หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 151)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

A Secretary Tells a Lie

 

Boss           :              1          .  Where were you yesterday ?

Secretary  I was ill.

Boss           :               2           ?

Secretary  Food poisoning.  It must have been the crab I ate.

Boss           Still, you could have telephoned.

Secretary  :              3          .  But there was no reply.

Boss           You mean……… Nobody answered.

Secretary  :   Yes.  Perhaps it was during the lunch break.

Boss           :   By the way, did you have a good time in Pattaya ?

Secretary  :               4            ?

Boss           I saw you getting off the Pattaya bus yesterday.

Secretary  You             5           .

Boss           I’ve heard that story before.

 

1. (a) Forgive me    (ให้อภัยฉันเถอะ)  (ใช้พูดขอโทษเมื่อทำอะไรบางอย่างผิดพลาด)

    (b) Excuse me    (ฉันขอโทษเถอะ)  (ใช้กล่าวเมื่อจะขัดจังหวะใครสักคน)

    (c) I apologize    (ฉันขอโทษ)  (ใช้พูดขอโทษเมื่อทำอะไรบางอย่างผิดพลาด)

    (d) I’m sorry    (ฉันเสียใจ, ฉันขอโทษ)  (ใช้พูดขอโทษเมื่อทำอะไรบางอย่างผิดพลาด)

2. (a) What disease    (โรคอะไรล่ะ)

    (b) What happens    (เกิดอะไรขึ้นละ่)  (ใช้ได้แต่ต้องอยู่ในรูปอดีต (Past tense) คือ  “What happened”)

    (c) What was the matter    (เป็นอะไรไปหรือ, ป่วยเป็นอะไร)

    (d) What about you    (แล้วเธอล่ะเป็นยังไงบ้าง)

3. (a) Yes, I could have    (ใช่ค่ะ  หนูน่าจะได้โทรฯ ไป)  (แต่ก็ไม่ได้โทรฯ)

    (b) Yes, I have tried    (ใช่ค่ะ  หนูได้พยายามแล้ว)

    (c) I could    (หนูสามารถโทรฯ ไป)

    (d) I did    (หนูโทรฯ ไปค่ะ)

4. (a) What’s bothering you    (อะไรกำลังรบกวนเจ้านายอยู่คะ)

    (b) What do you mean    (เจ้านายหมายความว่าอย่างไรคะ)

    (c) Why did you speak like that    (ทำไมเจ้านายพูดแบบนั้นล่ะคะ)  (ข้อความพอใช้ได้แต่ไม่สุภาพ 

           เนื่องจากพูดกับเจ้านาย)

    (d) Why are you nervous    (ทำไมเจ้านายกังวลใจ-หงุดหงิดล่ะคะ)

5. (a) are misreported    (ถูกรายงานผิด)  (คือ  ได้รับรายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง)

    (b) misunderstand me    (เข้าใจหนูผิดค่ะ)

    (c) misplace me    (วางหนูผิดที่ค่ะ)

    (d) are mistaken    (ผิดพลาดไปแล้วค่ะ,  เข้าใจผิดค่ะ)  (หมายถึง  มองผิดคน  คือ  มองคนอื่น

           เป็นเลขาฯ  เป็นคนละความหมายกับ  “เข้าใจหนูผิด”)

 

(คำแปล)

 

เลขานุการพูดโกหก

 

เจ้านาย  :                ๑            ,  เธออยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้

เลขาฯ    :  หนูป่วยค่ะ

เจ้านาย  :                ๒           

เลขาฯ    :  อาหารเป็นพิษค่ะ (Food poisoning),  มันคงจะเป็นเพราะปู (crab) ที่หนูทานเข้าไปค่ะ

เจ้านาย  :  กระนั้นก็ตาม  เธอน่าจะได้โทรฯ มาบอกนี่นา (Still, you could have telephoned)

เลขาฯ    :               ๓           แต่ไม่มีใครรับสายค่ะ (But there was no reply.)

เจ้านาย  :  เธอหมายความว่า...............ไม่มีคนรับสาย (Nobody answered) ใช่ไหม

เลขาฯ    :  ใช่ค่ะ  บางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าพักทานอาหารกลางวันก็ได้ค่ะ (Perhaps it was

                   during the lunch break.)

เจ้านาย  :  เอ้อ  เธอมีความสุขไหมล่ะ (Did you have a good time) ที่พัทยาน่ะ

เลขาฯ    :                ๔            

เจ้านาย  :  ฉันเห็นเธอลงจากรถประจำทางที่พัทยาเมื่อวานนี้น่ะสิ

เลขาฯ    :  เจ้านาย              ๕           

เจ้านาย  :  ฉันเคยได้ยินเรื่องที่เธอบอกมาก่อนแล้วละ (หมายถึง  เรื่องป่วยไม่มาทำงานเพราะกินปู)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป