หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 206)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Jenny  :  Where is the line ?

    Jeff       No line.  You’re supposed to take a number.

Question  What will Jenny probably do ?

(a) Get in line.    (เข้าแถว)  (ไม่จริง  เนื่องจากไม่มีแถวต้องเข้า)

(b) Take a number.    (หยิบหมายเลข)  (เนื่องจากเจฟฟ์อธิบายว่า  กระบวนการกำหนดให้เจนนี่

       หยิบ (รับ) หมายเลข  ดังนั้น  เธอจึงน่าจะหยิบหมายเลข)

(c) Ask someone else for help.    (ขอความช่วยเหลือจากคนอื่น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Count the number of people in line.    (นับจำนวนคนในแถว)  (ไม่จริง  เนื่องจากไม่มีแถว)

(e) Stand at the front of the line.    (ยืนที่หัวแถว)  (ไม่จริง  เนื่องจากไม่มีแถว)

(คำแปล)

เจนนี่   :  แถวอยู่ที่ไหนคะ (ต้องเข้าแถวตรงไหนคะ) (Where is the line ?)

เจฟฟ์  :  ไม่มีแถวครับ (No line.),  คุณต้องหยิบหมายเลขครับ (รับบริการตามลำดับหมายเลข)

คำถาม  :  เจนนี่น่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Jacky      It doesn’t make any sense for us to go home for spring vacation now.

     Vanessa  Especially since we’ll be graduating in May.

Question  What does Vanessa mean ?

(a) She will not go home for spring vacation.    (เธอจะไม่กลับบ้านสำหรับการปิดภาคเรียน

        ในฤดูใบไม้ผลิ)  (เนื่องจากวาเนสซาเห็นด้วยกับแจ๊คกี้  จึงอาจสรุปได้ว่า  เธอจะไม่กลับบ้าน

         สำหรับการปิดภาคเรียนในฤดูใบไม้ผลิ)

(b) She has not taken a vacation for a long time.    (เธอไม่มีการปิดภาคเรียนมาเป็นเวลานานแล้ว) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) She does not plan to graduate.    (เธอไม่ได้วางแผนที่จะจบการศึกษา)  (ไม่จริง  เธอจะจบการศึกษา

       ในเดือนพฤษภาคม)

(d) She does not want to go home after graduation in May.    (เธอไม่ต้องการกลับบ้านหลังจบการศึกษา

       ในเดือนพฤษภาคม)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She will go home before spring vacation.    (เธอจะกลับบ้านก่อนการปิดภาคเรียนในฤดูใบไม้ผลิ) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แจ๊คกี้       :  มันไม่มีเหตุผล (doesn’t make any sense) สำหรับเราที่จะกลับบ้านสำหรับการปิดภาคใน

                     ฤดูใบไม้ผลิ (เดือน ก.พ – เม.ย) ในขณะนี้

วาเนสซา  :  โดยเฉพาะเพราะว่าเราจะจบการศึกษาในเดือนพฤษภาคม

คำถาม  :  วาเนสซาหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)  ฤดูใบไม้ผลิในสหรัฐฯ, แคนาดา และยุโรป  จะอยู่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  ต่อไปก็เป็นฤดูร้อน (พฤษภาคม – กรกฎาคม)  ดังนั้น  แจ๊คกี้และวาเนสซาจึงไม่คิดจะกลับบ้านในช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ผลิ  เนื่องจากทั้งคู่จะจบการศึกษาในเดือนพฤษภาคม  ซึ่งเริ่มต้นฤดูร้อน

 

3. Martha  Shall I bring you your coffee now or would you rather have it with your lunch ?

      Smith    I’d like it now, please.

Question  Where did this conversation most probably take place ?

(a) At a butcher shop.    (ที่ร้านคนขายเนื้อ)  (ไม่เสิร์ฟอาหารกลางวัน)

(b) At a restaurant.    (ที่ภัตตาคาร)  (จากการอ้างถึง  “เสิร์ฟกาแฟกับอาหารกลางวัน” 

       จึงสรุปได้ว่าการสนทนาเกิดขึ้นที่ภัตตาคาร)

(c) At a bookstore.    (ที่ร้านขายหนังสือ)  (ไม่เสิร์ฟอาหารกลางวัน)

(d) At a grocery store.    (ที่ร้านขายของชำ)  (อาจขายกาแฟ  แต่ไม่เสิร์ฟอาหารกลางวัน) 

(e) At a convenience store    (ที่ร้านสะดวกซื้อ)  (อาจขายกาแฟ  แต่ไม่เสิร์ฟอาหารกลางวัน)

(คำแปล)

มาร์ธา  :  ให้ดิฉันนำกาแฟมาให้คุณตอนนี้  หรือคุณอยากจะดื่มมันกับอาหารกลางวันคะ

สมิธ      :   ผมอยากดื่มมันตอนนี้ครับ  ได้โปรดเถอะ

คำถาม  :  การสนทนานี้น่าจะเกิดขึ้นที่ไหนมากที่สุด ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. John             :  Could you please explain the assignment for Monday, Miss Smith ?

     Miss Smith  :  Certainly.  Read the next chapter in your textbook and come to class prepared to

                                discuss what you’ve read.

Question  What are John and Miss Smith talking about ?

(a) The class.    (ชั้นเรียน)  (ถูกกล่าวถึงในการสนทนาเกี่ยวกับการบ้าน)

(b) The weekend.    (วันสุดสัปดาห์)  (ถูกกล่าวถึงในการสนทนาเกี่ยวกับการบ้าน)

(c) Homework.    (การบ้าน)  (จากการอ้างถึง  “การบ้านสำหรับวันจันทร์”  จึงอาจสรุปได้ว่าผู้พูด

       กำลังสนทนาเกี่ยวกับการบ้าน)

(d) Books.    (หนังสือ)  (ถูกกล่าวถึงในการสนทนาเกี่ยวกับการบ้าน)

(e) A vacation.    (การปิดภาคเรียน)

(คำแปล)

จอห์น     :  อาจารย์จะกรุณาอธิบายการบ้านสำหรับวันจันทร์ได้ไหมครับ  มิสสมิธ

มิสสมิธ   :  แน่นอนค่ะ,  อ่านบทต่อไปในตำราของเธอ  และมาห้องเรียนโดยเตรียมพร้อม(prepared) ที่จะ

                   อภิปราย (ถกปัญหา) (discuss) สิ่งที่เธอได้อ่านมา

คำถาม  :  จอห์นและมิสสมิธกำลังสนทนาเกี่ยวกับอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Joan   If I were you, I’d be more careful about locking the back door at night. 

     Eddy  :  Don’t worry.  No one will break in.

Question  What did Joan imply ?

(a) Eddy will not be able to sleep.    (เอ็ดดี้จะไม่สามารถนอนหลับ)  (ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องนี้)

(b) Someone will enter the back door while Eddy is sleeping.    (ใครบางคนจะเข้ามาทาง

       ประตูหลัง  ในขณะที่เอ็ดดี้กำลังหลับ)  (เนื่องจากโจแอนแนะนำว่าเอ็ดดี้ควรล็อคประตูในตอนกลาง

       คืน และเพราะว่าเอ็ดดี้ให้ความมั่นใจกับเธอว่าจะไม่มีใครงัดเข้ามา  จึงสรุปได้ว่า  โจแอนคิดว่าใคร

       บางคนจะงัดเข้ามา)

(c) The lock on the door will break.    (ล็อคประตูจะพัง)  (ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องนี้)

(d) Eddy will not be able to come back.    (เอ็ดดี้จะไม่สามารถกลับมา)  (ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องนี้)

(e) She will lock the back door at night.    (เธอจะล็อคประตูหลังในตอนกลางคืน)  (ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องนี้)

(คำแปล)

โจแอน  :  ถ้าฉันเป็นคุณ  ฉันจะระมัดระวังให้มากขึ้นเกี่ยวกับการใส่กุญแจประตูหลังบ้านในตอนกลางคืน

เอ็ดดี้     :  ไม่ต้องวิตกหรอก,  ไม่มีใครจะงัดเข้ามา (break in) หรอก

คำถาม  :  โจแอนบอกเป็นนัยว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน