หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 194)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Mark    How old is Jim ?

     Nancy  Well, let’s see.  I’m twenty-four, and he is seven years older than I am. 

Question  What can be inferred about Jim ?

(a) He is seven years old.    (เขาอายุ ๗ ปี)  (จิมอายุมากกว่าแนนซี่ ๗ ปี)

(b) He is seventeen years old.    (เขาอายุ ๑๗ ปี)  (เขาอายุน้อยกว่าแนนซี่ ๑๗ ปี)

(c) He is twenty-four years old.    (เขาอายุ ๒๔ ปี)  (ไม่จริง  แนนซี่อายุ ๒๔ ปี)

(d) He is thirty-one years old.    (เขาอายุ ๓๑ ปี)  (จิมอายุมากกว่าแนนซี่ ๗ ปี  และแนนซี่อายุ ๒๔ ปี 

       ดังนั้น  จิมอายุ ๓๑ ปี)

(e) He is older than Mark.    (เขาอายุแก่กว่ามาร์ค)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

มาร์ค   :  จิมอายุเท่าไรล่ะ

แนนซี่  :  เอ้อ  มาดูกันซิ,  ฉันอายุ ๒๔ ปี  และเขา (จิม) อายุแก่กว่าฉัน ๗ ปีนะ

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับจิม ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. Alice   Why do you need running shoes ?  You never go jogging.  You don’t play basketball

                     anymore.  You don’t even walk with me in the mornings.

     Alex   I know.  I just like to wear them because they’re comfortable.

Question  What does Alice imply about Alex ?

(a) He should buy comfortable shoes.    (เขาควรซื้อรองเท้าที่ใส่สบาย)  (เป็นความเห็นของอเล็กซ์  ไม่ใช่

       คำพูดของอลิซ)

(b) He likes sports.    (เขาชอบกีฬา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) He does not get much exercise.    (เขาไม่ได้ออกกำลังกายมากนัก)  (เนื่องจากอลิซกล่าวว่า

       อเล็กซ์ไม่ได้วิ่งเหยาะ, เล่นบาสเก็ตบอล หรือเดิน  เธอจึงบอกเป็นนัยว่าเขาไม่ได้ออกกำลังกาย

       มากนัก)

(d) He is more active now than he used to be.    (เขากระฉับกระเฉงในขณะนี้มากกว่าที่เขาเคยเป็น – ในอดีต) 

       (ไม่จริง  เนื่องจากเขาเคยเล่นบาสเก็ตบอลในอดีต  แต่ปัจจุบันไม่เล่นอีกแล้ว,  และเขาเคยเดินกับอลิซในตอน

       เช้า  แต่ในปัจจุบันไม่เดินแล้ว)

(e) He likes to wear running shoes when he walks in the evenings.    (เขาชอบสวมรองเท้าวิ่งเมื่อเขาเดิน

       ในตอนเย็น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

อลิซ      :  ทำไมคุณจึงต้องการรองเท้าวิ่งล่ะ,  คุณไม่เคยวิ่งเหยาะ  คุณไม่เล่นบาสเก็ตบอลอีกแล้ว, 

                  คุณไม่แม้กระทั่งเดินกับฉันในตอนเช้า

อเล็กซ์  :  ผมรู้  ผมเพียงแต่ชอบสวมมันเพราะว่ามันใส่สบายดี (comfortable)

คำถาม  :  อลิซบอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับอเล็กซ์ ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Charles  I absolutely have to have this suit back by tomorrow at four o’clock.

     Cindy     Well, I can mark it rush, but it will cost you two dollars extra.

Question  What will Charles probably do ?

(a) Mark the suit rush.    (ทำเครื่องหมาย “เร่งด่วน” บนสูท)  (ไม่จริง  ซินดี้จะทำเครื่องหมายฯ  ไม่ใช่ชาร์ลส)

(b) Bring the suit back tomorrow.    (นำสูทกลับมาวันพรุ่งนี้)  (ไม่จริง,  ชาร์ลสต้องการได้สูทกลับคืนเวลา

       ๔ โมงเย็นวันพรุ่งนี้)

(c) Wait until four o’clock.    (รอจนถึง ๔ โมงเย็น)  (ไม่จริง,  ชาร์ลสต้องการได้สูทกลับคืนเวลา ๔ โมงเย็น

       วันพรุ่งนี้)

(d) Dry-clean his suit at another shop.    (ซักแห้งสูทของเขาที่อีกร้านหนึ่ง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Pay the extra two dollars.    (จ่ายเงินพิเศษ ๒ ดอลลาร์)  (เนื่องจากชาร์ลสพูดว่าเขาจำเป็น

       อย่างเด็ดขาดที่จะต้องได้สูท,  และบริการเร่งด่วนมีราคา (เพิ่ม) พิเศษ ๒ ดอลลาร์  จึงอาจสรุป

       ได้ว่าชาร์ลสจะจ่ายเงินพิเศษ ๒ ดอลลาร์)

(คำแปล)

ชาร์ลส  :  ผมจำเป็น (have to) อย่างเด็ดขาด (ทั้งหมด, โดยสมบูรณ์, ล้วน) (absolutely) ที่จะต้อง

                  ได้สูทชุดนี้กลับคืนมาในวันพรุ่งนี้เวลา ๔ โมงเย็น

ซินดี้      :  อ๋อ  ฉันสามารถทำเครื่องหมาย (ทำรอย, ทำให้เป็นจุด, มุ่งหมาย, บันทึก, สังเกต) (mark)

                  “เร่งรีบ, วิ่งเข้าไป, พรวดพราด, ถลำ, ทำอย่างเร่งรีบ-ฉุกละหุก” (rush) (บนสูท) ได้ค่ะ,  

                   แต่มันจะทำให้คุณเสียเงิน (เพิ่ม) พิเศษ (extra) ๒ ดอลลาร์ค่ะ

คำถาม  :  ชาร์ลสน่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Johnny  Let’s sit closer to the front.  I can’t see very well.

     Martha  That’s a good idea. 

 Question  What will Johnny and Martha probably do ?

(a) Get Johnny some glasses.    (เอาแว่นตาให้จอห์นนี่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(b) Sit together.    (นั่งด้วยกัน)  (ไม่จริง  เนื่องจากทั้งคู่กำลังนั่งด้วยกันอยู่แล้ว)

(c) Move to the front of the room.    (ย้ายไป (นั่ง) ข้างหน้าห้อง)  (เนื่องจากจอห์นนี่แนะนำว่า

       ตัวเขาและมาร์ธาควรนั่งใกล้ด้านหน้ามากขึ้น  และมาร์ธาก็เห็นด้วย  ดังนั้น  ทั้งคู่น่าจะขยับ (ย้าย) 

       ไปข้างหน้าห้อง)

(d) Have an argument.    (โต้เถียงกัน)  (ไม่จริง  เนื่องจากมาร์ธาเห็นด้วยกับจอห์นนี่)

(e) Go to the movies.    (ไปดูหนัง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

จอห์นนี่  :  เราไปนั่งใกล้เข้าไป (ใกล้ยิ่งขึ้น) กับด้านหน้าเถอะ,  ผมมองเห็นได้ไม่ดีนัก

มาร์ธา    :  นั่นเป็นความคิดที่ดีค่ะ

คำถาม  :  จอห์นนี่และมาร์ธาน่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. George  What do you do ?

     Olivia    I’m a student right now, so I’m working part time at Pizza Hut.  One more year and I’ll

                        have my teaching certificate though.

Question  What does Olivia want to do ?

(a) Be a teacher.    (เป็นครู)  (เนื่องจากโอลิเวียกล่าวว่าเธอจะได้รับประกาศนียบัตรการสอนหนังสือใน

       อีกปีหนึ่ง (ข้างหน้า)  จึงอาจสรุปได้ว่าเธอต้องการเป็นครู)

(b) Study business.    (ศึกษาธุรกิจ)  (ไม่จริง,  เธอจะได้รับประกาศนียบัตรการสอนหนังสือ)

(c) Study part time.    (เรียนพาร์ตไทม์)  (โอลิเวียกำลังทำงานพาร์ตไทม์  ส่วนที่ว่าเธอจะเรียนพาร์ตไทม์หรือไม่ 

       การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Own a restaurant.    (เป็นเจ้าของภัตตาคาร)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Work full time at Pizza Hut.    (ทำงานเต็มเวลาที่พิซซาฮัท)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

จอร์ช     :  คุณทำงานอะไรครับ (What do you do ?)

โอลิเวีย  :  ฉันเป็นนักเรียนอยู่ในขณะนี้ค่ะ  แล้วก็ฉันกำลังทำงานพาร์ตไทม์ (บางเวลา) ที่ร้านพิซซาฮัทค่ะ, 

                   อีกปีหนึ่งค่ะ (One more year)  ฉันจะได้รับประกาศนียบัตรการสอนหนังสือ,  แม้กระนั้นก็ตาม    

คำถาม  :  โอลิเวียต้องการทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Albert    Do you have children ?

     Vanesa  Yes.  I have one daughter four years old, and twin boys, five.

Question  What can be inferred about Vanesa ?

(a) She has one child.    (เธอมีลูก ๑ คน)

(b) She has three children.    (เธอมีลูก ๓ คน)  (เนื่องจากเธอมีลูกสาว ๑ คนและลูกชายฝาแฝด

       (๒ คน)  วาเนสซาจึงมีลูก ๓ คน)

(c) She has four children.    (เธอมีลูก ๔ คน)

(d) She has five children.    (เธอมีลูก ๕ คน)

(e) She has five boy kids.    (เธอมีลูกชาย ๕ คน)  (ไม่จริง  เธอมีลูกชายฝาแฝด  คือ ๒ คน)

(คำแปล)

อัลเบิร์ต    :  คุณมีลูกไหมครับ

วาเนสซา  :  ค่ะ  ฉันมีลูกสาว ๑ คนอายุ ๔ ขวบ  และลูกชายฝาแฝดอายุ ๕ ขวบ (twin boys, five)

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับวาเนสซา ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

7. Sarah  Did you like living in Montreal ?

    James  Yes.  Most of the time.  The weather was really cold in the winter, but the rest of the

                      year was beautiful.

Question  How did James feel about Montreal ?

(a) He liked Montreal in the winter.    (เขาชอบมอนทรีอัลในฤดูหนาว)  (ไม่จริง, เจมส์ไม่ชอบฤดูหนาวที่นั่น 

       แต่ชอบเมืองนี้ในส่วนที่เหลือของปีจากฤดูหนาว)

(b) He liked Montreal spring, summer, and fall.    (เขาชอบฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, และฤดูใบไม้ร่วง

       (fall) ของมอนทรีอัล)  (เนื่องจากเจมส์ไม่ชอบฤดูหนาวของมอนทรีอัล  แต่กล่าวว่าเขาชอบมอนทรี

       อัลในส่วนที่เหลือของปี (จากฤดูหนาว)  จึงอาจสรุปได้ว่า  เขาชอบมอนทรีอัลในฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน

       และฤดูใบไม้ร่วง)

(c) He liked Montreal all year round.    (เขาชอบมอนทรีอัลตลอดปี)  (ไม่จริง  เขาชอบเมืองนี้ส่วนใหญ่ของปี

       เท่านั้น  ยกเว้นฤดูหนาว)

(d) He did not like Montreal.    (เขาไม่ชอบมอนทรีอัล)  (ไม่จริง  เนื่องจากเขาตอบว่า  “ใช่ หรือ ชอบ”  เมื่อถูก

       ถามว่าเขาชอบอาศัยในมอนทรีอัลหรือไม่)

(e) He liked Montreal every now and then.    (เขาชอบมอนทรีอัลเป็นครั้งคราว – เป็นบางโอกาส)  (ไม่จริง 

       เนื่องจากเขากล่าวว่าเขาชอบเมืองนี้ส่วนใหญ่ของปี  คือ  ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง) 

(คำแปล)

ซาร่าห์  :  คุณชอบอาศัยอยู่ในมอนทรีอัล (แคนาดา) ไหมคะ

เจมส์     :  ใช่  (ชอบ) เวลาส่วนใหญ่เลยครับ,  อากาศหนาวจริงๆ ในฤดูหนาว  แต่ว่าส่วนที่เหลือของปี

                  (the rest of the year) สวยงาม (ดีเลิศ) (beautiful) ครับ

คำถาม  :  เจมส์รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับมอนทรีอัล ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน