หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 174)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Jenny  :  That picture certainly flatters Susan.  Don’t you think so ?

    John    :  As a matter of fact, I think it makes her look older than she really is.

Question  :  What does Jenny say about the picture ?

(a) That it looks exactly like Susan.    (พูดว่ามันดูเหมือนซูซานเดี๊ยะเลย)

(b) That it makes Susan look younger than she really is.    (พูดว่ามันทำให้ซูซานดูอายุน้อยกว่าที่เป็นจริง) 

(c) That it makes Susan look older than she really is.    (พูดว่ามันทำให้ซูซานดูแก่กว่าที่เป็นจริง)  (ไม่เลือก

        ข้อนี้  เนื่องจากเป็นความเห็นของจอห์น  มิใช่เจนนี่) 

(d) That it makes Susan look better than she looks in person.    (พูดว่ามันทำให้ซูซานดูดีกว่า

        ตัวจริง)

(e) People like to flatter Susan because she is young and beautiful.    (ผู้คนชอบประจบซูซาน  เพราะ

       ว่าเธอสาวและสวย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เจนนี่  :  รูปภาพนั้นทำให้ (ซูซาน) สวยเกินความเป็นจริง (ยกยอ, ประจบ) (flatters) อย่างใม่ต้อง

                สงสัยเลย

จอห์น  :  ตามความเป็นจริงแล้ว (As a matter of fact)  ผมคิดว่ามันทำให้เธอดูอายุมากกว่าที่เธอ

                 เป็นอยู่จริงๆ

คำถาม  :  เจนนี่พูดอะไรเกี่ยวกับรูปภาพนั้น ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. Anne  Well, let me see.  Fifty had registered, but everyone didn’t show up.  I believe that we had

                    twenty-five from the Middle East and at least fifteen from Latin America.

     Tom  You don’t mean it !

Question What had the man assumed ?

(a) Anne was not truthful.    (แอนมิได้พูดความจริง)

(b) Fewer students would attend.    (นักเรียนจะเข้าร่วมประชุมน้อยกว่า – จำนวนที่แอนกล่าว)

        (“You don’t mean it !”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “คุณมิได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ นะ”  ผู้พูด

        กล่าวสำนวนนี้ด้วยความประหลาดใจ  สงสัยในคำพูดที่คู่สนทนากล่าวออกมา  ซึ่งในที่นี้  คือ 

        ทอมไม่เชื่อว่าจะมีนักเรียน (ต่างชาติ) เข้าร่วมประชุมจำนวนมากเหมือนที่แอนบอก)

(c) There would be a large group.    (จะมีคน (ผู้เข้าประชุม) กลุ่มใหญ่)  (ข้อความนี้ขัดแย้งกับสิ่งที่ทอม

       กล่าว  โดยทอมประหลาดใจ  ไม่เชื่อว่าจะมีนักเรียนต่างชาติเข้าร่วมประชุมจำนวนมากตามที่แอนบอก)

(d) Only foreign students would come.    (เฉพาะนักเรียนต่างชาติเท่านั้นจะมา)  (การสนทนามิได้กล่าว

        ถึง  คือ  อาจมีนักเรียนของประเทศเจ้าภาพเข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้  จึงมิใช่นักเรียนต่างชาติทั้งหมด)

(e) The rest came from Europe.    (ส่วนที่เหลือ (ของผู้เข้าประชุม) มาจากทวีปยุโรป)  (การสนทนา

        มิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แอน  :  เอ้อ  ขอฉันดูซิ,  มีผู้ลงทะเบียน (registered) ๕๐ คน  แต่ทุกคนไม่ได้ปรากฏตัว (show up)

              ฉันเชื่อว่าเรามี ๒๕ คนจากตะวันออกกลาง  และอย่างน้อย ๑๕ คนจากลาตินอเมริกา

ทอม  :  คุณมิได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ นะ

คำถาม  :  ทอมสันนิษฐาน (assumed) ว่าอย่างไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. Fred   Excuse me.  Could you tell me when Dr. Smith has office hours ?

    Lucy   Not really, but there’s a sign on the door I think.

Question  What does Lucy imply that Fred should do ?

(a) Knock on the door.    (เคาะประตู – ห้องหมอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Come back later.    (กลับมาในภายหลัง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) See Dr. Smith.    (พบคุณหมอสมิธ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Look at the sign.    (ดูที่ป้าย)  (ลูซี่บอกว่ามีป้ายอยู่ข้างบนประตู)

(e) Ask someone else who knows.    (ถามคนอื่นที่ทราบ)

(คำแปล)

เฟร็ด  :  ขอโทษครับ  คุณจะบอกผมได้ไหมครับว่าคุณหมอสมิธทำงานเมื่อไร (has office hours)

                (ชั่วโมงทำงานของหมอ)

ลูซี่     :  ก็ไม่เชิงค่ะ (Not really) (ไม่ทราบเวลาทำงานที่แน่นอนของหมอ)  แต่ดิฉันคิดว่ามีป้าย

               (sign) อยู่บนประตู (ห้องคุณหมอ) นะ

คำถาม  ลูซี่กล่าวเป็นนัย (imply) ว่าเฟร็ดควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Joe           Could you please tell me if the Miami flight will be arriving on time ?

    Operator  Yes, sir.  It should be arriving in about ten minutes at Concourse C.

Question  What are the speakers discussing ?

(a) The time    (เวลา)  (“ในอีกประมาณ ๑๐ นาที”  เป็นตารางเวลาของเที่ยวบิน  ไม่ใช่เรื่องเวลา)

(b) A flight    (เที่ยวบิน)

(c) A class    (ห้องเรียน, ชั้นเรียน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) A city    (เมือง)  (“ไมอามี่”  เป็นปลายทางของเที่ยวบิน  ไม่ใช่หัวข้อการสนทนา)

(e) Apron    (ลานจอดเครื่องบิน)

(คำแปล)

โจ                     :  คุณจะกรุณาบอกผมได้หรือไม่ว่าเที่ยวบินจากไมอามี่จะมาถึงตรงเวลา  (arriving

                             on time) หรือเปล่าครับ

โอเปอเรเตอร์  :  ได้ค่ะ,  มันควรจะมาถึงในอีกประมาณ ๑๐ นาทีที่ลานจอดซี (Concourse C) ค่ะ

คำถาม  :  ผู้พูดทั้ง ๒ คนกำลังปรึกษากันเรื่องอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Jack   I heard that Professor Wilson will let you do a project for extra credit.

    Mary   That’s great !  I could use some.

Question  What is Mary probably going to do ?

(a) Take a class from Professor Wilson.    (ลงเรียนกับอาจารย์วิลสัน)  (คำพูดของแจ๊คบ่งชี้ว่า  แมรี่กำลัง

        เรียนกับอาจารย์วิลสันอยู่ก่อนแล้ว)

(b) Help Jack with his class.    (ช่วยเหลือแจ๊คในเรื่องการเรียนของเขา)  )  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Take an extra class.    (เข้าเรียนชั้นพิเศษ)  (การสนทนากล่าวถึง  “หน่วยกิตพิเศษ”)

(d) Do a project for her class.    (ทำโครงการสำหรับชั้นเรียนของเธอ)  (แมรี่แสดงความสนใจและ

       ความกระตือรือร้นสำหรับโอกาสที่จะทำโครงการสำหรับเครดิตพิเศษ  จึงสรุปได้ว่าเธอตั้งใจจะ

       ทำโครงการ)

(e) Use the credit for her class.    (ใช้เครดิตสำหรับชั้นเรียนของเธอ)  (แมรี่กล่าวว่าเธอสามารถใช้  

        “โครงการ”  มิใช่  “หน่วยกิต”)

(คำแปล)

แจ๊ค  :  ผมได้ข่าวว่าอาจารย์วิลสันจะยอมให้คุณทำโครงการเพื่อหน่วยกิตพิเศษ

แมรี่  :  นั่นวิเศษมากเลย  ฉันสามารถใช้โครงการเพื่อหน่วยกิตพิเศษ

คำถาม  :  แมรี่อาจจะทำอะไร

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. John  Is Paul angry ?

    Janet  If he were, he’d tell us.

Question  What does Janet say about Paul ?

(a) That he wants something to eat.    (พูดว่าพอลต้องการอะไรทาน)

(b) That he will tell them if there is a problem.    (พูดว่าพอลจะบอกพวกเขา  ถ้ามีปัญหา)

(c) That he is not hungry.    (พูดว่าพอลไม่หิว)

(d) That he is angry.    (พูดว่าพอลโกรธ)  (จอห์เป็นคนพูด  ไม่ใช่เจเน็ต)

(e) That he is ugly.    (พูดว่าพอลน่าเกลียด)

(คำแปล)

จอห์น  :  พอลโกรธหรือเปล่า

เจเน็ต  :  ถ้าเขาโกรธ  เขาจะบอกเรา

คำถาม  :  เจเน็ตพูดอะไรเกี่ยวกับพอล ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน