หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 176)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

1. Sam   I have to see a dentist.  One of my fillings fell out last night and I’m afraid it will start

                    hurting soon.

    Mary  :  ____________________________________________________________.

(a) You should pull them out    (คุณควรดึงมันออกมา)  (ผิดความหมาย  เนื่องจากต้องให้หมอฟันเป็นผู้ดึง)

(b) You should see a doctor    (คุณควรไปพบแพทย์)  (ต้องไปพบหมอฟัน)

(c) You have to get your tooth fixed    (คุณจำเป็นต้องให้หมอฟันอุดฟันให้)  {ตามโครงสร้าง 

       “Subject + Get (Have) + Something + Verb 3 + (By someone)  =  ประธานให้อะไรถูกทำ

        โดยใคร”  ในที่นี้  คือ  “คุณให้ฟันถูกอุด (ซ่อม) (โดยหมอฟัน)}

(d) You have to fix your tooth    (คุณจำเป็นต้องซ่อม (อุด) ฟันของคุณ)  (ผิดความหมาย  เนื่องจากต้องให้

        หมอฟันเป็นผู้อุด)

(e) You should not eat sweet food    (คุณไม่ควรทานอาหารหวาน)

(คำแปล)

แซม  :  ผมจำเป็นต้องไปพบหมอฟัน  สิ่งที่ใช้อุดฟัน (fillings) ซี่หนึ่งของผมหลุดออกมา (fell out)

              เมื่อคืนที่แล้ว  และผมเกรงว่ามันจะเริ่มปวดขึ้นมาในไม่ช้านี้

แมรี่   :  ______________________________________________________________

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Paul     ___________________________________________________________

     Sally    :  Yes, I went to the museum and couldn’t find my way back to the hotel.

(a) What happened to you yesterday ?    (เกิดอะไรขึ้นกับคุณเมื่อวานนี้)

(b) Could you return to your hotel ?    (คุณสามารถกลับมาที่โรงแรมหรือเปล่า)  (ถ้ากลับมาไม่ถูก 

        ต้องตอบ  “No”)

(c) Did you find the way back to your hotel ?    (คุณพบทางกลับมาที่โรงแรมหรือไม่)  (ถ้าไม่พบ 

        ต้องตอบ  “No”)

(d) I hear you got lost yesterday.    (ผมได้ยินว่าคุณหลงทางเมื่อวานนี้)

(e) I think you would prefer to visit a museum rather than go to the movies.    (ผมคิดว่าคุณ

        อยากไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากกว่าไปดูภาพยนตร์)

(คำแปล)

พอล     :  _____________________________________________________________

แซลลี่  :  ใช่ค่ะ  ฉันไปที่พิพิธภัณฑ์  และไม่สามารถหาทางกลับมาที่โรงแรมค่ะ

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. Alice   I heard you took a trip to Europe last month.  ___________________________ ?

    Willie  :  I was sick and tired of hotels and hotel food there.

(a) What did you think of the food there    (คุณคิดอย่างไรกับอาหารที่นั่น)

(b) Where did you stay there    (คุณพักที่ไหนในยุโรป)

(c) Where did you visit during your stay there    (คุณไปเที่ยวที่ไหนบ้างระหว่างพักอยู่ที่นั่น)

(d) Did you prefer Europe or America    (คุณชอบทวีปยุโรปหรืออเมริกามากกว่ากัน)

(e) How did you like it    (คุณชอบมันมากน้อยเพียงไรล่ะ)  (หมายถึง  ยุโรป)

(คำแปล)

อลิซ  :  ฉันได้ยินว่าคุณเดินทางไปยุโรปเมื่อเดือนที่แล้ว, ______________________________

วิลลี่   :  ผมสะอิดสะเอียน (ขยะแขยง, เกลียด, โกรธ) (sick and tired) โรงแรมและอาหารของ

               โรงแรมที่นั่น

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Jerry   I’m sorry you and Jennifer have split up, but don’t worry, _____________________.

     Eddy   That’s true.  I should get out a bit more and meet more people.

(a) lightning doesn’t strike twice    (คุณไม่โชคร้ายซ้ำซากหรอก)  (ฟ้าไม่ผ่าซ้ำสองครั้ง – ในที่เดียว)

(b) a man can only die once    (ลูกผู้ชายตายหนเดียว)

(c) there are plenty more fish in the sea   (นารีมีมากเหมือนฝูงลิง,  ผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียว

       ในโลก)  (ยังมีปลาอีกมากมายในทะเล  ฉะนั้น  หลุดมือไปสักตัวก็ไม่ต้องเสียดาย)

(d) gold will not buy everything    (ทุกสิ่งทุกอย่างมิใช่จะซื้อได้ด้วยทองเสมอไป)

(e) familiarity breeds contempt    (ความคุ้นเคยกันมากเกินไป  เป็นบ่อเกิดแห่งความเหยียดหยาม)

(คำแปล)

เจอร์รี่  :  ผมเสียใจด้วยนะที่คุณและเจนนิเฟอร์เลิกกันเสียแล้ว  แต่อย่าวิตกไปเลย _______________

เอ็ดดี้   :  นั่นเป็นความจริง  ผมควรจะออกไปนอกบ้านให้มากขึ้นอีกหน่อย  และพบปะผู้คนมากขึ้น

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. George      I saw you at the movie yesterday.  How did you find it ?

     Kimberly  :  ___________________________________________________________.

(a) I found it in the newspaper    (ฉันพบมันในหนังสือพิมพ์)

(b) It was at the Siam Theater    (ฉันอยู่ที่โรงหนังสยาม)

(c) I asked my neighbor how to go there    (ฉันถามเพื่อนบ้านว่าจะไปที่นั่นได้อย่างไร)

(d) It took me over half an hour to find it    (ฉันใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงในการหามัน)

(e) It was very exciting    (มันน่าตื่นเต้นมาก)

 (คำแปล)

จอร์ช         :  ผมเห็นคุณที่โรงหนังเมื่อวานนี้  คุณพบว่า (หนัง) เป็นอย่างไรบ้าง

คิมเบอร์ลี่  :  _____________________________________________________________

ตอบ  -  ข้อ  (e)

หมายเหตุ  :  ผู้อ่านต้องเข้าใจความหมายในบริบทของ  “How did you find it ?”  ว่าหมายถึง  “คุณพบว่าหนังเป็นอย่างไรบ้าง”  มิใช่  “คุณพบโรงหนังได้อย่างไร”  ดังนั้น  ถ้าต้องการถามว่า  “คุณพบโรงหนังได้อย่างไร”  ควรถามว่า  “How could you find the movie ?”  (“Movie”  หมายถึง  ภาพยนตร์ หรือ โรงภาพยนตร์)  นอกจากนั้น  ถ้าต้องการถามว่า  “คุณพบว่าหนังเป็นอย่างไรบ้าง”  อาจพูดว่า  “What did you think of the movie ?”  หรือ  “How did you like the movie ?”  ก็ได้

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน