หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 175)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Billy  Miss Brown bought some paper, paints, and brushes.

    Jane  I bet she’ll use them at the high school.

Question  What will Miss Brown probably do at the high school ?

(a) Miss Brown does not know how to paint.    (มิสบราวน์ไม่รู้วิธีระบายสี)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจากเธอ

        ซื้อของใช้ในงานศิลปะ  เช่น สีและพู่กัน)

(b) Miss Brown will teach art.    (มิสบราวน์จะสอนศิลปะ)

(c) Miss Brown will teach English.    (มิสบราวน์จะสอนภาษาอังกฤษ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Miss Brown will not go to the high school.    (มิสบราวน์จะไม่ไปโรงเรียนมัธยมแห่งนั้น)  (ตรงข้ามกับ

        ข้อความที่เจนพูดว่า  มิสบราวน์จะใช้ของที่ซื้อมาที่โรงเรียนมัธยม)

(e) Miss Brown will sell the stuff to students.    (มิสบราวน์จะขายของเหล่านั้นให้นักเรียน)  (การสนทนา

        มิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

บิลลี่  :  มิสบราวน์ซื้อกระดาษ, สี และพู่กัน (แปรง)

เจน   :  ฉันขอพนันว่าเธอจะใช้มันที่โรงเรียนมัธยมนั้น

คำถาม  :  มิสบราวน์อาจจะทำอะไรที่โรงเรียนมัธยมแห่งนั้น ?

คำตอบ  -  ข้อ (b)

 

2. Dick  I’d like to cash a check, please.  I have an account here.

    Sally   Fine.  Just make it out to “cash.”

Question  Where did this conversation most probably take place ?

(a) At a post office.    (ที่ทำการไปรษณีย์)

(b) At a bank.    (ที่ธนาคาร)  (ดิ๊คพูดว่าเขามีบัญชีอยู่ที่นี่)

(c) At an airport.    (ที่สนามบิน)

(d) At a drugstore.    (ที่ร้านขายยา)

(e) At a factory.    (ที่โรงงาน)

(คำแปล)

ดิ๊ค       :  ผมอยากจะขึ้นเช็ค  ผมมีบัญชีอยู่ที่นี่ครับ

แซลลี่  :  ดีเลยค่ะกรอกข้อความบนเช็ค (make it out) ที่ช่อง “ขึ้นเงินสด(cash) เลยนะคะ

คำถาม  :  การสนทนานี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดได้มากที่สุด

คำตอบ  -  ข้อ (b)

 

3. Doctor            Now, what seems to be the trouble, Mrs. Wilson ?

    Mrs. Wilson   :   I’ve been very dizzy lately, and last night I had some chest pain.

Question  What is Mrs. Wilson’s problem ?

(a) She is late.    (เธอมาสาย)

(b) She makes a mistake.    (เธอทำผิด)

(c) She is afraid.    (เธอกลัว)

(d) She feels ill.    (เธอรู้สึกไม่สบาย)

(e) She is worried about her health.    (เธอวิตกเกี่ยวกับสุขภาพ)

(คำแปล)

หมอ     :  ขณะนี้,  อะไรดูเหมือนว่าเป็นปัญหาของคุณครับ  มิสซิสวิลสัน

วิลสัน   :  ดิฉันวิงเวียนศีรษะ (หน้ามืด, ตาลาย) (dizzy) มากเลยค่ะหมู่นี้,  และเมื่อคืนที่ผ่านมา  ดิฉันเจ็บหน้าอก  (I had some chest pain.)

คำถาม  :  ปัญหาของมิสซิสวิลสันคืออะไร

คำตอบ  -  ข้อ (d)

 

4. Bob   My briefcase is just like yours, isn’t it ?

    Anne  Almost.  Mine is smaller, but it doesn’t have a lock.  I think I’d rather have had one like yours.

Question  What can be inferred about Bob’s briefcase ?

(a) His briefcase is exactly like Anne’s.    (กระเป๋าเอกสารของเขาเหมือนกับของแอนเดี๊ยะ)  (แอนกล่าวว่า

        กระเป๋าของเธอเกือบเหมือนของดิ๊ก)

(b) His briefcase has a lock.    (กระเป๋าเอกสารของเขามีล๊อก)  (แอนกล่าวว่ากระเป๋าของเธอเล็ก

       กว่าแต่ไม่มีล๊อก  จึงสรุปได้ว่า  กระเป๋าของบ๊อบใหญ่กว่าและมีล๊อก)

(c) His briefcase is smaller than Anne’s.    (กระเป๋าเอกสารของเขาเล็กกว่าของแอน)  (แอนบอกว่ากระเป๋า

       ของเธอเล็กกว่า)

(d) He doesn’t have a briefcase.    (บ๊อบไม่มีกระเป๋าเอกสาร)

(e) Anne likes a small briefcase that has a lock.    (แอนชอบกระเป๋าเอกสารใบเล็กที่มีล๊อก)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวว่าแอนชอบกระเป๋าเอกสารใบเล็ก)

(คำแปล)

บ๊อบ  :  กระเป๋าเอกสารของผมเหมือนกับของคุณ  ใช่ไหมครับ

แอน  :  เกือบเหมือนค่ะ,  กระเป๋าของฉันเล็กกว่า  แต่มันไม่มีล๊อก,  ฉันคิดว่าฉันอยากมีกระเป๋าเหมือนของคุณมากกว่า

คำถาม  :  สามารถสรุป (inferred) อะไรได้เกี่ยวกับกระเป๋าเอกสารของบ๊อบ ?

คำตอบ  -  ข้อ (b)

 

5. Lucia   Hello, Mr. Jacobs.  This is Tim Smith’s secretary.  I’m calling to confirm his appointment

                      with you today at two o’clock.

    Jacobs  Thank you for calling.  I’ll expect Mr. Smith to drop by this afternoon.

Question  What does Mr. Jacobs mean ?

(a) The appointment has been cancelled.    (การนัดหมายได้ถูกยกเลิก)

(b) The appointment is inconvenient.    (การนัดหมายไม่สะดวก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Mr. Smith will see Mr. Jacobs today.    (สมิธจะพบกับเจค็อบวันนี้)

(d) Mr. Jacobs is too busy to see Mr. Smith.    (เจค็อบมีงานยุ่งมากเกินไปกว่าที่จะพบกับสมิธ)

(e) Mr. Smith’s secretary will see Mr. Jacobs in place of the former.    (เลขาฯ ของสมิธจะพบกับ

        เจค็อบแทนตัวเขา)

(คำแปล)

ลูเซีย    :  สวัสดีค่ะ  คุณเจค็อบ  นี่เลขาฯ ของคุณสมิธพูดค่ะ  ดิฉันโทรมายืนยันการนัดหมายของ

                  คุณสมิธกับคุณตอนบ่ายสองโมงวันนี้ค่ะ

เจค็อบ  :  ขอบคุณที่โทรมาครับ,  ผมคาดหวังว่าคุณสมิธจะแวะมาเยี่ยม (drop by) บ่ายวันนี้นะครับ

คำถาม  :  เจค็อบหมายความว่าอย่างไร ?

คำตอบ  -  ข้อ (c)

 

6. Frank  Could you tell me the best way to get to Grove City ?  I’m not from around here.

    Helen   That’s easy.  Just take Route Eighteen West all the way there.

Question  What will Frank probably do ?

(a) Go to Grove City another day.    (ไปเมืองโกรฟว์วันรุ่งขึ้น)  (แฟรงค์ถามเส้นทางกับเฮเลน  แสดงว่าน่าจะ

        เดินทางวันนี้)

(b) Take Route 18 to Grove City.    (ใช้เส้นทางสาย ๑๘ ไปเมืองโกรฟว์)  (ตามคำแนะนำของเฮเลน)

(c) Ask directions to Grove City.    (ถามทิศทางไปเมืองโกรฟว์)  (แฟรงค์ถามแล้ว  และเฮเลนก็แนะนำแล้ว)

(d) Get lost on the way to Grove City.    (หลงทางในระหว่างทางไปเมืองโกรฟว์)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจาก

        เฮเลนกล่าวว่าเส้นทางไปง่าย)

(e) Give Helen a lift to Grove City.    (ขับรถไปส่งเฮเลนที่เมืองโกรฟว์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แฟรงค์  :  คุณจะสามารถบอกผมเส้นทางดีที่สุดไปเมืองโกรฟว์ได้ไหมครับ  ผมไม่ได้มาจากบริเวณ

                  แถวนี้หรอกครับ

เฮเลน    :  นั่นง่ายทีเดียวค่ะ  คุณเพียงแต่ใช้เส้นทางสาย ๑๘ ตะวันตก  ตลอดทั้งเส้นทางถึงที่นั่นเลยค่ะ

คำถาม  :  แฟรงค์น่าจะทำอะไร ?

คำตอบ  -  ข้อ (b)

 

7. Jerry  I heard you got an A on the final exam.  I think you’re the only one who did !

   Susan  Not really.  There were a couple of other As.

Question  What does Susan mean ?

(a) Good grades are not that important to her.    (คะแนนดีมิได้สำคัญขนาดนั้นสำหรับเธอ)  (การสนทนา

        มิได้กล่าวถึง)

(b) She did not get an A on the exam either.    (เธอไม่ได้เกรดเอในการสอบเช่นกัน)  (ขัดแย้งกับข้อเท็จ

       จริง  เนื่องจากซูซานกล่าวว่ายังมีเกรดเออื่นๆ อีก  ซึ่งหมายถึงว่า  ตัวเธอก็ได้เกรดเอด้วย)

(c) Two students got higher grades than she did.    (นักเรียน ๒ คนได้เกรดสูงกว่าเธอ)  (การสนทนา

        มิได้กล่าวถึง)

(d) Besides hers, there were several other A grades.    (นอกจากเกรดเอของเธอแล้ว  ยังมีเกรดเอ

        ของคนอื่นๆ อีกหลายคน)  (เนื่องจากซูซานกล่าวว่า  “มีคนอื่นได้เกรดเออีก ๒ คน”  จึงสรุปได้ว่า 

        มีนักเรียนอื่นๆ อีกหลายคนได้เกรดเอ)

(e) There were a couple of students who failed the exam.    (มีนักเรียน ๒ คนซึ่งสอบตก)  (การสนทนา

        มิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เจอร์รี่  :  ผมได้ยินว่าคุณได้เกรดเอในการสอบไล่  ผมคิดว่าคุณเป็นเพียงคนเดียวที่ได้เกรดเอนะ

ซูซาน  :  ก็ไม่เชิงหรอก  มีคนอื่นได้เกรดเออีก ๒ คน (นอกจากฉัน)

คำถาม  :  ซูซานหมายความว่าอย่างไร ?

คำตอบ  -  ข้อ (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน