หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 220)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. David     Where can I buy a computer ?  It doesn’t have to be the best on the market.

     Martha  :  Umhum.  You could go to a computer store, or a discount store, but if I were you, I’d

                         look into some of the special offers through the university.  I saw something in the

                         paper just last night.

Question  What advice does Martha give David ?

(a) Buy the computer at a discount store.    (ซื้อคอมพิวเตอร์ที่ร้านขายสินค้าลดราคา)  (เป็นทางเลือกที่

       มาร์ธากล่าวถึง  ไม่ใช่คำแนะนำที่เธอให้กับเดวิด)

(b) Put an ad in the newspaper for a computer.    (ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เพื่อ (ซื้อ) คอมพิวเตอร์) 

       (ไม่จริง  มาร์ธาเพียงแต่พูดถึงโฆษณาสินค้าที่มีข้อเสนอพิเศษซึ่งเธอเห็นในหนังสือพิมพ์)

(c) Go to a computer store to buy the computer.    (ไปที่ร้านขายคอมพิวเตอร์เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์) 

       (เป็นทางเลือกที่มาร์ธากล่าวถึง  ไม่ใช่คำแนะนำที่เธอให้กับเดวิด)

(d) Buy the computer at the university as part of a special offer.    (ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

       ที่มหาวิทยาลัย  ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอพิเศษ)  (ดูจากข้อความ  “.................ถ้าฉัน

       เป็นคุณ  ฉันจะพิจารณาข้อเสนอพิเศษของมหาวิทยาลัย)

(e) Buy a computer from a newspaper.    (ซื้อคอมพิวเตอร์จากหนังสือพิมพ์)  (ไม่จริง  มาร์ธาแนะนำเดวิด

       ให้ซื้อคอมฯ จากมหาวิทยาลัยซึ่งเธอเห็นลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์)

(คำแปล)

เดวิด    :  ผมจะสามารถซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ที่ไหนครับ  มันไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นที่ดีที่สุดในตลาด

                 หรอกครับ

มาร์ธา  :  อืมม,  คุณสามารถไปที่ร้านขายคอมพิวเตอร์  หรือร้านขายสินค้าลดราคา (discount store

                 แต่ถ้าฉันเป็นคุณนะคะ  ฉันจะพิจารณา (look into) ข้อเสนอพิเศษของมหาวิทยาลัย (special

                 offers through the university),  ฉันเห็น (โฆษณา)อะไรบางอย่างในหนังสือพิมพ์ (paper)

                 เมื่อคืนนี้เองค่ะ

คำถาม  :  มาร์ธาให้คำแนะนำอะไรแก่เดวิด ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. Paul   You didn’t get your grades because your name isn’t on the roster.  Did you attend the

                     class and take the exams ?

     Anne  I certainly did.  And I paid my fees, too.

Question  Why didn’t Anne receive a grade for the course ?

(a) She didn’t pay her fees.    (เธอไม่ได้จ่ายค่าเทอม)  (ไม่จริง  แอนจ่ายค่าเทอมแล้ว)

(b) She didn’t register for the class.    (เธอไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับชั้นเรียนนี้)  (ไม่จริง  เธอลงทะเบียนเพราะ

       เธอจ่ายค่าธรรมเนียม  พร้อมทั้งเข้าเรียนและเข้าสอบด้วย)

(c) She didn’t attend the class.    (เธอไม่ได้เข้าห้องเรียน)  (ไม่จริง  เธอเข้าห้องเรียน)

(d) She didn’t have her name on the roster.    (เธอไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนชื่อ)  (ดูจากคำพูดของ

       พอลที่ว่า  “คุณไม่ได้รับคะแนนสอบ  เพราะว่าชื่อของคุณมิได้อยู่ในทะเบียนชื่อ”)

(e) She didn’t take the exams.    (เธอไม่ได้เข้าสอบ)  (ไม่จริง  เธอเข้าสอบ)

(คำแปล)

พอล  :  คุณไม่ได้รับคะแนนสอบ (grade)  เพราะว่าชื่อของคุณมิได้อยู่ในทะเบียนชื่อ (บัญชีรายชื่อ)

              (roster),  คุณเข้าเรียนและเข้าสอบหรือเปล่าครับ

แอน  :  ฉันเข้าฯ แน่นอนค่ะ,  และฉันก็จ่ายค่าเทอม (ค่าลงทะเบียนเรียน)  (fee) ด้วยค่ะ

คำถาม  :  ทำไมแอนจึงไม่ได้รับคะแนนสอบสำหรับวิชานี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. Fred   What size do you need ?

     Sally  I’m not too sure.  I wear a 51/2 or a 6 in Europe, and a 7 in Canada, but I think I need a

                     71/2 here.

Question  What size will Fred probably bring ?

(a) He will probably bring her a size 5.    (เขาน่าจะนำขนาด ๕ มาให้เธอ)

(b) He will probably bring her a size 51/2.    (เขาน่าจะนำขนาด ๕ ครึ่งมาให้เธอ)  (เป็นขนาดที่แซลลี่สวม

       ในยุโรป) 

(c) He will probably bring her a size 6.    (เขาน่าจะนำขนาด ๖ มาให้เธอ)  (เป็นขนาดที่แซลลี่สวมในยุโรป) 

(d) He will probably bring her a size 7.    (เขาน่าจะนำขนาด ๗ มาให้เธอ)  (เป็นขนาดที่แซลลี่สวมในแคนาดา) 

(e) He will probably bring her a size 71/2.    (เขาน่าจะนำขนาด ๗ ครึ่งมาให้เธอ)  (ดูจากคำพูด

       ของแซลลี่ที่ว่า  “...............ฉันคิดว่าฉันต้องการเบอร์ ๗ ครึ่งที่นี่ค่ะ)

(คำแปล)

เฟร็ด   :  คุณต้องการขนาดอะไรครับ

แซลลี่  :  ฉันไม่แน่ใจนักหรอกค่ะ,  ฉันสวมเบอร์ ๕ ครึ่งหรือ ๖ ในยุโรป  และเบอร์ ๗ ในแคนาดา

                 (อเมริกาเหนือ)  แต่ฉันคิดว่าฉันต้องการเบอร์ ๗ ครึ่งที่นี่ค่ะ

คำถาม  :  เฟร็ดน่าจะนำ (รองเท้า) ขนาดอะไรมา (ให้แซลลี่) ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Kathy   I have been having the worst headaches.  I know some of it is stress, but I’m worried that

                       I might have something more serious, like high blood pressure.

     Doctor  Well, we’ll check that out, of course, but first, tell me the last time you had your glasses

                        changed.  It really sounds more like eye strain.

Question  What does the doctor suspect ?

(a) Kathy needs new glasses.    (เคธี่ต้องการแว่นตาใหม่)  (ดูจากข้อความที่หมอพูด  “...............

       ....บอกผม (ว่า) ครั้งสุดท้ายที่คุณเปลี่ยนแว่นตา (เมื่อใด),  มันฟังดูเหมือนว่าเป็นการใช้สายตามาก

       เกินไปเสียมากกว่าครับ”)

(b) Kathy has high blood pressure.    (เคธี่มีความดันเลือดสูง)  (เป็นความกังวลที่เคธี่มีเกี่ยวกับสุขภาพของ

       เธอ  มิใช่ปัญหาที่หมอสงสัย)

(c) Kathy has serious headaches.    (เคธี่ปวดหัวอย่างรุนแรง)  (เป็นความกังวลที่เคธี่มีเกี่ยวกับสุขภาพของ

       เธอ  มิใช่ปัญหาที่หมอสงสัย)

(d) Kathy is suffering from stress.    (เคธี่กำลังเดือดร้อนจากความเครียด)  (เป็นความกังวลที่เคธี่มีเกี่ยวกับ

       สุขภาพของเธอ  มิใช่ปัญหาที่หมอสงสัย)

(e) Kathy needs an eye operation.    (เคธี่ต้องการการผ่าตัดตา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เคธี่   :  ดิฉันกำลังปวดหัวร้ายแรงที่สุดเลยค่ะ  ดิฉันรู้ว่า (อาการ) บางอย่างของมันคือความเครียด

              (stress),  แต่ดิฉันวิตกว่าอาจมีอะไรบางอย่างที่ร้ายแรงกว่า  เช่นความดันเลือดสูงค่ะ

หมอ  :  อ๋อ  เราจะตรวจสอบเรื่องนั้นครับ,  แน่ละ,  แต่อย่างแรกเลย,  บอกผม (ว่า) ครั้งสุดท้ายที่คุณ

              เปลี่ยนแว่นตา (glasses) (เมื่อใด),  มันฟังดูเหมือนว่าเป็นการใช้สายตามากเกินไป (eye

              strain) เสียมากกว่าครับ

คำถาม  :  หมอสงสัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

5. Ralph  Have you started writing your paper for history ?

     Jenny  Not yet.  I’m still writing up my laboratory assignments for chemistry and studying for

                      my midterms in English and French.

Question  For which class must Jenny begin to prepare ?

(a) She must begin writing a paper for her history class.    (เธอจะต้องเริ่มต้นเขียนรายงาน

       สำหรับชั้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์)  (ดูจากข้อความ  “คุณได้เริ่มเขียนรายงานสำหรับวิชาประวัติ

       ศาสตร์หรือยังครับ”  และ  “ยังค่ะ”)  (“Write up”  =  เขียนอย่างประณีตและเสร็จสมบูรณ์)

(b) She must start writing up her laboratory assignments for her chemistry class.    (เธอจะต้องเริ่ม

       เขียนการบ้านห้องแล็บสำหรับชั้นเรียนวิชาเคมี)  (เป็นการบ้านที่เธอกำลังทำอยู่ในขณะนี้  มิใช่การบ้านที่

       เธอจะต้องเริ่มทำ)

(c) She must begin studying for her English examination.    (เธอจะต้องเริ่มเรียนเพื่อการสอบวิชาภาษา

       อังกฤษ)  (เป็นการบ้านที่เธอกำลังทำอยู่ในขณะนี้  มิใช่การบ้านที่เธอจะต้องเริ่มทำ)

(d) She must begin studying for her French examination.    (เธอจะต้องเริ่มเรียนเพื่อการสอบวิชาภาษา

       ฝรั่งเศส)  (เป็นการบ้านที่เธอกำลังทำอยู่ในขณะนี้  มิใช่การบ้านที่เธอจะต้องเริ่มทำ)

(e) She must start reading textbooks for all the courses for her midterms.    (เธอจะต้องเริ่มอ่านตำรา

       สำหรับทุกวิชาสำหรับการสอบกลางปี)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ราล์ฟ  :  คุณได้เริ่มเขียนรายงานสำหรับวิชาประวัติศาสตร์หรือยังครับ

เจนนี่   :  ยังค่ะ,  ฉันยังคงกำลังเขียนการบ้านห้องปฏิบัติการสำหรับวิชาเคมีให้แล้วเสร็จ (writing up my

                laboratory assignments for chemistry)  และกำลังอ่านหนังสือเพื่อสอบกลางปีของวิชา

                ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสอยู่ค่ะ

คำถาม  :  เจนนี่จะต้องเริ่มต้นเตรียมสำหรับชั้นเรียน (วิชา) ใด ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Mary  Are you glad that you came to Washington ?

     John   :  Yes, indeed.  I’d considered going to New York or Boston, but I’ve never regretted my

                     decision.

Question  Where does John live ?

(a) In New York.    (ในรัฐนิวยอร์ก)  (เป็นสถานที่ที่จอห์นคิดจะไปอยู่  ก่อนที่จะมาอยู่วอชิงตัน)

(b) In Boston.    (ในเมืองบอสตัน)  (เป็นสถานที่ที่จอห์นคิดจะไปอยู่  ก่อนที่จะมาอยู่วอชิงตัน)

(c) In Michigan.    (ในรัฐมิชิแกน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) In Washington.    (ในรัฐวอชิงตัน)  (ดูจากข้อความ  “คุณดีใจไหมคะที่คุณมา (อยู่) ที่รัฐวอชิงตัน

       นี่น่ะ”  และ  “ครับ  ดีใจจริงๆ เลย”)

(e) In Baltimore.    (ในเมืองบัลติมอร์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แมรี่     :  คุณดีใจไหมคะที่คุณมา (อยู่) ที่รัฐวอชิงตันนี่น่ะ

จอห์น  :  ครับ  ดีใจจริงๆ เลย,  ผมคิดที่จะไป (อยู่) นิวยอร์ก หรือบอสตัน (ในตอนแรก)  แต่ผมไม่เคยเสียใจ

                การตัดสินใจ (มาอยู่ที่วอชิงตัน) ของผมเลยครับ

คำถาม  :  จอห์นอาศัยอยู่ที่ไหน ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน