หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 153)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

What to Do Tonight ?

 

Situation  :  Jack and Jim are talking about how to spend the night.

 

Jack  :             1           ?  

Jim   I’m staying home.  There’s a good horror movie on TV.

Jack  :             2           ?  

Jim   The Revival of Frankenstein.

Jack  Oh, I’ve seen it.  It’s really frightening. 

Jim   :             3          .

Jack  Amusing ?  Horror movies ?

Jim   Yes.  I went with Anne to see Dracula II last week.             4          .

Jack  What about Anne ?

Jim   Oh, she was terrified.             5          .

Jack  I don’t think she would watch horror movies again.

Jim   Sure, and she said she wouldn’t go to the movies with me again.

Jack              6          .

 

1. (a) Do you like to stay home tonight, Jim    (คุณอยากจะอยู่กับบ้านหรือเปล่าคืนนี้  จิม)  (ต้องตอบด้วย

           “Yes”  หรือ  “No”)

    (b) How are you today, Jim    (คุณเป็นอย่างไรบ้างวันนี้  จิม)  (เป็นคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ)

    (c) Would you like to have dinner with me tonight, Jim    (คุณอยากจะมาทานอาหารค่ำกับผมคืนนี้

           ไหมล่ะ  จิม)

    (d) What are you doing tonight, Jim    (คุณจะทำอะไรคืนนี้  จิม)

2. (a) Do you like horror movies    (คุณชอบหนังสยองขวัญหรือเปล่า)

    (b) What is it    (หนังเรื่องอะไรล่ะ)

    (c) Don’t you prefer romance movies    (คุณมิได้ชอบหนังรักๆ ใคร่ๆ มากกว่าหรือ)

    (d) Why don’t we go to the concert together    (ทำไมเราไม่ไปดูคอนเสิร์ทด้วยกันล่ะ)

3. (a) I agree with you, but I like to see it    (ผมเห็นด้วยกับคุณ  แต่ผมชอบดูมันนะ)

    (b) Not really, it seems like documentary film, I think    (ก็ไม่เชิง  ผมคิดว่ามันดูเหมือนหนังสารคดีนะ)

    (c) Frightening ?  I think horror movies are amusing    (น่ากลัวเหรอ,  ผมคิดว่าหนังสยอง

           ขวัญน่าสนุก-ขบขันนะ)

    (d) I’ve some DVDs about horror movies.  I’ll lend them to you if you want    (ผมมีดีวีดีเกี่ยวกับ

           หนังสยองขวัญ  ผมจะให้คุณยืมมันถ้าคุณต้องการ)

4. (a) I was very amused.  I laughed from the beginning to end    (ผมสนุก-ขำมากเลย  ผมหัว

           เราะตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเลยละ)

    (b) I was terrified.  I couldn’t wait until the movies finished    (ผมกลัวน่ะสิ  ผมไม่สามารถรอจนกระ

           ทั่งหนังจบ)  (หมายถึง  ออกไปจากโรงหนังเสียก่อน)

    (c) Anne didn’t want to go at first, but I tried to persuade her    (แอนไม่ต้องการไปหรอกตอนแรกน่ะ 

           แต่ผมพยายามเกลี้ยกล่อมเธอ)

    (d) It was so sad that some audience cried to the end    (หนังเศร้ามากจนกระทั่งผู้ชมบางคนร้องไห้

           จนจบเรื่องเลย)

5. (a) She wanted some cold water to drink    (เธอต้องการดื่มน้ำเย็น)

    (b) She slept till the end of the movies    (เธอหลับจนกระทั่งหนังจบ)

    (c) She was under the seat    (เธอลงไป (หลบ) อยู่ใต้ที่นั่งเลย)

    (d) She couldn’t help laughing till I asked her to stop    (เธออดหัวเราะไม่ได้  จนกระทั่งผมต้องขอร้อง

           ให้เธอหยุด)

6. (a) It served you right for taking her out without her parents’ permission    (สมน้ำหน้าคุณแล้วที่พา

           เธอออกไปโดยมิได้ขออนุญาตพ่อแม่ของเธอ)

    (b) No problem.  She can go with me anytime if she likes    (ไม่มีปัญหาเลย  เธอไปกับผมตอนไหน

           ก็ได้ถ้าเธอชอบ)

    (c) No worry.  I can go with you if you promise to pay for me    (ไม่ต้องวิตกหรอก  ผมไปกับคุณก็ได้

           ถ้าคุณสัญญาจะออกค่าใช้จ่ายให้ผม)

    (d) That’s too bad.  I hope she will    (แย่จังเลย,  ผมหวังว่าเธอจะไป – กับคุณอีก - นะ)

 

(คำแปล)

 

จะทำอะไรดีคืนนี้

 

สถานการณ์  :  แจ๊คและจิมกำลังสนทนากันเกี่ยวกับว่าจะทำอะไรดีคืนนี้

 

แจ๊ค  :                ๑            

จิม     :  ผมจะพักอยู่ที่บ้าน  มีหนังสยองขวัญดีๆ ทางทีวีนะ

แจ๊ค  :                ๒            

จิม     :  การฟื้นคืนชีพของแฟรงเคนสไตน์

แจ๊ค  :  โอ  ผมเคยดูแล้ว  มันน่ากลัวจริงๆ เลย

จิม     :                 ๓            

แจ๊ค  :  น่าขบขัน ?  หนังสยองขวัญน่ะหรือ

จิม     :  ใช่แล้ว  ผมไปดู “แดรกคูล่า ภาค ๒” กับแอนเมื่ออาทิตย์ก่อน,                ๔           

แจ๊ค  :  แล้วแอนล่ะ (What about Anne ?)

จิม     :  โอ้  เธอกลัว (terrified) นะสิ,               ๕           

แจ๊ค  :  ผมไม่คิดว่าเธอจะดูหนังสยองขวัญอีกเลยนะ

จิม     :  แน่นอน  และเธอก็พูดด้วยว่า  เธอจะไม่ไปดูหนังกับผมอีกแล้ว

แจ๊ค  :                ๖            

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป