หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 192)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Frank  :  Did you know that Bill and Carol are back from their honeymoon ?

     Sally    So they did get married after all.

Question  What had Sally assumed about Bill and Carol ?

(a) They would not get married.    (พวกเขาจะไม่แต่งงานกัน)  (เนื่องจากแซลลี่เน้นเสียง  did

       (จริงๆ)  ซึ่งแสดงความประหลาดใจ  จึงอาจสรุปได้ว่า  เธอคิดว่าทั้งคู่จะไม่แต่งงานกัน)

(b) They were still away on their honeymoon.    (พวกเขายังคงไปฮันนีมูนกันอยู่)  (ไม่จริง  เนื่องจาก

       แซลลี่แสดงความเห็นเกี่ยวกับการแต่งงานของทั้งคู่  ไม่ใช่เรื่องฮันนีมูน)

(c) They didn’t go on a honeymoon.    (พวกเขาไม่ไปฮันนีมูน)  (ไม่จริง  เนื่องจากแซลลี่แสดงความเห็น

       เกี่ยวกับการแต่งงานของทั้งคู่  ไม่ใช่เรื่องฮันนีมูน)

(d) They had not planned a large wedding.    (พวกเขามิได้วางแผนการแต่งงานที่ใหญ่โต)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(e) They would get married but might not go on a honeymoon.    (พวกเขาจะแต่งงานกัน  แต่อาจจะไม่

       ไปฮันนีมูน)  (ไม่จริง  เนื่องจากแซลลี่สันนิษฐานว่าพวกเขาจะไม่แต่งงานกัน)

(คำแปล)

แฟรงค์  :  คุณรู้ไหมว่าบิลและแคโรลกลับมาจากฮันนีมูนของพวกเขาแล้วนะ

แซลลี่    :  เหรอ  พวกเขาแต่งงานกันจริงๆ (did get married) จนได้ (ในที่สุด) (after all) นะ

คำถาม  :  แซลลี่ได้สันนิษฐานอะไรเกี่ยวกับบิลและแคโรล ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)   

 

2. James  :  Are you going to the review session for the test ?

     Alice    What’s the point ?

Question  What does Alice mean ?

(a) She has already reviewed for the test.    (เธอได้ทบทวนสำหรับการสอบแล้ว)

(b) The test is important to her.    (การสอบมีความสำคัญสำหรับเธอ)

(c) The review session will not be helpful.    (ภาคการทบทวนจะไม่มีประโยชน์-ไม่ช่วยอะไรได้)

(d) James does not understand her.    (เจมส์ไม่เข้าใจเธอ)

(e) She and James will not go to the review session.    (เธอและเจมส์จะไม่ไปร่วมภาคการทบทวน)  (อลิซ

       น่าจะไม่ไป  ดูจากข้อความที่เธอพูด  แต่เจมส์ไม่แน่  เนื่องจากการสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เจมส์  :  คุณจะไปเข้าร่วม (ฟัง) ภาคการทบทวน (review session) สำหรับการสอบไหม (หมายถึง 

               ชั่วโมงที่อาจารย์สอนทบทวนวิชาให้ก่อนการสอบ)

อลิซ   :  มีประโยชน์อะไรหรือ (ช่วยอะไรได้หรือ) (What’s the point ?)

คำถาม  :  อลิซหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “What’s the point ?”  เป็นสำนวน  หมายถึงว่าผู้พูดไม่เชื่อว่าคำแนะนำที่เธอได้รับจะมีประโยชน์  คล้ายกับวลี  “มีประโยชน์อะไรหรือ,  ช่วยอะไรได้หรือ,  ช่วยอะไรได้บ้างล่ะ”  สำหรับ  ข้อ  A, B  และ  D  เป็นการแปลความหมายคำพูดของอลิซที่ไม่ถูกต้อง   

 

3. Mrs. Jones  I think you’ve been busy working on these documents for hours.  How could you

                               concentrate in spite of such a loud noise ?

    Mr. Jones    I’ve to finish writing the company’s annual report by tomorrow.  Tell the children to

                              play outside, please.  I can hardly hear myself think. 

Question  What does Mr. Jones mean ?

(a) He can’t hear what he thinks.    (เขาไม่ได้ยินสิ่งที่เขาคิด)  (เป็นการแปลความหมายคำพูดของมิสเตอร์

       โจนส์ที่ไม่ถูกต้อง)

(b) He has to finish his report the day after tomorrow.    (เขาต้องทำรายงานให้เสร็จในวันหลังจากวันพรุ่งนี้) 

       (ไม่จริง  เขาต้องทำฯ ให้เสร็จในวันพรุ่งนี้)

(c) He works for the government.    (เขาทำงานให้รัฐบาล)  (ไม่จริง  เขาทำงานกับบริษัท)

(d) He’s married but has no children.    (เขาแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูก)  (ไม่จริง  เขามีลูก)

(e) There’s so much noise that he finds it very difficult to concentrate or think about

        anything.    (มีเสียงรบกวนมากจนกระทั่งเขาพบว่ามันยากมากที่จะรวมสมาธิหรือคิดในเรื่องใด)

(คำแปล)

มิสซิสโจนส์     :  ฉันคิดว่าคุณกำลังยุ่งอยู่กับการทำงานกับเอกสารเหล่านี้มาหลายชั่วโมงแล้ว,  คุณ

                             รวบรวมความคิด (มีสมาธิ) (concentrate) ได้อย่างไรทั้งๆ ที่มีเสียงดังอย่างนั้น

มิสเตอร์โจนส์  :  ผมต้องเขียนรายงานประจำปีของบริษัทให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้,  กรุณาบอกลูกๆ ให้

                            ออกไปเล่นข้างนอกนะ,  มีเสียงดังมากจนผมไม่สามารถมีสมาธิหรือคิดอะไรได้ออก

                            เลย (I can hardly hear myself think.) (แปลตรงตัวคือ  ผมแทบไม่ได้ยินตัวเองคิด)

คำถาม  :  มิสเตอร์โจนส์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)  I can hardly (หรือ  can’t) hear myself think.  เป็นสำนวน  หมายถึง  “มีเสียงรบกวนมากจนกระทั่งผมพบว่ามันยากมากที่จะรวมสมาธิหรือคิดในเรื่องใด”    

 

4. Sarah  Your check isn’t here.  I suggest that you call your sponsor.

     Peter   Okay.  I’ll be back.

Question  What will Peter probably do ?

(a) Telephone his sponsor.    (โทรศัพท์ไปที่สปอนเซอร์ของเขา)  (เนื่องจากซาราห์พูดว่า  “ฉัน

        แนะนำว่าคุณควรโทรฯ ไปที่สปอนเซอร์ (ผู้อุปถัมภ์) ของคุณ,”  ปีเตอร์ก็น่าจะทำเช่นนั้น)

(b) Collect his check.    (เก็บ (รับ) เช็คของเขา)  (ไม่จริง  เนื่องจากเช็คไม่ได้อยู่ที่นี่)

(c) Help Sarah look for his check.    (ช่วยซาราห์ค้นหาเช็คของเขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Ask Sarah to look again.    (ขอร้องซาราห์ให้หาอีกครั้ง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Ask his sponsor to give his check to Sarah.    (ขอร้องให้สปอนเซอร์ให้เช็คของเขาแก่ซาราห์) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ซาราห์  :  เช็คของคุณไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะ  ฉันแนะนำว่าคุณควรโทรฯ ไปที่สปอนเซอร์ (ผู้อุปถัมภ์) ของคุณ

                  นะคะ

ปีเตอร์   :  ตกลงครับ,  ผมจะกลับมานะ

คำถาม  :  ปีเตอร์น่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

5. Claudia   I still haven’t heard from Columbia University yet.

     Martin    I know it looks grim right now, but don’t give up ! 

 Question  What does Martin mean ?

(a) The university has been slow to respond.    (มหาวิทยาลัยตอบจดหมายช้า)

(b) There are other universities.    (มีมหาวิทยาลัยอื่นๆ)

(c) The situation is not that bad.    (สถานการณ์มิได้เลวร้ายขนาดนั้น)

(d) Claudia should keep trying.    (เคลาเดียควรพยายามต่อไป)

(e) He is confident that Claudia will be admitted to the university.    (เขามั่นใจว่าเคลาเดียจะได้รับการ

       รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย)  (ไม่จริง  เขาบอกเคลาเดียว่าความหวังของเธอริบหรี่  แต่แนะนำไม่ให้เธอยอม

       แพ้ หรือให้พยายามต่อไป)

(คำแปล)

เคลาเดีย  :  ฉันยังคงไม่ได้รับจดหมาย (รับโทรศัพท์) (heard from) จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเลยค่ะ

มาร์ติน     :  ผมรู้ว่ามันดูมีความหวังริบหรี่ (เคร่งขรึม, เข้มงวด, น่ากลัว, ดุร้าย, ร้ายกาจ) (grim) ในขณะนี้, 

                     แต่อย่ายอมแพ้ (ยอมเลิกเสีย, ยอมรับว่าทำไม่ได้, ละทิ้ง, เลิกทำ, ยอมเข้ามอบตัว) (give up)

                     นะ

คำถาม  :  มาร์ตินหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Don’t give up !  เป็นสำนวน  หมายถึง  “อย่ายอมแพ้,  พยายามต่อไป”  สำหรับ  ข้อ  A, B   และ  C  เป็นการแปลความหมายคำพูดของมาร์ตินที่ไม่ถูกต้อง

 

6. Mary  Were you cited for the accident ?

     Mark  No.  It wasn’t my fault and no one was hurt.  But my insurance rates went up anyway.

Question  What problem does Mark have ?

(a) His citation.    {หมายศาล-หมายเรียก (การอ้าง, การอ้างอิง) ของเขา}  (ไม่จริง  เนื่องจากเขาไม่ได้ถูกออก

       หมายเรียกตัวไปศาล) 

(b) His injuries.    (บาดแผลของเขา)  (ไม่จริง  เนื่องจากไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ)

(c) His guilty conscience.    (ความรู้สึก (สำนึก) ผิดของเขา)  (ไม่จริง  เนื่องจากมาร์ครู้ว่ามันไม่ใช่ความผิด

       ของเขา)

(d) His reputation.    (ชื่อเสียงของเขา)  (ไม่จริง  เนื่องจากไม่ใช่ความผิดของเขา)

(e) His insurance rates.    (อัตรา (เบี้ย) ประกันภัยของเขา)  (ดูจากข้อความ  “...............อัตราประกัน

       ภัยของผมสูงขึ้น..............”)

(คำแปล)

แมรี่    :  คุณถูกออกหมายเรียกตัวไปศาล (อ้างอิง, กล่าวอ้าง, ชมเชย, กระตุ้น, เรียกหา) (cited) 

               สำหรับอุบัติเหตุหรือเปล่าคะ

มาร์ค  :  ไม่ครับ,  มันไม่ใช่ความผิด (fault) ของผม  และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ (ได้รับอันตราย(was

                hurt)  แต่อัตรา (เบี้ย) ประกันภัย (insurance rates) ของผมเพิ่มสูงขึ้น  อย่างไรก็ตาม

คำถาม  :  มาร์คมีปัญหาอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

7. Carol   Vanesa got accepted to Yale.

     Eddy   Really ?  I thought they required a 600 or 650 on the TOEFL.

Question  What had Eddy assumed about Vanesa ?

(a) She was planning to go to Yale.    (เธอกำลังวางแผนที่จะเรียนที่เยล)  (เป็นแผนของวาเนสซา  มิใช่การ

       สันนิษฐานของเอ็ดดี้)

(b) She could not score in the 600s on the TOEFL.    (เธอไม่สามารถทำคะแนนโทเฟิลในช่วง

        ๖๐๐ ขึ้นไป)  (เนื่องจากเอ็ดดี้แสดงความประหลาดใจที่วาเนสซาได้รับเข้าเรียนในเยล  และแสดง

        ความเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดคะแนนโทเฟิล  เขาจะต้องสันนิษฐานว่าวาเนสซาไม่ได้ทำคะแนนโท

        เฟิลได้สูงพอ)

(c) She would be accepted at Yale.    (เธอจะได้รับเข้าเรียนที่เยล)  (ไม่จริง  เนื่องจากเอ็ดดี้ประหลาดใจใน

       การได้รับการยอมรับเข้าเรียนของเธอ)

(d) She didn’t want to go to Yale.    (เธอไม่ต้องการไปเรียนที่เยล)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She scored between 600 and 650 on the TOEFL.    (เธอทำคะแนนโทเฟิลได้ระหว่าง ๖๐๐ และ ๖๕๐) 

       (ไม่จริง  เขาสันนิษฐานว่าวาเนสซาทำคะแนนโทเฟิลได้ไม่สูงพอตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  คือ  ๖๐๐ หรือ

       ๖๕๐ คะแนน)

(คำแปล)

แคโรล  :  วาเนสซาได้รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเยลค่ะ

เอ็ดดี้    :  จริงๆ หรือ,  ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยฯ ต้องการคะแนนโทเฟิล ๖๐๐ หรือ ๖๕๐ คะแนนนะครับ

คำถาม  :  เอ็ดดี้ได้สันนิษฐานอะไรเกี่ยวกับวาเนสซา ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)   

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน