หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 222)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Pinky  How much to send a one-page fax ?

      Willy  :  One dollar.  Oh, wait a minute.  This is an overseas transmission.  That’s two-fifty.

Question  How much will Pinky pay ?

(a) One dollar a minute.    (๑ ดอลลาร์ต่อนาที)  (ค่าส่งแฟ็กซ์คิดราคาต่อแผ่น  มิใช่นาที)

(b) One dollar a page.    (๑ ดอลลาร์ต่อแผ่น)  (เป็นราคาค่าส่งภายในประเทศ  มิใช่การส่งไปต่างประเทศที่พิงกี้

       ต้องการ)

(c) Two dollars and fifty cents a minute.    (๒ ดอลลาร์และ ๕๐ เซ็นต์ต่อนาที)  (ค่าส่งแฟ็กซ์คิดราคาต่อแผ่น 

       มิใช่นาที)

(d) Two dollars and fifty cents a page.    (๒ ดอลลาร์และ ๕๐ เซ็นต์ต่อแผ่น)  (ดูจากข้อความ 

       “มันราคา ๒ เหรียญ ๕๐ เซ็นต์ (ต่อแผ่น) ครับ”)

(e) It depends on the number of pages she sends.    (มันขึ้นกับจำนวนแผ่นที่เธอส่ง)  (เป็นความจริงเพียง

       ส่วนเดียว  ยังขึ้นอยู่กับว่าส่งภายในประเทศ หรือไปต่างประเทศด้วย)

(คำแปล)

พิงกี้  :  ส่งแฟ็กซ์ ๑ แผ่นราคาเท่าไรคะ

วิลลี่   :  ๑ ดอลลาร์ครับ,  โอ้  รอประเดี๋ยวครับ  นี่เป็นการส่งไปต่างประเทศ (overseas transmission)

              มันราคา ๒ เหรียญ ๕๐ เซ็นต์ (ต่อแผ่น) ครับ

คำถาม  :  พิงกี้จะจ่ายเงินเท่าไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. David  Let me see.  There’s a documentary about wolves on Channel Three.

     Susan  That sounds pretty interesting, but I’d rather go to the movies.

Question  What does Susan want to do ?

(a) See a documentary.    (ดูหนังสารคดี)  (เป็นความชอบของเดวิด  มิใช่ซูซาน)

(b) Change the channel.    (เปลี่ยนช่องทีวี)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Watch television.    (ดูทีวี)  (เป็นความชอบของเดวิด  มิใช่ซูซาน)

(d) Go to a movie.    (ไปดูหนัง)  (ดูจากข้อความ  “..............ฉันอยากไปดูหนังมากกว่า”)

(e) Stay at home and cook her own meal.    (พักอยู่กับบ้านและปรุงอาหารของเธอเอง)  (การสนทนา

      มิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เดวิด    :  ให้ผมดู (ข้อมูล) ก่อน,  มีหนังสารคดี (documentary) เกี่ยวกับหมาป่าที่ช่อง ๓ นะ

ซูซาน  :  นั่นฟังดูน่าสนใจมากค่ะ  แต่ฉันอยากไปดูหนังมากกว่า

คำถาม  :  ซูซานต้องการทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. Sally      Do you want large bills or twenties ?

     Robert  Give me twenties, please.  Oh, wait, maybe I should take two fifties and the rest in twenties.

Question  What does Robert want Sally to do ?

(a) He wants all twenty-dollar bills.    (เขาต้องการแบงค์ ๒๐ ดอลลาร์ทั้งหมด)  (เป็นความต้องการตอนแรก 

       ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจ)

(b) He wants all fifty-dollar bills.    (เขาต้องการแบงค์ ๕๐ ดอลลาร์ทั้งหมด)  (ไม่จริง  เขาต้องการแบงค์ ๒๐

       ดอลลาร์ด้วย)

(c) He wants all large bills.    (เขาต้องการแบงค์ใหญ่ทั้งหมด)  (หมายถึง  แบงค์๑๐๐ ดอลลาร์ และ ๕๐ ดอลลาร์) 

       (ไม่จริง  เขาต้องการแบงค์ ๒๐ ดอลลาร์ด้วย)

(d) He wants some twenty- and some fifty-dollar bills.    (เขาต้องการแบงค์ ๒๐ และ ๕๐ ดอล

       ลาร์)  (ดูจากข้อความ  “.................ผมควรเอาแบงค์ ๕๐ ดอลลาร์ ๒ ใบ  และที่เหลือเป็นแบงค์ ๒๐

       ดอลลาร์ครับ”)

(e) He wants two fifty-dollar and twenty hundred-dollar bills.    (เขาต้องการแบงค์ ๕๐ ดอลลาร์ ๒ ใบ

       และแบงค์ ๑๐๐ ดอลลาร์ ๒๐ ใบ)  (ไม่จริง  เขาไม่ต้องการแบงค์ ๑๐๐ ดอลลาร์)

(คำแปล)

แซลลี่    :  คุณต้องการแบงค์ใหญ่ (๑๐๐ และ ๕๐ ดอลลาร์) (large bills) หรือแบงค์ ๒๐ ดอลลาร์คะ

โรเบิร์ต  :  ผมขอแบงค์ ๒๐ ดอลลาร์ครับ (Give me twenties)  ได้โปรด,  โอ้  รอเดี๋ยว  บางที  ผมควร

                  เอาแบงค์ ๕๐ ดอลลาร์ ๒ ใบ (take two fifties)  และที่เหลือเป็นแบงค์ ๒๐ ดอลลาร์ (the

                  rest in twenties) ครับ

คำถาม  :  โรเบิร์ตต้องการให้แซลลี่ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Paul   Where shall we go for lunch ?  It’s your turn to choose.

     Alice  How about The Country Kitchen, or better yet, The Old House.  They have great salads.

Question  Where will Paul and Alice eat lunch ?

(a) The Country Kitchen.    (ครัวชนบท)  (เป็นร้านที่อลิซแนะนำในตอนแรก  ก่อนที่เธอจะเปลี่ยนใจไปที่ร้าน  

       “บ้านเก่า”)

(b) The Country Home.    (บ้านชนบท)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(c) The Old House.    (บ้านเก่า)  (ดูจากข้อความ  “............ร้านที่ดีกว่า  กระนั้นก็ตาม  ที่ “โอลด์เฮาส์”

       หรือ บ้านเก่า”)

(d) The Old Kitchen.    (ครัวเก่า)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Both at The Country Kitchen and The Old House.    (ทั้งที่ร้าน “ครัวชนบท” และ “บ้านเก่า”)  (ไม่จริง 

      อลิซแนะนำให้ไปที่ร้านบ้านเก่า)

(คำแปล)

พอล  :  เราจะไปทานอาหารกลางวันที่ไหนดี  มันเป็นตา (คราว, เวร) (turn) ของคุณที่จะเลือก (สถานที่)

              ครับ

อลิซ  :  ที่ร้าน “คันทรี่คิทเช่น” เป็นไง,  หรือร้านที่ดีกว่า  กระนั้นก็ตาม  ที่ “โอลด์เฮาส์”  ทั้ง ๒ ร้านมีสลัด

              ที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ

คำถาม  :  พอลและอลิซจะทานอาหารกลางวันที่ไหน ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Sarah  :  Will you be home late again tonight ?

     Jack    I’m afraid so.  But I should be able to get away by six, or let’s say seven, just to be on the

                     safe side.

Question  When will Jack be home ?

(a) He will be home at six o’clock.    (เขาจะกลับบ้านตอน ๖ โมงเย็น)  (เป็นการประมาณการของแจ๊คในตอน

       แรก  มิใช่ประมาณการในตอนหลัง  คือ ราว ๑ ทุ่ม)

(b) He will not be home late.    (เขาจะไม่กลับบ้านช้า)  (ไม่จริง  เนื่องจากแจ๊คยอมรับว่าเขาจะกลับบ้านช้า)

(c) He will be home a little after seven o’clock.    (เขาจะกลับบ้านหลัง ๑ ทุ่มนิดหน่อย)  (ดูจาก

       ข้อความ  “พูดเสียว่าทุ่มนึง  เผื่อเวลาเอาไว้ซะหน่อย (พูดให้ปลอดภัยไว้ก่อน) หมายถึง  หลัง ๑ ทุ่ม

       นิดหน่อย”)

(d) He will be home earlier than usual.    (เขาจะกลับบ้านเร็วกว่าปกติ)  (ไม่จริง  เนื่องจากแจ๊คยอมรับว่าเขา

       จะกลับบ้านช้า)

(e) He will be home before his wife, Sarah.    (เขาจะกลับบ้านก่อนภรรยาของเขา คือซาร่าห์)  (การสนทนา

      มิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ซาร่าห์  :  คุณจะกลับบ้านช้าอีกใช่ไหมคะคืนนี้

แจ๊ค      :  ผมเกรงว่าจะเป็นเช่นนั้นครับ,  แต่ผมน่าจะสามารถหลบออกมาได้ (จากที่ทำงานหรือการประชุม)

                  (get away) ตอน ๖ โมงเย็น  หรือพูดเสียว่าทุ่มนึง  เผื่อเวลาเอาไว้ซะหน่อย (พูดให้ปลอดภัยไว้

                  ก่อน(just to be on the safe side) (หมายถึง  หลัง ๑ ทุ่มนิดหน่อย)

คำถาม แจ๊คจะกลับบ้านเมื่อไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Smith     Let’s go to Florida on spring break.

     Pauline  :  You’re putting me on !

Question  What does Pauline mean ?

(a) She does not think that Smith is serious.    (เธอไม่คิดว่าสมิธจะจริงจัง)  (“You’re putting

       me on”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “คุณไม่ได้พูดจริงจังกับฉันหรอก”  หรือ  “คุณกำลังยั่วเย้าฉัน  โดย

       พยายามทำให้ฉันเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริง  คือ  จะพาฉันไปเที่ยวฟลอริดา”)

(b) She thinks that Smith is going to take her to Florida.    (เธอคิดว่าสมิธจะพาเธอไปฟลอริดา)  (เป็นการแปล

       ความหมายคำพูดของพอลลีนที่ไม่ถูกต้อง)

(c) She thinks that Smith has a good idea.    (เธอคิดว่าสมิธมีความคิดที่ดี)  (เป็นการแปลความหมายคำพูดของ

       พอลลีนที่ไม่ถูกต้อง)

(d) She thinks that Smith does not have any money.    (เธอคิดว่าสมิธไม่มีเงินเลย)  (เป็นการแปลความหมายคำ

       พูดของพอลลีนที่ไม่ถูกต้อง)

(e) She thinks that Smith is putting on weight.    (เธอคิดว่าสมิธกำลังน้ำหนักเพิ่มขึ้น)  (เป็นการแปลความหมาย

       คำพูดของพอลลีนที่ไม่ถูกต้อง)

(คำแปล)

สมิธ        :  เราไปฟลอริดาตอนหยุดพักช่วงฤดูใบไม้ผลิกันเถอะ

พอลลีน  :  คุณกำลังยั่วเย้าฉันละสิ (You’re putting me on) (โดยการพยามทำให้ฉันเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็น

                   ความจริง)

คำถาม  :  พอลลีนหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน