หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 224)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Mary  Do you like ice cream ?

    Jeff     I’ll say !

Question  What does Jeff mean ?

(a) Jeff likes ice cream.    (เจฟฟ์ชอบไอศครีม)  (“I’ll say”  เป็นสำนวน  หมายถึง  ผู้พูดเห็นด้วยกับ

        อีกฝ่ายหนึ่ง)  (แปลตรงตัวคือ  “ผมจะพูดอย่างนั้นครับ”  คือ  ผมชอบไอศครีม)

(b) Jeff will tell Mary later whether he wants ice cream.    (เจฟฟ์จะบอกแมรี่ในภายหลังว่าเขาต้องการไอศครีม

       หรือไม่)

(c) Jeff does not want to say whether he likes ice cream.    (เจฟฟ์ไม่ต้องการพูดว่าเขาชอบไอศครีมหรือไม่)

(d) Jeff will get some ice cream for Mary.    (เจฟฟ์จะเอา (ซื้อ) ไอศครีมให้แมรี่)

(e) Jeff is not sure whether he likes ice cream or not.    (เจฟฟ์ไม่แน่ใจว่าเขาชอบไอศครีมหรือไม่)

(คำแปล)

แมรี่     :  คุณชอบไอศครีมใช่ไหมคะ

เจฟฟ์  :  ผมชอบครับ (I’ll say !)

คำถาม  :  เจฟฟ์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)  สำหรับ  ข้อ  B, C, D  และ  เป็นการแปลความหมายคำพูดของแมรี่และเจฟฟ์ที่ไม่ถูกต้อง   

 

2. Simon  Did you know that Joan is going to move back to Maine ?

     Sylvia   I’ll believe it when I see it.

Question  What does Sylvia mean ?

(a) She is glad Joan is moving.    ()

(b) She does not believe that Joan will move.    (เธอไม่เชื่อว่าโจแอนจะย้าย)  (“I’ll believe it

       when I see it”  เป็นสำนวน  หมายถึง  ผู้พูดยังมีความสงสัย-ไม่แน่ใจ  ว่าที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดจะเป็น

       ความจริง)

(c) She saw Joan move.    (เธอเห็นโจแอนย้าย)

(d) She believes Joan is moving because she saw her.    (เธอเชื่อว่าโจแอนกำลังย้ายเพราะเธอเห็นโจแอน)

(e) She will believe it when Joan tells her.    (เธอจะเชื่อมัน (เรื่องการย้าย) เมื่อโจแอนบอกเธอ)

(คำแปล)

ไซม่อน  :  คุณรู้ไหมว่าโจแอนจะย้ายกลับไปที่รัฐเมนครับ

ซิลเวีย   :  ฉันจะเชื่อมันก็ต่อเมื่อฉันเห็นมันค่ะ (คือ  เห็นว่าโจแอนย้ายไปฯ)

คำถาม  :  ซิลเวียหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  สำหรับ  ข้อ  A, C, D  และ  เป็นการแปลความหมายคำพูดของไซม่อนและซิลเวียที่ไม่ถูกต้อง   

 

3. Betty  How was your day ?

     Dick   Don’t ask.

Question  What does Dick mean ?

(a) He is angry with Betty.    (เขาโกรธเบ็ตตี้)

(b) He wants to talk with Betty.    (เขาต้องการคุยกับเบ็ตตี้)

(c) It was a bad day for Dick.    (มันเป็นวันที่ไม่ดี-เลวร้ายสำหรับดิ๊ก)  (“Don’t ask”  เป็นสำนวน

       ที่ใช้แสดงการเน้นย้ำว่า  “แย่, ไม่ดี, ไม่ไหวเลย”)

(d) He does not know what day it is.    (เขาไม่รู้ว่าเป็นวันอะไร)

(e) He does not have time to answer Betty’s question.    (เขาไม่มีเวลาตอบคำถามของเบ็ตตี้)

(คำแปล)

เบ็ตตี้  :  วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคะ (How was your day ?)

ดิ๊ก      :  อย่าถามเลยครับ (Don’t ask) (หมายถึง  “แย่, ไม่ดี, ไม่ไหวเลย)

คำถาม  :  ดิ๊กหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  สำหรับ  ข้อ  A, B, D  และ  เป็นการแปลความหมายคำพูดของเบ็ตตี้และดิ๊กที่ไม่ถูกต้อง   

 

4. Angela  Are you worried about getting a job after graduation ?

     David    No.  I’ve had several good interviews, and I can always work for my dad for a while.

Question  How does David feel ?

(a) He is worried.    (เขาวิตก)  (ไม่จริง  เดวิดพูดว่าเขาไม่วิตก)

(b) He is happy.    (เขามีความสุข)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) He feels confident.    (เขารู้สึกมั่นใจ)  (เนื่องจากเดวิดพูดว่าเขาไม่วิตกเรื่องหางาน  และทำ

       สัมภาษณ์ได้ดีหลายที่  และว่าเขาสามารถทำงานให้พ่อของเขาได้  จึงอาจสรุปได้ว่าเขารู้สึก

       มั่นใจ)

(d) He feels tired.    (เขารู้สึกเหนื่อย หรือเบื่อ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He feels discouraged.    (เขารู้สึกท้อถอย-หมดกำลังใจ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แอนเจล่า  :  คุณวิตกเกี่ยวกับการได้งานทำหลังจบการศึกษาไหมคะ

เดวิด         :  ไม่วิตกครับ,  ผมทำสัมภาษณ์ได้ดีหลายที่ (หลายบริษัท)  และผมสามารถทำงานให้ (กับ)

                      พ่อของผมชั่วเวลาหนึ่ง (ช่วงเวลาสั้นๆ) (for a while) ได้เสมอ (ถ้าผมยังหางานทำไม่ได้)

คำถาม  :  เดวิดรู้สึกอย่างไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Carol  That was a great movie !

     Tom   Sure, if you like fairy tales.

Question  How did Tom feel about the movie ?

(a) He thought it was a very unrealistic movie.    (เขาคิดว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ไม่เป็นความจริง

       หรือดูไม่สมจริงอย่างมาก)  (เนื่องจากทอมเปรียบเทียบภาพยนต์เป็นนิยายสำหรับเด็ก  และน้ำเสียง

       ของเขาฟังดูเย้ยหยัน-เสียดสี  จึงอาจสรุปได้ว่า  เขาคิดว่ามันเป็นหนังที่ไม่เป็นความจริงอย่างมาก)

(b) He was impressed with the movie.    (เขาประทับใจในภาพยนต์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) He agreed with Carol about the movie.    (เขาเห็นด้วยกับแคโรลเกี่ยวกับภาพยนต์)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(d) He liked the movie because it was a fairy tale.    (เขาชอบภาพยนต์เพราะว่ามันเป็นนิยายสำหรับเด็ก

       ที่มักเกี่ยวกับเรื่องเวทมนตร์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He liked the movie because Carol enjoyed seeing it.    (เขาชอบภาพยนตร์เพราะว่าแคโรลชอบดูมัน) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แคโรล  :  นั่นเป็นภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ

ทอม      :  ใช่ครับ,  ถ้าคุณชอบนิยายสำหรับเด็ก ที่มักมีนางฟ้าตัวเล็กหรือผู้ที่มีเวทมนตร์ (เรื่องที่ไม่จริง

                  และเล่าเพื่อหลอกคนอื่น) (fairy tales)

คำถาม  :  ทอมรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับภาพยนตร์ ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Joseph  Did you get your TOEFL scores yet ?

     Bella      Not yet, but I think I got more than 500.  I had 490 the first time I took it, and I know I

                        did much better this time because I knew a lot about several of the reading

                        comprehension passages.

Question  How does Bella feel about the TOEFL ?

(a) She does not know whether she did well.    (เธอไม่รู้ว่าเธอทำได้ดีหรือไม่)  (ไม่จริง  เพราะว่าเธอรู้ว่าเธอทำ

       ได้ดีกว่า (ครั้งแรก) มาก)

(b) She thinks that she improved her score.    (เธอคิดว่าเธอทำคะแนนได้ดีขึ้น)  (เนื่องจากเบลล่า

       พูดว่า  เธอรู้ว่าเธอทำดีขึ้นมาก  จึงอาจสรุปได้ว่า  เธอคิดว่าเธอทำคะแนนได้ดีขึ้น)

(c) She believes that she scored about 490.    (เธอเชื่อว่าเธอทำคะแนนได้ประมาณ ๔๙๐ คะแนน) 

       (เป็นคะแนนที่เธอทำได้ครั้งแรก  ไม่ใช่ครั้งนี้)

(d) She is concerned about the reading comprehension.    (เธอวิตกเกี่ยวกับความเข้าใจในการอ่าน) 

       (ไม่จริง  เพราะว่าเธอรู้มากมายเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง (ข้อเขียน) จำนวนมากด้านความเข้าใจการอ่าน)

(e) She thinks that her score is less than what most universities require.    (เธอคิดว่าคะแนนของเธอ

      ต่ำกว่าคะแนนที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนด)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

โจเซฟ  :  คุณได้คะแนนโทเฟิลหรือยังครับ

เบลล่า   :  ยังเลยค่ะ  แต่ฉันคิดว่าฉันได้มากกว่า ๕๐๐ คะแนน,  ฉันได้ ๔๙๐ คะแนนเมื่อฉันสอบครั้งแรก, 

                  และฉันรู้ว่าทำได้ดีกว่ามาก (สำหรับ) คราวนี้  เพราะว่าฉันรู้มากมายเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง (ข้อเขียน)

                  (passages) จำนวนมากด้านความเข้าใจการอ่าน (reading comprehension)

คำถาม  :  เบลล่ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับโทเฟิล ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน