หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 180)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Frank  Where are you living now ?  I went to see you at your old apartment on University

                     Avenue and it was empty.

    Betty   I’m living in the city.  It’s closer to work.

Question  What does Betty imply about her old apartment ?

(a) It was very old.    (มันเก่ามาก)  (คนละความหมายกับ  “ห้องเช่าเดิม หรือเมื่อก่อนนี้”)

(b) It was too far from work.    (มันอยู่ไกลจากงานเกินไป)  (เบ็ตตี้กล่าวว่าห้องเช่าใหม่ของเธออยู่

        ใกล้งานมากกว่า  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  ห้องเช่าเก่าอยู่ไกลจากงานเกินไป)

(c) The school was far away.    (โรงเรียน – มหาวิทยาลัย - อยู่ไกลออกไป)  (แฟรงค์พูดถึงชื่อถนน  มิใช่

        ที่ตั้งของห้องเช่า  คือ  ห้องเช่ามิได้อยู่ในมหาวิทยาลัย)

(d) The area was not nice.    (บริเวณ – ของห้องเช่า – ไม่ดี)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) The neighbors were not friendly.    (เพื่อนบ้านไม่เป็นมิตร)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แฟรงค์  :  คุณกำลังอาศัยอยู่ที่ไหนครับ  ผมไปหาคุณที่ห้องเช่าเก่าของคุณที่ถนนมหาวิทยาลัย  

                   และ (พบว่า) มันว่างเปล่า

เบ็ตตี้     :  ฉันกำลังอาศัยอยู่ในเมือง,  มันอยู่ใกล้กับงานมากกว่าค่ะ

คำถาม  :  เบ็ตตี้กล่าวเป็นนัย (imply) ว่าอะไร  เกี่ยวกับห้องเช่าเก่า (เดิม) ของเธอ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Mark    Let’s go to the dance at the Student Center on Friday.

     Gloria   :  That sounds great, but I’m going to a lecture.  Thanks for asking me, though.

Question  What does Gloria imply ?

(a) She is not interested in Mark.    (เธอไม่สนใจมาร์ค)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอตอบสนองคำเชิญของมาร์ค

        ในทางบวก  ในขณะที่ปฏิเสธคำเชิญ)

(b) She does not like lectures.    (เธอไม่ชอบการบรรยาย)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอมีแผนจะไปฟังบรรยาย

        ในวันศุกร์)

(c) She would go out with Mark on another occasion.    (เธอจะออกงานสังคม (go out) กับมาร์ค

        ในโอกาสอื่น)  (กลอเรียกล่าวว่าการเชื้อเชิญ “วิเศษ”  และขอบคุณมาร์คที่เชิญเธอ  ดังนั้นจึงสรุปได้ 

        ว่าเธอจะออกงานสังคม – งานเต้นรำ – กับมาร์คในโอกาสอื่น)

(d) She would rather stay at home.    (เธออยากจะพักอยู่บ้านมากกว่า)  (ไม่จริง  ดูคำอธิบาย ข้อ  “B”)

(e) She will have an exam soon.    (เธอจะมีการสอบเร็วๆ นี้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

มาร์ค      :  เราไปงานเต้นรำที่ศูนย์กลางนักเรียนในวันศุกร์กันเถอะ

กลอเรีย  :  นั่นวิเศษเลย,  แต่ฉันต้องไปฟังบรรยายนะ  ขอบคุณที่เชิญฉัน,  แม้กระนั้นก็ตาม (though)

คำถาม  :  กลอเรียกล่าวเป็นนัย (imply) ว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Paul    That’s a nice bike.  Is it new ?

     Linda  No.  I got it almost five years ago, but it’s still in good shape.

Question  What does Linda mean ?

(a) Paul needs to replace the bike.    (พอลต้องการหารถมาแทนจักรยานคันนั้น)  (ไม่จริง  เนื่องจากพอล

        คิดว่าจักรยานยังใหม่อยู่  และลินดาก็กล่าวว่ามันอยู่ในสภาพดี)

(b) The bike is missing.    (รถจักรยานหายไป)  (ไม่จริง  เนื่องจากพอลและลินดากำลังคุยกันเกี่ยวกับจักรยาน

        ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขา)

(c) It is a new bike.    (มันเป็นรถจักรยานคันใหม่)  (ไม่จริง  เนื่องจากลินดาบอกว่าเธอได้มันมาเกือบ ๕ ปีมาแล้ว)

(d) Paul should buy a new bike for her.    (พอลควรซื้อจักรยานคันใหม่ให้เธอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) The bike is in good condition.    (รถจักรยานอยู่ในสภาพดี)

(คำแปล)

พอล    :  นั่นเป็นรถจักรยานที่สวยนะ  มันใหม่หรือเปล่าล่ะ

ลินดา  :  ไม่ค่ะ,  ฉันได้มันมาเกือบ ๕ ปีแล้ว  แต่มันยังคงอยู่ในสภาพดี (in good shape) ค่ะ

คำถาม  :  ลินดาหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)  “In good shape”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “อยู่ในสภาพดี

 

4. Jimmy  Would you rather eat at home or go out tonight ?

     Helen    I’d rather go out, but I don’t mind fixing supper at home if you’d rather not go.

Question  What does Helen want to do ?

(a) She wants to fix supper.    (เธอต้องการเตรียมอาหารค่ำ)  (เฮเลนเสนอที่จะเตรียมอาหารค่ำ  แต่ไม่ใช่

        สิ่งที่เธอต้องการทำ)

(b) She wants to stay at home.    (เธอต้องการอยู่ที่บ้าน)  (เฮเลนเสนอที่จะอยู่บ้าน  แต่ไม่ใช่สิ่งที่เธอ

        ต้องการทำ)

(c) She is not hungry.    (เธอไม่หิว)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) She wants to go out.    (เธอต้องการจะออกไปทานข้างนอก)

(e) She wants to eat at a luxurious restaurant.    (เธอต้องการทานที่ภัตตาคารหรูหรา)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

จิมมี่     :  คุณอยากจะทานข้าวที่บ้านหรือออกไปทานข้างนอกมากกว่ากัน  คืนนี้

เฮเลน  :  ฉันอยากจะออกไปทานข้างนอกมากกว่าค่ะ    แต่ฉันไม่รังเกียจเตรียม (ซ่อมแซม, ติดแน่น,

                  ทำให้ติดแน่น, เพ่งความสนใจ) (fixing) อาหารค่ำที่บ้าน  ถ้าคุณไม่อยากออกไป

คำถาม  :  เฮเลนต้องการทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เฮเลนเสนอที่จะเตรียมอาหารค่ำและอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะเอาใจจิมมี่  แต่เธอกล่าวว่าเธอ

อยากจะออกไปทานข้างนอกมากกว่า

 

5. Simon     Good afternoon.  This is Dick Williams at World Travel Agency.  Is Mr. Baker there ?

     Jennifer  He’s out to lunch.  I’ll be glad to take a message.

Question  What does Jennifer say about Mr. Baker ?

(a) He is at his office.    (เขาอยู่ที่ที่ทำงานของเขา)  (มิสเตอร์วิลเลียมอยู่ที่ที่ทำงาน  มิใช่มิสเตอร์เบเกอร์)

(b) He is at lunch.    (เขากำลังทานอาหารกลางวัน)

(c) He is at the travel agency.    (เขาอยู่ที่สำนักงานท่องเที่ยว)  (มิสเตอร์วิลเลียมอยู่ที่สำนักงานท่องเที่ยว 

        มิใช่มิสเตอร์เบเกอร์))

(d) He is at the bakery.    (เขาอยู่ที่ร้านขนมปัง)

(e) He is having a massage.    (เขากำลังไปนวด)  (เจนนิเฟอร์บอกว่าเขาไปทานอาหารกลางวัน)

(คำแปล)

ไซม่อน       :  สวัสดีครับ,  นี่ดิ๊ก วิลเลียมส์  อยู่ที่เวิร์ลด์ทราเวลเอเยนซี  พูดครับ,  คุณเบเกอร์อยู่ที่นั่น

                        หรือเปล่าครับ

เจนนิเฟอร์  :  เขาออกไปทานอาหารกลางวันข้างนอกค่ะ (He’s out to lunch.),  ฉันยินดีจะรับฝาก

                        ข้อความ (take a message) ค่ะ

คำถาม  :  เจนนิเฟอร์พูดอะไรเกี่ยวกับมิสเตอร์เบเกอร์ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “To be at lunch, breakfast, etc.”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “กำลังทานอาหารกลางวัน, อาหารเช้า ฯลฯ

 

6. Sarah  Would you like some hot coffee or tea ?

     Willie  I do like them both, but I’d rather have something cold.

    Question  What does Willie want to drink ?

(a)  Something cold.    (อะไรเย็นๆ)  (วิลลี่กล่าวว่าเขาอยากจะดื่มอะไรเย็นๆ มากกว่า)

(b) Coffee.    (กาแฟ)  (เป็นสิ่งที่วิลลี่ชอบ  แต่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการดื่ม)

(c) Tea.    (ชา)  (เป็นสิ่งที่วิลลี่ชอบ  แต่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการดื่ม)

(d) Both coffee and tea.    (ทั้งกาแฟและชา)  (เป็นสิ่งที่วิลลี่ชอบ  แต่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการดื่ม)

(e) Nothing.    (ไม่ต้องการดื่มอะไรเลย)

(คำแปล)

ซาราห์  :  คุณอยากดื่มกาแฟหรือชาร้อนคะ

วิลลี่       :  ผมชอบมันทั้ง ๒ อย่างจริงๆ  แต่ผมอยากจะดื่มอะไรเย็นๆ มากกว่าครับ 

คำถาม  :  วิลลี่ต้องการดื่มอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

7. Martha  I’d appreciate your professional opinion.  Do you think that I should sue the company ?

    Martin    Not really.  I think that we can settle this out of court.

Question  What will Martha probably do ?

(a) See a lawyer.    (ไปพบทนายความ)  (มาร์ตินน่าจะเป็นทนายความอยู่แล้ว)

(b) Sue the company.    (ฟ้องร้องบริษัท)  (เป็นเพียงคำถามของมาร์ธา  มิใช่ข้อสรุปของเธอ)

(c) Go to court.    (ไปศาล)  (ไม่ใช่  เนื่องจากมาร์ตินคิดว่ากรณีนี้สามารถตกลงกันได้นอกศาล)

(d) Come to an agreement.    (หาข้อตกลงกัน)  (มาร์ตินแนะนำให้มาร์ธาตกลงกันนอกศาลกับบริษัท 

        ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่ามาร์ธาน่าจะหาข้อตกลงกับบริษัท)

(e) Buy some shares of the company.    (ซื้อหุ้นของบริษัท)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

มาร์ธา   :  ดิฉันอยากจะได้ความเห็นทางด้านอาชีพ (แบบมืออาชีพ) ของคุณค่ะ (I’d appreciate your

                   professional opinion.),  คุณคิดว่าดิฉันควรฟ้องร้อ(sue) บริษัทไหมคะ

มาร์ติน  :  ก็ไม่เชิงหรอกครับ (Not really.),  ผมคิดว่าเราสามารถตกลง (จัดการ, แก้ปัญหา, ตั้งรกราก,

                  ตั้งถิ่นฐาน, จ่ายเงิน, สงบใจ) (settle) เรื่องนี้ได้นอกศาล

คำถาม  :  มาร์ธาน่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน