หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 183)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Charles  We really should have left already.

     Mary      Maybe we ought to call and let Joan know.

Question  What problem do Charles and Mary have ?

(a) They do not have a telephone.    (พวกเขาไม่มีโทรศัพท์)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจากแมรี่แนะนำว่า

        พวกเขาควรโทรศัพท์ไปบอกให้โจแอนรู้)

(b) They are late.    (พวกเขาล่าช้า)  (ชาร์ลส์พูดว่าพวกเขาควรจะออกเดินทางได้แล้ว  ดังนั้นจึงสรุป

       ได้ว่าพวกเขาล่าช้า)

(c) They have been left.    (พวกเขาถูกทิ้งไว้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(d) They got lost.    (พวกเขาหลงทาง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) They want to call Joan up but don’t have her phone number.    (พวกเขาต้องการโทรศัพท์ไปหา

        โจแอน  แต่ไม่มีเบอร์โทรฯ ของเธอ)  (ไม่จริง  เนื่องจากแมรี่แนะนำให้โทรฯ ไปบอกให้โจแอนรู้)

(คำแปล)

ชาร์ลส์  :  เราควรจะออกเดินทาง (ไป) ได้แล้วจริงๆ (แต่ก็ยังไม่ได้ไป)

แมรี่       :  บางที  เราควรโทรฯ ไป และ (บอก) ให้โจแอนรู้

คำถาม  :  ชาร์ลส์และแมรี่มีปัญหาอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ชาร์ลส์และแมรี่มีแผนจะเดินทางไปพบโจแอน  แต่ก็ยังไม่ได้ออกเดินทาง (ล่าช้า),  แมรี่จึงแนะนำให้โทรฯ ไปบอกให้โจแอนรู้

 

2. Helen  I got my car at Discount Automotive

     Dick     Good for you.  They have some really good deals.

Question  What does Dick mean ?

(a) Dick bought his car at Discount Automotive.    (ดิ๊กได้ซื้อรถยนต์ที่ร้าน “ดิสเคาน์ออโตโมทิฟ”) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(b) Helen has probably made a mistake.    (เฮเลนอาจจะได้ทำผิดพลาด – ที่ซื้อรถที่ร้านนี้)  (ไม่จริง 

        เนื่องจากดิ๊กกล่าวว่า  “ผมเห็นด้วยกับคุณ”  ซึ่งแสดงว่าเขาเห็นด้วยกับเฮเลนที่ซื้อรถที่ร้านนี้)

(c) The cars at Discount Automotive are not very reliable.    (รถยนต์ที่ร้าน “ดิสเคาน์ตออโตโมทิฟ” 

        ไม่สามารถเชื่อถือ (ไว้วางใจ) ได้มากนัก)  (ดูคำอธิบายใน ข้อ B)

(d) The prices are very competitive.    (ราคาสามารถแข่งขันได้อย่างมาก)  (หมายถึง  ราคาถูก

        กว่าของร้านอื่น)

(e) Dick will buy a car at Discount Automotive too.    (ดิ๊กจะซื้อรถยนต์ที่ร้าน “ดิสเคาน์ตออโตโมทิฟ”

       ด้วยเช่นกัน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(คำแปล)

เฮเลน  :  ฉันได้ (ซื้อ) รถยนต์มาจากร้าน “ดิสเคาน์ทออโตโมทิฟ” ค่ะ

ดิ๊ก       :  ผมเห็นด้วยกับคุณ (ผมสนับสนุนคุณ) (Good for you.),  พวกเขา (ร้าน) มีการตกลงซื้อขาย

                 (การจัดการ, การติดต่อธุรกิจ, ปริมาณมาก, สัญญา, นโยบาย) (deals) ที่ดีมากจริงๆ ครับ

                 (หมายถึง  ขายในราคาถูกกว่าที่อื่นๆ)

คำถาม  :  ดิ๊กหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Good deal”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “ราคาสามารถแข่งขันได้”  คือ  ราคาถูกกว่าที่ร้านอื่น

 

3. Jennifer  Gary said he would be here for my birthday.

     Steve       But he has to be in Miami that day, doesn’t he ?

Question  What does Steve imply about Gary ?

(a) He may not be able to come.    (เขาอาจจะไม่สามารถมา – ในวันเกิดของเจนนิเฟอร์)  (เนื่องจาก

        สตีฟกล่าวว่าแกรี่จำเป็นต้องอยู่ในไมอามี่  เขาบอกเป็นนัยว่าแกรี่อาจไม่สามารถมาในวันเกิดได้)

(b) He would rather go to Miami.    (เขาอยากไปไมอามี่มากกว่า)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(c) He is not an honest person.    (เขาไม่ใช่บุคคลที่ซื่อสัตย์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(d) He doesn’t know that Jennifer is having a birthday.    (เขาไม่รู้ว่าเจนนิเฟอร์จะมีวันเกิด)  (ไม่จริง 

        เนื่องจากเจนนิเฟอร์กล่าวว่าแกรี่จะอยู่ที่นี่สำหรับวันเกิดของเธอ)

(e) He will go to Miami first and then come back for Jennifer’s birthday.    (เขาจะไปไมอามี่ก่อน 

        และจากนั้นก็กลับมาสำหรับวันเกิดของเจนนิเฟอร์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เจนนิเฟอร์  :  แกรี่พูดว่าเขาจะอยู่ที่นี่สำหรับวันเกิดของฉัน

สตีฟ           :  แต่เขาจำเป็นต้องอยู่ในไมอามี่วันนั้นไม่ใช่หรือ

 คำถาม  :  สตีฟบอกเป็นนัยว่าอะไรเกี่ยวกับแกรี่ ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. Cynthia  Where have you been ?  I haven’t seen you in class all week.

     Peter       I caught cold, so I stayed in.

Question  What does Peter mean ?

(a) The plan is to remain in the class.    (แผนคือพักอยู่ (remain) ในชั้นเรียน)

(b) It is not comfortable in the classroom.    (มันไม่สะดวกสบายในห้องเรียน)

(c) The weather has been very bad.    (อากาศเลวร้ายมาก)

(d) He would prefer to stay in a cold place.    (เขาอยากอยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นมากกว่า)

(e) He has been absent because he was sick.    (เขาขาดเรียนเพราะว่าเขาป่วย)

(คำแปล)

ซินเธีย  :  คุณไปอยู่ที่ไหนมา,  ฉันไม่ได้เห็นคุณในห้องเรียนทั้งสัปดาห์เลย

ปีเตอร์   :  ผมเป็นไข้หวัด (caught cold), ดังนั้น  ผมเลยอยู่ที่บ้าน (stayed in)

คำถาม  :  ปีเตอร์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)  “Catch cold”  =  “เป็นไข้หวัด  สำหรับ  ข้อ  A, B, C  และ  D  เป็นการแปลความหมายคำกล่าวของปีเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง

 

5. John     Let’s go get a pizza.

     Emmy  I’m swamped.  Maybe another time.

Question  What does Emmy mean ?

(a) She thinks the pizza shop is closed.    (เธอคิดว่าร้านพิซซาปิด)

(b) She does not like John.    (เธอไม่ชอบจอห์น)

(c) She is very busy now.    (เธอมีงานยุ่งมากในขณะนี้)

(d) She is not hungry for a pizza.    (เธอไม่ได้หิวพิซซา)

(e) She prefers a hamburger to a pizza.    (เธอชอบแฮมเบอร์เกอมากกว่าพิซซา)

(คำแปล)

จอห์น  :  เราไปหาซื้อพิซซากันเถอะ

เอ็มมี่   :  ฉันมีงานยุ่งมาก (I’m swamped.),  บางที  โอกาสหน้า (another time) นะ

คำถาม  :  เอ็มมี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “To be swamped”  =  “มีงานยุ่งมาก, ท่วมท้นไปด้วย, เต็มไปด้วย  สำหรับ  ข้อ  A, B, D  และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของเอ็มมี่ที่ไม่ถูกต้อง

                      ดูเพิ่มเติมการใช้สำนวน  “To be swamped”  จากตัวอย่างข้างล่าง

  • Dance halls and pubs were suddenly swamped by a flood of troops.

(ห้องเต้นรำและผับในทันใดนั้นเต็มไปด้วยการการหลั่งไหลเข้ามาของพวกทหาร)

  • The switchboard was being swamped with bitterly complaining calls.

(แผงสายโทรศัพท์กำลังท่วมท้นไปด้วยการโทรฯ ร้องทุกข์อย่างขมขื่น)

 

6. Sylvia  You’d better take the car to the garage from now on.  They charged me seventy-five

                      dollars for a few minor repairs.

    Oliver  That’s not too bad.

Question  What does Oliver mean ?

(a) Car repairs should be done at a garage.    (การซ่อมรถควรทำที่อู่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)  

(b) The price was not too high.    (ราคาไม่สูงเกินไป)

(c) The garage took advantage of Sylvia.    (อู่เอาเปรียบซิลเวีย)  (ไม่จริง  เนื่องจากโอลิเวอร์กล่าวว่า 

        ราคา (ค่าซ่อม) สามารถยอมรับได้)

(d) The car had serious problems.    (รถยนต์มีปัญหาร้ายแรง)  (ไม่จริง  เนื่องจากซิลเวียพูดว่า  รถต้อง

        การเพียงการซ่อมเล็กน้อยสองสามแห่งเท่านั้น)

(e) The garage charged a lot of money for a few minor repairs.    (อู่เรียกเก็บเงินจำนวนมากสำหรับการ

        ซ่อมเล็กน้อยสองสามแห่ง)  (ไม่จริง  เนื่องจากโอลิเวอร์กล่าวว่า  ราคา (ค่าซ่อม) สามารถยอมรับได้)

(คำแปล)

ซิลเวีย     :  คุณควรนำรถเข้าอู่ดีกว่าจากนี้ไป (from now on),  พวกเขา (ช่างอิสระ) เรียกเก็บเงินฉัน

                    ๗๕ ดอลลาร์สำหรับการซ่อมแซมเล็กน้อยสองสามแห่ง (a few minor repairs)

โอลิเวอร์  :  นั่นสามารถยอมรับได้ (นั่นไม่เลว (แย่) เกินไป) (That’s not too bad.) นี่ครับ

คำถาม  :  โอลิเวอร์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “That’s not too bad.”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “สามารถยอมรับได้”  หรือ  “ไม่เลวเกินไป

 

7. Bobby    :  The International Students’ Association is having a party Saturday night.  Can you

                         come or do you have to work at the hospital ?

     Patricia  :  I wish I could.

Question  What will Patricia probably do ?

(a) Have a party.    (มีงานเลี้ยง – ของเธอเอง)  (ไม่จริง  เธอต้องไปทำงานที่โรงพยาบาล)

(b) Attend the International Students’ Association’s party.    (เข้าร่วมงานเลี้ยงของสมาคม)  (นี่เป็นสิ่ง

        ที่แพททริเซียอยากทำ  ไม่ใช่สิ่งที่เธอน่าจะทำ)

(c) Go to work.    (ไปทำงาน)

(d) Get some rest.    (พักผ่อน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Join the party after her work at the hospital.    (ไปร่วมงานเลี้ยงภายหลังงานของเธอที่โรงพยาบาล) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

บ๊อบบี้            :  สมาคมนักเรียนนานาชาติจะมีงานเลี้ยงคืนวันเสาร์ครับ,  คุณสามารถมาได้ไหม 

                          หรือคุณต้องไปทำงานที่โรงพยาบาล

แพททริเซีย  :  ฉันปรารถนาว่าฉันสามารถไปได้ค่ะ

คำถาม  :  แพททริเซียน่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “I wish I could.”  มีความหมายว่า  “ฉันปรารถนาว่าฉันสามารถไปได้”  ซึ่งเป็นการปราถนาในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้  คือ  ไม่สามารถไปงานเลี้ยงได้,  หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  ตรงข้ามกับสิ่งที่ปรารถนา,  ดูรายละเอียดการใช้  “Wish”  ในหมวดข้อสอบ  STRUCTURE  ตอนที่  ๓๐  ข้อ  ๖   

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน