หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 218)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Pauline  No wonder Sharon won’t see you.  She probably thought that such an expensive gift

                         was inappropriate on such short acquaintance.

    Dennis   It certainly is different here.  In my country, men are supposed to show women that

                        they care for them by giving them jewelry.

Question  Why did Sharon stopping seeing Dennis ?

(a) He was too short.    (เขาเตี้ยเกินไป)  (การสนทนากล่าวถึง  “ความคุ้นเคย (การรู้จักกัน) ช่วงเวลาสั้นๆ” 

       มิใช่ความเตี้ยของเดนนิส)

(b) She didn’t know him very well.    (เธอไม่รู้จักเขาดีนัก)  (เป็นความจริง  แต่มิได้เป็นเหตุผลที่ชารอน

       เลิกไปพบเดนนิส)

(c) The expensive gift made her uncomfortable.    (ของขวัญราคาแพงทำให้เธอไม่สบายใจ)

       (ดูจากข้อความที่พอลลีนกล่าว  “เธอ (ชารอน) อาจจะคิดว่าของขวัญที่มีราคาแพงเช่นนั้นไม่

       เหมาะสมกับความคุ้นเคยช่วงเวลาสั้นๆ (การเพิ่งเริ่มรู้จักกัน)”)

(d) Dennis never gave her gifts.    (เดนนิสไม่เคยให้ของขวัญเธอ)  (ไม่จริง  เนื่องจากเดนนิสให้ของขวัญราคา

       แพงแก่ชารอน)  (ทำให้ชารอนไม่อยากมาพบกับเขาอีก  อาจเนื่องจากความเกรงใจ  หรือกลัวเดนนิสเข้าใจผิด

       ว่าเธอก็ชอบเขา  เพราะยอมรับของขวัญราคาแพงจากเขา)

(e) She didn’t like jewelry.    (เธอไม่ชอบเครื่องเพชรพลอย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

พอลลีน  :  ไม่ต้องสงสัย (ประหลาดใจ) เลยที่ชารอนจะไม่มาพบคุณ,  เธออาจจะคิดว่าของขวัญที่มีราคา

                    แพง (ที่เดนนิสให้ชารอนไปแล้ว) เช่นนั้นไม่เหมาะสมกับความคุ้นเคยช่วงเวลาสั้นๆ (การเพิ่ง

                    เริ่มรู้จักกัน) (short acquaintance) แบบนั้นค่ะ

เดนนิส   :  มันแตกต่างกันอย่างแน่นอน (สำหรับ) ที่นี่,  ในประเทศของผม  ผู้ชายถูกคาดคะเน

                  (supposed) ให้แสดงแก่ผู้หญิงว่าพวกเขารัก (ชอบ, ดูแล, เอาใจใส่, ระมัดระวัง, เป็นห่วง)

                  (care) ผู้หญิง  โดยการให้เครื่องเพชรพลอย (jewelry) แก่คนเหล่านั้นครับ

คำถาม  :  ทำไมชารอนจึงหยุดการไปพบกับเดนนิส ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Sylvia  :  Why do you need to check my purse ?  Do you think I stole something ?

     Adam  Not at all.  This is a standard security procedure.

Question  Why did Adam look through Sylvia’s purse ?

(a) He thought she was a thief.    (เขาคิดว่าเธอเป็นขโมย)  (ไม่จริง  เนื่องจากอดัมปฏิเสธว่า  เขามิได้สงสัยว่า

       เธอขโมยสิ่งของ)

(b) He wanted to secure it for her.    (เขาต้องการทำให้กระเป๋าสตางค์ปลอดภัยจากการสูญหายสำหรับเธอ) 

       (ไม่จริง  เนื่องจากการตรวจค้นกระเป๋าฯ เป็นกระบวนการรักษาความปลอดภัย)

(c) His job was to check everyone’s belongings.    (งานของเขาคือการตรวจสอบทรัพย์สมบัติ –

       สิ่งของ – ของทุกคน)  (ดูจากคำกล่าวของอดัมที่ว่า  “นี่เป็นกระบวนการความปลอดภัยมาตรฐาน”)

(d) He was looking for a standard size.    (เขากำลังมอง (ค้น) หา (สิ่งของ) ขนาดมาตรฐาน)  ไม่จริง  การ

       สนทนานี้พูดถึง  “กระบวนการความปลอดภัยมาตรฐาน”  มิใช่ขนาดมาตรฐาน)

(e) He wanted to make sure it was really her purse.    (เขาต้องการให้แน่ใจว่ามันเป็นกระเป๋าฯ ของเธอจริงๆ) 

       (ไม่ใช่  เป็นการตรวจค้นตามกระบวนการความปลอดภัยมาตรฐาน)

(คำแปล)

ซิลเวีย  :  ทำไมคุณต้องการตรวจกระเป๋าสตางค์ของฉันคะ,  คุณคิดว่าฉันขโมยอะไรบางอย่างหรือคะ

อดัม     :  เปล่าเลยครับ,  นี่เป็นกระบวนการความปลอดภัยมาตรฐาน (standard security procedure)

                ครับ

คำถาม  :  ทำไมอดัมจึงตรวจค้นกระเป๋าสตางค์ของซิลเวีย ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Lucy   I lost my notebook.  Could I borrow yours before the test ?

     Peter  I’m sorry.  I’d like to help you, but I just can’t.  I have to take it with me to work so I can

                     study on my breaks

Question  What does Lucy want Peter to do ?

(a) Study with her.    (ศึกษากับเธอ)  (ไม่จริง  เป็นแผนของปีเตอร์ที่จะนำเครื่องคอมฯ ไปด้วยเพื่อศึกษาระหว่าง

       พักเบรก  มิใช่การร้องขอของลูซี่)

(b) Help her on the test.    (ช่วยเธอในการสอบ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Take a break.    (หยุดพัก)  (เป็นการพักเบรกของปีเตอร์ระหว่างทำงาน  มิใช่การร้องขอของลูซี่)

(d) Help her look for her lost notebook.    (ช่วยเธอค้นหาเครื่องคอมฯ ที่หายไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Lend her his notebook.    (ให้เธอยืมเครื่องคอมฯ กระเป๋าหิ้ว)  (ดูจากคำถามของลูซี่ที่ว่า  “ฉัน

       ขอยืมเครื่องคอมฯ ของคุณก่อนการสอบได้ไหมคะ”)

(คำแปล)

ลูซี่        :  ฉันทำเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วของฉันหายค่ะ,  ฉันขอยืมเครื่องคอมฯ ของคุณก่อนการ

                 สอบได้ไหมคะ

ปีเตอร์  :  ผมเสียใจครับ  ผมอยากช่วยคุณแต่ไม่สามารถทำได้,  ผมจำเป็นต้องนำเครื่องคอมฯ ไปที่ทำ

                 งานกับผม  เพื่อที่ว่าผมจะสามารถศึกษาได้ในระหว่างการพักเบรก (ทานอาหารกลางวัน หรือ

                 พักระหว่างชั่วโมงทำงาน)

คำถาม  :  ลูซี่ต้องการให้ปีเตอร์ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Helen  That looks like Steve’s car, but who is that girl driving it ?

     David  Oh, that’s Steve’s sister.  I met her last night at Mary Anne’s party.

Question  Who is driving Steve’s car ?

(a) Steve’s girlfriend.    (แฟนของสตีฟ)  (ไม่ใช่  น้องสาวของสตีฟเป็นผู้ขับ)

(b) Steve’s sister.    (น้องสาวของสตีฟ)  (ดูจากคำพูดของสตีฟที่ว่า  “โอ้  นั่นคือน้องสาวของสตีฟครับ”)

(c) Steve.    (สตีฟ)  (สตีฟคือเจ้าของรถ  มิใช่คนขับ)

(d) Mary Anne.    (แมรี่ แอน)  (คือผู้ที่มีงานเลี้ยง  มิใช่ผู้ขับรถ)

(e) Mary Anne’s sister.    (น้องสาวของแมรี่ แอน)  (ไม่ใช่  น้องสาวของสตีฟเป็นผู้ขับ)

(คำแปล)

เฮเลน  :  นั่นดูเหมือนกับรถยนต์ของสตีฟนะ  แต่เด็กสาวคนนั้นที่กำลังขับมันคือใครคะ

เดวิด   :  โอ้  นั่นคือน้องสาวของสตีฟ  ผมพบเธอเมื่อคืนนี้ที่งานเลี้ยงของแมรี่ แอนครับ

คำถาม  :  ใครกำลังขับรถของสตีฟ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Jenny  The door seems to be locked.  Do I need a key for the bathroom ?

     Tony   No.  Just push hard.  It sticks a little.

Question  Why won’t the door open ?

(a) The door is locked.    (มันถูกล็อก)  (เป็นข้อสรุปตอนแรกของเจนนี่  มิใช่เหตุผลที่แท้จริงที่ว่าทำไมประตูไม่เปิด)

(b) Jenny doesn’t have the right key.    (เจนนี่ไม่มีลูกกุญแจที่ถูกต้อง)  (เป็นคำถามของเจนนี่ว่าต้องใช้กุญแจเปิด

       ประตูหรือไม่  มิใช่เหตุผลที่ว่าทำไมประตูไม่เปิด)

(c) The door is stuck.    (ประตูติด)  (ดูจากคำพูดของโทนี่ที่ว่า  “มัน (ประตู) ติดนิดหน่อยครับ”)

(d) The doorknob is broken.    (ลูกบิดประตูเสีย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) It is too old and so hard to open.    (ประตูเก่าเกินไป  และดังนั้นจึงเปิดยาก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เจนนี่  :  ประตูดูเหมือนว่าถูกล็อกอยู่นะคะ,  ฉันต้องการ (ต้องใช้) กุญแจเพื่อ (เปิด) ห้องน้ำหรือเปล่าคะ

โทนี่    :  ไม่หรอกครับ,  แค่ผลักแรงๆ เท่านั้นแหละ (Just push hard.),  มันติด (sticks) นิดหน่อยครับ

คำถาม  :  ทำไมประตูจึงไม่เปิด ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน