หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 217)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Jennifer  I’ve had it with my computer.  I lost another paper when I tried to save it on a disk.

     Andrew  You have to do something about that.  Why don’t you try over at Computer World ?

Question  What are Jennifer and Andrew discussing ?

(a) Jennifer’s computer.    (เครื่องคอมพิวเตอร์ของเจนนิเฟอร์)  (เนื่องจากเจนนิเฟอร์กล่าวถึง

       ปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเธอ  และแอนดรูว์ให้คำแนะนำแก่เธอ  จึงอาจสรุปได้ว่า 

       ทั้ง ๒ คนกำลังคุยกันเรื่องคอมพิวเตอร์ของเจนนิเฟอร์)

(b) Jennifer’s paper.    (กระดาษของเจนนิเฟอร์)  (ถูกกล่าวถึงเกี่ยวโยงกับหัวข้อหลักของการสนทนา  คือ 

       “เครื่องคอมพิวเตอร์”)

(c) Andrew’s hometown.    (บ้านเกิดของแอนดรูว์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Andrew’s job.    (งานของแอนดรูว์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) A computer shop.    (ร้านคอมพิวเตอร์)  (ถูกกล่าวถึงเกี่ยวโยงกับหัวข้อหลักของการสนทนา  คือ  “เครื่อง

       คอมพิวเตอร์”)

(คำแปล)

เจนนิเฟอร์  :  ฉันพอกันที (ระอาเต็มที) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน (I’ve had it with my

                        computer.),  ฉันสูญกระดาษ (ข้อความ) ไปอีกแผ่นหนึ่งเมื่อฉันพยายามจะเซฟ

                        มันลงบนดิสก์ค่ะ  (หมายถึง  เซฟไม่ได้และข้อความหายไป)

แอนดรูว์      :  คุณจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้น,  ทำไมคุณไม่ลองไปปรึกษา (ซ่อม)

                        ที่ร้านคอมพิวเตอร์เวิลด์ล่ะครับ (Why don’t you try over at Computer World ?)

คำถาม  :  เจนนิเฟอร์และแอนดรูว์กำลังหารือ (คุย) เรื่องอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

2. Susan  I was late for class because I couldn’t find a parking space.

     Justin  It’s because of registration week.  I drove around for almost half an hour before I

                       found one this morning.

Question  What are Susan and Justin talking about ?

(a) The campus.    (บริเวณในมหาวิทยาลัย)

(b) Registration week.    (สัปดาห์การลงทะเบียน)

(c) The parking situation.    (สถานการณ์การจอดรถ)  (จากการอ้างถึง  “ลานจอดรถ”  และ 

       “ขับรถวนไปมา...........ก่อนที่จะหาที่จอดรถได้”  จึงอาจสรุปได้ว่า  ทั้ง ๒ คนกำลังคุยกัน

       เกี่ยวกับสถานการณ์การจอดรถ)

(d) Susan’s class.    (ห้องเรียนของซูซาน)

(e) Driving during the rush hour.    (การขับรถระหว่างชั่วโมงเร่งด่วน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(คำแปล)

ซูซาน  :  ฉันเข้าห้องเรียนสายเพราะว่าฉันไม่สามารถหาที่จอดรถ (parking space) ได้ค่ะ

จัสติน   :  มันเป็นเพราะว่าสัปดาห์การลงทะเบียนเรียน (ทำให้หาที่จอดรถยาก),  ผมขับรถวนไปมา

                 เกือบครึ่งชั่วโมง  ก่อนที่ผมจะหาที่จอดรถได้ที่หนึ่งเมื่อเช้านี้

คำถาม  :  ซูซานและจัสตินกำลังคุยเกี่ยวกับอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  สำหรับ  ข้อ  A, B  และ  D  ถูกกล่าวถึงเกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของการพูดคุย  คือ  “สถานการณ์การจอดรถ

 

3. Douglas  I really like Dr. Smith, but I can’t say as much for her T.A.

     Helen      Sally ?  Oh, she’s okay as long as you go to class and get the lab reports in on time. 

Question  What are Douglas and Helen discussing ?

(a) The professor, Dr. Smith.    (อาจารย์ชื่อด็อกเตอร์สมิธ)

(b) The lab reports.    (รายงานห้องปฏิบัติการ)

(c) The attendance policy.    (นโยบายการเข้าเรียน)

(d) The teaching assistant.    (ผู้ช่วยสอน)  (T.A. = Teaching assistant = ผู้ช่วยอาจารย์สอน 

        มักเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือโทในมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ และแคนาดา  ที่ช่วยอาจารย์

        สอนนักศึกษาปริญญาตรีในห้องแล็บ  ผู้ช่วยสอนมักได้ค่าจ้างเป็นรายเดือน  และได้รับยกเว้น

        ค่าเทอมตลอดการศึกษาด้วย)

(e) The reason why Douglas doesn’t like Sally, the teaching assistant.    (เหตุผลที่ว่าทำไมดักลาสจึงไม่

       ชอบแซลลี่, ผู้ช่วยสอน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)   

(คำแปล)

ดักลาส  :  ผมชอบอาจารย์สมิธจริงๆ เลยครับ  แต่ผมไม่สามารถพูดได้ (ว่าชอบ) มากเท่ากันสำหรับ

                  ผู้ช่วยสอน (ทีเอ – Teaching assistant) ของอาจารย์

เฮเลน    :  แซลลี่ (ผู้ช่วยสอน) น่ะหรือคะ,  โอ้  เธอใช้ได้นะ (she’s okay) ตราบใดที่ (as long as)

                  คุณเข้าห้องเรียนและส่งรายงานห้องปฏิบัติการ (get the lab reports in) ตรงเวลา

                  (on time) ค่ะ

คำถาม  :  ดักลาสและเฮเลนกำลังหารือ (คุย) เรื่องอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)  สำหรับ  ข้อ  A, B  และ  C  ถูกกล่าวถึงเกี่ยวโยงกับหัวข้อหลักของการพูดคุย  คือ  “ผู้ช่วยสอนที่ชื่อแซลลี่

 

4. Thomas  I used to bring my lunch to school when I was working in the Chemistry Department,

                          but now that I’m a full-time student I just eat at the Snack Bar.

      Laura     Me too.  It’s too hard trying to get everyone ready in the morning at my house.

Question  What are Thomas and Laura talking about ?

(a) The chemistry department.    (ภาควิชาเคมี)

(b) Laura’s house.    (บ้านของลอร่า)

(c) Thomas’s employer.    (นายจ้างของโทมัส)

(d) Having lunch on campus.    (การทานอาหารกลางวันที่มหาวิทยาลัย)  (จากการอ้างถึง  “การนำ

       อาหารกลางวันมาที่มหาวิทยาลัย”  และการทาน  “ที่ห้องทานอาหารเบาๆ หรืออาหารว่าง”  จึงอาจสรุป

       ได้ว่าทั้ง ๒ คนกำลังคุยเกี่ยวกับการทานอาหารกลางวันที่มหาวิทยาลัย)

(e) How hard it is to be a full-time student.    (มันยากลำบากเพียงใดที่เป็นนักเรียนเต็มเวลา)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)   

(คำแปล)

โทมัส  :  ผมเคยนำอาหารกลางวันมา (ทาน) ที่มหาวิทยาลัย  เมื่อผมกำลังทำงานในภาควิชาเคมี,  แต่

                เพราะว่า (now that) ผมเป็นนักเรียนเต็มเวลาแล้ว (ในตอนนี้)  ผมเลยทานที่ห้องทานอาหาร

                เบาๆ หรืออาหารว่าง (Snack Bar) ครับ

ลอร่า   :  ฉันด้วยค่ะ,  มันยากเกินไปที่จะพยายามให้ทุกคนเตรียมพร้อม (เพื่อทานอาหารด้วยกัน) ในตอน

                เช้าที่บ้านของฉันค่ะ (เลยมาทานอาหารกลางวันที่สแน็กบาร์ในมหาวิทยาลัย)

คำถาม  :  โทมัสและลอร่ากำลังคุยเกี่ยวกับอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)  สำหรับ  ข้อ  A, B  และ  C  ถูกกล่าวถึงเกี่ยวโยงกับหัวข้อหลักของการพูดคุย  คือ  “อาหารกลางวันที่มหาวิทยาลัย

 

5. Emmy  You look awful.  Do you have a hangover ?

     Steve    No.  I’ve been up all night finishing a paper.  All I’ve had to drink is coffee.

Question  What is Steve’s problem ?

(a) He is tired.    (เขาเหนื่อย)  (ดูจากข้อความ  “ผมตื่นอยู่ตลอดทั้งคืนเพื่อทำรายงานให้เสร็จ)

(b) He is drunk.    (เขาเมา)  (ไม่จริง  เนื่องจากทั้งหมดที่สตีฟจำเป็นต้องดื่มคือกาแฟ)

(c) He is thirsty.    (เขากระหายน้ำ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)   

(d) He is busy.    (เขามีงานยุ่ง)  (ไม่จริง  เนื่องจากสตีฟทำรายงานเสร็จแล้ว)

(e) He studies too hard to avoid falling ill.    (เขาเรียนหนักเกินไปที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยได้) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)   

(คำแปล)

เอ็มมี่  :  คุณดู (มีท่าทาง) น่ากลัว (awful) นะ,  คุณเมาค้างหรือเปล่าคะ (Do you have a hangover ?)

สตีฟ   :  เปล่าครับ  ผมตื่นอยู่ตลอดทั้งคืนเพื่อทำรายงานให้เสร็จ,  ทั้งหมดที่ผมจำเป็นต้องดื่มคือกาแฟครับ

คำถาม  :  ปัญหาของสตีฟคืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Paula  Can I use my credit card to pay my fees, or do I have to give you a check ?

     Frank  Your card is fine as long as your credit approval goes through.

Question  How does Paula want to pay ?

(a) She wants to pay by check.    (เธอต้องการจ่ายเป็นเช็ค)  (เป็นทางเลือกที่พอลล่าแนะนำ  ไม่ใช่วิธีที่เธอชอบ)

(b) She prefers to use a credit card.    (เธอชอบใช้บัตรเครดิตมากกว่า)  (ดูจากคำถามของพอลล่า

       ที่ว่า  “ฉันสามารถใช้บัตรเครดิต...................ได้หรือไม่”  )

(c) She has cash.    (เธอมีเงินสด)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)   

(d) She will need a loan.    (เธอจะต้องการเงินกู้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)   

(e) She is not sure whether her credit card is still valid or not.    (เธอไม่แน่ใจ่ว่าบัตรเครดิตของเธอยังคงใช้ได้

       อยู่หรือไม่)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอถามว่าเธอสามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่)

(คำแปล)

พอลล่า  :  ฉันสามารถใช้บัตรเครดิตจ่ายค่าธรรมเนียมได้ไหมคะ  หรือว่าฉันต้องให้ (จ่าย) เช็คแก่คุณคะ

แฟรงค์  :  บัตรของคุณใช้ได้ (fine) ครับ  ตราบใดที่ (as long as) การอนุมัติเครดิต (สินเชื่อ) (credit

                   approval) ของคุณผ่าน (goes through) ครับ

 คำถาม  :  พอลล่าต้องการจ่ายเงินอย่างไร (วิธีใด) ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน