หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 214)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Mary  We’re going to the library.  Want to come along ?

     Dick   I’m waiting for the mail to come.

Question  What does Dick imply ?

(a) He does not like Mary.    (เขาไม่ชอบแมรี่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) He does not usually study at the library.    (ตามปกติแล้วเขาไม่ได้อ่านหนังสือ – ศึกษา – ที่ห้องสมุด) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) He has received a letter.    (เขาได้รับจดหมายแล้ว)  (ไม่จริง  เขากำลังรอจดหมายซึ่งยังมาไม่ถึง)

(d) He will not go to the library.    (เขาจะไม่ไปห้องสมุด)  (เนื่องจากดิ๊คกล่าวว่าเขากำลังรอ

       จดหมายมาส่ง  เขาจึงบอกเป็นนัยว่า  เขาจะไม่ไปห้องสมุดกับแมรี่)

(e) He will go to the library with Mary after he has received a letter.    (เขาจะไปห้องสมุดกับแมรี่ 

       หลังจากเขาได้รับจดหมาย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แมรี่  :  เราจะไปห้องสมุด,  (คุณ) ต้องการไปกับเราไหมคะ

ดิ๊ค    :  ผมกำลังรอจดหมาย (หีบห่อหรือพัสดุที่ส่งทางไปรษณีย์) (mail) มาส่งครับ

คำถาม  :  ดิ๊คบอกเป็นนัยว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. Barbara  I’m calling because I can’t remember whether you are supposed to pick me up or I’m

                          supposed to pick you up for lunch. 

      Steve      I’m supposed to pick you up, in about twenty minutes, okay ?

Question  What will Barbara probably do ?

(a) Invite Steve to lunch.    (เชิญสตีฟมาทานอาหารกลางวัน)  (ไม่จริง  เนื่องจากทั้งคู่มีแผนที่จะพบกันเพื่อทาน

       อาหารกลางวันอยู่แล้ว)

(b) Talk with Steve for twenty minutes.    (คุยกับสตีฟเป็นเวลา ๒๐ นาที)  (๒๐ นาทีหมายถึงระยะเวลาก่อนที่

       สตีฟจะไปรับบาร์บาร่า  ไม่ใช่เวลาที่ทั้งคู่จะคุยกันทางโทรศัพท์)

(c) Remind Steve that they will have lunch.    (เตือนสตีฟว่าพวกเขาจะทานอาหารกลางวัน)  (ไม่จริง  เนื่อง

       จากบาร์บาร่าพูดว่า  เธอโทรฯ มาหาสตีฟเพราะว่าเธอ, ไม่ใช่สตีฟ, จำแผนการที่จะไปทานอาหารกลางวันไม่ได้)

(d) Wait for Steve.    (รอสตีฟ – มารับไปทานอาหารกลางวัน)  (บาร์บาร่าพูดว่าเธอโทรฯ มาเพราะ

       เธอจำไม่ได้ว่าสตีฟจะต้องไปรับเธอ  หรือว่าเธอจะต้องไปรับสตีฟหรือไม่)

(e) Pick Steve up at his office for lunch.    (มารับสตีฟที่สำนักงานของเขาเพื่อไปทานอาหารกลางวัน) 

       (ไม่จริง  สตีฟจะเป็นคนไปรับเธอเอง)

(คำแปล)

บาร์บาร่า  :  ฉันโทรฯ มาเพราะว่าฉันจำไม่ได้ว่าคุณจะต้องมารับฉัน  หรือฉันจะต้องไปรับคุณเพื่อทาน

                     อาหารกลางวันหรือไม่คะ

สตีฟ         :  ผมต้องไปรับคุณครับ  ในอีกประมาณ ๒๐ นาที,  ตกลงไหมครับ

คำถาม  :  บาร์บาร่าน่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. Charles  Strange to see only a few people in the office, isn’t it ?

     Sarah     It sure is.  I wonder why.

Question  What can be inferred about the office ?

(a) The office is usually crowded.    (สำนักงานโดยปกติแล้วมีคนเยอะ)  (เนื่องจากมันแปลกที่

       เห็นคนเพียงไม่กี่คนในสำนักงาน  จึงอาจสรุปได้ว่า  สำนักงานโดยปกติแล้วมีคนอยู่เยอะ)

(b) There aren’t usually any people in the office.    (โดยปกติแล้วไม่มีคนอยู่ในสำนักงานเลย)  (ไม่จริง 

       เนื่องจากมันแปลกที่เห็นคนเพียงไม่กี่คนที่นั่น) 

(c) Only a few people work in the office.    (คนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นทำงานในสำนักงาน)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)  (การสนทนามิได้บอกว่ามีคนทำงานในสำนักงานแห่งนี้มากหรือน้อย  บอกแต่เพียงว่าวันนี้เห็นคน

       ในสำนักงานเพียงไม่กี่คน  แต่วันอื่นเห็นมีมากกว่านี้) 

(d) The office is closed today.    (สำนักงานปิดวันนี้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) The office is strange since there are too many people in it today.    (สำนักงานแปลก  เพราะว่ามีคน

       มากเกินไปวันนี้)  (ไม่จริง  มันแปลกเพราะมีคนน้อย)

(คำแปล)

ชาร์ลส  :  แปลกที่เห็นคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในสำนักงาน  ใช่ไหมครับ

ซาร่าห์  :  แน่นอนค่ะ,  ฉันสงสัย (ประหลาดใจ) (wonder) ว่าทำไม (จึงเป็นเช่นนั้น)

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับสำนักงาน ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. Jacky  How was your vacation ?  You went to Toronto, didn’t you ?

     Janet  I was going there, but I got a really great fare to Montreal, then I drove to Quebec and

                     some of the little towns in the province.

Question  What are Jacky and Janet talking about ?

(a) Toronto.    (เมืองโตรอนโต)

(b) Plane fares.    (ค่าโดยสารเครื่องบิน)

(c) Little towns.    (เมืองเล็กๆ)

(d) Drive to Quebec and some little towns in it.    (ขับรถไปที่เมืองควิเบกและเมืองเล็กๆ ในจังหวัดนี้)

(e) Janet’s vacation.    (วันหยุดของเจเน็ต)  (ดูจากข้อความ  “วันหยุดของคุณเป็นอย่างไรบ้าง”)

(คำแปล)

แจ๊คกี้  :  วันหยุดของคุณเป็นอย่างไรบ้างครับ,  คุณไปโตรอนโตใช่ไหมครับ

เจเน็ต  :  ฉันไปที่นั่นค่ะ,  แต่ฉันมีตั๋วเครื่องบินราคาถูก (great fare) ไปเมืองมอนทรีอัล (จังหวัดควิเบก), 

                 ต่อจากนั้นฉันขับรถไปเมืองควิเบก (เมืองหลวงของจังหวัดควิเบก)  และเมืองเล็กๆ บางเมือง

                 ในจังหวัดนี้ค่ะ 

คำถาม  :  แจ๊คกี้และเจเน็ตกำลังคุยเกี่ยวกับอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)  สำหรับ  ข้อ  A, B, C  และ  D  ถูกกล่าวถึงในฐานะที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องสำคัญของการสนทนานี้  คือ  “วันหยุดของเจเน็ต

หมายเหตุ  -  เจเน็ตเดินทางโดยนั่งเครื่องบินจากเมืองที่ตนอยู่ไปมอนทรีอัล  จากนั้นเช่ารถขับไปเมืองควิเบก (เมืองหลวงของจังหวัดควิเบก  ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองรองจากมอนทรีอัล)  และเมืองเล็กๆ ในจังหวัดนี้

 

5. Robin  Hello.  Mrs. Best ?

    Jenny   She’s not here.  Did you try her at the Student Center ?

Question  What does Jenny suggest Robin do ?

(a) Call the Student Center.    (โทรฯ ไปที่ศูนย์กลางนักเรียน)  (ดูจากข้อความ  “คุณลองโทรฯ

       ไปหาเธอที่ศูนย์กลางนักเรียนหรือเปล่าคะ”)

(b) Try again later.    (พยายาม (โทรฯ มา) อีกในเวลาต่อมา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)  

(c) Talk to her instead of Mrs. Best.    (คุยกับเธอแทนที่จะคุยกับมิสซิสเบสท์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Come to her office for help.    (มาที่สำนักงานของเธอเพื่อขอความช่วยเหลือ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Leave a message for Mrs. Best.    (ทิ้งข้อความไว้ให้มิสซิสเบสท์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

โรบิน  :  หวัดดีครับ,  มิสซิสเบสท์ใช่ไหมครับ

เจนนี่  :  เธอไม่อยู่ที่นี่ค่ะ,  คุณลองโทรฯ ไปหาเธอที่ศูนย์กลางนักเรียนหรือเปล่าคะ

คำถาม  :  เจนนี่แนะนำโรบินให้ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Tom   Do you want me to get anything special at the grocery store for dinner ?

     Anne  I couldn’t care less.

Question  How does Anne feel about dinner ?

(a) She wants to go to the grocery store.    (เธอต้องการไปที่ร้านขายของชำ)

(b) She prefers to go out to eat.    (เธอชอบกินข้าวนอกบ้านมากกว่า)

(c) She does not want very much to eat.    (เธอไม่ต้องการกินอาหารมากนัก)

(d) She is not interested in dinner.    (เธอไม่สนใจในอาหารเย็น)  (“I couldn’t care less”  เป็น

       สำนวน  หมายถึง  ผู้พูดไม่สนใจหรือไม่ให้ความสำคัญ - กับสิ่งนั้น)

(e) She wants to have dinner before going to the grocery store.    (เธอต้องการกินอาหารเย็นก่อนไปที่ร้าน

       ขายของชำ)

(คำแปล)

ทอม  :  คุณต้องการให้ผมหา (ซื้อ) อะไรพิเศษที่ร้านขายของชำ  สำหรับอาหารเย็นไหมล่ะ

แอน  :  ฉันไม่สนใจ (ไม่เอาใจใส่, ไม่ให้ความสำคัญ) (couldn’t care less) มัน (อาหารเย็น) หรอกค่ะ

คำถาม  :  แอนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับอาหารเย็น ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)  สำหรับ  ข้อ  A, B, C  และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของแอนที่ไม่ถูกต้อง

 

7. George  Weren’t you in class Friday either ?

     Gloria   No.  I had to take my mother to the airport.  She went back to New York.

Question  What do we learn about the two students in this conversation ?

(a) Neither George nor Gloria was in class on Friday.    (ทั้งจอร์ชและกลอเรียไม่ได้เข้าเรียน

       ในวันศุกร์)  (เนื่องจากจอร์ชถามว่ากลอเรียเข้าเรียนในวันศุกร์หรือไม่  และใช้คำว่า  “ไม่.......

       .........ด้วยเช่นกัน (either)  จึงอาจสรุปได้ว่า  เขาไม่ได้เข้าเรียนในวันนั้น)

(b) Gloria was at the airport while George was in class.    (กลอเรียอยู่ที่สนามบิน  ในขณะที่จอร์ชเข้าเรียน) 

       (ไม่จริง  จอร์ชไม่ได้เข้าเรียน)

(c) George was with his mother while Gloria was in class.    (จอร์ชอยู่กับแม่ของเขา  ในขณะที่กลอเรียเข้า

       เรียน)  (ไม่จริง  กลอเรียไม่ได้เข้าเรียน)

(d) George and Gloria were in New York together.    (จอร์ชและกลอเรียอยู่ในนิวยอร์กด้วยกัน)  (ไม่จริง  แม่

       ของกลอเรียอยู่ในนิวยอร์ก  ไม่ใช่จอร์ชและกลอเรียอยู่ฯ)

(e) Gloria went back to New York with her mother.    (กลอเรียกลับไปนิวยอร์กกับแม่ของเธอ)  (ไม่จริง  เธอ

       ไปส่งแม่ที่สนามบินเพื่อเดินทางไปนิวยอร์ก)

(คำแปล)

จอร์ช      :  คุณก็ไม่ได้เข้าเรียนวันศุกร์ด้วยเช่นกันใช่ไหมครับ

กลอเรีย  :  ไม่ได้เข้าค่ะ,  ฉันจำเป็นต้องพาแม่ของฉันไปสนามบิน  เธอกลับไปนิวยอร์กค่ะ

คำถาม  :  เรารู้อะไรเกี่ยวกับนักเรียน ๒ คนในการสนทนานี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน