หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 213)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Frank  :  Could Mark catch the train this morning ?  There was heavy traffic on the highway due to a

                      car accident.

    Judy    Sure.  He was in good time for the train.  He even had time to have a small breakfast before

                     the train left. 

Question  What does Judy mean ?

(a) Mark missed the train due to the heavy traffic.    (มาร์คพลาดรถไฟเนื่องจากการจราจรหนาแน่น-ติดขัด) 

        (ไม่จริง  เขาไปทันรถไฟ)

(b) Mark could catch the train and had some time to spare before the train left.    (มาร์ค

       สามารถไปทันรถไฟและมีเวลาเหลืออยู่บ้างก่อนรถไฟออก)  (“To arrive somewhere in good

       time”  หมายถึง  “ไปถึงที่นั่นแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มีเวลาเหลือทำอะไรบางอย่างก่อนจะมีเหตุการณ์

       หนึ่งเกิดขึ้น – ในที่นี้คือ  รถไฟออก”)

(c) Mark had a good time on the train.    (มาร์คสนุกสนาน-เพลิดเพลินบนรถไฟ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Mark had his breakfast on the train.    (มาร์คทานอาหารเช้าบนรถไฟ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)  (การ

       สนทนามิได้บอกว่าเขาทานอาหารเช้าบนรถไฟหรือไม่  บอกแต่เพียงว่าเขามีเวลาทานอาหารเช้ามื้อเล็กๆ

       ก่อนรถออก)

(e) Mark missed the train because he had his breakfast for too long.    (มาร์คพลาดรถไฟ  เนื่องจากเขา

       ทานอาหารเช้านานเกินไป)  (ไม่จริง  เขาไปทันรถไฟ  และมีเวลาทานอาหารเช้าก่อนรถออก)

(คำแปล)

แฟรงค์   :  มาร์คสามารถไปทันรถไฟหรือเปล่าเมื่อเช้านี้,  การจราจรหนาแน่นบนทางหลวงเนื่องมาจาก

                   อุบัติเหตุทางรถยนต์ครับ

จูดี้          :  ทันค่ะ,  เขาไปทันรถไฟและยังมีเวลาเหลือก่อนรถไฟออก (He was in good time for the

                   train),  เขายังทานอาหารเช้ามื้อเล็กๆ ก่อนรถออกด้วยค่ะ

คำถาม  :  จูดี้หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Vanessa  That roast weighs about eight pounds.

     Johnny   Oh, that’s too big then.  I only want to serve five people.  Why don’t you give me one

                          about half that size ?

Question  What does Johnny say about the roast ?

(a) His guests will enjoy it.    (แขกของเขาจะเพลิดเพลินกับมัน)  (ไม่จริง  เนื่องจากจอห์นนี่ต้องการเนื้ออีก

       ชิ้นหนึ่งที่ไม่ใหญ่เกินไป)

(b) It is too large.    (มันชิ้นใหญ่เกินไป)  (ดูจากข้อความ  “(เนื้อย่าง) นั่นใหญ่เกินไป”)

(c) He will only eat half of it.    (เขาจะกินเพียงครึ่งหนึ่งของมันเท่านั้น)  (ไม่จริง  เนื่องจากจอห์นนี่ต้องการ

       เนื้ออีกชิ้นหนึ่งที่ไม่ใหญ่เกินไป)

(d) It weighs eight pounds.    (มันหนัก ๘ ปอนด์)  (๘ ปอนด์เป็นนำหนักของเนื้อย่าง  มิใช่สิ่งที่จอห์นนี่พูด

       เกี่ยวกับมัน)

(e) It is too tough for his guests to eat.    (มันเหนียวเกินไปสำหรับแขกของเขาที่จะทาน)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง) 

(คำแปล)

วาเนสซา  เนื้อย่าง (ปิ้ง, อบ) ชิ้นนั้นหนักประมาณ ๘ ปอนด์ค่ะ

จอห์นนี่     :  โอ  นั่นใหญ่เกินไปแล้ว  ถ้างั้น,  ผมเพียงต้องการเลี้ยงคน ๕ คนเท่านั้นครับ,  ทำไมคุณไม่เอา

                      ชิ้นเนื้อ (one) (ที่ใหญ่) ขนาดครึ่งหนึ่งของชิ้นนั้น (half that size) ให้ผมล่ะครับ

คำถาม  :  จอห์นนี่พูดอะไรเกี่ยวกับเนื้อย่าง (ปิ้ง, อบ) ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. Cindy  I wonder whether the clothes are dry yet ?

      Sam    I don’t think so.  It usually takes about forty-five minutes, and you just put them in

                      fifteen minutes ago.

Question  What are Cindy and Sam talking about ?

(a) Cooking.    (การปรุงอาหาร)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Laundry.    (เสื้อผ้าที่จะซัก, ห้องซักผ้า, สถานที่ซักผ้า)  (จากการอ้างถึง  “เสื้อผ้าแห้ง”  จึงอาจ

       สรุปว่า  ทั้ง ๒ คนกำลังคุยกันเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ซัก)

(c) Shopping.    (การจับจ่ายซื้อของ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) The time of day.    (เวลาของวัน)  (๔๕ นาทีเป็นเวลาที่ต้องใช้เพื่อทำให้ผ้าแห้ง  มิใช่เวลาของวัน)

(e) Dry clothes.    (เสื้อผ้าแห้ง)  (เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อ้างถึง  เกี่ยวกับหัวข้อหลัก  คือ  เสื้อผ้าที่ซัก)

(คำแปล)

ซินดี้  :  ฉันสงสัยว่าเสื้อผ้าแห้งหรือยังนะ

แซม  :  ผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับ,  โดยปกติแล้วมันใช้เวลาประมาณ ๔๕ นาที (ในการซัก)  และคุณ

              เพิ่งจะใส่มันเข้าไป (ในเครื่องซักผ้า) ๑๕ นาทีที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับ

คำถาม  :  ซินดี้และแซมกำลังคุยเกี่ยวกับอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. Jennifer  Congratulations !  I saw your name on the graduation list.

      Albert     Someone else must have the same name then.  I’m not graduating until next spring.

Question  What had Jennifer assumed ?

(a) The graduation list has an error on it.    (รายชื่อผู้จบการศึกษามีข้อผิดพลาดอยู่ในมัน)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(b) Albert had already graduated.    (อัลเบิร์ตได้จบการศึกษาแล้ว)  (เนื่องจากเจนนิเฟอร์เห็น

       ชื่อของอัลเบิร์ตในรายชื่อผู้จบการศึกษา  เธอจึงได้สันนิษฐานว่า  เขาได้จบการศึกษาแล้ว)

(c) Albert’s name is the same as that of another student.    (ชื่อของอัลเบิร์ตเหมือนกับชื่อของนักเรียน

       อีกคนหนึ่ง)  (เป็นคำอธิบายของอัลเบิร์ต  มิใช่ข้อสันนิษฐานของเจนนิเฟอร์

(d) The graduation will not be until next spring.    (การจบการศึกษาจะไม่เกิดขึ้น  จนกระทั่งฤดูใบไม้ผลิปีหน้า) 

       (เป็นแผนจบการศึกษาของอัลเบิร์ต)

(e) Albert had graduated with honors.    (อัลเบิร์ตจบการศึกษาด้วยปริญญาเกียรตินิยม)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(คำแปล)

เจนนิเฟอร์   :  แสดงความยินดีด้วยค่ะ  ฉันเห็นชื่อของคุณในรายชื่อผู้จบการศึกษา (graduation list)

อัลเบิร์ต        :  คนอื่นจะต้องมีชื่อเหมือนกับผม  ถ้างั้น,  ผมจะไม่จบการศึกษาจนกระทั่งฤดูใบไม้ผลิปีหน้า

คำถาม  :  เจนนิเฟอร์ได้สันนิษฐานอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Phillips  Excuse me.  Are you in line for the copy machine ?

     Patricia  No.  We’re just talking.

Question  What will Phillips probably do ?

(a) Talk with Patricia.    (คุยกับแพททริเซีย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Use the copy machine.    (ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร)  (เนื่องจากฟิลลิปส์ต้องการรู้ว่าแพททริเซีย

       อยู่ในแถว – เข้าแถว – หรือเปล่า  จึงอาจสรุปได้ว่า  เขาต้องการขยับขึ้นไป (ในแถว)  และใช้

       เครื่องถ่ายเอกสาร)

(c) Leave.    (จากไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Wait in line behind Patricia.    (รอในแถวข้างหลังแพททริเซีย)  (ไม่จริง  เพราะแพททริเซียมิได้อยู่ในแถว)

(e) Use another machine because he has no time to wait in line.    (ใช้เครื่องถ่ายฯ อีกเครื่องหนึ่ง  เพราะเขา

       ไม่มีเวลารอในแถว)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ฟิลลิปส์         :  ขอโทษครับ  คุณอยู่ในแถว (เข้าแถว) (in line) เพื่อ (ใช้) เครื่องถ่ายเอกสารหรือเปล่าครับ

แพททริเซีย  :  ไม่ค่ะ,  เราเพียงแต่คุยกันเท่านั้นค่ะ

คำถาม  :  ฟิลลิปส์น่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Thomas  Did you ever apply for that scholarship ?  You weren’t sure whether you wanted to

                          compete with all those applicants. 

     Mary      I decided to go for it !

Question  What does Mary mean ?

(a) She did not apply yet.    (เธอยังมิได้สมัครเลย)  (ไม่จริง  เธอกำลังสมัครชิงทุนในขณะนี้)

(b) She is still not sure.    (เธอยังคงไม่แน่ใจ – ว่าจะสมัครหรือไม่)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอได้ตัดสินใจสมัครแล้ว)

(c) She has decided to compete.    (เธอได้ตัดสินใจที่จะเข้าแข่งขัน)  (“To go for it”  เป็นสำนวน 

       หมายถึง  “เข้าแข่งขัน” - เฉพาะในบริบทนี้)

(d) She already has a scholarship.    (เธอมีทุนการศึกษาแล้ว)  (ไม่จริง  เธอกำลังสมัครชิงทุนในขณะนี้)

(e) She decided to apply for the scholarship to further her study abroad.    (เธอตัดสินใจที่จะสมัครชิงทุน

       เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง  ว่าเธอจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ)

(คำแปล)

โทมัส  :  คุณเคยสมัครรับทุนนั้นหรือเปล่าครับ,  ดูคุณไม่มั่นใจว่าคุณต้องการแข่งขันกับผู้สมัครทั้งหมด

                เหล่านั้นหรือไม่นะครับ

แมรี่    :  ฉันตัดสินใจเข้าแข่งขัน (go for it) ค่ะ

คำถาม  :  แมรี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. Olivia  May I join you ?

     Alex    By all means.

Question  What does Alex mean ?

(a) It will be difficult.    (มันจะยากลำบาก)

(b) He would rather be alone.    (เขาอยากอยู่ตามลำพังมากกว่า)

(c) Olivia is welcome.    (โอลิเวียได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม)  (“By all means”  เป็นสำนวน  หมาย

       ถึง  “อย่างแน่นอน,  ไม่ต้องสงสัยเลย,  ไม่มีผิดพลาด”  ใช้พูดเพื่อตอบคำถามอีกฝ่ายหนึ่ง  เชื้อ

       เชิญให้ผู้ถามทำตามที่ขอได้  ซึ่งในกรณีนี้  คือ  โอลิเวียได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกับอเล็กซ์)

(d) There is a large group.    (มีคนกลุ่มใหญ่)

(e) He means to join Olivia.    (เขาตั้งใจจะเข้าร่วมกับโอลิเวีย)  (ไม่จริง  โอลิเวียต้องการเข้าร่วมกับเขา)

(คำแปล)

โอลิเวีย  :  ฉันขอเข้าร่วม (เดินทาง, งานเลี้ยง) ด้วยได้ไหมคะ

อเล็กซ์   :  เชิญเลยครับ (ได้แน่นอนครับ) (By all means.)

คำถาม  :  อเล็กซ์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  สำหรับ  ข้อ  A, B  และ  D  เป็นการแปลความหมายคำพูดของโอลิเวียและอเล็กซ์ที่ไม่ถูกต้อง

 

8. Jane      I’ve heard that the boys went to the movies last night after dinner.

     Donald  No, they had no money, so it was out of the question for them to go to the movies.

Question  What does Donald mean ?

(a) The boys went to the movies in spite of the fact that they had no money.    (เด็กๆ ไปดูหนังทั้งๆ ข้อ

       เท็จจริงที่ว่าพวกเขาไม่มีเงิน)  (ไม่จริง  พวกเขาไม่ได้ไปดูหนังเพราะไม่มีเงิน)

(b) The boys went to the movies before dinner.    (เด็กๆ ไปดูหนังก่อนอาหารเย็น)  (ไม่จริง  พวกเขาไม่ได้

       ไปดูหนัง)

(c) Jane and Donald went to the movies with the boys.    (เจนและดอนัลด์ไปดูหนังกับเด็กๆ)  (ไม่จริง  ไม่มี

       ใครไปดูหนัง)

(d) The boys asked some questions before they went to the movies.    (เด็กๆ ถามคำถามก่อนพวกเขาไปดู

       หนัง)  (ไม่จริง  ไม่มีใครไปดูหนัง)

(e) It was not possible for the boys to go to the movies without money.    (มันเป็นไปไม่ได้

       สำหรับพวกเด็กผู้ชายที่จะไปดูหนังโดยไม่มีเงิน)  (“Out of the question”  เป็นสำนวน  หมายถึง 

       “เป็นไปไม่ได้,  นอกประเด็น,  ไม่ควรค่าต่อการพิจารณา,  นึกไม่ถึง)

(คำแปล)

เจน         :  ฉันได้ยินว่าพวกเด็กผู้ชายไปดูหนังเมื่อคืนนี้หลังอาหารเย็นค่ะ

ดอนัลด์  :  ไม่หรอก,  เด็กพวกนั้นไม่มีเงิน  ดังนั้น  มันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะไปดูหนังครับ

คำถาม  :  ดอนัลด์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน