หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 185)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Ralph  Excuse me.  Are you Sally Harrison’s sister ?

     Judy    No, I’m not.  I’m her cousin.

Question  What had Ralph assumed about Judy ?

(a) She was Sally Harrison’s cousin.    (เธอเป็นลูกพี่ลูกน้องของแซลลี่ แฮริสัน)  (จูดี้เป็นผู้บอก  มิใช่การ

        สันนิษฐานของราล์ฟ)

(b) She was Sally Harrison’s sister.    (เธอเป็นน้องสาว (พี่สาว) ของแซลลี่ แฮริสัน)

(c) She was Sally Harrison’s friend.    (เธอเป็นเพื่อนของแซลลี่ แฮริสัน)

(d) She was Sally Harrison.    (เธอคือแซลลี่ แฮริสัน)

(e) She had no relationship with Sally Harrison.    (เธอไม่มีความสัมพันธ์กับแซลลี่ แฮริสัน)

(คำแปล)

ราล์ฟ   :  ขอโทษครับ  คุณคือน้องสาว (พี่สาว) ของแซลลี่ แฮริสัน ใช่ไหมครับ

จูดี้        :  เปล่า  ไม่ใช่ค่ะ,  ฉันเป็นลูกพี่ลูกน้อง (ญาติห่างๆ) (cousin) ของเธอค่ะ 

คำถาม  :  ราล์ฟได้สันนิษฐาน (นึกเอา) (assumed) อะไรเกี่ยวกับจูดี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Jenny  I can’t find my pen.  It was right here on the desk yesterday and now it’s gone.  Have

                      you seen it ?

    Gary     Yes.  I put it in the desk drawer.

 Question  What is Jenny’s problem ?

(a) The desk drawer won’t open.    (ลิ้นชักโต๊ะเปิดไม่ได้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) The pen is out of ink.    (ปากกาไม่มีหมึก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) She cannot find her pen.    (เธอหาปากกาของเธอไม่เจอ)  (เพราะว่าเจนนี่กล่าวว่าเธอหาปากกา

       ไม่เจอ  จึงสรุปได้ว่าปัญหาของเธอคือการหาปากกา)

(d) She is angry with Gary.    (เธอโกรธแกรี่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She thinks Gary has stolen her pen.    (เธอคิดว่าแกรี่ได้ขโมยปากกาของเธอ)    (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เจนนี่  :  ฉันหาปากกาของฉันไม่เจอ  มันอยู่ตรงนี้บนโต๊ะเมื่อวานนี้และตอนนี้มันหายไป,  คุณเห็นมัน

               หรือเปล่าคะ

แกรี่    :  ครับ  ผมเอามันใส่ไว้ในลิ้นชักโต๊ะ (desk drawer)

คำถาม  :  ปัญหาของเจนนี่คืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Helen  When is John coming ?

     Harry  Well, he said he’d be here at eight-thirty, but if I know him, it will be at least nine o’clock.

Question  What does Harry imply about John ?

(a) John will be there at eight-thirty.    (จอห์นจะไปที่นั่นตอนแปดโมงครึ่ง)  (นี่เป็นเวลาที่จอห์นตกลงจะ

       มาถึง  มิใช่สิ่งที่แฮร์รี่ต้องการให้ผู้อ่านสรุป)

(b) John will not show up.    (จอห์นจะไม่ปรากฏตัว – ไม่มา)  (ไม่จริง  เนื่องจากจอห์นตกลงที่จะมา 

       และแฮร์รี่ก็คาดการณ์ว่าจอห์นจะมาตอนเก้าโมง)

(c) John is usually on time.    (จอห์นตรงเวลาเสมอ)  (ไม่จริง  เนื่องจากแฮร์รี่คาดการณ์ว่าจอห์นจะมาถึง

       ช้ากว่าเวลาที่เขาได้ตกลงไว้ครึ่งชั่วโมง)

(d) John frequently postpones his appointment.    (จอห์นเลื่อนการนัดหมายของเขาบ่อยๆ)  (การสนท

       นามิได้กล่าวถึง)

(e) John is usually late.    (จอห์นสายเป็นประจำ)  (เพราะว่าจอห์นตกลงจะมาถึงแปดโมงครึ่ง 

        แต่แฮร์รี่คาดการณ์ว่าเขาจะไม่มาจนกระทั่งเก้าโมง  หรือครึ่งชั่วโมงต่อมา,  จึงอาจสรุปได้

        ว่าจอห์นสายเป็นประจำ)

(คำแปล)

เฮเลน  :  จอห์นจะมา (ถึง) เมื่อไร

แฮร์รี่    :  อ้อ  เขาพูดว่าเขาจะมาที่นี่แปดโมงครึ่ง,  แต่ถ้าผมรู้จัก (เท่าที่ผมรู้จัก) เขานะ  มันจะเป็น

                  อย่างน้อยที่สุดเก้าโมง (เขาจะมาเก้าโมง)

คำถาม  :  แฮร์รี่บอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับจอห์น ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Robin   I suppose we should look for a bigger house, but I don’t see how we can afford one

                        right now.

     Emmy  :  If only we hadn’t spent so much money on our vacation this year.   

Question  What does Emmy mean ?

(a) She does not agree with the man.    (เธอไม่เห็นด้วยกับโรบิน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) She needs a larger home.    (เธอต้องการบ้านหลังใหญ่ขึ้น)  (อาจเป็นความจริง  แต่ไม่ใช่สิ่งที่เอ็มมี่

        หมายความถึง  ในความเห็น (คำพูด) ของเธอ

(c) She regrets the cost of their vacation.    (เธอเสียใจกับค่าใช้จ่ายการเดินทางเที่ยววันหยุด

        ของแธอและโรบิน)  (เนื่องจากเอ็มมี่กล่าวว่า  “ถ้าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้จ่ายเงินมากมายกับ

        การท่องเที่ยววันหยุดของเราปีนี้ (เราก็คงมีเงินพอซื้อบ้าน)”  จึงอาจสรุปได้ว่า  เธอเสียใจกับ

        ค่าใช้จ่ายของการเดินทางท่องเที่ยวฯ)

(d) She thinks that houses are very expensive.    (เธอคิดว่าบ้านราคาแพงมาก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She should have spent her vacation somewhere else.    (เธอควรจะได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่อื่น) 

        (แต่ก็ไม่ได้ไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(คำแปล)

โรบิน   :  ผมคิดว่าเราควรมองหาบ้านหลังใหญ่กว่านี้  แต่ผมมองไม่เห็นเลยว่าเราจะสามารถมีบ้าน

                หลังใหญ่ (we can afford one) ได้อย่างไรในขณะนี้

เอ็มมี่    :  ถ้าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้จ่ายเงินมากมายกับการเดินทางท่องเที่ยววันหยุด (vacation)

                ของเราปีนี้ (เราก็คงมีเงินเหลือพอซื้อบ้าน)

คำถาม  :  เอ็มมี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Smith  Did you see Jack’s presentation ?

     Anna   Yes.  What happened ?  He didn’t seem to know up from down.

Question  What does Anna imply about Jack ?

(a) He did not make a presentation.    (เขามิได้นำเสนอ)  (ไม่จริง  เนื่องจากสมิธและแอนนาได้เห็นการ

       นำเสนอของแจ๊คทั้งสองคน)

(b) He got confused during the presentation.    (เขาสับสนในระหว่างการนำเสนอ)

(c) He should have spoken more loudly.    (เขาควรได้พูดให้ดังมากขึ้น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(d) He did a very complete job.    (เขาทำงานได้อย่างสมบูรณ์มาก)  (ไม่จริง,  แอนนาบอกว่าเขาสับสน

(e) He did not give all the details he knew.    (เขามิได้ให้รายละเอียดทั้งหมดที่เขาทราบ)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

สมิธ       :  คุณได้เห็นการนำเสนอ (รายงาน) ของแจ๊คหรือเปล่า

แอนนา  :  ค่ะ  เกิดอะไรขึ้นหรือ,  เขาดูเหมือนว่าไม่รู้บนรู้ล่าง (สับสน) (didn’t seem to know up

                  from down) นะ

คำถาม  :  แอนนาบอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับแจ๊ค?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “To not know up from down”  =  “สับสน (เป็นสำนวน)  แปลตรงตัว  คือ  “ไม่รู้บนรู้ล่าง

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน