :  ลิซ่าน่าจะ (อาจจะ) ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน