หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 200)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Kathy    :  Will you be transferring to Georgia State next year ?

     Robert  I’m afraid not.

Question  What does Robert mean ?

(a) He does not want to go to Georgia State.    (เขาไม่ต้องการไปรัฐจอร์เจีย)  (ไม่จริง,  โรเบิร์ตรู้สึกว่าเขา

       โชคไม่ดีที่ไม่ได้ไป)

(b) He would have liked going to Georgia State.    (เขาอยากจะไปรัฐจอร์เจีย)  (“I’m afraid

       not.”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “โชคไม่ดี  ไม่ได้ย้าย”)  (ถ้าต้องการตอบเพียงว่า  “ไม่ย้าย”  เฉยๆ 

       จะพูดว่า  “No”  เท่านั้น)

(c) He was frightened about changing schools.    (เขาตกใจกลัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนโรงเรียน)  (เป็นการ

       แปลความหมายคำพูดของโรเบิร์ตที่ไม่ถูกต้อง)

(d) He will not transfer until next year.    (เขาจะไม่ย้ายจนกระทั่งปีหน้า)  (ไม่จริง,  เขาจะไม่ย้ายปีหน้า)

(e) He will transfer if his parents allow him to.    (เขาจะย้ายถ้าพ่อแม่ของเขาอนุญาต)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(คำแปล)

เคธี่        :  คุณจะย้าย (บ้าน, มหา’ลัย) ไปรัฐจอร์เจียปีหน้าใช่ไหมคะ

โรเบิร์ต  :  ผมเกรงว่าไม่ครับ

คำถาม  :  โรเบิร์ตหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Joseph  I need to see your driver’s license and a major credit card.

     Nicky    Even for a traveler’s check ?  I have my passport.

Question  What does Nicky mean ?

(a) She wants to use her passport for ID.    (เธอต้องการใช้พาสปอร์ตของเธอสำหรับการ

        แสดงตัวตน)  (เนื่องจากนิคกี้เสนอใช้พาสปอร์ตแทนใบขับขี่และบัตรเครดิตในการจ่ายเงิน 

        จึงอาจสรุปได้ว่าเธอต้องการใช้พาสปอร์ตเพื่อยืนยันตัวตน)

(b) She does not have a driver’s license.    (เธอไม่มีใบขับขี่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) She prefers to pay with a credit card.    (เธอชอบจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตมากกว่า)  (ทางร้านต้องการ

       ดูบัตรเครดิตของนิคกี้เพื่อยืนยันตัวตนของเธอ  มิใช่ใช้บัตรฯ  เพื่อการชำระเงิน)

(d) She does not have any checks.    (เธอไม่มีเช็คเลย)  (ไม่จริง,  เธอกำลังจ่ายเงินด้วยเช็คเดินทาง)

(e) She wants to pay with a traveler’s check but does not have her passport.    (เธอต้องการจ่ายเงิน

       ด้วยเช็คเดินทาง  แต่ไม่มีพาสปอร์ต)  (ไม่จริง  เธอเสนอใช้พาสปอร์ตแทนใบขับขี่และบัตรเครดิต)

(คำแปล)

โจเซฟ  :  ผมต้องการดูใบขับขี่และบัตรเครดิตรายใหญ่ของคุณครับ

นิคกี้      :  แม้กระทั่งสำหรับ (การจ่ายเงินด้วย) เช็คเดินทางหรือคะ,  ฉันมีพาสปอร์ตค่ะ

คำถาม  :  นิคกี้หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

3. Thomas  Does your family live here in Montgomery ?

     Sandra    No, I have a brother in Birmingham, and a sister in Mobile, but my parents live in Florida.

Question  What did Sandra say about her family ?

(a) They visit her in Montgomery.    (พวกเขามาเยี่ยมเธอในมอนต์กอเมอรี่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) They moved to Florida.    (พวกเขาย้ายไปฟลอริดา)  (เฉพาะพ่อแม่ของเธอเท่านั้นอยู่ที่รัฐนี้)

(c) They live in the same town as Sandra.    (พวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกับแซนดร้า)  (ไม่จริง,  สมาชิก

       ในครอบครัวของเธออาศัยอยู่คนละเมือง)

(d) They have to live separately as they cannot afford to live together.    (พวกเขาจำเป็นต้องอาศัยแยก

        กัน  เนื่องจากไม่มีเงินพอที่จะอยู่รวมกัน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) They have their homes in different cities.    (พวกเขามีบ้านอยู่ต่างเมืองกัน)  (พี่ชายของ

       แซนดร้าอยู่ในเบอร์มิงแฮม,  พี่สาวอยู่ในโมบิล  ส่วนพ่อแม่อยู่ในรัฐฟลอริดา)

(คำแปล)

โทมัส       :  ครอบครัวของคุณอาศัยอยู่ที่นี่ในเมืองมอนต์กอเมอรี (เมืองหลวงของรัฐแอละแบมา)

                     ใช่ไหมครับ

แซนดร้า  :  ไม่ค่ะ,  ฉันมีพี่ชายคนหนึ่งในเมืองเบอร์มิงแฮม (รัฐแอละแบมา),  พี่สาวคนหนึ่งในเมือง

                     โมบิล (รัฐแอละแบมา)  แต่พ่อแม่ของฉันอาศัยอยู่ในรัฐฟลอริดาค่ะ

คำถาม  :  แซนดร้าพูดอะไรเกี่ยวกับครอบครัวของเธอ ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Olivia     Excuse me, I’m looking for a good Spanish-English dictionary.

     Frank     You and everybody else.

Question  What does Frank mean ?

(a) Many people have asked for a Spanish-English dictionary.    (ผู้คนจำนวนมากได้ถามหา

       (อยากได้) พจนานุกรมภาษาสเปน-อังกฤษ)  (คือ  แปลภาษาสเปนเป็นภาษาอังกฤษ)  (“You and

       everybody else.”  หมายถึง  “คนจำนวนมาก”)

(b) He does not know where to find the dictionary.    (เขาไม่รู้ว่าจะหาพจนานุกรมเล่มที่โอลิเวียต้องการ

       ได้ที่ไหน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) A Spanish-English dictionary is very expensive.    (พจนานุกรมภาษาสเปน-อังกฤษมีราคาแพงมาก) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Some dictionaries include both Spanish and English entries.    (พจนานุกรมบางเล่มมีรายการสั้นๆ

       เกี่ยวกับสิ่งของหรือบุคคลทั้งในภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Olivia cannot buy a dictionary at his shop.    (โอลิเวียไม่สามารถซื้อพจนานุกรมได้ที่ร้านของเขา)

(คำแปล)

โอลิเวีย  :  ขอโทษค่ะ  ฉันกำลังมองหาพจนานุกรมภาษาสเปน-อังกฤษดีๆ สักเล่มหนึ่งค่ะ

แฟรงค์  :  คุณและทุกคนเลยนะครับ (ที่ต้องการพจนานุกรมเล่มนี้)

 คำถาม  :  แฟรงค์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

5. Trump  I’m sorry to interrupt you, but I’ve a question to ask you about a point you just made. 

                       It’s not very clear to me.

      Biden  Hear me out, please, before you ask a question.  I’m going to finish my statement in

                       only a few minutes.

 Question  What does Biden mean ?

(a) He wants Trump to listen to him outside the room.    (เขาต้องการให้ทรัมป์ฟังเขานอกห้อง)

(b) He’s going to finish his talk soon and leaves.    (เขาจะพูดจบในไม่ช้าและจากไป)

(c) He doesn’t want Trump to ask him questions.    (เขาไม่ต้องการให้ทรัมป์ถามคำถามเขา)

(d) He wants Trump to listen to him without interrupting until he’s finished speaking.   

       (เขาต้องการให้ทรัมป์ฟังเขาโดยไม่ขัดจังหวะ  จนกระทั่งเขาพูดจบ)  (“Hear me out.”  เป็น

       สำนวน  หมายถึง  “ฟังผมจนจบ,  ฟังผมให้ตลอด”)

(e) He doesn’t hear what Trump says.    (เขาไม่ได้ยินว่าทรัมป์พูดอะไร)

(คำแปล)

ทรัมป์   :  ผมเสียใจที่ขัดจังหวะคุณครับ  แต่ผมมีคำถามจะถามคุณเกี่ยวกับประเด็นหนึ่งที่คุณเพิ่ง

                 พูดไป,  มันไม่ค่อยชัดเจนกับผมมากนัก

ไบเด็น  :  กรุณาฟังผมไห้จบ (ฟังผมจนผมพูดจบ) (Hear me out.)  ก่อนคุณจะถามคำถามครับ, 

                 ผมจะพูดเสร็จในอีกสองสามนาทีเท่านั้นเองครับ

คำถาม  :  ไบเด็นหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)  สำหรับ  ข้อ  A, B, C  และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของไบเด็นที่ไม่ถูกต้อง

 

6. Johnny   I never see you out jogging any more.  What happened to your exercise program ?

     Melania  :  I walk now.  It’s less stress on the feet and knees.  I’ve been playing some tennis, too,

                          though.

Question  What are Johnny and Melania talking about ?

(a) Playing tennis.    (การเล่นเทนนิส)  (ถูกกล่าวถึงเป็นหนึ่งในทางเลือกหลายๆ ทางสำหรับการออกกำลัง)

(b) Managing stress.    (การจัดการความเครียด)  (เมลาเนียพูดถึงความเครียดทางกายที่เท้าและหัวเข่าของเธอ 

       มิใช่การจัดการความเครียด)

(c) Getting exercise.    (การออกกำลังกาย)  (ดูจากคำถามของจอห์นนี่ที่ว่า  “เกิดอะไรขึ้นกับโครงการ

       (แผนการ) ออกกำลังกายของคุณ)

(d) Losing weight.    (การลดน้ำหนัก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Go out jogging.    (ออกไปวิ่งเหยาะๆ)  (ถูกกล่าวถึงเป็นหนึ่งในทางเลือกหลายๆ ทางสำหรับการออกกำลัง)

(คำแปล)

จอห์นนี่   :  ผมไม่เคยเห็นคุณออกไปวิ่งเหยาะๆ (out jogging) อีกแล้ว,  เกิดอะไรขึ้นกับโครงการ

                    (แผนการ) (program) ออกกำลังกายของคุณครับ

เมลาเนีย  :  ฉันออกเดินค่ะในตอนนี้,  มันมีความตึงเครียด (แรงกดดัน) (stress) น้อยลงที่เท้าและหัวเข่า

                     (ของฉัน),  ฉันกำลังเล่นเทนนิสด้วยค่ะ  แม้กระนั้นก็เถอะ (though)

คำถาม  :  จอห์นนี่และเมลาเนียกำลังคุยกันเกี่ยวกับอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

  

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน